16 Μαΐ 2020

Τὸ καινούριο σύνδρομο τῆς ἐποχῆς μας ὀνομάζεται «Text neck»...

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς παρατεταμένης κλίσης τοῦ κεφαλιοῦ πάνω στὴ σπονδυλικὴ στήλη ἀπὸ τὴ χρήση tablet καὶ κινητῶν. 

Πέραν τῆς μίας ὥρας καθημερινῆς χρήσης μὲ κακὴ στάση προκαλεῖται σταδιακὰ ἐκφυλισμὸς τῆς αὐχενικῆς μοίρας καὶ τῶν δίσκων τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἐνῶ ταυτόχρονα παρουσιάζουν κύρτωση στὴ θωρακικὴ μοίρα τους, δηλαδὴ κύφωση. 
Περισσότερα στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ… 
(ἐπιμέλεια: Evangelos Zoumbaneas) 
Ἄρθρο τοῦ δρὸς Jim Goldman 
Τὸ συγκεκριμένο σύνδρομο εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς παρατεταμένης κλίσης τοῦ κεφαλιοῦ πάνω στὴ σπονδυλικὴ στήλη καὶ τὸ ὁποῖο μετατρέπεται σὲ πρόβλημα ὁλοένα καὶ περισσότερο τόσο γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἐνήλικες. 
Ἀρκετὰ χρόνια πρὶν παρατήρησα ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ συνόδευαν τοὺς γονεῖς τους στὸ γραφεῖο μου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης κάθονταν σχεδὸν σὲ ἐμβρυακὴ στάση κι ἔπαιζαν μὲ τὸ Nintendo τους. Στὴ συνέχεια ἦρθαν τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τὰ παιδιὰ πλέον κάθονται κοιτάζοντας πρὸς τὰ κάτω μὲ τοὺς ἀντίχειρές τους νὰ πληκτρολογοῦν. Είπα στοὺς γονεῖς ὅτι θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ τὰ κινητὰ τηλέφωνα θὰ δημιουργήσουν τὸ ἑπόμενο σύνδρομο μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ οἱ ὑπολογιστὲς ἔγιναν αἰτία γιὰ τὸ σύνδρομο τοῦ καρπιαίου σωλήνα. 
Πρότεινα νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν ὄρο «Texter’s neck». 
Μαντέψτε τί ἔγινε στὴ συνέχεια: οἱ εἰδικοὶ χρησιμοποιοῦν...
πλέον τὸν ὄρο «Text neck» γιὰ νὰ περιγράψουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς παρατεταμένης κλίσης τοῦ κεφαλιοῦ πάνω στὴ σπονδυλικὴ στήλη. Μὲ τὴν εὐκαιρία, δὲν ἦταν μεγάλη προνοητικότητα ἐκ μέρους μου νὰ προτείνω αὐτὸ τὸν ὄρο, διότι πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ; Εδώ εἶναι μερικὲς ἴσως βαρετές, ἀλλὰ σημαντικὲς πληροφορίες. 
Ἔρευνες δείχνουν ὅτι ἡ κλίση τοῦ κεφαλιοῦ κατὰ 15 μοῖρες ἀπὸ τὴν οὐδέτερη θέση προσθέτει 12 κιλὰ πίεσης στὴ σπονδυλικὴ στήλη καὶ τοὺς μῦς. 
Ἡ μεγαλύτερη κλίση αὐξάνει τὴν πίεση στὸν αὐχένα. Αὐτὸ μπορεῖ τελικὰ νὰ προκαλέσει ἐκφυλισμὸ τῆς αὐχενικῆς μοίρας καὶ τῶν δίσκων τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Αὐτὲς οἱ ἐκφυλιστικὲς ἀλλοιώσεις μποροῦν νὰ προκαλέσουν πόνο στὸν αὐχένα καὶ τὴν πλάτη, προβλήματα στοὺς ὤμους καὶ τοὺς καρπούς, πόνο στὸ σαγόνι, πονοκεφάλους καὶ σημαντικὲς ἀλλαγὲς τῆς στάσης τοῦ σώματος ποὺ θὰ δοῦμε παρακάτω. 
Μία μελέτη ἔδειξε ὅτι οἱ ἄνθρωποι συχνὰ κρατοῦν ἢ ἀλλάζουν τὸν ρυθμὸ τῆς ἀναπνοῆς τοὺς τὴν ὥρα ποὺ γράφουν μήνυμα στὸ κινητό τους. Αὐτὸ αὐξάνει τὴν πίεση καὶ μπορεῖ νὰ ἐπιβαρύνει περισσότερο τὸν αὐχένα καὶ τοὺς μῦς τῆς πλάτης. 

Ἄλλη μελέτη ἔχει δείξει ὅτι ὅσο περισσότερο οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τὸ κινητό τους τηλέφωνο, τόσο σὲ χειρότερη φυσικὴ κατάσταση βρίσκονται. 

Μᾶλλον βέβαια δὲν χρειαζόμασταν αὐτὴ τὴ μελέτη. Εἶναι πράγματι δύσκολο νὰ γράφουμε μηνύματα ἐνῶ κάνουμε τζόγκινγκ. Ὅλα αὐτὰ τὰ γραπτὰ μηνύματα πάντως ὁδηγοῦν σὲ μία πιὸ καθιστικὴ ζωή. 

Σὲ μία μελέτη ὑπολογίστηκε ὅτι οἱ ἄνθρωποι ξοδεύουν σχεδὸν 3 ὧρες τὴν ἡμέρα πάνω ἀπὸ τὰ κινητά τους καὶ οἱ μισὲς εἶναι γιὰ νὰ στείλουν γραπτὰ μηνύματα. 

Τὸ περιοδικὸ «Journal of Behavioral Addictions» ἔδειξε ὅτι τὰ παραπάνω νούμερα εἶναι ἀκόμη ὑψηλότερα μὲ βάση μία διαδικτυακὴ ἔρευνα φοιτητῶν κολεγίου. Αὐτὰ τὰ νούμερα βέβαια ἀφοροῦν μόνο τὴ χρήση τοῦ τηλεφώνου. Φανταστεῖτε τὸν χρόνο ποὺ δαπανᾶται ἂν προστεθοῦν καὶ ἄλλες συσκευές, ὅπως τὰ τάμπλετ. 

Ἔτσι, αὐτὸς ὁ χρόνος χρήσης αὐξάνει σημαντικὰ τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης τῶν προαναφερθέντων προβλημάτων. Τὸ ζήτημα ὅμως δὲν σταματᾶ ἐδῶ. Ὁ συγγραφέας καὶ εἰδικὸς στὴ στάση τοῦ σώματος δρ Steven Weiniger ἀναφέρει ὄτι οι ἄνθρωποι ποὺ κάθονται 8-12 ὧρες τὴν ἡμέρα ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο κατὰ 91% γιὰ διαβήτη τύπου 2 καὶ θνησιμότητα. 

Ὁ κίνδυνος καρδιαγγειακῶν παθήσεων καὶ ἀρθρίτιδας αὐξάνεται ἀκόμα κι ἂν ἀσκεῖστε. 

Ρίξτε μία ματιὰ γύρω σας καὶ παρατηρῆστε τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νεαροὺς ἐνήλικες σήμερα. Προσέξτε ὅτι τὸ κεφάλι τοὺς βρίσκεται μπροστὰ ἀπὸ τὸ σῶμα, οἱ ὦμοι εἶναι στραμμένοι πρὸς τὰ μέσα καὶ τὸ σῶμα τοὺς καμπουριάζει ἀκόμα καὶ ὅταν στέκονται ὄρθιοι. Ἕνας δάσκαλος πολεμικῶν τεχνῶν ποὺ γνωρίζω σχολίασε ὅτι τὰ παιδιὰ στὶς τάξεις τοῦ εἶναι λιγότερο εὐέλικτα συγκριτικὰ μὲ 20 χρόνια πρίν. 

Μπορῶ νὰ πῶ ὅτι πολὺ περισσότεροι ἔφηβοι καὶ νεαροὶ ἐνήλικες ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ γραφεῖο μου παρουσιάζουν κύρτωση στὴ θωρακικὴ μοίρα τους. Ὁ κλινικὸς ὅρος γι’ αὐτὸ εἶναι ἠ κύφωση. 

Ἡ κύφωση εἶναι ἡ ὑπερβολικὴ κύρτωση τῆς θωρακικῆς μοίρας. Σκολίωση υπάρχει ὅταν ἡ σπονδυλικὴ στήλη ἔχει πλευρικὲς καμπύλες καθὼς τὴν παρατηροῦμε ἀπὸ πίσω. Ἀναρωτιέστε γιατί τὸ ἀναφέρω; Ἡ σοβαρὴ σκολίωση μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ μειωμένη πνευμονικὴ καὶ καρδιακὴ λειτουργία. Ἡ σοβαρὴ κύφωση μπορεῖ νὰ περιορίσει τὸν χῶρο στὸ στῆθος καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ παρόμοια προβλήματα. Αὐτὸ εἶναι σημαντικό. 

Γι’ αὐτὸ ἐξετάζουμε τοὺς μαθητὲς στὰ σχολεῖα γιὰ τυχὸν ὕπαρξη σκολίωσης. 

Αὐτὴ ἡ πάθηση ἀναπτύσσεται κυρίως στὶς ἡλικίες μεταξὺ 9-13 ἐτῶν. 

Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 4% τῶν παιδιῶν θὰ παρουσιάσει σκολίωση. Αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς προσπάθειες πρόληψης σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα. 

Νομίζω ἐπίσης ὅτι οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἀφοροῦν τὴν κύφωση θὰ αὐξηθοῦν στὸ ἐγγὺς μέλλον. Πρόκειται γιὰ μία τολμηρὴ πρόβλεψη, ἀλλὰ ἂν κοιτάξουμε γύρω μας δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε τὸ γιατί. 

Ὑπάρχουν φυσικὰ κάποιες διορθώσεις ποὺ πρέπει νὰ γίνουν, ἀλλὰ τὸ πῶς θὰ πειστοῦν τὰ παιδιὰ (ἢ ἀκόμη καὶ οἱ ἐνήλικες) νὰ τὶς ἐφαρμόσουν εἶναι ἄλλο θέμα. 

Νομίζω ὅτι ἂν μιλᾶμε στὰ παιδιά μας καὶ τὰ ρωτᾶμε τί νομίζουν ὅτι πρέπει νὰ κάνουν, θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει κάποια πρόοδος. 

Ἂν σκεφτοῦν ὁρισμένες λύσεις, ὑπάρχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ τὶς ἐφαρμόσουν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.