22 Μαΐ 2020

Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ παγκόσμιος πόλεμος τοῦ 5G

Κομβικὸς μήνας γιὰ τὴ χώρα μας καὶ τὸ περιβόητο δίκτυο εἶναι ὁ Φεβρουάριος, ὅποτε καὶ ἀναμένεται νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορίου τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ κλείσουν, ὅπως εἶναι ὁ στόχος τους, κάθε θέμα προμήθειας ἐξοπλισμοῦ ἀπὸ τὴν κινεζικὴ Huawei 

Τὸ γραφεῖο τοῦ 32χρονου ὁμογενούς Mαικλ Κράτσιος, συμβούλου τεχνολογίας τοῦ Ἀμερικανού Προεδρου Τραμπ, εἶναι τὸ δεύτερο στὴ σειρὰ στὰ κομβικὰ γραφεῖα συνεργατῶν του Λευκοὺ Οἴκου, ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ συμβούλου ἐθνικῆς ἀσφάλειας. 
Ἀμέσως μόλις τὸν διάλεξε ὀ Τραμπ, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τοῦ παραδοθοῦν ὅλοι οἱ φάκελοι ποὺ ἀφοροῦσαν στὴ χάραξη στρατηγικῆς των Ηνωμένων Πολιτειών στις τεχνολογίες τοῦ αὔριο, ποὺ εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες θὰ διαμορφώσουν τὴ νέα παγκόσμια τεχνολογικὴ τάξη, ὅπως εἶναι τὸ δίκτυο 5G, ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη, τὰ drones κ.α. 
Οἱ ἐντολὲς ἦταν σαφεῖς ἀπὸ τὴν ἀρχή. Οι Ἀμερικανοὶ ἤθελαν καὶ θέλουν μὲ κάθε τρόπο νὰ κοντράρουν τὴν Κίνα, ποὺ ἐμφανίζεται ὡς ἡ ἀναδυόμενη δύναμη στὴν τεχνολογία. Ὁ ρόλος τοῦ Κράτσιος, ποὺ πέρασε ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς καὶ ἀπὸ τὸ...
Πανεπιστήμιο Τσινγκούα τοῦ Πεκίνου, εἶναι ὁ πλέον κομβικὸς στὸ περιβάλλον τοῦ Προέδρου ἀλλὰ καὶ σὲ μία σειρὰ ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφάλειας. 
Ο «πλανητάρχης», σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς πηγές, ἔχει ἀκουστεῖ νὰ λέει ὅτι ὁ νεαρὸς γκουροὺ τῆς πληροφορικῆς ἔχει τὸν πρῶτο λόγο σὲ ὅλα στὸν τομέα του, γιατί ξέρει τὸν ἐχθρό… ἀπὸ μέσα. 
Γιὰ τὸν Τρὰμπ καὶ τοὺς Ἀμερικανούς, ἠ Κίνα στὸ θέμα τοῦ 5G εἶναι σίγουρα ἐχθρός. Οἱ πιὸ ἔγκριτοι καθηγητὲς τεχνολογίας στὸν κόσμο ἀναφέρουν μὲ κάθε τρόπο ὅτι ἕνας ἐξειδικευμένος παγκόσμιος πόλεμος ἔχει ξεσπάσει μεταξύ της Κίνας καὶ τῶν Ἀμερικανῶν μετὰ τὴν ἄσκηση διώξεων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ σὲ βάρος τῆς ἑταιρείας Huawei, προκαλώντας σημαντικὲς καθυστερήσεις στὴν ἀνάπτυξη τῶν δικτύων 5G στὴν Εὐρώπη καὶ ἀπειλώντας μὲ ἐκτροχιασμὸ τὰ ὑφιστάμενα σχέδια ἀνάπτυξής τους. 

Ἡ ἀφετηρία 
Πρὸ μηνών την ἔντονη ἀντίδραση της καγκελαρίου Μέρκελ προκάλεσε η παρέμβαση τοῦ πρεσβευτῆ τῶν ΗΠΑ στὸ Βερολίνο, Ρίτσαρντ Γκρενέλ, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς πιθανῆς συνεργασίας τῆς Γερμανίας μὲ τὴν κινεζικὴ Huawei στὴν κατασκευὴ τοῦ δικτύου κινητῆς τηλεφωνίας 5G. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν τότε ὑπουργὸ Οἰκονομίας, Πέτερ Ἀλτμάιερ, ὁ κ. Γκρενὲλ ἀνακοίνωνε πρὸς τὴ γερμανικὴ κυβέρνηση ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ περιορίσουν ἢ καὶ θὰ διακόψουν πλήρως τὴ συνεργασία τους μὲ τὶς γερμανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐφόσον γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ νέου δικτύου ἐπιλεγεῖ ἡ ἑταιρεία τῆς Κίνας. Ἡ καγκελάριος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀπέρριψε τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ἀμερικανοῦ διπλωμάτη, τονίζοντας ὅτι «ἡ ἀσφάλεια εἶναι ὕψιστο ἀγαθὸ καὶ στὴν κατασκευὴ τοῦ δικτύου 5G οἱ Γερμανοὶ θὰ προσδιορίσουν οἱ ἴδιοι τὰ κριτήρια». 

Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ὅμως κι ἀπὸ ἄλλους Χριστιανοδημοκρατες. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς Ἑνώσης (CDU) γιὰ τὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, Γιοῦργκεν Χάρντ, δήλωσε: «Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ νέο δίκτυο, ἔχουμε πάντα στὸ μυαλό μας τὴν ἀσφάλεια, ἐνῶ ὁ στόχος μᾶς εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο καὶ καλύτερο δυνατὸ δίκτυο γιὰ τὴ Γερμανία». Ἀκόμη πιὸ ἔντονη ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ διευθυντῆ τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ CDU, Μίχαελ Γκρόσε-Μπρέμερ: «Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση δὲν χρειάζεται καμία προτροπὴ ἢ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ προκειμένου νὰ προχωρήσει στὰ λογικὰ ἀπὸ πλευρᾶς ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας βήματα». 

Οἱ παρεμβατικὲς γερμανικές δηλωσεις ἐξόργισαν τοὺς Ἀμερικανούς. Στὸ παρασκήνιο οἱ τελευταῖοι θεωροῦν ὅτι ὁ γερμανικὸς παράγοντας ἔχει χαράξει τὴ δική του γραμμὴ σὲ σειρὰ κρίσιμων τομέων γιὰ τὴ γεωπολιτικὴ καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀσφάλεια. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἀναπτύσσουν ἰδιαίτερες σχέσεις τόσο μὲ τὴ Ρωσία ὅσο καὶ μὲ τὴν Κίνα, ἐνῶ κατηγοροῦν τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι δίνουν ἔμφαση σὲ σειρά… σκοτεινῶν ὑποθέσεων ἐνδιαφέροντός τους. 

Πρὶν ἀπὸ περίπου τέσσερα χρόνια, ἀπὸ ἀμερικανικὴ ἔρευνα ξεκίνησαν οἱ κατηγορίες κατὰ τοῦ τομέα τῆς γερμανικῆς Deutsche Bank στὴ Ρωσία καὶ πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες στὴ Δανία. Ἀμερικάνοι εἰσαγγελεῖς ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Deutsche Bank γιὰ νὰ λάβουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ συναλλαγὲς ποὺ διενεργήθηκαν γιὰ λογαριασμὸ τραπεζικοῦ ὑποκαταστήματος στὴν Ἐσθονία ποὺ συνδέεται μὲ ἔρευνα γιὰ ξέπλυμα χρήματος. Η Deutsche Bank εἶχε σχέσεις τραπεζικῆς ἀνταπόκρισης μὲ ἐσθονικὸ ὑποκατάστημα τῆς δανικῆς Danske Bank, τὸ ὁποῖο ἔχει βρεθεῖ στὸ ἐπίκεντρο διεθνῶν ἐρευνῶν. Ἡ δανικὴ τράπεζα ἀναγνώρισε ὅτι τὸ ὑποκατάστημα μετέφερε ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια δολάρια στὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα, μεγάλο μέρος ἐκ τῶν ὁποίων προερχόταν ἀπὸ παράνομες δραστηριότητες στὴ Ρωσία. 

Εἶχε προηγηθεῖ ὁ θόρυβος γιὰ παρακολουθήσεις, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀσφάλεια καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῶν γερμανικῶν ὑπηρεσιῶν, χιλιάδων Εὐρωπαίων πολιτῶν ἀπὸ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία ἀσφαλείας. Οἱ τότε ἀπορίες εἶχαν σχέση μὲ τὸ ποιὸς ἔκανε τὴ διαρροὴ τῶν συγκεκριμένων προγραμμάτων. Οἱ Ἀμερικανοὶ πάντα ὑποπτεύονταν τοὺς Γερμανοὺς ὅτι προσπαθοῦν νὰ τοὺς ἐκθέσουν. Σήμερα οἱ Γερμανοὶ θέλουν νὰ βάλουν «ἀπὸ τὸ παράθυρο» στὶς ἐπικοινωνίες τῆς Εὐρώπης τὴν Κίνα. 

Τὰ στοιχεῖα 
Τὰ δίκτυα 5G ἀποτελοῦν τὴν ἑπόμενη γενιὰ σύνδεσης κινητῶν συσκευῶν στὸ διαδίκτυο, προσφέροντας πιὸ γρήγορες ἀπὸ ποτὲ ταχύτητες ἀλλὰ καὶ πιὸ ἀξιόπιστες συνδέσεις σὲ smartphones καὶ ἄλλες συσκευές. Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες ἔρευνες, τὸ 5G δίκτυο 
θὰ μπορεῖ νὰ προσφέρει συνδέσεις ποὺ θὰ ἀπέχουν παρασάγγας ἀπὸ τὶς ὑφιστάμενες. Σύμφωνα μὲ ὅσα δημοσιεύει τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ (WEF), τὸ 5G ἀναμένεται νὰ εἶναι 100 φορὲς ταχύτερο ἀπὸ τὸ 4G, ἐπιτρέποντας τὸ streaming ταινιῶν ὑψηλῆς ἀνάλυσης σὲ μερικὰ δευτερόλεπτα. 

Τὸ 5G σχεδιάζεται γιὰ ἕναν κόσμο ὅπου δεκαδες δισεκατομμύρια συσκευὲς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ συνεχῆ σύνδεσή τους στὸ διαδίκτυο. Στὴν πραγματικότητα, τὸ σύνολο τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας θὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὶς νέες αὐτὲς ὑποδομὲς τοῦ 5G σὲ βάθος χρόνου, ἐπιταχύνοντας τὸν ψηφιακὸ μετασχηματισμὸ τῶν ἑταιρειῶν καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴ Δ΄ Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση. Παγκοσμίως, ἡ τεχνολογία τοῦ 5G εἶναι σὲ φάση ἀνάπτυξης καὶ περιορισμένης πιλοτικῆς λειτουργίας. Πάντως, ἕως τὸ 2025, σύμφωνα μὲ ἀνάλυση τοῦ Global System for Mobile Association, περίπου 1 στὶς 3 συνδέσεις κινητῆς τηλεφωνίας ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ χρησιμοποιεῖ δίκτυα ἑπόμενης γενιᾶς. Συγκεκριμένα, ἡ διείσδυση τῆς τεχνολογίας 5G στὴν Εὐρώπη ὑπολογίζεται σὲ 31% τὸ 2025, ποσοστὸ ποὺ μεταφράζεται σὲ 217 ἑκατομμύρια συνδέσεις. 

Ἕνα σημεῖο ποὺ πρέπει νὰ τονιστεῖ ειναι ὅτι τὸ 5G θὰ ἀπαιτήσει μὲν περισσότερα κεραιοσυστήματα, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ δίκτυο θὰ εἶναι πιὸ πυκνὸ ἡ ἐκπεμπόμενη ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία θὰ εἶναι καὶ σημαντικὰ μικρότερη σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίπεδα ποὺ συναντᾶμε στὰ ὑπάρχοντα δίκτυα 4G, 3G καὶ 2G. Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὑπάρχουν τὰ αὐστηρότερα ὅρια ἀκτινοβολίας στὸν κόσμο. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, ὅσο πυκνότερο εἶναι ἕνα δίκτυο κινητῆς τόσο μικρότερη εἶναι ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ συνδεθεῖ μία συσκευὴ μὲ αὐτό. Κανεὶς μέχρι σήμερα δὲν ἔχει μπορέσει νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα ἂν τὸ νέο σύστημα θὰ ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία μας. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπειδὴ θὰ χρειαστοῦν περισσότερες κεραῖες, αὐτὸ θὰ κάνει καὶ μεγαλύτερούς τους κινδύνους. Ὅμως κάποιοι λένε ὅτι οἱ κεραῖες τοῦ 5G θὰ εἶναι καλύτερης τεχνολογίας καὶ ἡ ἐκπεμπόμενη ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία θὰ εἶναι καὶ σημαντικὰ μικρότερη σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίπεδα ποὺ συναντᾶμε στὰ ὑπάρχοντα δίκτυα 4G, 3G καὶ 2G. 

Ἡ Ἑλλάδα 
Ὁ κομβικὸς μήνας γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ περιβόητο δίκτυο 5G εἶναι ὁ Φεβρουάριος, ὅποτε καὶ ἀναμένεται νὰ μᾶς ἐπισκεφθοῦν στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορίου τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ κλείσουν ὁριστικὰ -ἔτσι νομίζουν- κάθε θέμα προμήθειας ἀπὸ τὴ χώρα μᾶς ἐξοπλισμοῦ ἀπὸ τὴν κινεζικὴ Huawei. Οἱ ἐξαιρετικὰ χαμηλοὶ τόνοι κυριαρχοῦν ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, ὅπως ἁρμόζει σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, γιὰ τὴ μεγάλη σύγκρουση ποὺ μαίνεται στὸ παρασκήνιο μεταξὺ τῶν γερμανικῶν καὶ τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας. 

Ἐνῶ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός ηταν ἀκόμα στὴν Ἀμερική, ὁ ὑπουργὸς Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ σχολίασε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀναμένει τὴν ἀποκρυστάλλωση τῆς εὐρωπαϊκῆς θέσης γιὰ τὸ θέμα, καθὼς τὸ 5G δὲν εἶναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, ὅπως τὸ 4G δίκτυο, ἀλλὰ καὶ ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ προστασίας τῶν κρίσιμων ὑποδομῶν. «Ἐκκρεμεῖ ἡ εὐρωπαϊκὴ θέση», ἀποσαφήνισε. Τὰ νέα, μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ ὑπουργοῦ, ἔφτασαν στὶς ΗΠΑ σὲ λίγες ὧρες καὶ ὑπῆρξε ὁ σχετικός… αἰφνιδιασμὸς στοὺς Ἀμερικανούς, ἀφοῦ ἐκτιμήθηκε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθεῖ τοὺς Γερμανούς. 

Οἱ Ἀμερικανοί κινουνται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὅποια κινεζικὴ ἐπέλαση. Πραγματοποιούν διπλωματικὲς παρεμβάσεις -κυρίως ὑπόγεια-, ἐνῶ προσπαθοῦν νὰ βάλουν εὐρωπαϊκὲς χῶρες στὸ ἅρμα τους, στέλνοντας ὁδηγίες γιὰ πιθανὸ βέτο ἀπὸ κάποια πρόθυμη, ἂν χρειαστεῖ. Οἱ Ἰταλοὶ τοῦ Σαλβίνι ἦταν ἕνα ὄχημα. Ὁ ἡγέτης τῆς Λέγκας συμφωνοῦσε μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὸ εἶχε διαμηνύσει. Ὁ Σαλβίνι ὅμως δὲν εἶναι σήμερα ἀντιπρόεδρος τῆς Ἰταλίας καὶ ὁ νῦν πρωθυπουργὸς Κόντε κινήθηκε ἀμέσως πρὸς τὸ σινογερμανικὸ σύστημα. 

Οἱ Ἀμερικανοὶ ψάχνουν εναγωνιως νέους συμμάχους γιὰ νὰ μπλοκάρουν τὶς ἐξελίξεις. Αὐτὸ ὅμως ποὺ προσπαθοῦν νὰ κάνουν μὲ μεγάλο κόστος ὑπογείως, μπορεῖ νὰ λυθεῖ ἀπὸ μία ἀπρόσεκτη ἀλαζονικὴ συμπεριφορά. Πρὶν ἀπὸ τέσσερις ἑβδομάδες ἐπισκέφθηκε τὶς Βρυξέλλες ὁ Κινέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Γουὰνγκ Γί. Ὁ ὑψηλὸς τόνος τῆς φωνῆς του καὶ οἱ ἐκφράσεις τοῦ εἴδους «ἂν δὲν πάρουμε τὸ 5G στὴν Εὐρώπη, θὰ δεῖτε τί θὰ γίνει» ἐξόργισαν ἀκόμα καὶ τοὺς πιὸ φανατικοὺς γερμανόφιλους γραφειοκράτες. Πρόσφατα βετεράνος Ἀμερικανὸς διπλωμάτης ἀκούστηκε νὰ λέει ὄτι «ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κάρτερ οἱ Ἀμερικανοὶ ὅταν ἐπένδυσαν στὸ λόμπινγκ, ποτὲ δὲν ἔχασαν μάχη». Θὰ ἐπιβεβαιωθεῖ; Οἱ ἑπόμενοι μῆνες μέχρι τὸ καλοκαίρι θὰ ἀποδειχτοῦν καθοριστικοί. 

1 σχόλιο:

  1. Οταν σε πολλα ευρωπαικα κρατη εκαιγαν τις κεραιες 5G εμεις εδω θα βαρεσουμε και τυμανοκρουσιες σε λιγο για το νεο ΑΚΡΩΣ επικινδυνο για την σωματικη και πνευματικη υγεια μας,δικτυο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.