19 Ιουν 2020

Τί ἀκριβῶς καταλαβαίνεις ὅταν βανδαλίσεις ἕνα ἄγαλμα;

Οἱ ὁλοένα περισσότερες καταστροφὲς καὶ βανδαλισμοὶ ἀγαλμάτων εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ σίγουρα θὰ πρέπει νὰ μᾶς βάλει σὲ πολὺ σοβαρὲς σκέψεις, σχετικὰ μὲ τὸν συμβολισμὸ καὶ τὰ πραγματικὰ κίνητρα τέτοιων πράξεων. 

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ἀντιρατσιστικὸ ἀναβρασμὸ ποὺ δείχνει νὰ ἐπεκτείνεται παγκοσμίως σὰν ἀνεξέλεγκτη πυρκαγιά, κυριάρχησαν στὰ μέσα ἐνημέρωσης εἰκόνες ἀκέφαλων ἢ ἐντελῶς κατεστραμμένων ἀγαλμάτων, ποὺ δέχτηκαν τὴν ὀργὴ ἀλαλαζόντων «ἀντιεξουσιαστῶν».
Ἴδιες εἰκόνες στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀγγλία, στὸ Βέλγιο καὶ ἀλλοῦ, μεγάλες μερίδες ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἀντιφασιστικὰ κινήματα μὲ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ δείχνουν, φαίνεται πὼς ἔχουν νὰ προτείνουν μόνο τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ ὡς ἀντιπρόταση, στὰ σύγχρονα κοινωνικὰ καὶ ταξικὰ προβλήματα.
Ὡς ὑπεράσπιση τῶν πράξεων αὐτῶν προβάλλουν πὼς τὰ ἀγάλματα ποὺ βανδαλίζουν, παριστάνουν προσωπικότητες τοῦ παρελθόντος ποὺ εἶχαν σχέση μὲ τὴν δουλεμπορία. Καὶ ἴσως νὰ...
εἶναι ὄντως δίκαιη ἡ ὀργὴ ἀπέναντι σὲ τέτοιες ἱστορικὲς μορφές, ἕως ἕναν βαθμό.
Ὅμως ξέρουμε πολὺ καλὰ πὼς τὸ ἐθνομηδενιστικὸ πνεῦμα ποὺ χαρακτηρίζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ σύγχρονα «ANTIFA» κινήματα, δὲν περιορίζει τὴν «ὀργή» του σὲ ἀγάλματα δουλεμπόρων ποὺ ἔζησαν πρὶν ἀπό… 400 χρόνια. Οὔτε ξοδεύει ὧρες μελέτης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας γιὰ νὰ ἀνακαλύψει ποιός… μακαρίτης ἔκανε σκλαβοπάζαρα.
Σὲ ἕνα ἐκτεταμένο ξέσπασμα βίας λόγω ταξικοῦ μίσους, δὲν ἐπικρατεῖ ποτὲ ἡ κοινὴ λογική. Καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν ἐπικρατεῖ λογική, δὲν ὑπάρχουν καὶ τὰ λογικὰ κριτήρια γιὰ τὸ ποῦ θὰ διοχετευτεῖ ἡ βία καὶ ἡ ὀργὴ τῆς ἐπαναστατημένης μάζας. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο βλέπουμε καὶ καταστροφὲς καταστημάτων, δημόσιων ὑπηρεσιῶν, τραπεζῶν, ἐμπρησμούς, πλιάτσικο καὶ διάφορες ἄλλες σπασμωδικὲς κινήσεις, ποὺ μᾶς δείχνουν πὼς ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση τέτοιων κινημάτων εἶναι ἡ βία ἀπέναντι στὴν βία.
Μήπως θὰ ἦταν προτιμότερο ἀντὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν καταστροφὴ ἀγαλμάτων δουλεμπόρων ποὺ ἔζησαν πρὶν αἰῶνες σὲ ἄλλες ἐποχές, νὰ καταπολεμήσουν τὶς σύγχρονες μορφὲς δουλείας, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν καταναλωτικὴ μανία..;
Ἀλλὰ καὶ ἂν ρίξουμε μία ματιὰ ἐδῶ στὴ χώρα μας, ὁ παράλογος ἐθνομηδενισμὸς καλὰ κρατεῖ. Οἱ βανδαλισμοὶ ἀγαλμάτων, ἱερῶν ναῶν καὶ ἱστορικῶν μνημείων ἀπὸ δῆθεν «ANTIFA», εἶναι ἕνα ὁλοένα καὶ πιὸ συχνὸ φαινόμενο. Καὶ δείχνουν καὶ αὐτὰ τὰ γεγονότα μὲ τὴ σειρά τους, πὼς δὲν ὑπάρχει καμία σοβαρὴ λογικὴ σὲ αὐτὲς τὶς πράξεις, παρὰ ἀδιάκριτο μίσος ἀπέναντι σὲ ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἱστορία, τὸ Ἔθνος καὶ τὴ Θρησκεία μας.
Ὅταν παρακολουθοῦμε τοὺς βανδαλισμοὺς ἀγαλμάτων καὶ μνημείων στὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν φέρουμε στὸ μυαλό μας τὶς εἰκόνες ἀπὸ πλάνα φανατικῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS, νὰ σφυροκοποῦν μὲ βαριοποῦλες καὶ νὰ καταστρέφουν ἀρχαία ἀγάλματα. Ἡ ὁμοιότητα τῶν περιπτώσεων εἶναι ἐκπληκτική. Ἡ κοινὴ συνισταμένη τῶν «ΑΝΤΙFA» καταστροφέων μὲ τοὺς τζιχαντιστές, εἶναι ἡ ἴδια. Ὁ φανατισμὸς καὶ τὸ μίσος.
Ἀπὸ τὸν ἐγχώριο «ΑΝΤIFA» χῶρο δέ, βλέπουμε μηδενιστικὰ καὶ «ἀντιφασιστικὰ» συνθήματα καὶ «γελοιοποιήσεις» μὲ σπρέι ἢ μαρκαδόρους σὲ ἀγάλματα ὅπως τοῦ Καποδίστρια, τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀκόμα καὶ τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ὁ ὁποῖος κατακρεουργήθηκε ἀπὸ Ὀθωμανοὺς φασίστες! Ἐμετικὰ συνθήματα ἔξω ἀπὸ ἱεροὺς ναούς, ποὺ «κατακεραυνώνουν» τὸν «ἀπολυταρχισμὸ τῆς πατριαρχίας».
Τέτοιες πράξεις ἔχουν σαφέστατα συμβολικὸ χαρακτήρα. Ὄμως – ὅπως εἴπαμε καὶ πρὶν – ὁ ἐθνομηδενισμὸς καὶ ὁ μηδενισμὸς γενικότερα, σὰν ἰδεολογία τυφλοῦ ταξικοῦ μίσους ποὺ εἶναι, δὲν διαθέτει καμία εὐαισθησία, κανένα ἀντικειμενικὸ ἱστορικὸ κριτήριο καὶ καμία διάθεση γιὰ διαχωρισμοὺς μεταξὺ «ἐνόχων» καὶ «ἀθώων».
Ὁ ἀκροαριστερὸς φασισμός, ὅπως καὶ ὁ ἀκροδεξιός, στερεῖται λογικῆς καὶ βασίζεται περισσότερο στὰ καταστροφικὰ ἔνστικτα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀφήνουν χῶρο γιὰ ὑγιῆ καὶ ψύχραιμη σκέψη.
Τὸ σκεπτικὸ τέτοιων βανδαλισμῶν εἶναι ἁπλούστατο: 
Ἄγαλμα Κολοκοτρώνη. Ἄρα ἐπανάσταση τοῦ 21, ἄρα φυλετικὸς πόλεμος, ἄρα πατριωτισμὸς καὶ ρατσισμός, ἄρα ἐθνικισμός, ἄρα τὸ καταστρέφουμε. 
Ἄγαλμα Καποδίστρια. Ἄρα κυβερνήτης τοῦ ἔθνους/κράτους τῆς Ἑλλάδας καὶ θερμὸς χριστιανός, ἄρα «πατριαρχικὸς» δικτάτοράς (μας τὸ εἶπε καὶ ἡ ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021»), ἄρα τὸ καταστρέφουμε. 
Προτομὴ Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ἔχει γενειάδα, φοράει ράσα, ἄρα ἱερέας, ἄρα «χριστιανοταλιμπᾶν» τοῦ πρώιμου 20ου αιώνα (ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ… Πολάκης), ἄρα τὴν καταστρέφουμε. 
Ὀρθόδοξος Ναός. Ἄρα ἄντρο τοῦ «χριστιανοταλιμπανισμοῦ» καὶ τῆς «πατριαρχίας». Ἄρα τὸν καταστρέφουμε. Ἄλλωστε οἱ καταστροφὲς τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν εἶναι ἄλλη μία περίπτωση ποὺ «ΑΝΤΙFA» καὶ ἀκραῖος Ἰσλαμισμός, συμφωνοῦν ἀπόλυτα. 
Τράπεζα. Ἄρα ἄντρο τοῦ καπιταλισμοῦ, ἄρα ἂν καταστρέψουμε ἕνα ὑποκατάστημα, θὰ καταφέρουμε ἕνα… τρομερὸ πλῆγμα στὸν καπιταλισμό. Ἄρα τὴν καῖμε (ἀκόμα καὶ ἂν ἔχει ἐργαζόμενους μέσα…). 
Κατάστημα μὲ ἀκριβὰ προϊόντα τεχνολογίας. Ἄρα ὑπηρέτες τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἄρα ἂν σπάσουμε τὴ τζαμαρία του, θὰ τσακίσουμε τὸ κατεστημένο. Ἂν κλέψουμε δὲ καὶ τὰ προϊόντα, ὁ καπιταλισμὸς θὰ ἐξαερωθεῖ ἀπὸ προσώπου γής… 

2 σχόλια:

 1. Δεν είναι μόνο ο "ακροαριστερός φασισμός". Είναι η φύση της Αριστεράς γενικά.
  Άλλωστε και ο φασισμός όπως και ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός είναι κινήματα-φιλοσοφίες της Αριστεράς.
  Αυτό σημαίνει ότι δεξιός φασισμός ΔΕΝ υπάρχει, διότι ο φασισμός είναι κίνημα της αριστεράς, άσχετα αν συγκρούστηκε με τους κομμουνιστές για την εξουσία στην Ιταλία και τη Γερμανία
  Το να συνδέουμε το φασισμό με τη δεξιά, αλλά και να προτιμούμε τον όρο "αριστερός φασισμός" αντί για κομμουνισμός, σοβιετισμός ή μαρξισμός αποτελεί μια νίκη της κομμουνιστικής προπαγάνδας, η οποία πέταξε τον επίσης αριστερό αντίπαλο της στη δεξιά μεριά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΔΕΛΦΕ.
   Είναι γενικότερα ο όρος του φασισμού ο οποίος μάχεται ότι έιναι απέναντι του.
   Μην το Ψάχνεις ΑΡΙΣΤΕΡΑ η ΔΕΞΙΑ η ΚΕΝΤΡΟ.
   Ο φασισμός πολεμά και ισωπεδώνει κάθε αντίθετη άποψη και φωνή.
   Κατά την γνώμη μου οι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ εκ των πραγμάτων γεννούν τον φασισμό...Η αριστερα προς τα δεξιά...η δεξιά πρός τα αριστερα το κεντρο προς κάθε κατεύθυνση...
   Στον αντίποδα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ όπου για να κατανοηθεί σε όλα το φάσμα της θα πρέπει να αρχίσει κάποιος μαθήματα απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ και ίσως βγάζοντας το λύκειο κάτι να έχει κατανοήσει...
   Ενα λαμπρό παράδειγμα δημοκρατίας επί του πρακτέου βρίσκουμε στην ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.
   ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ και ΠΑΤΕΡΙΚΑ ξεχειλίζουν απο σεβασμμό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο την ιστορία και τον πολιτισμό κρατών και Εθνών.
   Κείμενα τα οποία δυστυχώς οι πολλοί αγνοούν για αυτό και βιώνουμε καταστάσεις σαν τις σημερινές...
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.