13 Μαΐ 2020

Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους: «Ἐκφράζομεν τὴν λύπην ἡμῶν διὰ γενομένας δημοσίας τοποθετήσεις περὶ ἀποφυγῆς τῆς Θείας Κοινωνίας»

 Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ ἀφορμὴν τὴν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ συμμεριζομένη τὴν πνευματικὴν δίψαν ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλησαν νὰ ἐκκλησιασθοῦν, νὰ προσκυνήσουν τὰ ζωοποιὰ πάθη καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ μεταλάβουν, μὲ κατάλληλον πνευματικὴν προετοιμασίαν, τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀλλὰ ὑπεχρεώθησαν εἰς περιορισμόν, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην, νὰ τοποθετηθῆ καὶ δημοσίως ἐπὶ τοῦ θέματος.
Ἡ Θεία Κοινωνία ἀποτελεῖ πηγὴν ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἐλπίδος, φωτὸς καὶ μετοχῆς εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Κυρίου, καὶ εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν αἰτίαν μεταδόσεως λοιμικῶν ἀσθενειῶν ἢ οἱουδήποτε ἄλλου κακοῦ.
Αὐτὸ μαρτυρεῖ ἡ πείρα τῶν αἰώνων, αὐτὸ διδάσκει ἐν ἐπιγνώσει ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτὸ πιστεύομεν ἀκραδάντως ὡς χριστιανοὶ καὶ πιστὰ μέλη Της. Ἡ Ἐκκλησία ἦτο καὶ παραμένει παροχος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τοῦ Αἵματος καὶ τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνωθῶμεν μὲ τὸν ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα Χριστόν, νικῶντες τὸν θάνατον. 
Ἐκφράζομεν τὴν λύπην ἠμῶν διὰ γενομένας δημοσίας τοποθετήσεις περὶ ἀποφυγῆς τῆς Θείας Κοινωνίας, τονίζοντες ὅτι τὸ μέγιστον τοῦτο μυστήριον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητον διὰ τὴν πνευματικὴν ζωὴν καὶ οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ...ὑποβάλλωνται εἰς στέρησιν αὐτοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης δὲν εἶναι ἀρνητικὴ εἰς τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ σέβεται τὰς προσπαθείας τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν ἐργαζομένων εἰς τὰς δομᾶς ὑγείας, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας. Πράττομεν, σὺν Θεῶ, τὸ κατὰ ἄνθρωπον δυνατόν, καὶ διὰ τοῦτο ἐλήφθησαν καὶ τηροῦνται μέχρι σήμερον μὲ προσοχὴν καὶ διάκρισιν ἀνάλογα μέτρα προστασίας καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος. 

Ὡστόσο, κάτ' οὐδένα τρόπον ἡ πανδημία αὐτὴ καὶ ἡ ἀντιμετώπισίς της δὲν πρέπει νὰ συνδεθῆ μὲ τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τὰ ἅγια Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ἀποτέλεσμα τὸν περιορισμὸν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς χριστιανικῆς λατρείας. 

Εἰς τὴν παροῦσαν δυσχερῆ περίστασιν τῆς πανδημικῆς νόσου ὑπάρχει πρόσθετος ἀνάγκη καταφυγῆς εἰς τὸν Θεόν, συμμετοχῆς εἰς τὰ σωστικὰ μέσα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπικλήσεως τῆς θείας βοηθείας καὶ τῆς μεσιτείας τῶν Ἁγίων, διὰ τῶν ποικίλων τρόπων, τοὺς ὁποίους γνωρίζει ἡ αἰωνόβιος πείρα Της, δηλαδὴ τελέσεως λιτανειῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τιμίων λειψάνων, ἀναγνώσεως εἰδικῶν εὐχῶν, τελέσεως εἰδικῶν ἀκολουθιῶν. 

Ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας θὰ παρέλθη, τὰ περιοριστικὰ μέτρα σταδιακῶς θὰ ἀρθοῦν, ἄλλ' ὅμως ἡ δοκιμασία αὐτή, τὴν ὁποίαν ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος διὰ τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν, ἂς γίνη ἀφορμὴ εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ἐλπὶς ὄχι μόνον τοῦ καθενὸς προσωπικῶς, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος κόσμου, Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος διώκει κάθε φόβον, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου.

Εἰς τὴν ἀναστάσιμον λειτουργικὴν περίοδον τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τὴν ὁποίαν διανύομεν, ἂς ἐνωθῶμεν μὲ τὸν Κύριον, ἐν μετανοία, ἐν ἀγάπη, ἐν ἐλεημοσύνη, ἐν συγκαταβάσει πρὸς τὴν ἀδυναμίαν τοῦ πλησίον, ἐν ὑπομονή, ἐν πίστει ἀδιστάκτω, καὶ ἂς ἀφήσωμεν «πάσαν τὴν ζωὴν ἠμῶν Χριστῷ τῷ Θεῶ. 

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἅπαντες οἱ ἐν τὴ κοινὴ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω

6 σχόλια:

 1. Παταει σε δυο βαρκες, αρα ομιλει εκ του Πονηρου. Και αν προσεξετε με περισση μαεστρια συμπεριλαμβανει και την ομιλια του γεροντα Παρθενιου. Απλως ''στυλος μεγας επεσε'' ή ''το βδελυγμα της ερημωσεως εν τοπω αγιω...''; Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ποιό σημείο κάνει λόγο για τον Γέροντα Παρθένιο;

   Φιλακόκουθος

   Διαγραφή
  2. Σε ποιό σημείο κάνει λόγο για τον Γέροντα Παρθένιο;

   Φιλακόλουθος

   Διαγραφή
  3. 6972326056 για ''φιλακολουθο'' ερωτησαντα. Γ.Π.

   Διαγραφή
  4. κ.Γ.Π. αν
   Δεν μπορείτε

   Διαγραφή
  5. κ. Γ.Π. αν δεν κάνω λάθος αναφέρεστε στη δημόσια παρούσα ανακοίνωση της Κοινότητας του Αγίου Ορους. Δεν μπορείτε να μας δείξετε σε ποιό σημείο η ανακοίνωση κάνει λόγο για τον Γέροντα Παρθένιο;

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.