20 Μαΐ 2020

Selfies μὲ μάσκα προσώπου: Μποροῦν νὰ ἐκπαιδεύσουν τὸ ἑπόμενο ἐργαλεῖο ἀναγνώρισης προσώπου

Τὶς selfies μὲ μάσκα προσώπου δὲν τὶς βλέπουν μόνο οἱ φίλοι σας καὶ ἡ οἰκογένεια σᾶς – συλλέγονται ἐπίσης ἀπὸ ἐρευνητὲς ποὺ θέλουν νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν γιὰ τὴ βελτίωση τῶν ἀλγορίθμων ἀναγνώρισης προσώπου. Τὸ CNET βρῆκε χιλιάδες selfies μὲ μάσκα γιὰ λήψη σὲ δημόσιες βάσεις δεδομένων, μὲ φωτογραφίες ποὺ «συλλέχθηκαν» ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Instagram. 

Ἡ πανδημία τοῦ COVID-19 ἀνάγκασε ὅλους τους ἀνθρώπους νὰ φοροῦν μάσκα προσώπου. Φυσικά, αὐτὸ δημιούργησε πρόβλημα στὶς ἑταιρεῖες ἀναγνώρισης προσώπου. Οἱ μάσκες προσώπου καλύπτουν καλύπτουν ἕνα σημαντικὸ μέρος αὐτοῦ ποὺ χρειάζεται ἡ ἀναγνώριση προσώπου γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὸν ἐντοπισμό ατομων – ἀπειλώντας οὐσιαστικὰ τὸ μέλλον μίας βιομηχανίας πολλῶν ἑκατομμυρίων δολαρίων, ἐκτὸς ἐὰν ἡ τεχνολογία μπορεῖ νὰ μάθει νὰ ἀναγνωρίζει ἀνθρώπους χωρὶς νὰ τὴν ἐπηρεάζει ἡ μάσκα. 
Γιὰ νὰ τὸ κάνουν αὐτό, χρειάζονται περισσότερες καλυμμένες φωτογραφίες γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς ἀλγορίθμους τους. 
Τὸν Ἀπρίλιο, οἱ ἐρευνητὲς δημοσίευσαν τὸ σύνολο δεδομένων μάσκας COVID19 στὸ Github, χρησιμοποιώντας περισσότερες ἀπὸ 1.200 εἰκόνες ποὺ συλλέχθηκαν ἀπὸ το Instagram. Ἕνα μήνα νωρίτερα, ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴν Κίνα συνέταξαν μία βάση δεδομένων μὲ περισσότερες ἀπὸ 5.000 φωτογραφίες μὲ...
μάσκα ποὺ συγκέντρωσαν στὸ διαδίκτυο. 
Οἱ δημιουργοὶ πίσω ἀπὸ τὴ βάση δεδομένων τοῦ Ἀπριλίου χρησιμοποίησαν τὴν Workaround AI startup γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν σωστὴ ἀναγνώριση τῶν προσώπων τῶν φωτογραφιῶν, μὲ μάσκα ἢ χωρίς, δήλωσε ὁ Wafaa Arbash, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ἑταιρείας. 
“Εμπνευστήκαμε ἀπὸ ὅλες τὶς ἑταιρεῖες ποὺ κυκλοφόρησαν δωρεάν εργαλεια καὶ ὅ, τί μποροῦν νὰ κάνουν γιὰ νὰ βοηθήσουν”, δήλωσε ὁ Arbash. “Έχουμε αὐτὲς τὶς δημοσιες εικόνες απο τὸ Instagram, ὅποτε δὲν εἶναι ἰδιωτικὲς εἰκόνες. Ἁπλῶς ψάχναμε καὶ βρήκαμε τὰ σωστὰ δεδομένα.” 

Οἱ ἑταιρεῖες ἀναγνώρισης προσώπων χρησιμοποιοῦν ἐδῶ καὶ καιρὸ εἰκόνες ἀνθρώπων χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς ἀλγόριθμούς τους. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ τεχνολογία ἀναγνώρισης προσώπου ἀπειλεῖ την ιδιωτικῆ ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, προειδοποιώντας ἐπίσης ὅτι δὲν ὑπάρχει σχεδὸν κανένας νόμος ποὺ νὰ ἀποτρέπει τὴν κατάχρηση τῶν ἐργαλείων παρακολούθησης. 

Η Clearview AI, μία ἀμφιλεγόμενη ἑταιρεία ἀναγνώρισης προσώπου, ἰσχυρίστηκε ὅτι ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκόψει περισσότερες ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια εἰκόνες ἀπὸ κοινωνικὰ δίκτυα γιὰ χρήση στὴ βάση δεδομένων της. 

Οἱ κυβερνῆτες σὲ περισσότερες ἀπὸ τὶς μισὲς πολιτεῖες των ΗΠΑ υποχρεώνουν τοὺς πολίτες νὰ φορᾶνε σὲ δημόσιους χώρους μάσκες ἐπειδὴ συμβάλλουν στὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ COVID-19. Οἱ μάσκες ἔχουν ἐπίσης ἐπιβραδύνει τὴν ἐξάπλωση τῆς ἀναγνώρισης τοῦ προσώπου, καθὼς τὰ ροῦχα μπλοκάρουν τὰ βασικὰ μέρη τοῦ προσώπου σας ποὺ συνήθως ἀναλύει ἠ τεχνολογία. 

Ὁρισμένοι παροχοι ἀναγνώρισης προσώπου στράφηκαν νὰ ζητήσουν ἀπὸ τοὺς δικούς τους ὑπαλλήλους νὰ στείλουν selfie μὲ μάσκα προσώπου, γιὰ νὰ ἐπεξεργαστοῦν τὴν διαδικασία ἀναγνώρισης. 

Ὡστόσο, οἱ ἐπεξεργασμένες φωτογραφίες μὲ μάσκα προσώπου μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο ἀποτελεσματικὲς ὅσο οἱ ὀργανικὲς εἰκόνες γιὰ τὴν καταρτιση αλγορίθμων. Οἱ ἑταιρεῖες ἀναγνώρισης προσώπου χρειάζονται ἐπίσης ἕνα διαφορετικὸ σύνολο εἰκόνων, ὥστε οἱ ἀλγόριθμοι νὰ ἀναγνωρίζουν καλύτερα τὶς γυναῖκες, τοὺς ἀνθρώπους διαφορετικῶν ἡλικιῶν καὶ μία ποικιλία τύπων μάσκας. 

Γιὰ τὴ δημόσια βάση δεδομένων τῆς ἑταιρείας της, ὁ Arbash εἶπε ὅτι οἱ φωτογραφίες προέρχονταν ἀπὸ ἀναζήτηση στὸ Instagram με hashtags που σχετίζονται μὲ μάσκες. Συγκέντρωσαν περίπου 3.000 φωτογραφίες ἀπὸ τὴν πλατφόρμα κοινωνικῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἀλλὰ τὶς μείωσαν σὲ ἕνα σύνολο 1.200 φωτογραφιῶν. Τὰ δείγματα εἰκόνων ποὺ δημοσιεύτηκαν περιελάμβαναν μια φωτογραφία ενος παιδιοῦ – ὁ Arbash εἶπε ὅτι ἦταν πιθανὸ σφάλμα ὅτι αὐτὴ ἡ εἰκόνα κατέληξε στὴ βάση δεδομένων τῆς ἑταιρείας. 

Ο Arbash εἶπε ὅτι δὲν ζήτησαν ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ περιλαμβάνονται στὴ βάση δεδομένων τὴν ἄδεια γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς selfies τους καὶ ὅτι ἐὰν ἤθελαν νὰ ἀποκλειστοῦν, θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν τὶς σελίδες τοὺς ἰδιωτικές. Τὰ ἄτομα ποὺ περιλαμβάνονται δὲν γνωρίζουν ὅτι βρίσκονται σὲ αὐτὸ τὸ σύνολο δεδομένων, εἶπε. 

“Δεν βγάζουμε χρήματα ἀπὸ αὐτό, δὲν εἶναι ἐμπορικό”, δήλωσε ὁ Arbash. “Ο στόχος καὶ ἡ πρόθεση ἦταν νὰ βοηθήσουμε ὅλους τους μηχανικούς της ἐπιστημης δεδομένων ή της μηχανικῆς μάθησης ποὺ ἐργάζονται γιὰ νὰ διορθώσουν αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ νὰ βοηθήσουν στὴ δημόσια ἀσφάλεια.” 

“Δεν ἐπιτρέπουμε σὲ τρίτους νὰ συλλέγουν ἢ νὰ χρησιμοποιοῦν selfies ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τοὺς χρῆστες μας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, χωρὶς τη συγκατάθεση τους. Συνεχίζουμε νὰ τὸ ἐρευνοῦμε”, ἀνέφερε το Facebook σε δήλωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.