24 Ιουν 2020

Τὸ Φανάρι καλεῖ τὸ ἄμεσο ποίμνιό του νὰ μὴν ἀσπάζεται τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ χέρια τῶν κληρικῶν

Ἀνακοίνωση τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας γιὰ τὴν Πανδημία 

Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι : 

1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των, 
2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες, 
3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις, 
4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, καί 
5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων. 
Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία...
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ. 
Φανάριον, 20 Ἰουνίου 2020 
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

2 σχόλια:

  1. ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
    ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.
    ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Προς την Ελαχίστην Eσχατοσυγκελλίαν:"Εμένα ο παππούς μου, οι γονείς μου και ο δάσκαλός μου μου έμαθαν εξ απαλών ονύχων, ελάχιστα, αλλά ευλογημένα πράγματα. Όταν περνάω κοντά από οποιονδήποτε χωριανό μου, να τον καλημερίζω οπωσδήποτε! Μόλις βλέπω παπά ή ρασοφόρο, να αφήνω τα πάντα, "να τρέχω με χίλια" και να παίρνω την ευχή του ΦΙΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ! Αυτή είναι η όντως ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ! Τα εντάλματα των ανθρώπων τα αντιπαρερχόμαστε και ακολουθούμε την Ιερά Παράδοση"!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.