10 Απρ 2020

Ὁ διάλογος τοῦ πατριάρχη ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε' μὲ τὸν διερμηνέα Μουρούζη, πρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριό τουὉ διάλογος τοῦ πατριάρχη ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἔ' μὲ τὸν Μουρούζη, πρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριό τους. Ο Κωνσταντῖνος Μουρούζης, διερμηνέας τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, γιος τοῦ βοεβόδα τῆς Μολδοβλαχίας Ἀλέξανδρου, πρωτομάρτυρας τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τοῦ ἔθνους τὸ 1821, ἀφοῦ ὅταν ἄρχισαν οἱ σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων στὴν Πόλη, ἦταν τὸ πρῶτο θύμα. Το πληροφορεῖται ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ἔ' ὑπὸ τοῦ Διβανίου, καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς μέρας ἐκείνης, τῆς Κυριακῆς 4 Ἀπριλίου 1821, ἐπισκέπτεται μὲ κάθε προφύλαξη τὸν Μουρούζη στὸ σπίτι του στὰ Θεραπειά, τὸν ἐνημερώνει γιὰ τὶς τρομερὲς ἀποφάσεις τοῦ Σουλτανικού Συμβουλίου καὶ τὸν συμβουλεύει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Πόλη μὲ τὴν οἰκογένειά του: «Άφετέ με νὰ πληρώσω ἐγὼ τὴν ἐκδίκησιν τοῦ τυράννου. Εἶμαι γέρων, καταβαίνων τὸν τάφον. Τὸ σχῆμα μου, ἡ λειτουργία μου, μὲ καλοῦσιν εἰς θυσίαν ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου. Σωθεῖτε ὅμως ἐσεῖς, διότι...
ἔχετε καὶ ἡλικίαν καὶ ἱκανότητα καὶ θέσιν κοινωνικήν, νὰ ὑπηρετήσετε τὴν πατρίδα». Ὁ Μουρούζης ἀρνήθηκε, λέγοντας πὼς ἂν φύγει θὰ ἀποβεῖ αὐτὸ σὲ βάρος τῶν ἄλλων καὶ θὰ ἀκολουθήσει μεγάλη σφαγή. Ὁ πατριάρχης δακρυσμένος εὐλόγησε τὸν Μουρούζη, τὸν ἀσπάστηκε καὶ ἔφυγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.