20 Αυγ 2020

Ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ σὲ φιμώσει... πολὺ σχολαστικά!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ανδρώνης 
γιά την Sportime
Τί εἴναι fake news; Τί εἶναι θεωρία συνωμοσίας; Τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἔκκληση ἀνυπακοῆς; Ποιὸς ὁρίζει τὸ τί εἶναι ψεύτικο καὶ τί ἀληθινὸ στὸ διαδίκτυο; 


Πολὺς λόγος γινεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση γιὰ εἰσαγγελικὲς παρεμβάσεις καὶ ποινὲς γιὰ ὅσους ἐπικαλοῦνται ἢ διαδίδουν ὅλα τὰ παραπάνω. 

Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου φαινεται νὰ εἰσέρχεται σὲ μία ἄκρως ἀνησυχητικὴ γκρίζα ζώνη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα μίας ἀπολυταρχικῆς «ἀστυνομίας» σκέψης. Μία «ἀστυνομία» ποὺ σκόπιμα ἀποφεύγει νὰ ἀποσαφηνίσει τί ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ παραπάνω θεωρεῖ παράνομο καὶ τί νόμιμο, οὕτως ὥστε νὰ διατηρεῖ ἀπόλυτη ἐλευθερία κινήσεων καὶ νὰ βαφτίζει παρανομίες κατὰ τὸ δοκοῦν. 

Ὅσο πιὸ ξεκάθαρος γινεται ἕνας νόμος, τόσο πιὸ ἀποτελεσματικὰ μπορεῖ ἕνας πολίτης νὰ γνωρίζει τὸ πλαίσιο ἐντός του ὁποίου μπορεῖ νὰ συμπεριφέρεται νόμιμα. Ὅσο πιὸ ἀσαφὴς καὶ ὀμιχλώδης εἶναι, τόσο ἡ θέση τῆς ἐπίγνωσης ἀντικαθίσταται...
ἀπὸ τὸν φόβο. 

Μη γράψω αὐτό, γιατί μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ παράνομο. 

Μην εκφράσω ἐκεῖνο, γιατί μπορεῖ νὰ τὸ ἐκλάβουν κάποιοι ὡς ἔκκληση ἀνυπακοῆς. 

Μη μεταφέρω τὴν τάδε εἴδηση, γιατί μπορεῖ νὰ εἶναι fake news καὶ νὰ βρῶ τὸν μπελά μου. 

Μην αμφισβητήσω τὰ τάδε στοιχεῖα, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔρθω ἀντιμέτωπος μὲ τὴν δικαιοσύνη. 

Φόβος καὶ ἀπόλυτη φίμωση τῆς ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἔκφρασης. 

Κατὰ πόσο θυμίζουν ὅλα αὐτὰ ἕνα κράτος στὸ ὁποῖο ὑποτίθεται πῶς ὑπάρχει Δημοκρατια

Πόσα «καράτια» Δημοκρατίας στοιχίζει τὸ σκεπτικό της κυβέρνησης ποὺ ὁρίζει πώς: «ἀλήθεια εἶναι μόνο αὐτὸ πού σου παρουσιάζουμε ἐμεῖς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι fake news»; 

Καὶ γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβοδίκαιοι, τὰ fake news εἶναι ὄντως κακόβουλα προϊόντα στημένης καὶ ψεύτικης πληροφόρησης, ποὺ συνήθως ἔχουν στόχο νὰ προσελκύσουν ἀναγνῶστες ἢ νὰ διασπείρουν χάος. 

Μοιραία ομως ὁδηγούμαστε στὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα: 

Ποιὸς δύναται νὰ ὁρίσει τί εἶναι fake news καὶ τί δὲν εἶναι; 

Ὁ Χρυσοχοίδης; Ὁ Χαρδαλιᾶς; Ὁ Μητσοτάκης; Ὁ Τσιόδρας; Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας; Ὁ χ δημοσιογράφος τοῦ χ καναλιοῦ ποῦ πῆρε 1 ἑκατομμύριο δωράκι ἀπὸ τὴν κυβέρνηση; 

Μήπως η ἐπιστημονικὴ κοινότητα; Ὅμως ποιὰ ἀκριβῶς ἐπιστημονικὴ κοινότητα; Αὐτὴ ποὺ ἔχει πλαισιωθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ κατευθύνεται πλήρως ἀπὸ αὐτήν; Οἱ ἄλλοι ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις ἢ καὶ ἐντελῶς ἀντίθετες ἀπόψεις, δὲν ἀνήκουν στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα; Διαδίδουν… fake news; 

Πᾶμε καὶ πιὸ ψηλά; Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας; 

Ποιός; Αὐτὸς ποὺ βγάζει σχεδὸν σκάρτα καὶ ἐπικίνδυνα τὰ Ρώσικα ἐμβόλια καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐλεγχόμενα εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα προωθεῖ τὰ ἐμβόλια ἀπὸ φαρμακευτικοὺς κολοσσοὺς τῆς Ἀμερικῆς; 

Δὲν ἔχουμε καταλάβει ἀκόμα τὸ προφανές; 

Αὐτὸς δὲν εἴναι ενας μαραθώνιος της ἐπιστήμης γιὰ νὰ νικήσει τὸν ἰό. Δὲν εἶναι τόσο ρομαντικὰ τὰ πράγματα ὅσο μας τὰ παρουσιάζουν τὰ δελτία εἰδήσεων. Εἶναι ἕνας μαραθώνιος σύγκρουσης κάποιων γιγαντιαίων οἰκονομικῶν συμφερόντων ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν ἐπιστήμη ὡς ὄχημα ποὺ συνθλίβεται ἀσφυκτικὰ σὰν συστημικὴ λεμονόκουπα, ὥστε νὰ ἀποδώσει ἀποτέλεσμα. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ θὰ ἀποφέρει μυθικὰ κέρδη. 

Σὲ αὐτον τον μαραθώνιο – ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κύρος τῆς ἐπιστήμης – συνθλίβονται καὶ ἄλλα πράγματα, ὅπως ἀτομικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες, κατοχυρωμένα δικαιώματα καὶ ἰδιωτικὰ ἀπόρρητα 

Καὶ φυσικὰ εἶναι καὶ θέμα παγκόσμιου γοήτρου. Τὸ ποιὰ χώρα θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς ὁ «σωτήρας» τῆς ἀνθρωπότητας… 

Ὁ σωτήρας απο μία πανδημία ποὺ σύμφωνα με τα λεγόμενα τοῦ καταξιωμένου ἐπιστήμονα Δρ. Ἰωάννη Ἰωαννίδη, ἔχει τὸν ἴδιο ἀριθμὸ θυμάτων μὲ αὐτὰ τῆς ἐποχικῆς γρίπης… 

Ἄραγε ὁ Δρ. Ἰωαννίδης σὲ ποιά… κοινότητα ἀνήκει; 

Ἀλλὰ ἂς φτάσουμε καὶ στὶς θεωρίες συνωμοσίας. Τί ἀκριβῶς διώκεται σὲ αὐτές; 

Ποιὸς ὁρίζει τι εἶναι θεωρία συνωμοσίας καὶ ποιὸς ὁρίζει κατὰ πόσο εἶναι ἀληθὴς μία θεωρία ἢ ὄχι; Σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα, ὁ καθένας θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅποια θεωρία θέλει! Καὶ ὄχι μόνο νὰ τὴν πιστεύει ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ τὴν ἐκφράζει, νὰ τὴν συζητᾶ καὶ νὰ τὴν στηρίζει. 

Ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀντιμετώπιση μᾶς παραπέμπει ἀπευθείας σὲ χουντικὰ καθεστῶτα. 

Ἄλλωστε καὶ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει ἀποδείξει οὐκ ὀλίγες φορές, πὼς πολλὲς λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας ἀποδείχθηκαν στὴ συνέχεια ὡς πραγματικότητες. 

Ἂν προωθείς μια θεωρία μὲ ἀθέμιτα καὶ δόλια μέσα γιὰ νὰ ἀποκομίσεις κάποια μορφὴ κέρδους ἢ ἐξουσίας, τότε ναί, κινεῖσαι σὲ μονοπάτια παρανομίας. 

Ἂν ὄμως απλα ἐκφράζεις τὴν ἄποψή σου, δὲν δικαιοῦται κανεὶς νὰ σοὺ κλείνει τὸ στόμα γιὰ νὰ μὴ τοῦ διαταράξεις τὸ οἰκοδόμημα τῆς «ἐπικρατοῦσας» ἄποψης γιὰ τὰ τρέχοντα γεγονότα. 

Καὶ οἱ ἐκκλήσεις σὲ ἀνυπακοή; Τί νεοχουντικὸ φροῦτο εἶναι πάλι αὐτό; 

Μήπως ζηλεψαν τή… Σουλτανικὴ Δημοκρατία τοῦ Ἐρντογᾶν; 

Ἂν κάποιος ἀμφισβητεῖ ἀνοιχτὰ τὶς ἐπίσημες θέσεις τοῦ κράτους, σημαίνει πῶς ἐξωθεῖ ἄλλους ἀνθρώπους σὲ ἀνυπακοή; 

Δὲν ἔχουμε δικαιωμα νὰ ἐκφράζουμε τὶς ἀμφιβολίες μας καὶ νὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ ἄδικες κυβερνητικὲς ἀποφάσεις ἢ γιὰ ἐξωφρενικὲς ἐπιστημονικὲς εἰσηγήσεις τῆς ἐπίσημης «κοινότητας»; 

Ἂς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὶς σημερινὲς δηλώσεις τοῦ κύριου Χαρδαλιᾶ ποὺ ὑποστήριξε πὼς δὲν εὐθύνεται ὁ τουρισμὸς γιὰ τὴν ἄνοδο τῶν κρουσμάτων. 

Ὅλοι θυμόμαστε πως ἦταν ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀνοίξουν τὰ σύνορα, ὅσον ἀφορᾶ τὰ κρούσματα. Ὅλοι ἤμασταν μάρτυρες τοῦ ἀνεπαρκέστατου σχεδιασμοῦ τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς φετινῆς τουριστικῆς σεζόν. Εἴδαμε νὰ εἰσέρχονται στὴ χώρα χιλιάδες τουρίστες ἀπὸ χῶρες τῶν Βαλκανίων ἄλλα καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ, χωρὶς νὰ γίνεται σοβαρὸς ἔλεγχος. Ἀκόμα καὶ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ κράτους ἀνακοίνωσαν πὼς τὰ περισσότερα εἰσαγόμενα κρούσματα προέρχονται ἀπὸ Βαλκανικὲς χῶρες. 

Ὅλα αὐτὰ προηγήθηκαν τῆς ἐκτίναξης τῶν ἐγχώριων κρουσμάτων. 

Μέχρι τώρα εχουν ἔρθει στὴ χώρα περισσότερα ἀπὸ δυόμιση ἑκατομμύρια τουρίστες, ἀλλὰ δὲν φταίει ὁ… κορονοτουρισμὸς γιὰ τὴν ἐξάπλωση, ἐνῶ κατὰ τὸ πρῶτο κύμα τῆς πανδημίας μᾶς εἶπαν πὼς ἔφταιγε μία ὁμάδα προσκυνητῶν ποὺ ἦρθε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους… 

Καὶ τώρα ὁ κύριος Χαρδαλιᾶς μᾶς λέει πώς… δὲν εὐθύνεται ὁ τουρισμός, ἀλλὰ ἡ ἐγχώρια μετάδοση. 

Πῶς εἶναι δυνατόν να μὴν ἀμφισβητήσει κάποιος τέτοιους ἰσχυρισμοὺς σὰν καὶ αὐτόν, ποῦ εἶναι ἐξόφθαλμα ἀντίθετοι μὲ τὴν κοινὴ λογική; 

Πῶς νὰ μὴν σταθείς καχυποπτα σὲ λοιμωξιολόγους ποὺ Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευὴ στηρίζουν τὴν χρήση τῆς μάσκας καὶ Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο τὴν θεωροῦν ἐπικίνδυνη; 

Καὶ ἂν ὑποθέσουμε πως ὅλοι οἱ πολίτες συμμορφώνονται μὲ αὐτὲς τὶς νεοχουντικὲς ἀπαγορεύσεις καὶ σταματήσουν τὰ «fake news», τὶς «θεωρίες συνωμοσίας» καὶ τὶς ἀμφισβητήσεις, ἔχουν τὴν ἐντύπωση πῶς θὰ πάει μακριὰ αὐτὴ ἡ βαλίτσα; 

Ὅποιος δὲν θὰ συμμορφώνεται μὲ τὴν προβληματικὴ πειθώ τους, θὰ συμμορφώνεται μὲ τὸν φόβο. 

Φόβο γιὰ πρόστιμα, διώξεις καὶ φυλακίσεις. 

Ἡ ἱστορία ὅμως μᾶς διδάσκει πὼς ὅποιος κυβερνάει μὲ τὸν φόβο, βρίσκεται σὲ ὄχημα ἐξουσίας μὲ πολὺ κοντὰ ποδάρια…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.