13 Μαΐ 2020

...Εἶδε μέσα σάρκα καὶ αἷμα ἀνθρώπινα!...

Στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι, στὴν Πετρούπολη τῆς Ρωσίας, συνέβη κάποτε τὸ ἀκόλουθο συγκλονιστικὸ περιστατικό: Στὴ διάρκεια μίας θείας λειτουργίας, ὁ λειτουργὸς ἀρχιερέας Στέφανος, ἀφοῦ διάβασε τὴν εὐχὴ « Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ…», σήκωσε τὸ κάλυμμα τοῦ ἁγίου ποτηρίου κι ἔμεινε σὰν ἀποσβολωμένος. Εἶδε μέσα σάρκα καὶ αἷμα ἀνθρώπινα! Γύρισε τότε στὸ διάκονο, τὸν κατοπινὸ στάρετς Σαμψῶν (1979), καὶ τοῦ εἶπε: "Βλέπεις, πάτερ;" Τί νὰ ἔκαναν;… Ὁ ἐπίσκοπος ἀφοῦ τοποθέτησε τὸ ἅγιο ποτήριο στὴν ἁγία τράπεζα, γονάτισε καὶ ἱκέτεψε τὸν Κύριο νὰ κάνει ἔλεος. Πῶς θὰ μετέδιδε σάρκα ἀνθρώπινη στοὺς πιστούς; Ποιὸς θὰ τὴν ἔπαιρνε;

Ἀφοῦ προσευχήθηκε γιὰ ἕνα τέταρτο μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια, ξανακοίταξε στὸ ἅγιο ποτήριο. Ἡ σάρκα καὶ τὸ αἷμα εἶχαν γίνει...
ψωμὶ καὶ κρασί. Ἔτσι βγῆκε καὶ κοινώνησε τοὺς πιστούς. Ὅσοι κληρικοὶ πληροφορήθηκαν τὸ θαῦμα, εἶπαν ὅτι τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ πίστη τους. Ὁ διάκονος Σαμψῶν μάλιστα, ποὺ κρατοῦσε τὸ ἅγιο ποτήριο, ὁμολόγησε ὅτι ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ πῆρε ξεχωριστὴ δύναμη καὶ παρηγοριά. Πίστεψε ἀπόλυτα καὶ ἀναμφίβολα πὼς ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι ἀπὸ τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Σωτῆρος. Πείστηκε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ τὸ διέδωσε καὶ σὲ ἄλλους, γιὰ νὰ πάρουν ὅλοι, ὅσοι θὰ τὸ μάθαιναν, δύναμη καὶ χαρά. Τὸ σημεῖο αὐτὸ ἦταν ἀκόμα, ὅπως εἶπε, μία ἀφορμὴ γιὰ ν’ἀποκτήσουν περισσότερη ταπείνωση οἱ κληρικοὶ καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν ἀναξιότητά τους. 

(Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία, Ι. Μονὴ Παρακλήτου, σέλ.51-53)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.