27 Ιουλ 2020

Ἀνθελληνικὸ ἀμὸκ ἀπὸ τὸν Ερντογάν, θέλει νὰ μεταφέρει τὴν πρωτεύουσα τῆς Τουρκίας στὴν Κωνσταντινούπολη!

Πρωτεύουσα τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Iσλὰμ ἡ Κωνσταντινούπολη - Ὁ Εντογάν θέλει νὰ τὴν κάνει λίκνο τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνικότητά της.


Ὅταν ὁ Μωάμεθ ἐπιτέλους ἅλωσε τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ πρῶτο ποὺ φρόντισε νὰ κάνει ἦταν νὰ ἐξολοθρεύσει καὶ νὰ ἐξανδραποδίσει τοὺς κατοίκους της. Δὲν ἤθελε νὰ μείνει καμία ἀνάμνηση βυζαντινοῦ μεγαλείου στὴν Πόλη, τὴν ὁποία κατέστησε ὀθωμανικὴ πρωτεύουσα. Καὶ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῶν ἐδαφῶν ποὺ εἶχε φθάσει νὰ κατέχει, κάθε τί ἑλληνικὸ ἔπρεπε νὰ ἐξαλειφθεῖ.

Οἱ κατακτημένοι μὲ τοὺς ὁποίους εποίκησε τὴν Κωνσταντινούπολη δὲν ἦταν Ἕλληνες ἀλλὰ Ρωμηοί. Τὰ μνημεῖα, οἱ ναοί, τὰ ἀρχιτεκτονήματα, δὲν ἦταν ἑλληνικὰ ἀλλὰ ρωμαϊκά. Καὶ ὅμως σήμερα, πάνω ἀπὸ 500 μετά, παρὰ τὶς γενοκτονίες, τὶς ἐθνοκαθάρσεις καὶ τὶς ἐκτοπίσεις, τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ἐξακολουθεῖ νὰ πλανᾶται στὴν βασιλίδα τῶν πόλεων καὶ στὶς ἀκτὲς τῆς...
Ἰωνίας.

Οἱ ἐπισκέπτες ἔρχονται νὰ θαυμάσουν δημιουργήματα ἑλληνικά, ἔρχονται νὰ προσκυνήσουν ναοὺς χριστιανικούς. Οἱ Τοῦρκοι καὶ τὸ Ἰσλὰμ τίποτε δὲν εἶχαν νὰ προσθέσουν στὴν αἴγλη ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ ὑπῆρξε καὶ ποὺ θὰ ὑπάρξει στὰ χώματα αὐτά, τὰ ὁποῖα σήμερα τὰ κρατάει δέσμια ἡ βία τῶν βαρβάρων τῆς Ἀσίας.

Αὐτὸ τὸ πνεῦμα ποὺ πλανᾶται στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ Ἁγία Σοφία καὶ τὰ ἔξοχα ψηφιδωτὰ εἶναι ὁ ἐφιάλτης τοῦ Ερντογάν. Ὅπως ἐφιάλτης εἶναι καὶ ἡ λέξη Αἰγαῖο, ἀπὸ τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ, ὀνομάζοντας τὸ «Βόρεια Μεσόγειος» καὶ «Ἀνατολία».

Γι αὐτὸ ἔχει βάλει σκοπό του νὰ καταφέρει αὐτό, ποὺ δὲν κατάφεραν οὔτε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής, οὔτε ὁ Μουσταφά Κεμάλ: Νὰ ἐξαλείψει κάθε τί ἑλληνικὸ καὶ κάθε τί χριστιανικό. Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἐμβληματικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας. Γιὰ αὐτὸ κάλυψε χθὲς τὸ κεφάλι του, ὅπως πράττουν οἱ μουσουλμᾶνοι ιεροδιδάσκαλοι καὶ στάθηκε στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ γιὰ νὰ δώσει ὁ ἴδιος την ἔναρξη τῆς διαδικασίας τῆς νέας βεβήλωσης. Δὲν ἦταν οὔτε προσευχή, οὔτε θρησκευτική τελετουργία. Ἦταν ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας φάσεως ἐπιβολῆς τῆς βαρβαρότητας τῶν Τούρκων.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ μαντέψει κανεὶς τί θὰ ἀκολουθήσει. Ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν μπορεῖ νὰ καταστεῖ τὸ κέντρο τοῦ ἰσλάμ, ὅπως θὰ ἤθελε ὁ Ερντογάν, ὅσο ἐκεῖ κυριαρχεῖ ἡ λάμψη ἑνὸς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν ὁποία κανένα τζαμὶ δὲν μπορεῖ νὰ σκιάσει ἐνῶ κανένας μουεζίνης δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει τὶς μελωδίες τῶν χριστιανικῶν ὕμνων. Ὁ Πατριάρχης ἔχει τώρα σειρά.

Δὲν ἔχουμε τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία, ὅτι μετὰ τὴν Ἁγία Σοφία, ἡ μανία τοῦ Ερντογάν θὰ στραφεῖ στὴν ταπεινὴ συνοικία τοῦ Φαναρίου, ἐκεῖ ὅπου τὰ καντήλια ἐξακολουθοῦν νὰ καῖνε ἐκεῖνο τὸ ἀνέσπερο φῶς, τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος παραμένει ἀνάξιος. Ἀλλεπάλληλες οἱ προσπάθειες τῶν διοικητικῶν ἀρχῶν τῆς Τουρκίας νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ κῦρος τοῦ Πατριάρχη καὶ νὰ ὑπονομεύσουν τὴν παρουσία του. Ὠκεανοὶ χολῆς χύνονται κάθε φορὰ ποὺ διεθνεῖς παράγοντες -Ἀμερικανῶν Προέδρων περιλαμβανομένων- ἀναγνωρίζουν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὡς παγκόσμιο θρησκευτικὸ ἡγέτη. Γιὰ αὐτὸ θέλουν νὰ τὸν ἐκτοπίσουν.

Κάποιες χιλιάδες ἀνάξιοι μουσουλμᾶνοι συνέρρεαν ἀπὸ χθὲς τὸ πρωὶ μέσα καὶ γύρω ἀπό τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία. Ἕνας ὄχλος ἀνίκανος νὰ προσευχηθεῖ που μόνον χάος ἔφερε στὸν χῶρο τοῦ μνημείου. Ἀστεῖο νὰ μιλᾶμε γιὰ μέτρα τάξης καὶ γιὰ πρόληψη τῆς πανδημίας. Τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ ἐνδιέφερε τοὺς Τούρκους. Τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ ἐνδιέφερε τὸν Ερντογάν.

Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ποὺ θέλει νὰ γίνει καὶ ἰμάμης καὶ σουλτᾶνος θέλει τὴν πρωτεύουσα στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ ἔχτισε τὸ πολυτελές του ἀνάκτορο, ἀπὸ ἐκεῖ κυβερνᾶ τὴν χώρα, ἀφήνοντας κάποιους ὑπουργούς του νὰ λειτουργοῦν διεκπεραιωτικὰ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Δὲν θέλει νὰ προσδώσει εὐρωπαϊκὴ ἐπίφαση στὴν διακυβέρνησή του. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Θέλει νὰ εκτουρκίσει καὶ νὰ ισλαμοποιήσει τὴν μικρὴ εὐρωπαϊκὴ ἔκταση ποὺ συνεχίζει νὰ ἀνήκει στὴν χώρα του. Θέλει τέλος νὰ τῆς ἀφαιρέσει τὸν κοσμικὸ χαρακτῆρα γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὶς ἐλίτ, ποὺ μὲ ἡγέτη τὸν Ιμάμογλου, τὸν νίκησαν.

πηγή: ἐφημερίδα «Ἑστία» 25-07-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.