27 Ιουν 2020

Σεξουαλικὴ ἀγωγή: ΟΗΕ καὶ ΠΟΥ προωθοῦν τὸν ἐκφυλισμὸ τῶν παιδιῶν!

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Mια ἐπικίνδυνη, γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ἐπανάσταση βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ὑπὸ τὴν «ἀνυποψίαστη» αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΠΟΥ μὲ λάβαρο τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα. Στὶς τάξεις της προσχώρησε καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καί, ἐννοεῖται, τὸ σύνολο τῶν «προοδευτικῶν» κομμάτων. Ὁ αλλαζών ἄνθρωπος τοῦ Διαφωτισμοῦ ἀναγόρευσε τὸν ἑαυτό του θεὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ γκρεμίσει τὴ βιολογικὴ τάξη ποὺ θέσπισε ὁ Θεὸς μὲ τὴ Δημιουργία (ἄντρας - γυναῖκα) καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει μιὰ καινούρια, ἀντίθετη στὴν ἐπιστήμη (βιολογία) καὶ σύμφωνη μὲ τὶς ἀρρωστημένες ἀντιλήψεις του. Ἀποσπῶντας τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς οἰκογένειας, μὲ ἕναν νεοεποχίτικο γενιτσαρισμό, προσπαθεῖ νὰ τοὺς στερήσει τὴ φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ ἐξέλιξη καί, κατὰ συνέπεια, τὴ φυσιολογικὴ...
σεξουαλικὴ ζωή.


Καὶ ἀφοῦ ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε νὰ ἀριθμεῖ περίπου 8 δὶς κατοίκους χωρὶς σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τότε τί χρειάζεται τὸ μάθημα αὐτὸ στὰ σχολεῖα; - It's the power, stupid (τὸ ἐπίθετο πρὸς τὸν ἑαυτό μου). Ἡ Νέα, πλανητική, Ἐξουσία δὲν θέλει ἀνθρώπους προσωπικότητες, ἀλλὰ παραδομένους στὰ πάθη. Γι' αὐτὸ καὶ θὰ γεμίσει τὸν κόσμο μὲ ὁμοφυλόφιλους, βιαστές, παιδεραστὲς καὶ ἀνθρώπους ποὺ τὸ σύμπαν τους θὰ ἐξαντλεῖται στὴ γεννητήσια ὁρμή. Πόσο ἐπίκαιρα εἶναι σήμερα τὰ τοῦ Χριστοῦ: «Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νά 'ρθοὺν σὲ μένα». Αὐτὰ ἦταν τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν προσκύνησαν κανέναν αὐτοκράτορα, βασιλιᾶ, σουλτᾶνο, φύρερ, «πατερούλη»... ἀκριβῶς γιατί εἶχαν Θεό-Πατέρα...Ε.Δ.Ν.]

Τὰ ἰδεολογήματα τῶν ΛΟΑΤ, χάρις στὴν προώθησή τους ἀπὸ ΟΗΕ καὶ ΠΟΥ, καὶ τὴν υἱοθέτησή τους ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, εἰσέβαλαν στὰ σχολεῖα σπέρνοντας τὴ σύγχυση καὶ ρημάζοντας τὶς παιδικὲς ψυχές...

Μερικοί τα ὑποστηρίζουν μὲ ἐνθουσιασμό, ἄλλοι τὰ ἀπορρίπτουν μὲ τρόμο. Ἀκόμα σχετικὰ ἄγνωστα στὸ κοινό, τὰ προγράμματα «ὁλοκληρωμένης ἐκπαίδευσης στὴ σεξουαλικότητα» ποὺ προωθοῦν ὁ ΟΗΕ καὶ ὁ ΠΟΥ σπάνια ἀφήνουν ἀδιάφορους αὐτοὺς ποὺ ἀφιερώνουν χρόνο νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ αὐτά. Βεβαιωθεῖτε ὅτι κάθεστε καλά, πᾶρτε μιὰ βαθιὰ ἀνάσα - καὶ προετοιμαστεῖτε γιὰ ἕνα σόκ.

Ἡ τρανσεξουαλικοποίηση παιδιῶν προεφηβικής ἡλικίας: μιὰ σημαντικὴ τάση στὸ κίνημα τῶν ΛΟΑΤ, ἀπόλυτα συμβατή μὲ τὰ προγράμματα «σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης» τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ).

Μεταξὺ τῶν ἡλικιῶν 0 καὶ 4, ἐνημερώνεται γιὰ τὴν «ἱκανοποίηση ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ σώματός του» καὶ «τὸν πρώιμο βρεφικὸ αὐνανισμό ». Ταυτόχρονα, θὰ μάθει νὰ «ἐκφράζει τὶς ἐπιθυμίες του» καὶ νὰ ἀναπτύξει «μιὰ περιέργεια γιὰ τὸ σῶμα των ἄλλων». Μετὰ τὰ 4 , θὰ εἶναι σίγουρα ὥριμο γιὰ πραγματικὸ «σεξουαλικὸ παιχνίδι«. [1] Πρόκειται λοιπὸν νὰ ἐνημερώνεται ὅσο πιὸ νωρὶς γίνεται σχετικὰ μὲ τὴ «φιλία καὶ ἀγάπη μὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου». Μεταξὺ 6 καὶ 9 ἐτῶν, θὰ ἀνακαλύψει τὰ «σεξουαλικά του δικαιώματα», καθὼς καὶ «τὴ θετικὴ ἐπίδραση τῆς σεξουαλικότητας στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία». Θὰ χρειαστεῖ ἐπίσης νὰ συνεχίσει νὰ μελετᾶ τὴν τεχνικὴ τοῦ «αὐνανισμοῦ», ἐνῶ θὰ μαθαίνει νὰ «ἀποδέχεται τὴν ποικιλία τῶν τρόπων ζωῆς». Μεταξὺ τῶν 9 καὶ 12, θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ «περιγράψει τὸ βιασμὸ» καὶ ἄλλες σεξουαλικὲς βιαιότητες [2] ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ διδαχτεῖ τὰ διάφορα πιθανὰ «μεγέθη» τῶν ἀνδρικῶν καὶ τῶν γυναικείων γεννητικῶν ὀργάνων. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο, προφανῶς θὰ μάθει ὅτι εἶναι ἐπιβλαβὲς νὰ «σιωπᾶ» ἢ νὰ «ἀρνεῖται» τὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμό» του. Μεταξὺ 12 καὶ 15 ἐτῶν θὰ προστεθεῖ τὸ ζήτημα τῆς «ἐγκυμοσύνης σὲ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου», καθὼς καὶ τῆς «ταυτότητας φύλου». (Δὲν θὰ ἦταν καλὴ στιγμὴ νὰ ξεκινήσει «ὁρμονικὴ θεραπεία»;). Καὶ γιὰ νὰ μὴ χάσουν οἱ λιγότερο ἔξυπνοι, θὰ διδαχθεῖ ἀκόμα ἡ ομο- ἢ αμφιφυλόφιλος «ἔξοδος» μόλις περάσει τὰ 15 χρόνια!

Ὁ ΠΟΥ ἀσχολεῖται μὲ τὴν παιδικὴ σεξουαλικότητα: τί φρέσκος ἀέρας!

Παρουσιάζουμε ἐδῶ μιὰ μικρὴ ἔκθεση «γνώσεων» καὶ «ἐπιδεξιοτήτων» ποὺ ὁ ΟΗΕ καλεῖ νὰ ἐνσταλάξουμε στὰ μυαλὰ τῶν μικρῶν, στὸ πλαίσιο τῶν στόχων τῆς «ἀειφόρου ἀνάπτυξης» (!) τῆς Ἀτζέντας 2030. Πιὸ συγκεκριμένα, αὐτὰ τὰ προγράμματα «ὁλοκληρωμένης ἐκπαίδευσης στὴ σεξουαλικότητα» ἀντιστοιχοῦν στὰ «πρότυπα τοῦ ΠΟΥ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Εὐρώπη», ποὺ ἐγκρίθηκαν στὰ τέλη του 2010. [3]

Τὰ «πρότυπα ΠΟΥ- Εὐρώπη» δημιουργήθηκαν τὸ 2010 στὸ πλαίσιο μιᾶς «συνεργασίας» μὲ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Κέντρο Ὑγειονομικῶν Πληροφοριῶν (BZgA) στὴν Κολωνία, ὑπηρεσία τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὑπεύθυνη γιὰ τὴν «ἐνημέρωση τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς» ...

Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν «σεξουαλικῶν παιχνιδιῶν» καὶ μιᾶς πιθανῆς ομο-ἢ τρανσεξουαλικοποίησης τῶν μικρῶν παιδιῶν, τὰ «πρότυπα» τοῦ ΠΟΥ ὑποδηλώνουν ἀκόμη περισσότερες ἐξωτικὲς δυνατότητες. Αὐτὸ τὸ κείμενο βασίζεται πράγματι στὴ «Διακήρυξη τῶν Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων» τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Προγραμματισμένων Γονέων (IPPF), τὴν ὁποία παρουσίασε ὁ ΠΟΥ ὡς «ὁ κορυφαῖος διεθνὴς ὀργανισμὸς» σὲ θέματα «σεξουαλικῆς ὑγείας». [4]

Διακήρυξη σεξουαλικῶν δικαιωμάτων τῆς IPPF

«Ὅλοι ἔχουν δικαίωμα [...] στὴ σεξουαλικὴ ἐλευθερία. Αὐτὸ συνεπάγεται σὲ ὅλους τὴν εὐκαιρία [...] νὰ ἀποφασίζουν ἐλεύθερα τί ἐπηρεάζει τὴ σεξουαλικότητά τους, νὰ ἐπιλέγουν τοὺς σεξουαλικούς τους συντρόφους, νὰ ἐπιδιώκουν νὰ φθάσουν στὸ πλῆρες σεξουαλικὸ δυναμικὸ καὶ τὴν εὐχαρίστησή τους, αὐτὸ [...] λαμβάνοντας πλήρως ὑπόψη τὶς [...] ἐξελικτικὲς ἱκανότητες τοῦ παιδιοῦ.«(Ἄρθρο 5 τῆς Διακήρυξης Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων τῆς IPPF).

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, σύμφωνα μέ τὶς «ἐξελικτικὲς ἱκανότητές του», κάθε παιδὶ θὰ πρέπει νὰ μπορεῖ «νὰ ἐπιλέγει ἐλεύθερα τους σεξουαλικούς του συντρόφους», τόσο μεταξὺ τῶν ἄλλων παιδιῶν ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἐνήλικων; Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἕνας ἐνήλικας πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ «ἀποφασίζει ἐλεύθερα τί ἐπηρεάζει τὴ σεξουαλικότητά του», συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπιλογῆς τῶν «συντρόφων» τοῦ μεταξὺ τῶν «παιδιῶν»;

Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τίθεται ἰδιαίτερα στὴν Ἑλβετία, ὅπου οἱ πρωτοποριακὲς ἐκπαιδευτικὲς πρακτικὲς ποὺ «μαγειρεύονται» ἀπὸ τὸν ΠΟΥ βρίσκονται στὸ ἐπίκεντρο ἑνὸς καλὰ ὀργανωμένου λόμπι - καὶ ὑποστηρίζονται ἐνεργὰ ἀπὸ τὶς δημόσιες ἀρχές.

ΛΩΖΑΝΗ - Τὸ Ἵδρυμα PROFA, τὸ ὁποῖο συγκεντρώνει περίπου 13 ἐκ. φράγκα ἀπὸ δημόσιες ἐπιδοτήσεις κάθε χρόνο (χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται οἱ «ὑπηρεσίες ποὺ χρεώνονται»!), θέλει νὰ καταπολεμήσει τὴν «ἄγνοια» σὲ θέματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης. «Ἐντεταλμένο ἀπὸ τὸ κράτος» γιὰ νὰ «ἀνοίξει τὰ μάτια» τῶν μαθητῶν στὸ καντόνι τοῦ Vaud (40.000 μαθητές / ἔτος), αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς «ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ δημόσιο συμφέρον» ἰσχυρίζεται ὅτι ἀκολουθεῖ τόσο τὰ «πρότυπα» τοῦ ΠΟΥ ὅσο καὶ τὴ «διακήρυξη τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων» τῆς IPPF, τὰ ὁποῖα συνιστοῦν τὸ« πλαίσιο ἀναφορᾶς» του. Μιὰ θέση ποὺ ἀναμφίβολα ἀξίζει κάποιες διευκρινίσεις!

Πρόωρη σεξουαλικοποίηση παιδιῶν: Ἡ Ἑλβετία πρωτοπορεῖ!

Εἶναι γεγονός: ἡ ἑλβετικὴ κυβέρνηση ὑποστηρίζει ἀνοιχτὰ τὰ πρότυπα τοῦ ΠΟΥ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ «ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένα». Τὸν Φεβρουάριο του 2018, τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Συμβούλιο ὑποστήριξε ἐπίσημα τὸ Ἵδρυμα τῆς Λωζάνης Σεξουαλικὴ Ὑγεία - Ἑλβετία (SSS), ἕναν ὀργανισμὸ ἀφιερωμένο στὴν προώθηση αὐτῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεθόδων ποὺ «βασίζονται στὰ δικαιώματα»:

«Ἡ SSS [...] προωθεῖ μιὰ ὁλιστικὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Ἑλβετία, σύμφωνα μέ τὰ πρότυπα τοῦ ΠΟΥ Εὐρώπης. «[5]

Γιὰ τὴν SSS, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ΠΟΥ, «ἡ σεξουαλικότητα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ γέννηση». Λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο «ἡ σεξουαλικοποίηση δὲν εἶναι ποτὲ πρόωρη» ...

Ἐπιπλέον, ἡ SSS διευκρινίζει σαφῶς στὶς ἐτήσιες ἐκθέσεις της ὅτι εἶναι «διαπιστευμένο μέλος τῆς IPPF, [της] Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας γιὰ τὸν Οἰκογενειακὸ Προγραμματισμὸ καὶ τὰ Σεξουαλικὰ Δικαιώματα». [6]

Ἀλλὰ μποροῦμε πραγματικὰ νὰ ὑποστηρίζουμε ὅτι αὐτὸς ὁ ὀργανισμός, ποὺ ἔχει ἐγκριθεῖ καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλβετικὴ Συνομοσπονδία, ἀποδέχεται τὴν παιδεραστία, μετὰ ἀπὸ «ἐλεύθερη» συγκατάθεση;

Ἡ ἀνάγνωση μιᾶς ἔκθεσης τῆς SSS γιὰ τὴ «σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση μικρῶν παιδιῶν» φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνει αὐτὴν τὴν καταπληκτικὴ ὑπόθεση. Πράγματι, μιὰ ὁμιλήτρια ἐπαινεῖ τὰ πλεονεκτήματα τῶν πειραμάτων ποὺ πραγματοποιοῦνται στοὺς περίφημους γερμανικοὺς «ἐναλλακτικοὺς βρεφονηπιακούς σταθμοὺς» μετὰ τὸν Μάϊο του '68. Ἐνθαρρύνοντας τὶς «σεξουαλικὲς ἐκδηλώσεις», ἐπιτρέποντας στὰ νήπια νὰ «παίζουν γυμνὰ ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ [να] ἐγγίζουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο», αὐτὰ τὰ ἱδρύματα ἔχουν συμβάλει στὴν« ἀπελευθέρωση» τῆς «παιδικῆς σεξουαλικότητας». Τὰ παιδιὰ ἔγιναν «γιὰ πρώτη φορὰ σεξουαλικὰ αυτοκαθοριζόμενα ὑποκείμενα».

Μάϊντς / Ἰούνιος 2015 - Περίπου πενῆντα 5χρονα παιδιὰ ποὺ ἀπειλοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, χτυπιοῦνται μεταξὺ τους, ξεντύνουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο μὲ βία καὶ «εἰσάγουν ἀντικείμενα στὸν πρωκτό τὸ ἕνα στὸν ἄλλο» ... Παρὰ τὶς καταγγελίες πολλῶν γονέων, οἱ νηπιαγωγοὶ συνέχισαν, σύμφωνα μέ πληροφορίες, νὰ «κλείνουν τὰ μάτια τους» γιὰ μῆνες. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν κάποιος ἀποδέχεται τὴν ἀρχὴ τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης» τῶν παιδιῶν, ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῶν «σεξουαλικῶν δραστηριοτήτων» καὶ τῆς «σεξουαλικῆς ἐπίθεσης» γίνεται ἀσαφής! Σύμφωνα μέ τὴν ἕνωση κοινῆς ὠφέλειας Pro Familia - Mainz, αὐτὴ ἡ διάκριση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν «ἐκπαιδευτικὴ ἔννοια τοῦ σὲξ» κάθε ἱδρύματος ... Ἕνα ὁλόκληρο πρόγραμμα!

Ἀργότερα, ἡ συντάκτριά μας ἀρχίζει νὰ ἐπιμένει στὴ βιολογικὴ πραγματικότητα αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖ «οργασμική ἱκανότητα τῶν παιδιῶν». Ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι εἶναι συνηθισμένο ἕνα παιδὶ νὰ «ζυμώνεται μὲ σεξουαλικὰ ἐρεθίσματα» καὶ ὅτι τὰ νήπια «ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ σεξουαλικότητα τῶν ἐνηλίκων οὕτως ἢ ἄλλως» ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Οἱ «σεξουαλικὲς συμπεριφορὲς» ὅπως τὸ «ζητῶ / ἀπαιτῶ νὰ συμμετάσχω σὲ μιὰ σεξουαλικὴ δραστηριότητα» εἶναι ἑπομένως μόνο ἕνα ἁπλὸ «στατιστικὸ» φαινόμενο, ἡ συχνότητα τοῦ ὁποίου ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὶς «εὐκαιρίες» καὶ τὴ «σεξουαλικὴ γνώση» ποὺ διαθέτουν τὰ παιδιὰ (γνώση ποὺ ὁ συγγραφέας ζητεῖ ἄλλωστε νὰ ἀναπτυχθεῖ). Τέλος, ἡ «παιδικὴ σεξουαλικότητα» θὰ ἐπηρεαστεῖ ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὴν παρουσία - ἢ ὄχι - τοῦ «αἰσθησιασμοῦ» στὴ «σχέση μὲ τοὺς γονεῖς» ...

Liberation: ποῦ βρίσκεται τὰ γονίδιο τῆς παιδεραστίας;

Διαισθητικά, θὰ μπορούσαμε νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ νὰ συνδυάσουμε αὐτούς τους κάπως ἀσυνάρτητους ἰσχυρισμοὺς μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ τολμηρὲς θέσεις τοῦ Gary Dowsett, ὁμότιμου καθηγητῆ στὸ Πανεπιστήμιο La Trobe (Αὐστραλία) καὶ στὸν ὁποῖο ἀνατρέχει συχνὰ ὁ ΠΟΥ γιὰ τὴ «σεξουαλικὴ ὑγεία»:

«Πολλὲς μητέρες καὶ πατέρες θὰ συμφωνήσουν ὅτι τὰ παιδιὰ [...] ἀποτελοῦν μιὰ σεξουαλικὴ ἀπάντηση γιὰ τοὺς γονεῖς τους. Ποῦ λοιπὸν εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ αὐτῆς τῆς γλυκιᾶς καὶ ντροπαλῆς σεξουαλικότητας μεταξὺ τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ παιδεραστῆ γιὰ τὸν ερωμένο του ἢ τὴν ἐρωμένη του; [...] Δὲν λέω ὅτι ἡ σχέση γονέα-παιδιοῦ εἶναι παιδεραστική, λέω ὅτι τὰ δύο δὲν ἀποκλείονται ἀμοιβαῖα. [...] Ἔχουμε τρία κοινωνικά / νομικὰ ζητήματα γιὰ ἐπίλυση: τή γονική ἐξουσία γιὰ ὁμοφυλόφιλους καὶ λεσβίες· τὸ δικαίωμα στὴ νομιμότητα τῶν παιδεραστῶν καὶ τῶν νεαρῶν ἐρωμένων τους · καὶ τέλος, τὰ σεξουαλικὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ γενικά. «[7]

Ἄλλωστε, ἐὰν παραδεχτοῦμε (ὅπως ἀναφέρει ἡ ἔκθεση τῆς SSS) ὅτι εἶναι πολὺ σύνηθες τὰ παιδιὰ νὰ ἐπιδίδονται σὲ «σεξουαλικὰ παιχνίδια», γιατί νὰ ἐξαιροῦμε ἀπ' αὐτὰ ἀπαραίτητα τοὺς ἐνήλικες; Πολὺ περισσότερο ἐπειδὴ ὁρισμένα παιδιὰ «ζητοῦν» - ἀκόμη καὶ «ἀπαιτοῦν» - νὰ «συμμετέχουν σὲ σεξουαλικὲς δραστηριότητες» μαζί τους! (Ὁμοίως, γιατί τὰ βρέφη πρέπει νὰ ἀποκλειστοῦν αὐτόματα ἀπὸ κάθε σεξουαλικὴ δραστηριότητα - εἴτε μὲ παιδιὰ εἴτε μὲ ἐνήλικες, ἐπειδὴ ἡ «σεξουαλικότητα ἀρχίζει κατὰ τὴ γέννηση«; Νὰ τί μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει γιατί ὁ ΠΟΥ ἐπιμένει τόσο στὴν ἀνάγκη ἀπελευθέρωσης ἀπὸ «προκαταλήψεις» καὶ ἄλλους «κοινωνικοὺς κανόνες» σὲ θέματα σεξουαλικότητας...)

Τὰ περίφημα «πρότυπα» τοῦ ΠΟΥ ἔχουν μεταφραστεῖ στὰ γαλλικὰ ἀπὸ τὴν SSS, τοῦ ὁποίου τὸ λογότυπο ἐμφανίζεται στὴ συνοδευτικὴ σελίδα αὐτοῦ τοῦ ἐπίσημου κειμένου τοῦ ΟΗΕ.

Ὅμως, τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ ἀρκετὰ πικάντικου ἐγγράφου ἔγκειται στὴν εὐνοϊκὴ στάση τῆς SSS ἀπέναντι στὶς δυστυχῶς περίφημες «ἐκθέσεις Kinsey», ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸ 1948 καὶ τὸ 1953 ἀντίστοιχα. Ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ ἄκρως ἀμφιλεγόμενα ἔγγραφα παρουσιάζονται ὡς ἁπλὲς «μέθοδοι ποὺ προῆλθαν ἀπὸ στατιστικὲς καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες».

Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ καταστεῖ σαφὲς ἐδῶ ὅτι οἱ δύο «ἐκθέσεις Kinsey» ἀφοροῦσαν πράγματι τῇ «μελέτῃ» χιλιάδων παιδεραστικών πράξεων... καὶ ὅτι ὁ Δρ.

Kinsey ἐπέμεινε στὴν κοινοτοπία ὄχι μόνο τῆς ἀνδρικῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλὰ καὶ στὶς [σεξουαλικές] «ἐπαφὲς [των παιδιών] μὲ ἐνήλικες»! Διευκρίνιζε ἐπίσης ὅτι τέτοιες «ἐπαφὲς» εἶχαν «μικρὴ πιθανότητα νὰ προκαλέσουν σημαντικὴ βλάβη» στὰ μικρὰ κορίτσια, ἀρκεῖ «νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ γονεῖς τους» ... Μεταξὺ ἄλλων εὑρημάτων, αὐτὸς ὁ μὲ πτυχίο ζωολογίας (!) ἐπιπλέον, ἔκανε ἀναφορὲς γιὰ «πολλαπλοῦς,πολλαπλούς ὀργασμοὺς» σὲ δεκάδες «πρό-έφηβους ἄντρες», τῶν ὁποίων ἡ ἡλικία κυμαινόταν μεταξὺ 14 ἐτῶν καί... μόλις 5 μηνῶν.

(Διαβάζοντας μερικὲς περιγραφὲς ποὺ δύσκολα στηρίζουν τοὺς λεγόμενους «ὀργασμούς», τὶς ὁποῖες ἀφήνουμε στὸν ἀναγνώστη, καθίσταται ἀπολύτως παράλογο νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι ἄλλο ἀπὸ ἁπλούς καὶ ξεκάθαρους βιασμούς. Διαπιστώνοντας τὸν «πόνο» τῶν θυμάτων, τὶς «κραυγές» τους, τὰ «ἀσταμάτητα δάκρυα» καὶ τὶς προσπάθειές τους νὰ «ξεφύγουν ἀπὸ τὸν σύντροφο», ὁ Δρ Κίνσευ ἐπιβεβαίωνε ὡστόσο ὅτι τὰ θύματα εἶχαν «κάποια εὐχαρίστηση» ἀπὸ τὴν κακοποίηση. Εἶναι λοιπὸν ἐκπληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Γραφεῖο Δημόσιας Ὑγείας, τὸ ὁποῖο «πέρασε ἀπὸ κόσκινο» αὐτὸ τὸ ἔγγραφο, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προσέγγιση τῆς SSS «στηρίζεται σὲ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα «καὶ» ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένα»... [8])

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Kinsey (τὸ ὄνομα τοῦ ἱδρυτῆ του) ἀπέκτησε «εἰδικὸ συμβουλευτικὸ καθεστὼς» στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη στὶς ἀρχές του 2014. Ἑπομένως, πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, τὰ ὁποῖα μιλοῦν εὔκολα γιὰ «κουλτούρα βιασμῶν» γιὰ νὰ στιγματίσουν τὴν παραμικρὴ ἐκδήλωση «φαλλοκρατίας», δὲν διστάζουν νὰ συσχετίζονται μὲ ἕναν ὀργανισμὸ ποὺ συνδέεται ἱστορικὰ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς παιδεραστίας, ἀκόμα καὶ σὲ μορφὲς τοὐλάχιστον βίαιες...

Αὐτὲς εἶναι οἱ μεθοδολογικὲς ἀναφορές - καὶ ἡ πνευματικὴ κληρονομιά - τῆς SSS.

Ἡ σεξουαλικότητα τῶν παιδιῶν ἀπὸ 3 ἕως 6

Ἐξώφυλλο τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μιᾶς φοιτήτριας τῆς Ἀνώτατης Ἐξειδικευμένης Σχολῆς - Δυτικὴ Ἑλβετία (HES-SO), ἕνα ἵδρυμα συνεργαζόμενο μὲ τὴν SSS (Πηγή: RERO)

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ ἀνησυχοῦμε μαθαίνοντας ὅτι αὐτὴ ἡ περισσότερο ἀπὸ ὕποπτη ΜΚΟ δραστηριοποιεῖται σήμερα στὴν κατάρτιση «Εἰδικῶν στὴ σεξουαλικὴ ὑγεία, ἐκπαίδευση - κατάρτιση-συμβουλευτικὴ»... Καὶ αὐτό, σὲ συνεργασία μὲ τὶς HES-SO καὶ τῆς Λουκέρνης (HSLU), καθὼς καὶ μὲ τὰ Πανεπιστήμια τῆς Λωζάνης καὶ τῆς Γενεύης! Ἡ SSS ἀμφισβητεῖται ἐπίσης τακτικὰ ἀπὸ τὰ ἑλβετικὰ μέσα ἐνημέρωσης σχετικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ θέματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Γραφεῖο Δημόσιας Ὑγείας, τὸ ὁποῖο τὴ στηρίζει μὲ νύχια καὶ δόντια ἀπὸ τὶς ἐπικρίσεις, καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο λαμβάνει 1 ἐκ. φράγκα ἐτησίως γιὰ νὰ καλύψει τὶς δαπάνες προσωπικοῦ τῆς ...

(Τὸ ὅτι τὸ Ἑλβετικὸ Ἵδρυμα Προστασίας Παιδιῶν εἶναι «μέλος» τῆς SSS προκαλεῖ ἀνησυχία. Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἐκπληκτικές του θέσεις σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν λίγο μετά. Σημειῶστε ἐπίσης τὴ λυπηρὴ συνεργασία τοῦ Κέντρου Σχολικῆς Ὑγείας τοῦ καντονίου τοῦ Neuchâtel, τὸ ὁποῖο ἐγκρίνει πλήρως τὰ «πρότυπα τοῦ ΠΟΥ Εὐρώπης». Ὡστόσο, δὲν φτάνει μέχρι τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Vaud, τὸ ἵδρυμα PROFA, ἐπίσης μέλος τῆς SSS - καὶ τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἀνοιχτὰ ὑπὲρ τῆς «Διακήρυξης τῶν Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων» τῆς IPPF!)

Γιὰ ἀρκετὰ , ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἑλβετίας (FOPH) διακρίνεται γιὰ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἐκστρατεῖες ἀφίσας μὲ σκηνὲς πορνογραφίας - ἰδίως ὁμοφυλοφιλίας - σὲ δημόσιο χῶρο (δεῖτε εἰκόνες ἀπὸ τὴν τελευταία ἐκστρατεία τῆς «πρόληψης τοῦ AIDS»). Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὴ συνεργὸ τοῦ SSS νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἐργάζεται γιὰ «τὴν εὐαισθητοποίηση γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συνδέονται μὲ τὴν πορνογραφία»! Ὅλοι βλέπουν τὴν πνευματική, διανοητικὴ καὶ ἠθικὴ σύγχυση τῶν ἀτόμων ποὺ διευθύνουν αὐτοὺς τοὺς δύο ὀργανισμούς.

Χωρὶς νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ πανεπιστημιακὰ νοσοκομεῖα τοῦ Vaud (CHUV) προσφέρουν ἐπίσης βερνίκι ἐπιστημονικῆς ἀξιοπρέπειας σὲ αὐτὴν τὴν κλίκα, ἀναφέροντας τὴν SSS ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς, εἰδικὰ σὲ θέματα «σεξουαλικὰ μεταδιδόμενων λοιμώξεων»! Καὶ αὐτό, παρόλο ποὺ τὰ ἐπιστημονικὰ ἢ ἰατρικὰ βιογραφικὰ εἶναι ἄγνωστα στὴ διοικητικὴ «ὁμάδα» τὴν ὑπεύθυνη γιὰ τὴ διαχείριση αὐτῆς τῆς δομῆς σὲ καθημερινὴ βάση...

Ἡ ἔμπρακτη σεξουαλικοποίηση: ἡ ὑπόθεση τῆς Βασιλείας

Ἄν καὶ μπορεῖ νὰ σοκάρει ἡ ὑποστήριξη τόσων πολλῶν δημόσιων φορέων γιὰ τὶς τοὐλάχιστον ἀμφισβητήσιμες δραστηριότητες τῆς SSS, αὐτὸ δὲν ἐκπλήσσει. Ἤδη τὸ 2012, τὸ καντόνι τῆς Βασιλείας εἶχε προσπαθήσει πράγματι νὰ εἰσαγάγει μαθήματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης ἐμπνευσμένα ἄμεσα ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ ΠΟΥ. [9]

Γιὰ παράδειγμα, τὰ παιδιὰ ἔπρεπε νὰ μάθουν γιὰ τὴ «διαδικασία ἀναπαραγωγῆς» καθὼς καὶ τὴν ὕπαρξη «μεθόδων αντισύλληψης» ἀπὸ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο (7 ἐτῶν). Πιὸ συγκεκριμένα: θὰ διδάσκονταν ὅτι «ἡ σεξουαλικότητα ἀσκεῖται ἐπίσης γιὰ εὐχαρίστηση [...] καὶ ὄχι μόνο γιὰ ἀναπαραγωγή».

Ἀλλὰ ποιὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς μετάδοσης τέτοιων πληροφοριῶν σὲ νέους προεφηβικής ἡλικίας; Ἄν ὄχι νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε νὰ ἀναπτύξουν οἱ ἴδιοι σεξουαλικὴ δραστηριότητα;

Ἡ Lisa & Jan εἶναι ἕνας ὁδηγὸς σεξουαλικῆς μύησης γιὰ παιδιὰ πρὶν τὴν ἐφηβεία. Παρὰ τὶς ἀπολύτως σαφεῖς εἰκόνες (ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ περιγράψουμε ὡς παιδικὴ πορνογραφία), τὸ καντόνι τῆς Ζυρίχης θεωρεῖ ὅτι πρέπει ἡ διδασκαλία τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς νὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἡλικία των 4 ἐτῶν.

Οντως, ἡ μεγάλη γερμανικὴ ἐφημερίδα Blick ἐπιβεβαίωσε ὅτι τὸ εἰκονογραφημένο βιβλίο Lisa & Jan θὰ διανέμονταν τόσο στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Βασιλείας ὅσο καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα (5 ἐτῶν)! Νὰ τί βρίσκουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο, οἱ κύριοι χαρακτῆρες τοῦ ὁποίου εἶναι ἕνα ἀγοράκι καὶ ἕνα κοριτσάκι, καὶ τὰ δύο πρὶν τὴν ἐφηβεία:

«Μεταξὺ τοῦ πλήθους τῶν εἰκόνων, βλέπουμε ἕνα μικρὸ κορίτσι νὰ αὐνανίζεται, ἐνῶ ἕνα ἄλλο τὸ παρατηρεῖ, ἕνα μικρὸ ἀγόρι νὰ ἀγγίζει τὸν ἑαυτό του [ενεργητικά] κάτω ἀπὸ τὰ σεντόνια καὶ νὰ φωτίζει τὰ ἀπόκρυφα μέρη του μὲ μιὰ λάμπα, μιὰ γυναῖκα νὰ βάζει προφυλακτικὸ σὲ ἕναν ἄνδρα, ἕνα παιδὶ νὰ κατασκοπεύει τοὺς γονεῖς του στὴ μέση μιᾶς σεξουαλικῆς πράξης ἀπὸ τὸ παράθυρο [με γκρο πλαν στὰ ἔνθετα γεννητικά τους όργανα]. «

(Αὐτὴ ἡ περιγραφή, ἡ ὁποία παραμένει πολὺ μέτρια, δημοσιεύθηκε τὸ 2013 στὸν μεγάλο ἱστότοπο Καθολικῶν πληροφοριῶν Aleteia. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρόσκληση τῶν παιδιῶν νὰ χειρίζονται τὰ γεννητικά τους ὄργανα μὲ διάφορους τρόπους, τὸ ἐν λόγῳ ἔργο δὲν σταματᾶ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνει εἴτε νὰ ἀγγίξουν τοὺς ἄλλους εἴτε νὰ τοὺς ἀγγίξουν - εἰδικὰ ἀπὸ τὸν πατέρα τους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα ποὺ δείχνει δύο μικρὰ ἀγόρια νὰ αυνανίζουν τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ἢ τὴν ἄλλη, ὅπου ὁ μικρὸς Jan αυτο-διεγείρεται κάτω ἀπὸ τὸ καλωσυνάτο βλέμμα τῆς μητέρας καὶ τῆς μικρῆς ἀδελφῆς του).

[Αφαιρέθηκε εἰκονογραφικὸ ὑλικὸ γιὰ μικρὰ παιδιὰ ἰδιαίτερα προκλητικό, σ.τ.μ.]

Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης στὴν Ἑλβετία σαρκάζουν συστηματικά τους ἀντίπαλους τῆς σεξουαλικοποίησης τῆς πρώιμης παιδικῆς ἡλικίας, καὶ μάλιστα τοὺς χαρακτηρίζουν «ἐπικίνδυνους». Τὸ Ταχυδρομεῖο, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἀρνήθηκε νὰ παραδώσει στὰ σχολεῖα ὑλικὸ χαρακτηριζόμενο ὡς «πορνογραφικό».

Ἡ Blick προσθέτει: «Τὸ Ἑλβετικὸ Ἵδρυμα Προστασίας Παιδιῶν συνιστᾶ τὸ βιβλίο [Lisa & Jan], τὸ ὁποῖο ἔχει διατεθεῖ σὲ πολλὰ σχολεῖα, ἀπὸ 5 ἐτῶν καὶ πάνω.»

Πληροφορίες πολὺ πιὸ σουρεαλιστικές ἀπὸ τὴν «παρουσίαση πορνογραφικών ἀντικειμένων ἢ παραστάσεων» σὲ ἀνηλίκους ὑποτίθεται, σύμφωνα μέ τὴν ἑλβετικὴ νομοθεσία, ὅτι θεωροῦνται τοὐλάχιστον «σεξουαλικὴ κακοποίηση»! Καὶ πολὺ περισσότερο ὅταν μιλᾶμε γιὰ παιδιὰ τεσσάρων ἢ πέντε ἐτῶν ...

Ὡστόσο, χάρη στὴν ἐνεργητικὴ ἀντίδραση τῶν ἐνδιαφερόμενων γονέων - ὑποστηριζόμενων ἀπὸ μιὰ χούφτα ἐκλεγμένων ἀξιωματούχων (ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης ὡς «συντηρητικοί», ἀκόμη καὶ «ἀντιδραστικοί»), ἡ κυβέρνηση τῆς Βασιλείας ἀναγκάστηκε τελικὰ νὰ ὑποχωρήσει, ἀκυρώνοντας Τὰ «μαθήματα» ποὺ εἶχαν προγραμματιστεῖ γιὰ τὸ σχ. ἔτος 2014-15.

5ετὴς ὕποπτος γιὰ σεξουαλικὴ κακοποίηση συμμαθητῶν του!!!

Ἕνα αγοράκιι ποὺ ἁρπάζει τοὺς μικρούς του συμμαθητὲς «ἀπὸ τὰ γεννητικὰ ὄργανα» καὶ τὸ ὁποῖο, μὲ τὸ «παντελόνι κατεβασμένο» προσπαθεῖ νὰ τοὺς «διεισδύσει». Μὲ τὴν ὑπόθεση ἀσχολήθηκε τὸν Ἰούνιο του 2016, ἡ Δικαιοσύνης τῆς Βασιλείας - χρειάστηκε σχεδὸν ἕνα χρόνο γιὰ νὰ ἀντιδράσει προτοῦ ἐπιτέλους διατάξει τῇ σύνταξη ἔκθεσης σχετικὰ μὲ τὴ «σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ» τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Οἱ γονεῖς του πίστευαν ὅτι δὲν ἦταν τίποτα περισσότερο ἀπὸ παιδικὰ παιχνίδια. Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν «προτύπων ΠΟΥ», μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν λάθος ...

Νὰ καὶ μιὰ ἄλλη σπόντα, ποὺ μᾶς ἔρχεται αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ ἕναν σοσιαλιστὴ βουλευτῆ, γνωστὸ γιὰ τὶς φεμινιστικές του ἰδέες: «Ἐὰν ὑπῆρχαν λιγότερα ἄτομα σεξουαλικὰ ἀπογοητευμένα, θὰ ὑπῆρχαν λιγότερες συγκρούσεις [sic]. «[10]

Ἐπειδὴ ὅποιος εἶναι λίγο ἱκανοποιημένος προφανῶς θέλει νὰ ἀναπτύξει τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα τῶν παιδιῶν τοῦ ἀπὸ νεαρότατη ἡλικία, αὐτὸ εἶναι αὐτονόητο ...

Τὸ 2019 ἀποκαλύφθηκε στὴ Γερμανία τὸ ἀπίστευτο «σκάνδαλο Lügde». Ἀποδείχθηκε ὅτι ἕνα δίκτυο ταινιῶν παιδικῆς πορνογραφίας, ποὺ δροῦσε ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια (!) σὲ ἕνα κάμπινγκ τῆς Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εἶχε ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ βοήθεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν - καὶ ἰδίως τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία εἶχε στὶς τάξεις του τοὐλάχιστον ἕναν παιδεραστὴ ποὺ ἔχει ἤδη καταδικαστεῖ. Ἐὰν καὶ πολλοὶ ἀξιωματοῦχοι ἀναγκάστηκαν νὰ παραιτηθοῦν, φαίνεται ὅτι κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει διωχθεῖ μέχρι σήμερα. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀκριβῶς στὴ Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ἀναπτύχθηκαν σὲ συνεργασία μὲ τὸ γερμανικὸ κράτος τὰ περίφημα «πρότυπα ΠΟΥ», τόσο σκοτεινὰ στὸ θέμα τῆς «σεξουαλικότητας τῶν παιδιῶν».

Τέλος, ἐδῶ εἶναι ἡ κατάληξη (τοὐλάχιστον προσωρινὴ) αὐτῆς τῆς θλιβερῆς ὑπόθεσης: τὸν Ἰανουάριο του 2018, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀποφάσισε ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Βασιλείας δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποσύρουν τὰ παιδιὰ τοὺς ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τοῦ καντονιοῦ. Μιὰ πληροφορία ποὺ μεταδίδεται ἀδιάκοπα ἀπὸ τὸν ἑλβετικὸ τύπο - καὶ ἰδίως ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση (SRF), ἡ ὁποία παρατήρησε ὄχι χωρὶς κακία:

«Οἱ ἀρχὲς τῆς Βασιλείας δὲν [σχεδιάζουν πλέον] μαθήματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης σὲ νηπιαγωγεῖα καὶ δημοτικὰ σχολεῖα, ἀλλὰ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ θίγουν συγκεκριμένα θέματα. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἕνα παιδὶ περιμένει ἕναν μικρότερο ἀδερφὸ ἢ μιὰ μικρότερη ἀδελφή, ἢ ὅταν ἡ τάξη βρίσκει προφυλακτικὸ ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο.»

Σαφῶς: Ὁ εὐρωπαϊκὸς νόμος θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἕναν ἀνισόρροπο δάσκαλο σήμερα νὰ ἐφαρμόσει, παρ' ὅλα αὐτά, τὸ πρόγραμμα ποὺ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τοὺς θεότρελους τῆς βρεφικῆς σεξουαλικοποίησης. Μὲ κάθε νομιμότητα!

Edward Bernays: Πατέρας τῆς χειραγώγησης τῶν μαζῶν

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁρισμένοι κοινωνικοὶ ψυχολόγοι πρότειναν νὰ ἐκθέσουν πρόωρα τὰ παιδιὰ σὲ σεξουαλικὲς «γνώσεις» καὶ ἄλλες «σεξουαλικὲς ἐμπειρίες» νωρίς, μὲ συγκεκριμένο στόχο νὰ «ἐκφυλιστοῦν». Ἡ ψυχολογικὴ ἀποδυνάμωση τῆς κοινωνίας τὴν καθιστὰ ὑποχρεωτικὰ εὐκολότερη στὴ διακυβέρνηση. Ἔτσι γεννήθηκε ἡ ἰδέα μιᾶς «προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης», κυρίως ἀπὸ τὸν Edward Bernays, ἀνιψιὸ τοῦ Sigmund Freud καὶ ἐφευρέτη τῶν σύγχρονων «δημοσίων σχέσεων».

Εἶναι καιρὸς γιὰ τὰ ἐμπλεκόμενα θεσμικὰ ὄργανα νὰ καταστήσουν σαφὲς ὅτι παραιτοῦνται ὁριστικὰ ἀπὸ σχέδια ποὺ ἔχασαν ἤδη κάθε ἀξιοπιστία. Καὶ ἡ Ἑλβετία νὰ πάψει νὰ εἶναι μιὰ χώρα ἀνίκανη νὰ προστατέψει τὸν πληθυσμὸ τῆς ἀπὸ τὰ ἐπικίνδυνα κοινωνικὰ πειράματα μιᾶς χούφτας ἀντικοινωνικῶν ἰδεολόγων.

«Ἀναπόφευκτες» οἱ σεξουαλικὲς κακοποιήσεις μεταξὺ παιδιῶν!

«Ὁ νέος ποινικὸς κώδικας ἔχει καταργήσει τὸ ἀδίκημα τῆς προσβολῆς τῆς αἰδοῦς καὶ τὸ ἀντικατέστησε μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἐπίθεση. Ἡ κύρια διαφορὰ ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι μόνο ἕνας ἐνήλικας μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνοχος σεξουαλικῆς ἐπίθεσης ἐναντίον ἀνηλίκου, ἐνῶ ἡ προσβολὴ τῆς αἰδοῦς τιμωρεῖ ἐπίσης τὶς πράξεις ποὺ διαπράττουν οἱ ἀνήλικοι.»(Σχόλιο τοῦ Γαλλικοῦ Συνταγματικοῦ Συμβουλίου, Φεβρουάριος 2012)

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παιδεραστία, ἡ σεξουαλικότητα μεταξὺ τῶν βρεφῶν δὲν ὑπόκειται ὄντως σὲ κάποιο ποινικὸ χαρακτηρισμό, καὶ συνεπῶς ὁ τομέας φαίνεται συνεπῶς ἐλεύθερος γιὰ σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Τὸ ὅλο θέμα εἶναι ὅτι τὰ μικρὰ νὰ μυοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, στὸ πλαίσιο τῶν ὑποτιθέμενων σχέσεων κοινῆς συναίνεσης...

Στοὺς γερμανικοὺς βρεφονηπιακούς σταθμούς, οἱ ἱστορίες γιὰ «σεξουαλικὴ κακοποίηση παιδιῶν» τροφοδοτοῦν τακτικὰ στὶς εἰδήσεις. Φαίνεται ὅτι οἱ γονεῖς καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ ἔχουν μερικὲς φορὲς πολὺ διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ τί εἶναι ἀνεκτὸ καὶ τί δὲν εἶναι ...

Στὴ Γερμανία, ὁρισμένα μέσα ἐνημέρωσης ἐργάζονται ἔτσι ἐνεργὰ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνοχῆς μεταξὺ τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ μιὰ «σεξουαλικὴ παιδαγωγικὴ» μὲ ὑπέροχα ἀσαφῆ περιγράμματα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - Παρόλο ποὺ ἀναγνωρίζει ὅτι «οἱ σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις μεταξὺ τῶν παιδιῶν δὲν εἶναι σπάνιες», ἡ μεγάλη καθημερινὴ Süddeutsche Zeitung μείωνε τὴ σοβαρότητα τῆς εἴδησης ὑποστηρίζοντας ὅτι «οἱ γονεῖς τραυματίζονται συχνὰ [από αὐτὲς τὶς πράξεις] περισσότερο παρὰ τὰ παιδιά». Καὶ ἕνας δάσκαλος ἐπιμένει τονίζοντας τὸν «φυσιολογικὸ» χαρακτῆρα τῆς «παιδικῆς σεξουαλικότητας», καθὼς ἡ «σεξουαλικὴ περιέργεια» εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή του, «νόμιμη». Γιὰ περισσότερη εἰλικρίνεια, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν περιφερειακὸ τύπο: «Τὸ νὰ θέλουμε νὰ ἀποτρέψουμε τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις μεταξὺ παιδιῶν εἶναι οὐτοπικό», εἶχε τίτλο ἡ ἐφημερίδα Ruhr Nachrichten λίγους μῆνες νωρίτερα... Πολὺ ἁπλά.

Σύμφωνα μέ τὸ ἄρθρο τοῦ Süddeutsche Zeitung ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ κάθε βρεφονηπιακός σταθμὸς μπορεῖ πράγματι νὰ ἔχει τὴ δική του «σεξουαλικοπαιδαγωγική ἀντίληψη», γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνει τὶς «σεξουαλικὲς πράξεις» ποὺ συνδέονται μὲ «τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση» τῶν παιδιῶν από τὶς «σεξουαλικὲς κακοποιήσεις». Στὴν πράξη, ἐναπόκειται στὸν παιδαγωγὸ νὰ ἀξιολογήσει τὴν ὕπαρξη μιᾶς πιθανῆς «σχέσης ἐξουσίας» μεταξὺ τῶν παιδιῶν, προκειμένου νὰ προσδιοριστεῖ ἐὰν μιὰ δεδομένη «σεξουαλικὴ πράξη» συνιστᾶ - ἢ ὄχι - κακοποίηση. Μεταξὺ τῶν κριτηρίων ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπόψη: οἱ διαφορὲς «ἡλικίας» καὶ «φύλου», ἢ ἀκόμη καὶ «φυσικῆς δύναμης» μεταξὺ τῶν παιδιῶν, ἀκόμη καὶ ἡ ὕπαρξη «μεταναστευτικοῦ ὑποβάθρου» ἤ... ὁτιδήποτε ἀλλοῦ. Πλήρης σύγχυση!

«Δεδομένου ὅτι αὐτὰ εἶναι παιδιά, τὰ ὁποῖα μποροῦν ἀκόμα νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους μακριὰ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη, δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ «δράστες» καὶ «θύματα», ἀλλὰ γιὰ «ἐπιθετικὰ» καὶ «ἀνήσυχα παιδιά» «. «(Ἐπίσημη τεκμηρίωση τῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας τῶν Νέων τοῦ Βρανδεμβούργου γιὰ τὸ ζήτημα τῶν «σεξουαλικῶν ἐπιθέσεων» μεταξὺ παιδιῶν).

Τὰ «προστατευτικὰ μέτρα» ποὺ ἐπέβαλε ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση στὰ νηπιαγωγεῖα κατὰ τὴν πρόσφατη «ὑγειονομικὴ κρίση» ἀποτελοῦν πρόσκληση γιὰ προβληματισμὸ σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα θεσμοποίησης τῆς κακοποίησης παιδιῶν στὶς δυτικὲς κοινωνίες. Εἴτε εἶναι σκόπιμο, εἴτε ξεκινᾶ ἀπὸ καλὲς προθέσεις. (Εἰκόνες: Lionel Τοp/ Twitter)

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι στὴ Γερμανία τοὐλάχιστον, πληροῦνται ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴ συστηματοποίηση αὐτοῦ τοῦ τύπου σεξουαλικῆς κακοποίησης τῶν ἀνηλίκων, εἰδικὰ ἐπειδὴ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἐποπτεύουν αὐτὴν τὴν κακοποίηση φαίνεται νὰ ἔχουν πλήρη νομικὴ ἀσυλία. Ὑπενθυμίζεται λοιπὸν ὅτι στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἡ ἰδέα τῆς πρώιμης ἔκθεσης τῶν παιδιῶν σὲ σεξουαλικὲς «γνώσεις» καὶ «ἐμπειρίες» θεωροῦνταν τρόπος ψυχολογικοῦ «ἐκφυλισμοῦ» τῶν πληθυσμῶν.

Αὐτὸ γίνεται γιὰ νὰ γίνουν πιὸ εὔκολα πρὸς ἐπηρεασμὸ καὶ ἑπομένως πιὸ εὔκολα κυβερνήσιμα. Ἐπιτρέποντας στοὺς παιδαγωγοὺς τῆς βρεφικῆς σεξουαλοποίησης νὰ ὑπονομεύουν τὶς συναισθηματικὲς βάσεις τῶν παιδιῶν ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, τὸ γερμανικὸ κράτος ἑτοιμάζει ἐπίσης τὸν δρόμο γιὰ τὴν πρόωρη υἱοθέτηση τῶν ΛΟΑΤ ταυτοτήτων, τὶς ὁποῖες προωθεῖ ἐνεργὰ μέσῳ τῆς «στρατηγικῆς» τοῦ τῆς Gender-Mainstreaming, ποὺ ἐγκρίθηκε ἐπίσημα τὸ 2016. Ἐπειδὴ δὲν πρόκειται οὔτε λίγο οὔτε πολὺ γιὰ τὸ μπέρδεμα τῶν σεξουαλικῶν ταυτοτήτων τῶν παιδιῶν διαγράφοντας ἐνεργὰ κάθε διάκριση μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν - καὶ αὐτό, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο!

«Μπορεῖ πραγματικὰ νὰ ὠφελήσει τὰ παιδιά, ἂν τὰ ἀγόρια παίζουν μερικὲς φορὲς κοῦκλες καὶ τὰ κορίτσια παίζουν μὲ καρφιά. [...] Ἀλλὰ ὅταν τὰ ἀγόρια παίζουν κοῦκλες, μακιγιάρονται καὶ φοροῦν ροζ, πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται. Θὰ γίνει ὁ γιος μοῦ ὁμοφυλόφιλος; Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὅταν ἕνα κορίτσι φορὰ κράνος ἐργοταξίου, δὲν γίνεται ἀμέσως κτίστης. (Μιὰ ἐργαζόμενη παιδικῆς μέριμνας περιγράφει λεπτομερῶς τὶς πρακτικὲς «χωρὶς φῦλο» στὴ μεγάλη ἐφημερίδα Die Zeit, τὸν Ἰούνιο του 2010)

Τὸ 2016, ἡ περιοχὴ τῆς Έσσης ἐπέβαλε «τὴν ἀποδοχὴ λεσβιών, ὁμοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, trans καὶ intersexuels (LGBTI)» ὡς ἐπίσημο «μαθησιακὸ στόχο» (!) στὰ σχολικὰ προγράμματα. Ἐνημερώνοντας τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὴν ἡλικία των 6 ἐτῶν καὶ γιὰ τὴν τρανσεξουαλικότητα ἀπὸ τὰ 10, οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς θέλουν νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ «διαμορφώσουν τὴ σεξουαλικότητά τους».

Ἑπομένως, δὲν προκαλεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ γερμανικὸ κράτος συμμετεῖχε στὴ δημιουργία τῶν «προτύπων τoυ ΠΟΥ», ἀφοῦ ἀποτελοῦν ἀδιαμφισβήτητα τὴν πολιτική του ἀτζέντα.

Αὐτὴ ἡ διαπίστωση μπορεῖ ἐπίσης νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ δοῦμε τὴ σύνδεση μεταξὺ τῆς προώθησης τῶν ΛΟΑΤ τρόπων ζωῆς καὶ τῆς συμπεριφορᾶς μιᾶς αντι-αταλιστικής [κατά τῶν γεννήσεων] πολιτικῆς, ποὺ ἀποτελεῖ περίφημο χαρακτηριστικὸ τῆς σύγχρονης Γερμανίας. (Πρὸς ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς θέσης, νὰ σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι τὸ Ταμεῖο Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τὸ UNFPA, τὸ ὁποῖο προωθεῖ τὴ μείωση τοῦ δυτικοῦ πληθυσμοῦ, συνδέεται στενὰ τόσο μὲ τὰ «πρότυπα» τῆς ΠΟΥ ὅσο καὶ τὶς «Κατευθυντήριες ἀρχὲς γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση τοῦ ΟΗΕ»).

Ὅσο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ΠΟΥ, ἴσως οἱ πρόσφατες προστριβές του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο νὰ μὴν ἀφοροῦν μόνο τὴ διαχείριση τῆς «ὑγειονομικῆς κρίσης», ἀλλὰ καὶ σὲ πιὸ ἰδεολογικὰ ζητήματα. Μὲ τὰ βασικὰ ζητήματα τῆς κοινωνίας ποὺ τελικὰ θὰ καθορίσουν τὰ περιγράμματα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στὸν 21ο αἰῶνα.

Ὁ Vincent Held σπούδασε πολιτικὴ οἰκονομία καὶ ἐργάζεται ὡς σύμβουλος Ἀνθρώπινων Πόρων. Εχει γράψει τὰ βιβλία Crépuscule de la Banque nationale suisse, Après la crise καὶ Une civilisation en crise.

Σὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σταθμοὺς στὴ Φρανκφούρτη ἐργάστηκε ἡ ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ Μάη του '68 καὶ μεγάλη,μεγάλῃ μορφή,μορφῇ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς προόδου, πράσινος Εὐρωβουλευτὴς καὶ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακού (!!!), Ντάνιελ Κον-Μπεντίτ. Νὰ πῶς περιγράφει σὲ βιβλίο τοῦ την...παιδαγωγική τοῦ: «Μερικὰ παιδιὰ ἄνοιγαν τὸ φερμουάρ μου καὶ ἄρχιζαν νὰ μὲ χαϊδεύουν. Ἀντιδροῦσα διαφορετικά, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση (...) Ἀλλὰ ἂν ἐπέμεναν, τὰ χάϊδευα». Πηγή: Protagon.gr.

[1] « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe », pp. 38 ss., OMS / Santé Sexuelle Suisse / Ministère fédéral de la Santé allemand (BzgA), 2010

[2] « Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle », p.52, UNESCO / OMS / ONU Femmes / ONUSIDA / Fonds des Nations unies pour la population / etc., 2018

[3] Ibid., p.35 : « most experts believe that children and young people want and need sexuality and sexual health information as early and comprehensively as possible, as acknowledged in development psychology and reflected in the Standards for Sexuality Education in Europe (WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010). »

[4] « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe », p. 19, OMS / Santé Sexuelle Suisse / Ministère fédéral de la Santé allemand (BzgA), 2010

[5] « Tour d'horizon et enjeux de l'éducation sexuelle en Suisse », Éducation Santé, Septembre 2019

[6] Μέχρι πολὺ πρόσφατα, ὁ ἱστότοπος τοῦ ὀργανισμοῦ δημοσίευσε τὴν ἀκόλουθη πληροφορία: «Ἡ SSS εἶναι τὸ διαπιστευμένο ἑλβετικὸ μέλος τῆς IPPF, ἑνὸς παγκόσμιου μὴ κυβερνητικοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ καὶ αναπαραγωγική ὑγεία δικαιώματα καὶ τὰ δικαιώματα ποὺ συνδέονται μὲ αὐτήν.» Ἀπὸ τὶς 11 Ἀπριλίου 2020, αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ ἔχει ἐξαφανιστεῖ, ἐνῶ ἦταν online ἀπὸ τὸ 2014. Ὡστόσο, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμφανίζεται πλήρως στὸν ἱστότοπο τῆς IPPF ...

[7] « Boiled Lollies And Bandaids: Gay Men And Kids », Gay Information, Spring 1982 (pp. 34 ss)

[8]Ο OFSP δηλώνει ὅτι ἐξέτασε, ἰδίως, τὸ κείμενο τῆς Bettina Schuhrke, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει κυρίως τὴν ἰδέα τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης» τοῦ παιδιοῦ - καὶ ἡ ὁποία δίνει τὶς «ἐκθέσεις Kinsey» ὡς παράδειγμα τῆς ακολουθητέας «μεθόδου! (cf. « Rapport d'experts sur l'éducation sexuelle en Suisse », admin.ch, juin 2017, p. 13)

[9] Στὶς 28 Νοεμβρίου 2012, ἡ HSLU καὶ ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση SSS, ὀργάνωσαν ἕνα «ἀτελιέ», γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὴν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας, ἡ ὁποία ξεκίνησε στὶς ἀρχὲς τοῦ έτους. Συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Βασιλείας, τὸ «Κέντρο Συνεργασίας τοῦ ΠΟΥ» στὴν Κολωνία (BZgA) - καὶ τὴν Ἑλβετικὴ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας (FOPH). Ἡ συνάντηση ἐπικεντρώθηκε, ὅπως μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε, στὰ περίφημα «πρότυπα γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Εὐρώπη» ... (βλ. «Standortbestimmung der Sexualaufklärung in der Schweiz», Hochschule Luzern / Santé Sexuelle Suisse, 28/11 / 2012)

[10] « Éducation - Pas de ça à l'école pour les petits », Le Matin, 17.04.2012

Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος

Πηγές:

2 σχόλια:

  1. Και δεν κοκκινίζουν απο ντροπή!

    Στ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γιά τούς αντίχριστους δέν υπάρχει ντροπή,υπάρχει μόνο τό σχοινί,γιά
    ΚΡΕΜΑΣΜΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.