24 Ιουλ 2020

"Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ερντογάν βεβηλώνει τὴν Αγιά Σοφιά, ἡ ΕΕ τοῦ δίνει πεσκέσι πάνω ἀπὸ 10 δὶς εὐρὼ"Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ερντογάν βεβηλώνει τὴν Αγιά Σοφιά, ἡ ΕΕ δίνει στὴν Τουρκία πεσκέσι πάνω ἀπὸ 10 δὶς εὐρὼ ἐπισήμανε σὲ δηλώσεις του στὰ ΜΜΕ ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ- Ὁ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», Καθηγητής, πρώην Εὐρωβουλευτὴς Νότης Μαριάς.

1. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Νότης Μαριάς μὲ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου στὶς 21/7/2020 στὶς Βρυξέλλες γιὰ τὸ πακέτο τῶν 1,074 τρὶς εὐρὼ τοῦ Πολυετοῦς Δημοσιονομικοῦ Πλαισίου 2021-2027, οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ φρόντισαν νὰ μὴν ἀφήσουν παραπονούμενη τὴν Τουρκία. Ἔτσι ἐνέκριναν κονδύλι 12,5 δὶς εὐρὼ γιὰ προενταξιακή βοήθεια τῶν χωρῶν ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς ὑποψήφιες γιὰ ἔνταξη στὴν ΕΕ στὶς ὁποῖες συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ Τουρκία.

Μάλιστα, ὅπως ἔγκαιρα εἴχαμε ἐπισημάνει ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα Ἰουνίου 2020, σύμφωνα μέ τὴν εἰσήγηση τῆς Κομισιόν, ἀλλάζει καὶ ἡ σχετικὴ διαδικασία καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὸ πλαίσιο τῆς προενταξιακής βοήθειας δὲν ἐπιμερίζονται τὰ σχετικὰ κονδύλια ἀνὰ χώρα ἀλλὰ ἡ ΕΕ θὰ διαθέσει τὸ πακέτο τῆς...
προενταξιακής βοήθειας τῶν 12.565 ἑκατ. εὐρὼ ἐν συνόλῳ γιὰ ὅλες τὶς ὑποψήφιες χῶρες στὴ βάση ἀνταγωνιστικῶν προγραμμάτων τὰ ὁποῖα θὰ ὑποβάλλουν οἱ ἐν λόγῳ χῶρες. Καθὼς ἡ τουρκικὴ οἰκονομία ὡς μέγεθος καὶ ἰσχὺ ἔχει συγκριτικὸ πλεονέκτημα ἔναντι τῶν ἄλλων ὑπὸ ἔνταξη χωρῶν ἀναμένεται νὰ ἐνθυλακώσει πολὺ περισσότερα κονδύλια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπαιρνε μὲ τὴν παλαιὰ μέθοδο.

Ἔτσι ἡ Ἄγκυρα ἑτοιμάζεται «νὰ καθίσει πρῶτο τραπέζι πίστα» καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, μετὰ τὴν πρώτη ἀνακοίνωση τῆς Κομισιὸν γιὰ τὸ νέο πακέτο γιὰ προενταξιακή βοήθεια τῆς περιόδου 2021-2027, συγκάλεσε ἤδη σύσκεψη ὅλων τῶν τουρκικῶν ὑπουργείων ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν καὶ ἁρμόδιου γιὰ εὐρωπαϊκῆς ὑποθέσεις Faruk Kaymakci προκειμένου νὰ «καμακώσει» κυριολεκτικὰ τὸ «ψητό» (Anadolu Agency 14/5/2020).

2.Και ἐνῶ ἡ Τουρκία συνεχίζει τὶς ἀπειλὲς ἐνάντια σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο καὶ βεβηλώνει τὴν Αγιά Σοφιά ἡ Κομισιὸν καὶ τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν προχωροῦν ἐπίσης στὴν ἐνίσχυση τῆς Ἄγκυρας μὲ 485 ἑκατ. εὐρὼ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δῆθεν προσφυγικοῦ.

3.Στα παραπάνω κονδύλια τῆς προενταξιακής βοήθειας πρὸς τὴν Τουρκία γιὰ τὸ διάστημα 2021-2027 πρέπει ἐπίσης νὰ προστεθοῦν ἄλλα κονδύλια ποὺ θὰ λάβει ἡ Τουρκία γιὰ τὴν δῆθεν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ τοὐλάχιστον 3 δὶς εὐρώ, καθὼς καὶ πακτωλὸ μὲ χαμηλότοκα δάνεια ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων, ἐνῶ ἡ Ἄγκυρα προετοιμάζεται νὰ μπεῖ καὶ στὸ παιχνίδι γιὰ τὰ κονδύλια των 750 δὶς εὐρὼ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης.

4.Σημειώνεται ὅτι ἤδη στὸ διάστημα 2014-2020 ἡ Ἄγκυρα μόνο στὸ πλαίσιο τῆς προενταξιακής βοήθειας (IPA) χρηματοδοτήθηκε μὲ 3,5 δὶς εὐρὼ τὰ ὁποῖα ἀξιοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐνίσχυση σημαντικῶν τομέων τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας μὲ ἔμφαση στὸν τομέα τῆς ἐνέργειας καὶ ἰδίως τῶν ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου, στὸν τομέα τῶν μεταφορῶν, τοῦ ἐμπορίου, τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, τοῦ τουρισμοῦ, τῆς περιφερειακῆς ἀνάπτυξης κλπ.

Στὰ κονδύλια αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν τὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ὡς χαμηλότοκα δάνεια ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων, ἡ ὁποία ἐνδεικτικὰ μόνο τὸ 2014 χρηματοδότησε τὴν Τουρκία μὲ 2,1 δὶς εὐρώ.
Ἐπιπλέον ἡ Τουρκία χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μὲ τοὐλάχιστον 6 δὶς εὐρὼ γιὰ τὸ δῆθεν προσφυγικὸ τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ὄχι μόνο δὲν λαμβάνει μέτρα ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ἐνισχύει τὰ δουλεμπορικά κυκλώματα καὶ γεμίζει τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγίου μὲ χιλιάδες παράνομους μετανάστες ὀργανώνοντας ταυτόχρονα καὶ ἀλλεπάλληλα «ντου» δῆθεν προσφύγων στὸν Ἕβρο.

5.Κατὰ τὰ λοιπά, ἐνῶ οἱ διάφοροι εὐρωπαῖοι ἡγέτες καταδικάζουν στὰ λόγια τὴν βεβήλωση τῆς Αγιάς Σοφιάς καὶ τὶς προκλητικὲς καὶ ἀπειλητικὲς δράσεις τῆς Τουρκίας κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου καὶ προετοιμάζονται δῆθεν γιὰ τὴν ἐπιβολὴ οἰκονομικῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ἄγκυρας, τὴν ἴδια στιγμὴ ἐγκρίνουν ἁπλόχερα πακτωλὸ κονδυλίων πρὸς τὴν Τουρκία.

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου.


2 σχόλια:


  1. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στον κ. Νότη Μαριά

    Αξίζει υπενθύμησης :
    1. Ευρωκοινοβούλιο: Αποχώρησε ο Ν. Μαριάς, διαμαρτυρόμενος για την παρουσία Ζάεφ
    13 Σεπτεμβρίου 2018 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
    2. Στη Θεσσαλονίκη ενόψει συλλαλητηρίου για το Σκοπιανό ο Μαριάς
    THESSNEWS 12-1-18

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Τέτοιους πολιτικούς θέλουμε. Κακή η συμφωνία των Πρεσπών (στην πραγματικότητα προδοτική) αλλά εγώ θα την εφαρμόσω έλεγε ο "δικός μας" ! Για μας ήταν αρκετό που έφυγε ο Τσίπρας !!

      Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.