2 Απρ 2020

Ἡ Ὀρθοδοξία σὲ καθεστώς, κεκλεισμένων τῶν… στομάτων

Ἕνα ἐξαιρετικό ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Sportime
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ πλειοψηφία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀντιμετωπίζει τὶς προκλητικὲς ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης, μὲ παθητικότητα καὶ ὑποχωρητικότητα.

Σύμφωνα μέ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ΔΙΣ, τῆς 1ης Ἀπριλίου, οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας θὰ γίνουν κεκλεισμένων των θυρῶν. Στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς ἀνακοίνωσης, κάποιοι ἔσπευσαν νὰ θεωρήσουν τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση ὡς ἕνα μικρὸ ἀλλὰ σημαντικὸ ἐπίτευγμα.

Ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἐπίτευγμα τῆς ἐκκλησίας ἢ ὡς παραχώρηση τῆς κυβέρνησης, κάτι ποὺ ἤδη ἐφαρμόζεται στὶς περισσότερες ὀρθόδοξες χῶρες ἐδῶ καὶ καιρό;

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως, σὲ καμία χώρα δὲν ἀπαγορεύτηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κάθε Ἀκολουθίας. Ἡ κυβέρνηση μας, προχωρῶντας σὲ μία τέτοια ἀπόφαση, εἶχε παγκόσμια πρωτοτυπία καὶ ἀποκλειστικότητα στὸ νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἕνα βῆμα πίσω, ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ὀρθόδοξες χῶρες. Ἕνα βῆμα ποὺ ἰσοδυναμοῦσε ...
μὲ χιλιάδες, γιατί ἀπαγόρευε τὴν τέλεση τοῦ ἱερότερου Μυστηρίου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μέτρα ποὺ ἀποφασίστηκαν χωρὶς ἐξηγήσεις. Χωρὶς λογικὰ ἐπιχειρήματα. Χωρὶς ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Χωρὶς ἀπαντήσεις σὲ δεκάδες ἐπιστολὲς καὶ ἄρθρα. Οὔτε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, οὔτε ἀπὸ τὸν κύριο Τσιόδρα, οὔτε ἀπὸ τὸν κύριο Χαρδαλιά, οὔτε ἀπὸ κανέναν.
Φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ ζητοῦμε ὡς ἐκκλησία, νὰ καθιερωθεῖ μεμονωμένη μετακίνηση τύπου Β, γιὰ νὰ μπεῖς στὴν ἐκκλησία, νὰ ἀνάψεις ἕνα κεράκι καὶ νὰ προσευχηθεῖς!

Καὶ δὲν τὸ δέχτηκαν ΟΥΤΕ αὐτό!

Καὶ τώρα θὰ πρέπει νὰ νιώσουμε ἱκανοποίηση, ἐπειδὴ μὲ χίλιες δύο πιέσεις, ἀποφάσισαν οἱ κυβερνῶντες νά... ἐπιτρέψουν τὴν τέλεση τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, μὲ «κλειδωμένες» θύρες;

Τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὡς θετικὸ δηλαδή; Ὅτι κάναμε ἅλμα προόδου ἀπὸ τὸ στάδιο «καθεστῶτος Εμβέρ Χότζα» καὶ προαχθήκαμε σὲ στάδιο γαλάζιας «Σοβιετίας»;

Εἶναι φανερὸ πὼς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑποκύπτει συνεχῶς στὶς κυβερνητικὲς πιέσεις. Μὲ μεγάλη λύπη παρατηροῦμε πὼς οἱ κυβερνῶντες καταβάλουν προσπάθειες γιὰ νὰ φιμώσουν Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς.

Διανύουμε μιὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστή... κεκλεισμένων τῶν στομάτων.

Οἱ κλειστὲς θύρες στοὺς ἱεροὺς ναούς, εἶναι ἕνα πολὺ βαρὺ καὶ λυπηρὸ φαινόμενο. Ἀναμφίβολα πρόκειται γιὰ ἕνα ἐσχατολογικὸ γεγονὸς ποὺ μᾶς προβληματίζει βαθιά.

Ὅμως τὰ κλειστὰ στόματα τῶν πνευματικῶν μας ταγῶν (ἀσφαλῶς ὄχι ὅλων, ἀλλὰ τῶν περισσότερων), εἶναι ἀκόμα βαρύτερο, ἀκόμα σοβαρότερο, ἀκόμα πιὸ ἀνησυχητικό, ἀκόμα πιὸ λυπηρὸ φαινόμενο.

Ὑπάρχει κάτι χειρότερο ἀπὸ αὐτό;

Ναί, ὑπάρχει. Εἶναι ἡ ἑκούσια συνέχιση αὐτὴ τῆς «ἁλυσίδας» φίμωσης.

Δηλαδὴ τὸ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῆς ΔΙΣ, δείχνει νὰ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπολυταρχικὸ πνεῦμα τῆς κυβέρνησης, νὰ συντάσσεται μαζί της καὶ νὰ προβαίνει σὲ μιὰ προσπάθεια φίμωσης ὁλόκληρου τοῦ ἱερατείου.

Σύμφωνα μέ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ τῆς 1ης Ἀπριλίου:

«Δὲν ἐπιτρέπει σὲ κανέναν ἀπολύτως, Ἀρχιερέα, Ἱερέα, Διάκονο, Μοναχό, ἢ ἄλλον ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προβαίνει σὲ δημόσιες δηλώσεις ἢ ἐμφανίσεις στὰ μέσα της Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ στὸ Διαδίκτυο καὶ προτρέπει ὅλους νὰ ἡσυχάζουν, νὰ ἀσκοῦνται στὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἐντονότερη προσευχή».

Mε λίγα λόγια, τί παρατηροῦμε νὰ συμβαίνει, σὲ αὐτὲς τὶς ἀποφράδες ἡμέρες;

Τὴν κυβέρνηση νὰ σφραγίζει τὰ στόματα Ἀρχιερέων καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς νὰ ἐπιχειροῦν νὰ σφραγίσουν τὰ στόματα τῶν ὑφισταμένων τους!

Ἄραγε ἔχουμε ἀντιληφθεῖ πώς, ἐφαρμόζοντας τέτοιες πρακτικές, εἶναι σὰν νὰ πυροβολοῦμε τὰ πόδια μας;

Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ πὼς γιὰ τὴν ἐπέλαση τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἀπαιτοῦνται καὶ ΝΕΕΣ τακτικὲς ἀντιμετώπισης;

Ἔπαψε ὁ καιρὸς ποὺ οἱ χριστιανοὶ πρέπει μόνο νὰ σιωποῦν. Τώρα πρέπει καὶ νὰ μιλοῦν.

Oι καιροὶ ἔχουν ἀλλάξει καὶ ἔχουν γίνει πιὸ ἀπαιτητικοὶ ἀπὸ ποτέ. Ὅλα ἀρχίζουν νὰ γίνονται μὲ καταιγιστικοὺς ρυθμούς. Γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις, νομοσχέδια, ἀπαγορεύσεις, ἀποφάσεις, κατευθυνόμενη προπαγάνδα, ἐξαπατήσεις τοῦ λαοῦ, λοιδορίες, βλασφημίες.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴ καταιγίδα ἀνακατατάξεων, οἱ χριστιανοὶ πρέπει πλέον νὰ ἔχουν εὐελιξία. Κοινωνικὴ εὐελιξία! Εἰδάλλως κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν πίσω ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις, μὲ πολὺ βαρὺ τίμημα. Μία πρόγευση αὐτῶν συνεπειῶν, τὴν λαμβάνουμε τώρα. Στὶς μέρες ποὺ διανύουμε.

Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουν λόγο, νὰ ἐκμεταλλεύονται κάθε σοβαρὸ βῆμα ποὺ τοὺς δίνεται. Νὰ ἀκούγονται οἱ φωνές τους. Νὰ ἀσκοῦν δίκαιη κρίση:

«Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιω. ζ'19-24)

Ἡ προσευχὴ εἶναι χρυσός, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ μὴν χρησιμοποιεῖς καὶ τὸ «φραγγέλιο» τοῦ λόγου καὶ τῶν πράξεων, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία δέχεται ἀπροκάλυπτο πόλεμο καὶ οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες παραχωροῦνται στὶς ὀρέξεις τῶν μεγάλων λόμπι.

Τὸ παράδειγμα μας δὲν ἀρκεῖ πιά. Ὄχι σὲ μιὰ τόσο διεστραμμένη ἐποχή, ὅπου τὸ μαῦρο βαφτίζεται ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο, μαῦρο.

Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον. Νὰ ἀσκοῦν ὠφέλιμη κριτικὴ καὶ νὰ δέχονται ὠφέλιμη κριτική. Νὰ ὑπάρχει ζύμωση. Νὰ ὑπάρχει διαρκὴς ἐπαφὴ τοῦ κλήρου μὲ τὸν παλμὸ τοῦ λαοῦ. Ὄχι τεχνητὰ χάσματα. Ὄχι ἰσοπεδωτικοὶ διαχωρισμοὶ ποὺ προσομοιάζουν στὴ ρητορικὴ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐκκλησίας.

Ὄχι νὰ γίνονται ἀπὸ ταγοὺς τῆς ἐκκλησίας ἀναφορὲς καὶ διακρίσεις, γιὰ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ὑπακοὴ καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶναι «φανατικοί», «ἀνυπότακτοι», «χριστιανοταλιμπάν».

Ἄν ἦταν ὠφέλιμη καὶ ἐποικοδομητικὴ μιὰ τέτοια κριτική, δὲν θὰ χρειαζόταν κἄν, νὰ τὴν ἀκοῦμε ἀπὸ στόματα Μητροπολιτῶν. Θὰ μᾶς ἀρκοῦσαν καὶ μόνο οἱ τοποθετήσεις τοῦ κύριου Πολάκη. Δὲν εἶναι ὠφέλιμη ὅμως.

Δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ φιμώσεις καὶ ἀποσιωπήσεις. Ἀπαιτοῦνται γρήγορα ἀντανακλαστικά, ἐγρήγορση καὶ σύμπνοια.

Τὸ μεγαλύτερο μέτωπο τοῦ πνευματικοῦ «πολέμου», ἔχει πλέον μεταφερθεῖ στὸ «βασίλειο» τῆς πληροφορίας. Ἐκεῖ σβήνουν συνειδήσεις. Ἐκεῖ πεθαίνουν ὑψηλὰ φρονήματα καὶ ἰδεώδη. Ἐκεῖ χάνονται ψυχές.

Στὸν πόλεμο τῆς πληροφορίας πρέπει νὰ ἀπαντήσεις μὲ πληροφορίες. Νὰ ἀνοίξεις τὸ στόμα. Νὰ γράψεις. Νὰ σχολιάσεις. Νὰ ὁμολογήσεις.

Ἡ «κατάπαυση πυρὸς» σὲ μία τέτοια περίοδο, τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποφέρει εἶναι περισσότερα θύματα...

26 σχόλια:

 1. Πολύ καλό άρθρο. Για όσους δεν έχουν καταλάβει: το τείχος του Βερολίνου έπεσε προς εμάς και ότι αντίθετα όπως πιστεύεται. Δηλαδή η Δύση σοβιετοποιήθηκε και ότι το αντίθετο. Έτσι, από τον άθεο δημοκρατικό φιλελευθερισμό της Δύσης περνάμε στον άθεο ολοκληρωτισμό της σοβιετίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Θεος να μας λυπηθει..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ... ἡ πλειοψηφία τῆς ΔΙΣ, δείχνει νὰ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπολυταρχικὸ πνεῦμα τῆς κυβέρνησης, νὰ συντάσσεται μαζί της καὶ νὰ προβαίνει σὲ μιὰ προσπάθεια φίμωσης ὁλόκληρου τοῦ ἱερατείου....

  ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ3 Απριλίου 2020 - 12:27 π.μ.

  Ο Θεός πάντα εκ του πικρού εξάγει ηδύ.Εν προκειμένω στην θέση των ''ως ιχθύας αφώνων Ιεραρχών ανέδειξε -ποιος το περίμενε- νέα παιδιά μιας αθλητικής εφημερίδας με μεγάλη διεισδυτικότητα στο νεανικό κοινό να ορθοτομούν τον Λόγον της Αληθείας. Δόξα σοι ο Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ασσιζη 1986,Βατικανο 1987,Ρωμη 1987-1988,Βαρσοβια 1989,Μπαρι 1990,Κανμπερα 1991,Βρυξελλες 1992,Μιλανο 1993,Ουψαλα 1993,Ασσιζη 1994,Σιδνευ,Ρωμη 1995,Βατικανο 1995,Φλωρεντια 1995,Η.Π.Α 1997,Ρουμανια-Γεωργια 1999,Ρωμη 2000,Βρυξελλες 2001,Αθηνα 2001,Ασσιζη 2002,Βατικανο 2003,Αθηνα 2005,Κων/πολη 2006,Βανκουβερ,Μπαλαμαντ,Π.Σ.Ε,Κολυμπαρι,ουκρανικο ζητημα.....αμαρτιες λαικων...

  Ποσο να μακροθυμησει ακομη ο Κύριος ; Δεν θα κλεισουν οι εκκλησιες ; Πασχα κ Ανασταση απ τον Αντ1 κ τον Ιησου απ την Ναζαρετ μας αξιζει... K λιγα εχουμε υποστει μεχρι τωρα.
  Χιλια ημαρτον στον Δεσπότη Χριστό.
  Καλη μετανοια σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ευστοχότατο το άρθρο (για μία ακόμη φορά) της συγκεκριμένης εφημερίδας. Αφύπνιση (ὀπως σωστά λέει ο πόλεμος γίνεται πια στα ΜΜΕ) και παρηγοριά!
  Καλή και ειλικρινή μετάνοια πρώτα σε εμένα και μετά σε όλους τους άλλους (κληρικούς και λαϊκούς) εύχομαι να μας λυπηθεί ο Θεός!

  Υ.Σ. Η επιστολή του μητροπολίτου Μεσογαίας προς την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως ήταν επίσης πολύ καλή. Με λογικά επιχειρήματα που και τους άθεους/αντίθετους προβληματίζουν και τους πιστούς ενισχύουν και παρηγορούν. Περιμένω να την αναρτήσετε και εδώ, σε αυτή τη σελίδα.

  https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/36196-mesogaias-se-kerameos-to-sobietiko-kathestos-den-apagoreuse-tin-latreia-i-kubernisi-mas-to-ekane

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. κ. Ανδρώνη μήπως οι Αρχιερείς γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, τους δυστυχείς, ότι μετά από τόσες οικουμενιστικές θέσεις και ένα σχίσμα λόγω Ουκρανίας, εφόσον ενωθήκαμε με ακοινώνητους, δεν έχουμε πλέον Άγιότητα και Μυστήρια και άρα δεν μας σκεπάζει η Θεία Χάρις. οπότε κολλάμε και ιούς και κόρες. Εξάλλου ο στόχος των οικουμενιστών ποιος είναι, να αλώσει την Εκκλησία εκ των έσω, τα κατάφεραν λοιπόν μια χαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συμφωνώ με τους δυο σχολιαστές,τον ανώνυμο 12,51 καί τον Νεστορίδη.
  Οι περισσότεροι σημερινοί ιεράρχες μας, ενδιαφέρονται μόνο καί μόνο για την μισθοδοσία τους και για τα προνόμια πού τούς παρέχει η πολιτεία και τίποτα μα τίποτα άλλο.
  Οι περισσότεροι ορθόδοξοι Πατριάρχες και Μητροπολίτες μας υπηρετούν τούς άρχοντες του σκότους τής Ν.Τ.Π., καί τόν Αντίχριστο Πάπα,με συμπροσευχες καί συλλειτουργα μετά αιρετικών καί αλλοθρήσκων.
  Αυτούς τούς ιεράρχες,οι ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να τούς αποφεύγουν με οποιοδήποτε τρόπο καί τίμημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απαράδεκτη η απόφαση της ΔΙΣ!
  Το σημείο που φιμώνει τους κληρικούς είναι απο τα πιο τραγικά σημεία της απόφασης της ΔΙΣ!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Όποιος μπορεί ας αναρτήσει τα μέλη της ΔΙΣ. Δεν ηταν όλοι οι μητροπολιτες εκεί.

  Οι μητροπολιτες θεωρούν τους αγωνιζόμενους πιστούς σιγουρακια .Γι αυτό μας αποδίδουν χαρακτηρισμούς όπως ακραίοι Ταλιμπάν κτλ. Κάνουν άνοιγμα υποτίθεται στο κόσμο. Ο κόσμος όμως θέλει την αγιότητα του π. Παϊσίου και του π. Πορφυρίου. Γι αυτό θα μείνουν χωρίς ποίμνιο. Έρχεται ένας μητροπολίτης με τη λιμουζίνα του σε μια εκκλησία και ο κόσμος κοροϊδεύει, και καλά κάνει. Παρακαλάνε οι εφημέριοι, ελάτε στην εκκλησία γιατί θα έρθει ο μητροπολίτης. Μαζεύονται κάποιες γιαγιάδες εκεί για τον τζερτζελε....
  Κατάντια... Κλεισμένοι μέσα στη βολή των επισκοπικων τους γραφείων, αδιαφορώντας για τις αγωνίες πνευματικές και υλικές των πιστών, νομίζουν ότι το να πιουν ένα φραπέ στη καφετέρια με δέκα νέους ή το να κάνουν μια δήλωση προοδευτικη στα ΜΜΕ ότι θα γεμίσουν οι εκκλησίες.

  Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι και οι πιστοί και οι άπιστοι ψάχνουν αληθινή αγιότητα. Το πρόβλημα των εκκλησιών είναι οι πιστοί; Σίγουρα δεν είμαστε αλάνθαστοι. Αυτοί τη στιγμή όμως δεν μας παιδαγωγούν οι Επίσκοποι και οι ιερείς ,αλλά μας διώχνουν,μας φιμωνουν . Αρνούμαι να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε φιλανθρωπική εθελοντική κίνηση της Ενορίας, αν δεν ανοίξουν οι εκκλησίες. Ντροπή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. αυτοί την στιγμή είμαστε όλοι μας υπόλογοι απέναντι στον Χριστό ... και πρώτος ο κλήρος και τι δεν επέτρεπαν στον ναό του Θεού... μην έχοντας το σθένος και την πνευματική δύναμη να επιβληθούν στα δαιμόνια που όλοι κουβαλάμε ,κόλλησαν και αυτοί .. τα JUMBO Πάσχα τελείωσαν ,η ανάξια μετάληψη τελείωσε, ο αλά καρτ εκκλησιασμός τελείωσε , τα ξυρισμένα καλλωπισμένα μουσάκια του κλήρου τελείωσαν , οι υπερήλικες κυρίες , με τα παντελόνια και τις γόβες τελείωσαν ,οι γκουρού πνευματικοί τελείωσαν,που ετοίμαζαν προσκυνηματικές εκδρομές και δεν έβλεπαν τι ερχόταν.. ,τα γόνατα θα καμφθούν και ο τράχηλος θα λυγίσει κύριοι "επαναστάτες " αν δεν ..θα σπάσουν .. .. οι ηδονές τελείωσαν ,είναι η ώρα της "Μετάνοιας " και δυστυχώς όσο και να αντιστέκεστε και να μην γονατίζετε ,τα "μέτρα " είναι Θεία πρόνοια κατά παραχώρηση ,είμαστε στην "Αρχή ωδίνων " Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω .. και αν κάποιοι παριστάνουν τους προφήτες ,τους πιστούς ή τους δασκάλους ξαφνικά από μια αθλητική εφημερίδα «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν»,Πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμί, και πολλούς πλανήσουσιν”

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είστε διορατικός κ.Γρηγόρη και ξέρετε ποιοι από όσους κοινωνάνε είναι ανάξιοι;; Εντάξει, και εμείς μπορεί να ξέρουμε κάποιους που χωρίς πνευματικό πάνε και κοινωνάνε, αλλά οι περισσότεροι έχουν παρότρυνση από τους πνευματικούς. Ας μη δημιουργούμε σχίσματα μες την εκκλησία.
   Λυπάμαι αλλά και εσείς μιλάτε σαν γκουρου πνευματικός, έτοιμος να θερισετε με το δρεπάνι σας όλους εμάς τους αγωνιζόμενους αμαρτωλούς.

   Γεωργία Κ.

   Διαγραφή
  2. Καλά τα λέει ο Γρηγόρης.
   Μην αυταπατάσαι Γεωργία Κ....
   Οι περισσότεροι που κοινωνάνε, κοινωνάνε "για το καλό", χωρίς κόβουν τις σοβαρές αμαρτίες που χωρίζουν απο τη Θ. Κοινωνία, χωρίς εκκλησιαστική ζωή, χωρίς τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να κοινωνήσει κάποιος προς ευλογία του και σωτηρία του.
   Τα βλέπαμε πώς ζούν και πώς κοινωνούσαν.
   Καλά τα λέει ο Γρηγόρης.

   Εκκλησιαστικός

   Διαγραφή
  3. Υπάρχει ομως και η άλλη σκοπια του νομίσματος. Πνευματικοί που στερούν τους ανθρώπους από αυτό το Φαρμακο ψυχών και σωμάτων, δεν ξέρω για πιο λόγο.
   Ένας άγιος του 20ου αιώνα ο π. Ακάκιος έλεγε π.χ. για τις γιαγιαδες που δεν κοινωνάνε ενώ εκκλησιάζονται χρόνια, καλά όλες έκτρωση έχουν κάνει. Η ακοινωνησία είναι ένας κανόνας για κάποιο καιρό. Ισχύει ακοινωνησία για μεγάλα διαστήματα π.χ. 20 χρόνια ή για πάντα, για αμαρτίες συγκεκριμένες που ορίζουν οι Κανόνες. Το φυσιολογικό είναι να κοινωνάνε όλοι οι πιστοί. Τώρα αν κάποιοι δεν εξομολογούνται κανονικά και κρύβουν μεγάλες αμαρτίες, σ' αυτό δεν φταίει ο ιερέας.
   Σίγουρα υπάρχουν και ιερείς που δίνουν αβέρτα ευλογία να κοινωνάνε πιστοι που δεν τηρούν βασικούς κανόνες. Ο καθένας θα κριθεί από την πρόθεσή του.

   Γεωργία Κ.

   Διαγραφή
  4. Τώρα τα γράφεις καλά Γεωργία Κ.

   Διαγραφή
  5. "Το φυσιολογικό είναι να κοινωνάνε όλοι οι πιστοί."

   Γεωργία Κ., δεν έχεις καταλάβει ότι είμαστε στους έσχατους καιρούς και όχι σε φυσιολογικούς καιρούς. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πολύ απο το νόμο του Κυρίου και νομίζουν ακόμα και παρα φύσιν αμάρτηματα ως κάτι απλό και αθώο. Αλλά και σε άλλα βαριά αμάρτηματα πέφτουν σαν μην συμβαίνει τίποτα. Οι πορνείες (προγαμιαίες σχέσεις) και μοιχείες είναι διαδεδομένες πάρα πολύ. Ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος είχε πει πριν αρκετά χρόνια που ήταν πολύ καλύτερα τα χρόνια απ' ότι είναι τα σημερινά, ότι η κοινωνία μας σατανοκρατείται και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί ιεροκηρυκες το έχουν πει πριν τον π. Στέφανο.
   Οπότε η φράση σου που σχολιάζω, δεν έχει νόημα στους καιρούς της μεγάλης αποστασίας που ζούμε.

   Ελληνορθόδοξος Ρωμιός

   Διαγραφή
 12. Πόσο θεολογικο άρθρο από αθλητικό site! Και μια απόφαση της ΔΙΣ με μέλος τον πρόεδρο της Θεολογικής, Μεσσηνίας Χρυσόστομο, γεμάτο θεολογικές αστοχίες ... Μετέτοια ιεραρχία φουλ για τον γκρεμο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τί λες ανώνυμε 10:44 μμ;
  Ολοι οι μητροπολίτες της ΔΙΣ ήταν στην τηλεδιάσκεψη. Το είδαμε στην οθόνη του Ιερώνυμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρωτάω... Επειδή δεν γνωρίζω. Ψήφισαν υπέρ όλοι οι μητροπολιτες της Ελλάδος;

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε 5:08 μμ

   Η ΔΙΣ δεν είναι όλοι οι μητροπολίτες της Ελλάδος. Είναι μόνο 13 μαζί με τον αρχιεπίσκοπο.

   Εκκλησιαστικός

   Διαγραφή
 14. κ. Νεστορίδη είναι βλασφημία να δέχεστε πώς τα Μυστήρια δεν ισχύουν σε μη καθαιρεμένους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

  Συνέσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα μυστήρια ισχύουν για τους πιστούς αφού δεν φέρουν ευθύνη. Δεν νομίζω όμως ότι οι αιρετιζοντες ιεράρχες και το συναφι τους θα δέχονται ευλογια από τα μυστήρια. Ο Άρειος πόσες λειτουργίες θα είχε κάνει που φυσικά θα έδιναν ευλογία στους πιστούς πριν τη καθαίρεση; Ο ίδιος όμως δεν ευλογήθηκε από τις λειτουργίες του, αλλά η χάρις ήρθη από αυτόν.

   Γι αυτό πιστεύω ότι αν ένας μητροπολίτης αιρετιζει θα τον κρίνει η Σύνοδος ή ο Θεος. Τα μυστήρια όμως ακόμα και των αιρετιζοντων αν δεν καθαιρεθουν είναι έγκυρα. Τώρα αν κάποιος δεν αναπαύεται σε μια εκκλησία μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο για όλους για πρακτικούς λόγους.

   Γεωργία Κ.

   Διαγραφή
  2. Γεώργια Κ. η πρώτη παράγραφος του σχολίου σου είναι περιττή. Δεν έγινε λόγος γι' αυτά.

   Εφθανε η φράση σου: "Τα μυστήρια όμως ακόμα και των αιρετιζοντων αν δεν καθαιρεθουν είναι έγκυρα." Με αυτή συμφωνείς και εσύ με αυτό που είπε ο Συνέσιος. Αυτό είπε και αυτός.

   Διαγραφή
 15. Ως χριστιανός ορθόδοξος και εγώ, μπαίνω στη διαδικασία να σας απαντήσω γιατί αυτά με απασχολούσαν και μένα μέχρι πριν 3 μέρες. Η διαφορά είναι ότι έλεγα, έγραφα, σχολίαζα στο ίδιο πνεύμα, αλλά στο τέλος της ημέρας έκανα πάντα αυτοκριτική και κατέληγα: πάμε στραβά ή στραβά αρμενίζουμε; Έχω δίκιο δηλ που τα βλέπω έτσι και άρα πρέπει όλοι μας καλώς να αντιδράσουμε ή μήπως κάνω λάθος και κακώς με φταίει η στάση της εκκλησίας; Και όλο με έτρωγε η συνείδησή μου που είχα μέρες να πάρω τηλέφωνο τον πνευματικό μου (ευτυχώς πολλοί έχουν και αυτή την χαρά, να μπορούν να μιλήσουν με τον πνευματικό τους, να ρωτήσουν, να συμβουλευτούν, να πάρουν ευλογία, κτλ) να του μιλήσω γι' αυτές τις σκέψεις μου... Ώσπου τελικά τον τηλεφώνησα ευτυχώς και μιλήσαμε. Δεν θέλω να παινέψω τον γέροντά μου, άλλα ο Θεός να τον έχει καλά, βοηθάει πολύ κόσμο, νέους, πάρα πολλοί είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε και από εδώ, δεν λέω παραπάνω, είναι γνήσιος Αγιορίτης, από τους λίγους, κτλ, κτλ. Όπως πάντα, μου έλυσε όλες τις απορίες μου. Μια, μία. Άνοιξαν τα μάτια μου και τα είδα αλλιώς, όπως τα βλέπει εκείνος, με το πνεύμα της αλήθειας. Με σωστή-ορθή ορθόδοξη θεολογία. Για τα γεγονότα του σήμερα, όχι γενικόλογα. Κοντά στα 15 χρόνια τώρα που είχω την ευλογία να τον γνωρίζω, αυτό γίνετε, τον ρωτώ και προχωρώ, άλλωτε με λέει ότι καλώς τα σκέφτομαι όπως τα σκέφτομαι και άλλωτε με φωτίζει να τα βλέπω αλλιώς, υπό το πρίσμα του Θεού, ως ορθόδοξος Χριστιανός και ανάλογα να πράτω. Άλλοτε να κάνω υπακοή και άλλοτε να αντιδρώ. Έτσι άλλωστε είναι και ο γέροντάς μας, όσες φορές χρειάστηκε και όσες φορές θα χρειαστεί πρώτος θα αντιδράσει εμπράκτως και θα βγει και δημόσια και θα γράψει και άρθρο και άλλοτε θα κάνει σιωπηλά υπομονή με πολύ προσευχή. Και ρωτώ, (όχι για να το παίξω έξυπνος ή τίποτα άλλο), όσοι από μας γράψαμε, γράφουμε ή σκεφτόμαστε να γράψουμε κάτι σχετικό με την εκκλησία, τους κληρικούς μας, κτλ. έχουμε Πρώτα συζητήσει το θέμα αυτό με τον πνευματικό μας, να δούμε πως το βλέπει βρε αδελφέ, να του πούμε την άποψή μας, να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας μαζί του; γιατί αν δεν το κάνουμε, όπως και εγώ μέχρι πρότινος, κινδυνεύουμε να αρμενίζουμε στραβά. Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε που λέει ο λαός και δεν έχει άδικο. Σε τέτοια θέματα με την ισχυρή άποψή μας, και κυρίως λόγω και των πρωτόγνωρων γεγονότων, μπορεί να επιρρεάσουμε και κάποιους άλλους. Όλο και πιο πολλοί βλέπουμε να εκφράζουν την άποψη ότι κακώς δεν αντιδράνε οι πατέρες, κακώς εκείνο, κακώς το άλλο, δεν μας αφήνουν να πάμε να ανάψουμε κερί, κακώς δεν χτυπάνε οι καμπάνες, κακώς δεν μας αφήνουν να κοινωνίσουμε, αφού στη τάδε χώρα αυτό γίνετε, κτλ κτλ. Σας πληροφορώ πως απαντήσεις για όλα αυτά υπάρχουν! Να είμαστε ήσυχοι, να προσέχουμε να μην γίνει διασπορά και να προσευχόμαστε πολύ, πιο πολύ. Έχουμε άγιους πατέρες στην εκκλησία μας, λίγους αλλά υπάρχουν, και πολλοί από μας το ξέρουμε. Ας εμπιστευτούμε αυτές τις δύσκολες ώρες τον εαυτό μας σε αυτούς και κατ΄επέκταση στον Θεό. Αν έχετε την δυνατότητα επικοινωνίστε με τον πνευματικό σας πρώτα και μετά ας γράψουμε, και ας τοποθετηθούμε σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και λεπτό θέμα...ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!! ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΘΕΟΣ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.