22 Ιουν 2020

Πατριαρχεῖο Ρουμανίας: «Σώζουμε παιδιὰ καὶ χτίζουμε μιὰ Ρουμανία ὑπὲρ τῆς ζωῆς»

H ἐκστρατεία «Ἄς δώσουμε τὴν ἐλπίδα πίσω καὶ στοὺς δύο» συγκεντρώνει χρήματα γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς σύγχρονου κέντρου ὑποστήριξης στὴν κρίση τῆς ἐγκυμοσύνης στὴ Ρουμανία. Τὸ κέντρο ποὺ θὰ ὀνομάζεται «Ἡ Ἁγία Ἑλένη» θὰ ἔχει τὴν ὑποστήριξη τοῦ Συλλόγου ποὺ ὑποστηρίζει έγκυες γυναῖκες καὶ οἰκογένειες ἀλλὰ καὶ τοῦ Συμβουλευτικοῦ Κέντρου «Ἡ Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἡ αὐτοκράτειρα».

Ἡ ἐκστρατεία ἔχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμῆς τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ χρειάζεται ἐνῶ ἡ διευθύντρια τοῦ Συμβουλευτικοῦ Κέντρου δήλωσε ὅτι τὰ αἰτήματα γιὰ ὑποστήριξη ἀπὸ έγκυες γυναῖκες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού αὐξήθηκαν δραματικά, μιᾶς καὶ πολλὲς θέσεις ἐργασίας χάθηκαν καὶ σὰν ἀποτέλεσμα τὸ Κέντρο λειτουργοῦσε στὸ...
143% τῶν δυνάμεών του.
Παράλληλα μὲ τὴ συγκέντρωση χρημάτων, καταβάλλονται ὅλες οἱ προσπάθειες γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου κέντρου στὶς 16 Αὐγούστου 2020, τὴ γιορτὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τοῦ Brâncoveni τῆς Ρουμανίας, τοὺς πνευματικοὺς προστάτες τῆς εμβρυακής ζωῆς.

Ὁ λειτουργικὸς χῶρος ἔχει ἤδη βρεθεῖ καὶ τακτοποιεῖται σύμφωνα μέ τὶς νομικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὰ διαπιστευμένα κοινωνικὰ κέντρα. Ὁ κοινωνικὸς λειτουργὸς προσλήφθηκε καὶ προετοιμάστηκε μέρος τῆς τεκμηρίωσης ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ διαπίστευση.

Γιατί τὸ νέο κέντρο ἔχει τὴν Ἁγία Ἑλένη ὡς προστάτη της

Ἡ ὑπεύθυνη τοῦ κέντρου λέει ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ νέου κέντρου ἐπιλέχθηκε ἐπειδὴ ἡ ζωὴ τῆς Ἁγίας Ἑλένης εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ ὑποδειγματική, ἔχοντας σημαντικὴ συμβολὴ στὴ διαμόρφωση τοῦ παιδιοῦ της, τοῦ Ἁγίου Αὐτοκράτορα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ποὺ σηματοδότησε τὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου.

«Ὁ Μέγας Ἅγιος Κωνσταντῖνος, γιος τῆς Ἁγίας Ἑλένης, εἶναι ἐπίσης γνωστὸς γιὰ τὶς πράξεις ὑποστήριξής του σὲ ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, εἰδικὰ γυναῖκες καὶ παιδιά, καὶ γιὰ τὴν δικαιοσύνη στὴν κοινωνία. Σὲ ὅλα αὐτὰ ὑποστηρίχθηκε ἄμεσα ἀπὸ τὴ μητέρα του «γράφει ἡ διευθύντρια τοῦ Κέντρου στὸ blog» Ἡ Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἡ αὐτοκράτειρα».

Τὸ νέο κέντρο θὰ παρέχει βραχυπρόθεσμη ὑποστήριξη. Οἱ γυναῖκες ποὺ καλοῦν τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ τοῦ κέντρου θὰ λάβουν πληροφορίες, συμβουλὲς προσωπικῆς ἀνάπτυξης καὶ συμπεριφορὲς σὲ περίπτωση κινδύνου, θὰ λάβουν ὑπηρεσίες καθοδήγησης ἀπὸ εἰδικοὺς ποὺ θὰ τὶς βοηθήσουν νὰ γίνουν οἰκονομικὰ ἀνεξάρτητες ἢ νὰ ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα.

Ἀκόμα τὸ κέντρο θὰ παρέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴ γέννηση, τὸ θηλασμὸ καὶ τὴ φροντίδα τῶν παιδιῶν, ἕνα κιτ καὶ προϊόντα παιδικῆς φροντίδας γιὰ τοὺς πρώτους 3 μῆνες μετὰ τὴ γέννηση, τὴ συμμετοχὴ σὲ ὁμάδα ὑποστήριξης καὶ ἀκόμη καὶ συνεδρίες ψυχολογικῆς θεραπείας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κατάθλιψης, τῆς κακοποίησης ἢ κάποιου τραύματος.

Τὸ μηνιαῖο κόστος λειτουργίας εἶναι 21.380 λέϊ καὶ ἡ καμπάνια στοχεύει νὰ αὐξήσει 100.000 λέϊ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴ λειτουργία ἕως τὶς 31 Ὀκτωβρίου 2020.

«Σώζουμε παιδιὰ καὶ χτίζουμε μιὰ Ρουμανία ὑπὲρ τῆς ζωῆς»

«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ ἱδρύσουμε τὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Ἑλένης, γνωρίζαμε ὅτι ἡ πανδημία προκάλεσε οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἐπηρέασε πολλοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ κρίση θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἐμπόδιο στὴ διασφάλιση τῆς χρηματοδότησης τοῦ κέντρου», γράφει ἡ διευθύντρια. Ὡστόσο, προσθέτει, «γιὰ μιὰ γυναῖκα κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη, ἡ ὑποστήριξη εἶναι «τώρα ἢ ποτὲ» ἔτσι προχωροῦμε μπροστά».

Ἀπὸ τὴν ἐμπειρία στὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Ἀλεξάνδρας, γνωρίζει ὅτι τὸ 95% τῶν γυναικῶν ποὺ λαμβάνουν ὑποστήριξη ἐπιλέγουν τὴ ζωὴ γιὰ τὰ ἀγέννητα παιδιά τους. Τὸ νὰ γνωρίζεις ὅτι σώζεις ἀθῶες ζωὲς εἶναι τὸ ἰσχυρότερο κίνητρο.

Καὶ θὰ ὑπῆρχε ἕνας ἄλλος λόγος: ἡ ἐπιθυμία νὰ οἰκοδομήσουμε κάτι εὐχάριστο στὸν Θεὸ καὶ πρὸς ὄφελος τῆς χώρας. Στὶς ΗΠΑ, ὑπάρχουν περίπου 2.800 κέντρα ὑποστήριξης στὴν κρίση τῆς ἐγκυμοσύνης, δηλαδὴ ἕνα στοὺς περίπου 115.000 Ἀμερικανούς. Χρηματοδοτοῦνται κυρίως ἀπὸ δωρεὲς καὶ χορηγίες. Στὴ Ρουμανία ὑπάρχουν μόνο 13 κέντρα, δηλαδὴ ἕνα στοὺς 1.500.000 Ρουμάνους.

«Δὲν πιστεύουμε ὅτι οἱ Ρουμάνοι νοιάζονται 13 φορὲς λιγότερο γιὰ τὶς γυναῖκες κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη ἀπὸ ὅτι οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ πιστεύουμε ὅτι στὸ μέλλον, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὸ καλό, θὰ δημιουργηθοῦν νέα κέντρα ὑποστήριξης στὴ Ρουμανία», τόνισε ἡ διευθύντρια.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.