21 Απρ 2020

Ἡ πρώτη δημόσια συγγνώμη ἀπὸ Μητροπολίτη γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο κλείσιμο τῶν ναῶν !

Συγχώρεσέ με Θεέ μου καὶ σὺ λαέ μου

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου π. Αμφιλοχίου
Ὄχι δὲν εἶναι μοντάζ, οὔτε στημένη φωτογραφία, πολλῷ,πολλῶ δὲ μᾶλλον δὲν εἶναι.. «fake», γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ὁρολογία ποὺ μπῆκε στὴν ζωή μας, μαζὶ μὲ τόν... κορωνοϊό.
Εἶναι ὁ Γιαννάκης, ἕνα χαριτωμένο καὶ πανέξυπνο παιδὶ τῆς Ἔ' Δημοτικοῦ ποὺ μεγαλώνει μέσα σὲ μιὰ εὐλογημένη οἰκογένεια.
Ὁ Γιαννάκης λοιπὸν ἦρθε τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου καὶ πρίν.. κλειδώσουμε τὶς θύρες τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, ἦρθε στὸ ἱερό, ὅπου ἑτοιμαζόμεθα γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ἀκολουθίας.
Χῶρος γνώριμος, οἰκεῖος καὶ ἀγαπημένος γιὰ ἐκεῖνον. «Γιαννάκη αὐτὲς τὶς μέρες δὲν θὰ μᾶς βοηθήσεις στὸ ἱερό, χρειάζεται νὰ μείνεις σπίτι σου γιὰ νὰ εἶσαι καλὰ μὲ τὴν οἰκογένεια σου», τοῦ εἶπα.
«Ἐμένα ὁ Χριστὸς μὲ ἀγαπᾶ καὶ ἅμα εἶμαι ἐδῶ θὰ εἶμαι καλά, ἐδῶ θέλω νὰ εἶμαι», μοῦ ἀπάντησε κοιτῶντας μὲ στὰ μάτια καὶ περιμένοντας νὰ συμφωνήσω μαζί του καὶ «νὰ μείνει ἐδῶ».
«Σὲ ἀγαπᾶ, τοῦ ἀνταπάντησα, γι' αὐτὸ καὶ θέλει νὰ μείνεις στὸ...
σπίτι σου».
Ἀκολούθησε σιγή. Δάκρυσε καὶ σὲ λίγο ἔφυγε, κοιτῶντας μὲ γεμᾶτος παράπονο καὶ ἀπορία.

Σιώπησα... Κλειδώσαμε τὶς θύρες καὶ ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία. Ὁ Γιαννάκης τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης καὶ ἐνῶ καθόταν μπροστὰ ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοῦ σπιτιοῦ του μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς του, μόλις ἄρχισαν νὰ διαβάζονται τὰ 12 Εὐαγγέλια, αὐθόρμητα καὶ χωρὶς νὰ πεῖ τίποτα στοὺς γονεῖς του, σηκώθηκε πῆγε στὴν γωνία τοῦ σαλονιοῦ τους ὅπου ἔχουν δημιουργήσει ἕνα προσευχητάριο, πῆρε ἕνα κερὶ καὶ σὲ κάθε Εὐαγγέλιο τὸ ἄναβε καὶ ἔστεκε δίπλα ἀπὸ τὸν Ἱερέα ποὺ διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο!

Μεγάλη Παρασκευή. Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως, καὶ πάλι «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων», πῆγα στὸ κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ μου γιὰ νὰ «χαιρετίσω» ἀγαπημένα πρόσωπα.

Εὐτυχῶς ποὺ εἶναι περιφερειακὸ καὶ δὲν κλειδώθηκε ὅπως αὐτὰ τῶν ἀστικῶν κέντρων.

Τί πόνος, ἀλήθεια, νὰ στερηθοῦν οἱ συγγενεῖς τὴν ἱερότερη μέρα τοῦ χρόνου νὰ ἀνάψουν τὰ καντήλια τῶν ἀγαπημένων τους καὶ νὰ τοὺς ψάλλουν τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη».

Ἐπιστρέφοντας ἐπισκέφθηκα, στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, πρόσωπο ποὺ περνᾶ μεγάλο Γολγοθᾶ. Καθ' ὁδὸν πέρασα μπροστὰ ἀπὸ πολυκατάστημα μεγάλης ἁλυσίδας τροφίμων.

Στὴν τεράστια αὐλή του θὰ πρέπει νὰ περίμεναν τοὐλάχιστον 80-100 ἄνθρωποι μὲ καρότσια περιμένοντας νὰ μποῦν μέσα.

Ἔφταναν μέχρι τὸν δρόμο! Στὸ τέλος τοῦ ἴδιου δρόμου ἕνα γωνιακὸ ζαχαροπλαστεῖο. Καὶ οἱ δύο εἴσοδοι του μπλοκαρισμένες ἀπὸ κόσμο, ἀσφυκτικὰ γεμᾶτο.

«Ἡ λαϊκὴ σήμερα Μεγάλη Παρασκευὴ εἶχε τόσο κόσμο ποὺ πῆγα καὶ ἔφυγα, δὲν μποροῦσα νὰ περιμένω», μοῦ λέει τηλεφωνικὰ γνωστός μου.

Βράδυ Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ πάλι «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» καὶ τῶν μεγαφώνων κλειστῶν.

Ἐπιστρέφοντας στὸ Ἐπισκοπεῖο βλέπω μηνύματα στὸ κινητό.

Βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ πρόσωπα ποὺ πέρασαν ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό, στάθηκαν γιὰ λίγο (καθὼς ἀπαγορευμένο καὶ αὐτὸ) καὶ τράβηξαν τὴν στιγμή.

«Γιατί»; ρωτᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ πρόσωπα. Πάλι σιωπή...,σιωπῇ...

Μεγάλο Σάββατο πρωί. Ἡ πρώτη Ἀνάσταση! Θεία,Θείᾳ Λειτουργία,Λειτουργίᾳ «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων».

«Μιὰ νεαρὴ μητέρα μὲ τὰ 2 παιδιά της εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ παρακαλεῖ νὰ κοινωνήσουν τὰ παιδιά της. Ἄς μὴν κοινωνήσει αὐτή, τὰ παιδιά της παρακαλεῖ νὰ κοινωνήσουν», μεταφέρει ὁ Ἐπίτροπος.

«Κλαίει», συνεχίζει. Σιωπὴ καὶ πάλι..... Μέγα Σάββατο βράδυ. Ἀκολουθία τῆς Πανυχίδας καὶ πρὶν κλειδώσουν οἱ πόρτες εἰσέρχονται στὸν Ναὸ πρόσωπα γνώριμα.

«Σᾶς παρακαλοῦμε θὰ κρατήσουμε τὶς ἀποστάσεις καὶ θὰ εἴμαστε σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουμε, μόνο ἀφῆστε μᾶς νὰ ζήσουμε τὴν Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Δὲν ἀντέχουμε νὰ μὴν κοινωνήσουμε», παρακαλοῦν μὲ δάκρυα.

Καὶ πάλι... σιωπή....,σιωπῇ....

Ὅλες αὐτὲς τὶς μεγάλες μέρες τοῦ Θείου Πάθους ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς Ναοὺς τῆς Περιφέρειας μᾶς φυλάσσονται ὑπό... «κουστωδίας».

Μάλιστα σὲ κάποια Περιφέρεια μας ἡ.. «κουστωδία» τηλεφωνοῦσε στοὺς Ἱερεῖς ζητῶντας τοὺς νὰ δηλώσουν τὶς ὧρες τῶν Ι. Ἀκολουθιῶν ὡς καὶ σὲ ποιὸ Ναὸ θὰ τὶς τελέσουν!

Ὡς δὲ μᾶς ἐνημέρωσαν Κληρικοί μας ἡ.. «κουστωδία» πήγαινε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ι. Ἀκολουθιῶν καὶ ἀπὸ τὰ παράθυρα τῶν Ἐκκλησιῶν κοιτοῦσε ἐὰν τηροῦνται τὰ μέτρα!

Μετροῦσε πόσοι εἶναι μέσα στὸν Ναό! Δὲν πρόσεξα νὰ εἶχε «κουστωδία» στὰ καταστήματα μὲ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου νὰ συνωστίζεται στὶς ἀγορές του.

Θεέ μου! τί Μεγάλη Ἑβδομάδα ἦταν αὐτή; Τί Πάσχα; Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς, σεβάσμιοι στὶς τοπικὲς κοινωνίες μὲ ἔργο καὶ προσφορὰ ἀξιοζήλευτη, σύρθηκαν στά.. «πραιτώρια», διαπομπεύθηκαν, λοιδορήθηκαν, στοχοποιήθηκαν, ταπεινώθηκαν, ὑβρίστηκαν, τιμωρήθηκαν μὲ πρόστιμα.

«Ἀπορία» καὶ «ὀργὴ» οἱ ἀνοιχτοὶ Ναοί, «ἔγκλημα» ἡ προσκύνηση τοῦ Ἐπιταφίου, τὰ ρεπορτὰζ τῶν ἡμερῶν!

«Αὐτονόητες οἱ εἰσαγγελικὲς παρεμβάσεις», «τραγικὲς εἰκόνες πιστῶν νὰ μεταλαμβάνουν ἐν μέσῳ πανδημίας», δηλώσεις κόμματος ἐξουσίας!, χαρακτηρίζοντας «τραγωδία» τὴν Θεία Κοινωνία!

Καὶ πάλι... σιωπή....,σιωπῇ....

Μὴ ἀντέχοντας ὅλη αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ συντριβὴ ἐπικοινώνησα, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα, μὲ πρόσωπο ποὺ ἐμπιστεύομαι τὴν κρίση του καὶ δὲν ἀνήκει στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ἐξομολογούμενος τὰ μύχια τῆς καρδιᾶς.

«Μήπως Σεβασμιώτατε οἱ εὐθύνες βαραίνουν περισσότερο τὴν Ἐκκλησία;

Μήπως δὲν ἔπεισε τὴν Πολιτεία ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ διαχειριστεῖ τὰ τοῦ «οἴκου» Της, ὅπως π.χ. οἱ ἁλυσίδες τροφίμων, κ.α. ποὺ ἔμειναν ἀνοιχτά, ὑπὸ καὶ προϋποθέσεις;

Μήπως δὲν διαπραγματεύτηκε σωστὰ καὶ τίμια; Μήπως... «νίψατε» τὰς χεῖρας σας ψιθυρίζοντας: «ἀθῶος εἰμί», κλειδωθήκατε στοὺς Ναούς σας καὶ θεωρήσατε ὅτι ἔτσι ἐκπληρώνετε τὸ χρέος σας;

Μήπως κάνατε τὸν Χριστὸ «live», «facebook», «instagrame», «YouTube», μεταφέροντας τὸ Μυστήριο στὴν ἄψυχη ὀθόνη μιᾶς τηλεόρασης καὶ πιστέψατε ὅτι ἔτσι θὰ ἀναπαύσετε τὴν συνείδηση σας;

Προτείνατε ἐναλλακτικὲς λύσεις στὴν Πολιτεία ἢ συγκατατεθήκατε χωρὶς ἀντίλογο;

Τί θὰ πράξετε ἐὰν αὔριο, σὲ μιὰ ἄλλη περίπτωση, π.χ. θεομηνία, σᾶς ζητήσει καὶ πάλι ἡ Πολιτεία νὰ κλείσετε τοὺς Ναούς;

Ποιὸς ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν ψυχῶν ποὺ ἐμπιστεύονται τὴν Ἐκκλησία; Ἡ Πολιτεία ἢ ἡ Ἐκκλησία;

Ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ πιστοὶ ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἔνιωθαν ἀπόκληροι καὶ ἀνεπιθύμητοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ποὺ θεωροῦν μάνα τους»; Ἡ ἀπάντηση τοῦ συνομιλητῆ μου. Καὶ πάλι... σιωπή....,σιωπῇ....

Συγχώρεσε μὲ Θεέ μου καὶ σὺ λαέ μου γιὰ τὴν εὐθύνη τῆς σιωπῆς μου....

19 σχόλια:

 1. Συμφωνω με ετερο σχολιαστη [σε αλλο site] οτι αν δε συνοδευτει με αλλαγη πλευσης [Κολυμπαρι Ουκρανικο κλπ κλπ κλπ] μαλλον υποκριτικη θα ειναι η συγγνωμη αυτη, αρα οχι μονο ανευ αξιας αλλα και εφαμαρτη. Ευχομαι να ειναι αληθινη και να συνοδευεται απο ειλικρινη μετανοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Το σφάλλειν ανθρώπινον...»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αξιέπαινη αρχιερατική εξομολόγηση !
  Αν δεν απατώμαι η Μητρόπολη του ως άνω Επισκόπου υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τι σχετικές εντολές έδωσε ο "αφέντης" του Φαναρίου ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολυ ομορφες σκεψεις...Μου θυμισε ενα ομορφο ποιημα που λεγοταν << Σιώπα >> Λενε οτι η σιωπη ειδικα δε αυτο το θεμα της Εκκλησιας ειναι ειναι χρυσός Με ηρεμια μττα κανεις απολογισμο...Το φαντάζεται κανεις να αρρωστεναι καποιος πιστος ο οποίος ηταν στην λειτουργια? Ολοι μα, όλοι θα εριχναν την ασθενεια ειδικα στην Αγια κοινωνία η εάν αρρωστεναι λιγες ημερες μετα την Θεία λειτ Χριστος Ανέστη οργια απο λειτουργουμενο ο ιερέας ..Είτε απο την στιγμη της Αγίαhttp://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D468140105784820258%26postID%3D2506416926723111801ς κοινωνία είτε απο την στιγμη που διανομης του αντιδωρου..Ποιος θα εφταιγε???Μα η Εκκλησια..Σιωπη...σωστα το γραψατε σιωπη και ο Θεός ξερει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Ελληνιδα είτε αρρωσταινε ειτε δεν αρρωσταινε το ιδιο θα ελεγαν...Μπορειτε να μου πειτε για καποιον που περιμενε να κοινωνησει και δεν κοινωνησε και την επομενη η τη μεθεπομενη πεθανε? Ποιος παιρνει την ευθυνη για τη ψυχη του και με ποιο τροπο? Μας ενδιαφερει το "φαινεσθαι" η το "ειναι" .Μηπως εχετε την εντυπωση πως το ιδιο θα συμβει μεθαυριο με το Ραμαζανι? Αληθεια στην Βουλγαρια και Μολδαβια τι εγινε? Γιατι οχι κι εδω το ίδιο? Επειδη εξαρτωμαστε απο τα καναλια?

   Διαγραφή
 5. Αγιορείτης Ιερομόναχος Γέροντας Γεώργιος Αλευράς (υπήρξε πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου): "Οι Έλληνες οφείλουν να έχουν πλήρη επίγνωση των Γραφών".

  https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/36641-gerontas-georgios-oi-ellines-ofeiloun-na-exoun-pliri-epignosi-ton-grafon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλά όλα αυτά αλλά πότε σεις οι αρχιερείς θα σταματήσετε να εγκωμιάζετε τον "πολύ" Τσιόδρα;
  Δεν έβαλε και αυτός το χεράκι του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτοί ευχαριστούν τον Τσιόδρα και αυτός την Εκκλησία, δηλαδή την ηγεσία της.
   Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα...

   Διαγραφή
 7. Χριστὸς Ἀνέστη.

  .."εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστικὴν
  ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ·
  ἀνάθεμα"...

  (Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος)


  Kανόνας Μετανοίας ἀνυπερθέτως.
  Συγγνώμη ἐντὸς τῶν ἀνοικτῶν Ναῶν μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ιερεύς του Θεού του Υψίστου.21 Απριλίου 2020 - 3:02 μ.μ.

  Έλεος! Φτάνει, ως εδώ.
  Όχι άλλη υποκρισία!!!
  Ο άγιος Κισσάμου
  1) Προσκυνά νυχθημερόν τον αφέντη του Οικουμενικό Πατριάρχη για να γίνει αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
  2) Είναι ο προπαγανδιστής του "Κολυμπαρίου" όπου βρεθεί κι όπου σταθεί.
  3) Δέχεται τους Ουκρανούς αβίαστα
  και τώρα που καταλαβαίνει πως δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά και πως θα τους γιουχάρει ο κόσμος όταν τελειώσει όλο αυτό μας το παίζει κάτι. Έλεος. Δείτε τον από κοντά και τα λέμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απορώ, πάτερ, πως λησμονούμε τόσο εύκολα. Λίγοι μπορούν να ανακαλέσουν στην μνήμη και να δουν την πραγματική αλήθεια. Έκανε τον οικοδεσπότη στο Κολυμπάρι, συνήργησε στην προδοσία και τώρα μας λέει ιστοριούλες για γυναικάρια, να μας συγκινήσει. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο λαός, να ενημερωθεί -από ποιον; - πως μετά την προδοσία οι πολιτικοί θα τους απαξιώσουν πλήρως, θα τους πετάξουν σαν λεμονόκουπες. Διότι την προδοσία πολλοί την αγάπησαν αλλά τον προδότη κανένας. Μακάρι να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Μόνο αυτός έχει την δύναμη. Χριστός ανέστη!

   Διαγραφή
 9. Ἡ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΠΑΤΕΡ,ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ....
  Σίγουρα και ασυζητητί γίνεται δεκτή όμως θα πρέπει να δεσμευτείτε και σε πολλά άλλα.
  1ον)δεν θα ξαναγίνουν οι Ναοί μας προεκλογικά κέντρα τα οποία πρός όφελος ΑΘΕΩΝ ΑΝΤΙΘΕΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΩΝ οι οποίοι μπροστά στα ψηφαλάκια είναι αδίστακτοι και πιάνουν ΚΟΡΟΙΔΟ τους λεγόμενους ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ'' μέ ότι αυτό συνεπάγεται.
  2ον)Τα επισκοπικά να παραμείνουν ανοιχτά δεχόμενα πιστούς ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ οι οποίοι και θα εκθέτουν προβληματισμούς και γνώμες σχετικά με τις ενορίες τους και τους συμπολίτες τους.ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ...ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ...ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑΣ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ και τα όμοια απαράδεκτα ερωτηματα...
  3ον)Να ΄΄σπάσουν΄΄ οι κλίκες εντός εκκλησίας οι οποίες έχουν γίνει ΚΑΠΗ για λίγους ηλικιωμένους εκδιώκοντας μεγάλη μερίδα πιστών ή κάνοντας αυτούς να νοιώθουν ΑΒΟΛΑ...
  4ον)Να πάψει άμεσα Η ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ των μυστηρίων από ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΟΛΙΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ και κάθε καρυδιάς καρύδι το οποίο έχει σαν ''μυρμηγκολέων'' παρυσφήσει εντός Εκκλησίας και κατατρώει τα πάντα.
  5ον)Διαχωρισμός της επίσημης Εκκλησίας από την στάση του κράτους σε θέματα πνευματικής φύσεως όπως ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ...ΓΚΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ...ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ...ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ κλπ.κλπ στάση η οποία θα ικανοποιήσει το θεολογικό συναίσθημα των πιστών.
  6ον)ΑΜΕΣΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΎΝΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ μας των οποίων η πολιτεία έχει απορίψει και τους θυμάται μόνο όταν βρεθεί στα δύσκολα και για να ΄΄ευλογήσω τα γέννια μας άμεση στήριξη των ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
  Θέλω να πιστεύω πως η μεγάλη και ταπεινωτική δοκιμασία πού περάσαμε όλοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας έδωσε ένα γερό χαστούκι και πιστεύω να καταλάβατε με ποιούς έχουμε να κάνουμε στήν ζωή μας.
  Για αυτό θέλω και να πιστεύω πως στα ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ θα βρίσκεστε στο πλάι του Ορθόδοξου Ελληνισμού στηρίζοντας τον...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Όμορφο κείμενο. Ο Καρδιογνώστης συγχωρεί. Μόνον Αυτός. Συντάσσομαι, κατά τα λοιπά, με την άποψη του συνομιλητή του σεβασμιωτάτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο Καρδιογνώστης συγχωρεί τους ειλικρινώς μετανοούντες. Συντάσσομαι, με τις απόψεις του συνομιλητή του μητροπολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πραγματική ή σκόπιμη η συγνώμη του δεσπότη, με την κατάληξη του εξαιρετικά διαφωτιστικού κειμένου του, δεν αφήνει καμιάν αμφιβολία ότι η συγχώρεση που ζητά από τον Θεό και τον λαό συμπεριλαμβάνει και όλες τις άλλες πράξεις του, για τις οποίες, όπως διαπιστώνει, ο λαός δεν ξεχνά και τον θέτει προ των μεγάλων ευθυνών του, οι οποίες έφεραν τα χειρότερα ως συνέπεια της πτώσης - κατάπτωσης των προσκυνημένων του παρανοϊκού πάπα και της αυθαίρετης προαγωγής των σχισματικών σε κανονικές εκκλησίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Με έκαναν και εκλαψα τα λόγια του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.