8 Απρ 2020

Κερδισμένη ἡ βιομηχανία ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶνΤὰ μέτρα περιορισμοῦ τῶν μετακινήσεων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο θὰ εὐνοήσουν τὸν κλάδο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος. Ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού, ὁ κόσμος ἀποφεύγει νὰ ἀκουμπᾶ τὰ κέρματα καὶ τὰ χαρτονομίσματα, ἐνῶ ἔχουν μειωθεῖ οἱ εὐκαιρίες τῶν καταναλωτῶν γιὰ νὰ τὰ ξοδέψουν. Συνεπῶς, πολλοὶ στρέφονται στὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα. Ὅταν τὰ μέτρα καραντίνας χαλαρώσουν, ἡ βιομηχανία ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν, ἡ ὁποία αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει τζίρο 1,9 τρισ. δολ., εἶναι πολὺ πιθανὸ πὼς θὰ βγεῖ κερδισμένη.
Τὸ κλείσιμο πολλῶν καταστημάτων λιανικῆς καὶ ἡ ἄρνηση ὁρισμένων νὰ δεχθοῦν μετρητὰ ἔχει μειώσει κατακόρυφα τὶς συναλλαγὲς μετρητῶν. Σύμφωνα μέ τὴ Link, βρετανικὴ ἑταιρεία διαχείρισης ATM, τὸ ποσὸ τῶν ἀναλήψεων στὴ Βρετανία ἔχει ὑποχωρήσει κατὰ...
περίπου 50%, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων περιορισμοῦ στὴ χώρα.

Ὁρισμένες ἑταιρεῖες ποὺ ἐκδίδουν πιστωτικὲς κάρτες, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Mastercard, ἀποφάσισαν νὰ διπλασιάσουν τὸ ἀνώτατο ὅριο ἀνέπαφων συναλλαγῶν σὲ πολλὲς χῶρες, καθὼς ἐπικρατοῦσε ἔντονη ἀνησυχία γιὰ μετάδοση τοῦ κορωνοϊού μέσῳ συναλλαγῶν μὲ μετρητά. Ἡ αὔξηση τῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν σημαίνει ὅτι οἱ καταναλωτὲς δὲν χρειάζεται νὰ πλητρολογήσουν στὶς συσκευὲς τὸν κωδικὸ τῆς κάρτας, ἐνθαρρύνοντας κατ' αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν υἱοθέτηση τῶν ψηφιακῶν πληρωμῶν.

Σὲ ὁρισμένες χῶρες, ὅπως στὴ Σουηδία καὶ τὴ Βρετανία, ἡ χρήση μετρητῶν εἶχε μειωθεῖ πρὶν τὴν ἐπέλαση τοῦ κορωνοϊού. Ὡστόσο, ἡ πανδημία ἐνδέχεται νὰ ἐπισπεύσει τὴ μετάβαση στὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως στὴ Γερμανία ἢ τὴν Ἱσπανία, ὅπου προηγουμένως ἡ πλειονότητα τῶν συναλλαγῶν πραγματοποιεῖτο μὲ μετρητά.

Τὰ καταστήματα λιανικῆς καὶ τὰ ἑστιατόρια ἀσκοῦν ἐπίσης πίεση στοὺς καταναλωτὲς νὰ πληρώνουν ἠλεκτρονικά, καθὼς προσφέρουν τὴ δυνατότητα ἀγορᾶς μέσῳ Διαδικτύου καὶ παράδοσης κατ' οἶκον. Γιὰ πολλὲς μικρὲς ἐπιχειρήσεις πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές. Ὁ Μαουρίτσιο Κοράο, ἰδιοκτήτης τῆς καφετέριας Choco Rock στὸ Μιλάνο, δήλωσε ὅτι παρήγγειλε γιὰ τὸ κατάστημά του ἕνα τερματικὸ γιὰ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ παραδίδει γλυκὰ καὶ τοῦρτες στὰ σπίτια.

Ἡ κατάρρευση τῶν ταξιδιῶν μὲ ἀεροπλάνο, τῶν κρατήσεων γιὰ διακοπὲς καὶ τῶν κρατήσεων σὲ ἑστιατόρια σημαίνει ὅτι γενικὰ οἱ συναλλαγὲς ἔχουν μειωθεῖ. Οἱ διασυνοριακές συναλλαγὲς στὸ δίκτυο τῆς Visa μειώθηκαν κατὰ 19% σὲ ἐτήσια βάση τὸν Μάρτιο.

Ὡστόσο, οἱ καταστάσεις ἀνάγκης πολλὲς φορὲς δημιουργοῦν ἀφορμὴ γιὰ ἀλλαγὴ τῶν καθημερινῶν συνηθειῶν. Τὰ capital controls ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὶς ἀναλήψεις ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ATM κατὰ τὴν περίοδο τῆς κρίσης ὁδήγησαν σὲ αὔξηση τῆς χρήσης πιστωτικῶν καρτῶν στὴ χώρα, σύμφωνα μέ σχετικὴ ἀνάλυση τῆς Goldman Sachs. Ἐπιπλέον, ὁ μέσος ψηφιακῶν πληρωμῶν στὴν Ἀσία αὐξήθηκε κατὰ 40% ὅσον ἀφορᾶ τὰ τρόφιμα καὶ κατὰ 20% ὅσον ἀφορᾶ τὰ βίντεο συνεχοῦς ροῆς (streaming), τὰ ψηφιακὰ προϊόντα καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων καραντίνας σὲ πολλὲς περιοχές, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Bango, βρετανικῆς ἑταιρείας στατιστικῶν καὶ πληρωμῶν μέσῳ κινητοῦ.

Οἱ ἐπενδυτὲς στρέφονται στὶς ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου, τοὐλάχιστον μέχρι νὰ ἀρθοῦν τὰ μέτρα περιορισμοῦ. Ἡ τιμὴ τῆς μετοχῆς τῆς ἑταιρεία,ἑταιρείᾳ Adyen, ἡ ὁποία ἔχει ἕδρα στὸ Αμστερνταμ, αὐξήθηκε κατὰ 1,3% φέτος, ἐνῶ ὁ πανευρωπαϊκὸς δείκτης STOXX Europe 600 ἔχει σημειώσει ἀπώλειες τῆς τάξεως τοῦ 25%. Ἐπίσης, ἡ μετοχὴ τῆς ἰταλικῆς ἀνταγωνίστριας Nexi ἔχει ὑποχωρήσει κατὰ μόλις 1,5% στὸ ἴδιο διάστημα. Ἐὰν τὰ μετρητὰ γίνουν ἕνα ἀκόμη θῦμα τοῦ κορωνοϊού, τότε οἱ ἑταιρεῖες ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν θὰ βγοῦν κερδισμένες μὲ διαφορά.

1 σχόλιο:

  1. Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΝΕΙ ΦΟΒΗΤΡΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ!

    Μιλά η πρεσβυτέρα του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

    https://www.youtube.com/watch?v=vf2AeTNj3IA

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.