9 Ιουλ 2020

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ Πακνανάς ὁ κηπουρὸς, προστάτης τῶν διαιτολόγων καὶ διατροφολόγων (9 Ἰουλίου †)

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ Πακνανᾶς (ἢ Μπακνανᾶς), γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ἐνάρετους γονεῖς περὶ τὸ 1750 μ.Χ. καὶ ἔζησε στὴ συνοικία τῆς Βλασσαρούς, ἡ ὁποία βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, στὸ σημερινὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς. Λόγω τῆς πενίας τῶν γονέων του, ἔμεινε ἀγράμματος καὶ ἔγινε κηπουρός.
Κάποια ἡμέρα ἐνῶ ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ κάποιο χωριὸ ὅπου εἶχε πάει γιὰ δουλειά, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους φύλακες καὶ συκοφαντήθηκε ὅτι μετέφερε κρυφὰ μπαρούτι γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες Ἕλληνες. Ὁδηγήθηκε στὸν κριτὴ ὅπου διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ἀδικία εἰς βάρος του, ἀλλὰ καταδικάστηκε εἰς θάνατον ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἐδέχετο νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ νὰ ἀσπασθεῖ τὸ Μωαμεθανισμό, ὅποτε καὶ θὰ ἔσωζε τὴ ζωή του. Ὅμως ὁ εὐσεβὴς καὶ ἔντιμος ἐκεῖνος Ἀθηναῖος, ἀπαντοῦσε σὲ ὕφος ἀγέρωχο στὶς συνεχιζόμενες ἀπειλὲς τῶν Τούρκων μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ φράση, «Δὲν τουρκεύω».
Καταδικάσθηκε σὲ θάνατο καὶ ὁδηγήθηκε στὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσης χαίρων καὶ εὐχαριστῶν τὸν Κύριο ποὺ τὸν ἀξίωσε τῆς τιμῆς τοῦ μαρτυρίου. Στὴν ἀρχὴ ὁ δήμιος χτύπησε τὸν Ἅγιο μὲ ἀντεστραμμένο ξίφος στὸ λαιμὸ γιὰ νὰ... τὸν ἐκφοβίσει, προσδοκώντας τὴν μεταστροφή του. Ὅμως ὁ γενναῖος μάρτυρας τὸν παρότρυνε μὲ θάρρος λέγοντας «Χτύπα γιὰ τὴν πίστη». Καὶ ὅταν ὁ δήμιος ἔβαλε τὸ μαχαίρι του στὸν τράχηλο τοῦ Ἁγίου καὶ τὸν πλήγωσε λίγο ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἁγίου τὴν ἴδια φράση «Χτύπα γιὰ τὴν πίστη». Τελικὰ ὁ δήμιος ἀπέτεμε τὴ σεπτὴ κεφαλὴ τοῦ τὸ 1771 μ.Χ., χαρίζοντάς του τὸ ἁμαράντινο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου καὶ πλουτίζοντας τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν μὲ ἕνα καλλίνικο μάρτυρα.
Στὴν πρώτη κολώνα τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς στὴν Ἀθήνα, διακρινόταν τὸ ἀκόλουθο ἐπιγραφικὸ χάραγμα: «1771 Ἰουλίου 9 ἀπεκεφαλίσθη ὁ Πακνανᾶς Μιχάλης».
Τὸ μοναδικὸ παρεκκλήσιο σ’ ὅλη τὴν Πρωτεύουσα ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο νεομάρτυρα Μιχαὴλ βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου (Λαγουμιτζῆ καὶ Ντελακρουά), ὅπου κατὰ τὴν παράδοση στὴν περιοχὴ αὐτὴ βρισκόταν οἱ κῆποι τοῦ Ἁγίου.
Τὸ 2003 ἀνακηρύχθηκε προστάτης τῶν διαιτολόγων καὶ διατροφολόγων. Πρὸς τιμήν του, ἕνας ἀπὸ τοὺς κεντρικότερους δρόμος στὴ συνοικία τῆς Ἀθήνας «Νέος Κόσμος» φέρει τὸ ὄνομά του (Ὁδὸς Μπακνανά), καθὼς καὶ ἡ παρακείμενη στάση τοῦ τράμ. 
Νὰ σημειώσουμε τέλος, πὼς μερικοὶ συναξαριστές, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, τοποθετοῦν τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ στὰ 1770 μ.Χ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.