1 Ιουν 2020

Ἡ πρόκληση Ερντογάν καὶ ἡ πικρὴ ἀλήθεια γιὰ τὸ Ἰσλὰμ

Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη 

Στὸ ἐπίκεντρό της ἐπικαιρότητας βρίσκεται καὶ πάλι ἡ νέα πρόκληση Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν προσευχὴ στὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, μὲ ἀφορμὴ τὴν ζοφερὴ ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης (29.5.1453).
Ὡστόσο, ὅσες προσευχὲς καὶ νὰ γίνουν στὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, ὅσες ἐπετείους καὶ νὰ γιορτάσουν οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν τὴν πραγματικότητα. 
Ὅτι κάποια μέρα θὰ ἔλθει ὁ Δίκαιος Κριτής, ποὺ θὰ ἀποδώσει δικαιοσύνη στὸν καθένα καὶ θὰ ἐπιστρέψει πίσω τὰ κλεμμένα. 
Αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μᾶς θυμίζει ὁ ἱερέας Βασίλειος Ζαλακώστας, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦταν στρατιώτης στὴν Κομοτηνὴ γύρω στὸ 1950, πῆγε σὲ ἕνα καφενεῖο ὅπου μέσα ἦταν καὶ ἀρκετοὶ μουσουλμάνοι. 
Ὁ τότε λαϊκὸς στρατιώτης ἐπίασε συζήτηση μὲ κάποιον ἀπὸ αὐτούς, χωρὶς νὰ γνωρίζει τὴν ταυτότητά του. 
Ὁ μουσουλμάνος τοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Χριστό, ἐνῶ ὁ Βασίλειος ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ...
τὸν Μωάμεθ. 
Σὲ κάποια στιγμὴ ὁ Βασίλης ρώτησε τὸν μουσουλμάνο: 
– Τί εἶσαι ἐσὺ καὶ φορᾶς ἄλλα ροῦχα; 
– Εἶμαι ὁ Ἰμάμης τῆς περιοχῆς. 
Ὁ Ἰμάμης εἶναι ἱεροκήρυκας τοῦ Ἰσλὰμ καὶ καλύτερος γνώστης τοῦ Κορανίου, ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς χοτζάδες, δηλαδὴ κάτι σὰν τοὺς δικούς μας δεσποτάδες. 
Ὁ Βασίλειος τὸν ρώτησε: 
– Τί λέει τὸ Κοράνιο γιὰ τὸν δικό μας Χριστό; 
Ὁ Ἰμάμης τοῦ λέει: 
– Λέει ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἔλθει μία ἡμέρα καὶ θὰ κρίνει τὸν κόσμο. 
Ἀμέσως ὁ Βασίλης τοῦ ἀπάντησε: 
– Ἀφοῦ θὰ ἔλθει μία ἡμέρα νὰ κρίνει τὸν κόσμο, ἄρα θὰ κρίνει καὶ τὸν Μωάμεθ τὸν δικό σου! 
Ὁ Ἰμάμης ἔμεινε ἄφωνος. Οἱ ἄλλοι μουσουλμάνοι περίμεναν ἀπάντηση, ἀλλὰ δὲν ἔβγαλε μιλιά. Μόνο τοῦ εἶπε: 
– Μπορεῖ, παιδί μου, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἔτσι. 
«Τότε πῆρα φόρα ἐγὼ καὶ ἄρχισα νὰ τοῦ μιλάω γιὰ τὸν Χριστό. Ὅλοι μας παρακολουθοῦσαν, ἀλλὰ δὲν μίλησε κανείς. Τὸν ἄφησα μετὰ καὶ πῆγα στὴν μονάδα μου», διηγοῦνταν ἀργότερα ὁ π. Βασίλειος. 
Τὸ παραπάνω περιστατικὸ ὁ π. Βασίλειος τὸ διηγήθηκε στὸν γιό του καὶ καταγράφηκε στὸ βιβλίο «Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο», τεῦχος Γ/, Ἅγιον Ὅρος 2020, σσ. 303-304. 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία: ὁ Χριστὸς θὰ κρίνει καὶ τὸν Μωάμεθ καὶ τὸν Ἐρντογᾶν καὶ ὅλους τους ἀνθρώπους. 
Τὸ Ἰσλὰμ δὲν θὰ ἀντέξει στὴν ἀλήθεια, γιατί στηρίζεται στὸ ψεῦδος. 
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ὁ μόνος λαὸς ποὺ στερεῖται τὴν ἱστορική του πρωτεύουσα, τὴν Κωνσταντινούπολη. 
Ἀλλὰ ἡ οὐράνια πραγματικότητα εἶναι διαφορετικὴ καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας θὰ γίνει σίγουρα ἀπὸ τὸν δικαιοκρίτη Κύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.