24 Απρ 2020

To Ἀναστάσιμο Φῶς λάμπει κυνηγημένο πίσω ἀπὸ Κάδους Ἀπορριμμάτων


Bίντεο: Μεγάλο Σάββατο βράδυ, σὲ κάποιο σημεῖο τῆς Ἑλλάδος, ἕνα ζευγάρι μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς στὰ χέρια, κρύβεται πίσω ἀπὸ κάδους ἀπορριμμάτων γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸ διερχόμενο περιπολικό.Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι σκηνὴ ἀπὸ τὸν 2ο αἰώνα καὶ τοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν. Κι ὅμως συνέβη τὸ 2020 μ.Χ.

Της Ράνιας Γάτου 
Ποιήτριας – Δοκιμιογράφου – Εἰκαστικοὺ

Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ἕνα ζευγάρι κρυμμένο πίσω ἀπὸ τοὺς κάδους ἀπορριμμάτων ἔχοντας στὰ χέρια τοὺς ἀναμμένες τὶς λαμπάδες τῆς Ἀναστάσεως.  Ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ προφυλαγμένοι ἀπὸ τὰ μάτια τῆς ἀστυνομίας. Δεδιωγμένοι φυγάδες. Φυγάδες τῆς Ὀρθοδοξίας.  Μέσα στὴν ἁπλότητα τῆς καθαρότητάς τους, μόνοι μὲ τὸν Χριστὸ μὲ «νήπιο φρόνημα» καὶ» «καρδία ἁπλή». Γιορτάζουν τὴν Ἀνάσταση παρέα μὲ τὰ σκουπίδια, τὰ μικρόβια, τὸν κορονοϊὸ καὶ τὸν φόβο τῆς ἀστυνομίας. 

Δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο, γιατί ἡ καρδιὰ τοὺς φλέγεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Φλέγεται ἀπὸ τὴ ζωντανὴ καὶ καθαρὴ πίστη. Πίστη ζέουσα. Πίστη ἀσκητικὴ ποὺ δὲν στριμώχνεται ἀπὸ μέτρα ἀνθρώπινα.  Μὲ ἐπικεφαλίδα τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως. Παραβαίνοντας τοὺς νόμους τοῦ Καίσαρα καὶ τὸν κοσμικὸ ὀρθολογισμὸ τῶν ὀπαδῶν του.  Ποιοὶ νὰ εἶναι αὐτοὶ ἄραγε; Ἀββάδες ἅγιοί της πίστεως ποῦ ὑψώνουν τὴν πίστη μας πίσω ἀπὸ τὰ σκουπίδια; Μήπως οἱ νικητὲς τῆς...
ἐπηρμένης ζωῆς μας; 
Ἢ μήπως ὀρθόδοξοι φιλόσοφοί της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; Δεῖτε τους! 
Καμαρῶστε τὴν ἁγνότητά τους! Σεβαστεῖτε τὴν Ἱερότητά τους.! Μὴ διανοηθεῖτε νὰ τοὺς συλλάβετε γιατί θὰ καεῖτε ἀπὸ τὴν ὀργὴ.. τοῦ Θεοῦ, «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος». 

Καταπάτησαν τὸν θάνατο γιὰ τὴν λυτρωτικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ μας. Δὲν ἀθέτησαν τὴν ὁμολογία. Δὲν παρέβησαν τὸν νόμο τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ὑπῆρξαν δειλοί! Δὲν θεατρινίστηκαν ἀπὸ τὴν θλίψη τοῦ κορονοϊοῦ. 

Ἀγάπησαν τὸν διωγμὸ καὶ χλεύασαν τὸν ὀνειδισμό του. Τίμησαν καὶ λάτρεψαν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. 

Μίλησαν γιὰ τὴν θεία φύση τοῦ Χριστοῦ, φωτίστηκαν ἀπὸ τὸ ἅγιο βάπτισμα καὶ ἁρπάχθηκαν ἀπὸ τὸν θεῖο βλέμμα τοῦ Κυρίου. Διαπόμπευσαν τοὺς ὑπεναντίους. Ἀντιστάθηκαν στὴν ὠμὴ πραγματικότητα. 

Εἶναι γνήσιοι ὁμολογητὲς φυλακισμένοι στὰ σκουπίδια. Κομισάμενοι τὴν ἐπαγγελία τοῦ θεοῦ. Τολμηρὰ φωτισμένοι καὶ ταυτόχρονα καταδικασμένοι ἀπὸ τὸ κράτος «ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς». 

Ἀνακαινισμένοι προτρέπουν ἀνεξάλειπτα μὲ τὸ φῶς τῆς συνειδήσεως τὰ πλήθη. Ἔχουν τὸ θάρρος μπροστὰ στὸ τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἀνάσταση λέγοντας «εὐρήκαμεν τὸν Μεσσίαν». 

Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τῆς Ἀνάστασης ποὺ ἀπαγόρευσε τὸ Κράτος. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν πραγματικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι μεγαλειώδεις φυσιογνωμίες ποὺ ἀναφωνοῦν σὰν τὸν Ναθαναὴλ «σὺ εἰ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». 

Τὴν πίστη ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες, αὐτὸ τὸν μεγάλο καὶ ἀνεξάντλητο θησαυρὸ τὸν κρατοῦν μέσα τοὺς καρδιὲς ἄδολες. Καρδιὲς ποὺ δὲν κατατρώγουν τὶς σάρκες συνανθρώπων τους. 

Καρδιὲς ποὺ ὑπομένουν μὲ ζῆλο τὰ παθήματα καὶ τοὺς διωγμούς. Καρδιὲς ποὺ δὲν ἀμφιταλαντεύονται στοὺς διωγμούς. Καρδιὲς ποὺ δὲν ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸν πνευματικὸ στίβο. 

Δὲν εἶναι πλανεμένοι ἀπὸ τὸν κόσμο. Δὲν γνωρίζουν τὴν ἀναισχυντία τῆς βλασφημίας. Εἶναι ἡσυχαστὲς μέσα στὸν κόσμο. Εἶναι μυστικοὶ ἐπόπτες τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι πλανεμένοι καὶ δὲν πλανῶνται ἀπὸ τὸν θεϊσμό. 

Στὴ συνείδησή τους εἶναι κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι. Ἐξόριστοι καὶ ἀγρυπνοῦντες. Στοιβαγμένοι στὰ ἄχρηστα σκουπίδια. Ποτισμένοι «αἰσθήσεως ἐν Θεῶ»( Ἀββὰς Ἰσαάκ), καὶ «τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς), τέμνονται στὸ θεῖο φῶς τὸ ἀνέσπερο. Ἀναχωρητὲς ἐγκόσμιοί του κόσμου. Πάμφιλοι ἐραστὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀναθεματίζουν τὴν ἀσέβεια. 

Ἡ νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ὑπῆρξε μία λιτανεία τῆς ἄρνησης τῆς θείας Ἀγάπης. Ἡ Ἀνάσταση τῶν ὀρθοδόξων φέτος στάθηκε κρυμμένη στοὺς κάδους ἀπορριμμάτων. Ἡ τέλεια ἀγάπη τοῦ θεοῦ χρίστηκε μὲ ποινὴ ποὺ ἀναλογεῖ στὶς ἁμαρτίες μας. Χρίστηκε μὲ τὴν κακοδοξία τῆς ἁμαρτωλῆς μας κατάστασης. Κρυμμένη πίσω ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ οἰκουμενισμοῦ, μέσα στὴν ἄμετρη ἐλεημοσύνη τοῦ Θεοῦ. (Ἀββὰς Ἰσαὰκ Σύρος) «οἰ δέ δικαιοι, εἰς ζωην αιωνιον εκλαμψουσι νως ο Ἥλιος». 

Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς ἀπωλείας, οἱ ἀμετανόητοι ἀποστάτες καὶ ἁμαρτωλοί, ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον? ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτατον». 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος!

1 σχόλιο:

  1. Το ρωμαιικο οδοιπορικό είναι μια όαση πολιτισμού , ορθοδοξίας , παιδείας !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.