21 Απρ 2020

Ὥρα νὰ εἰπωθοῦν μερικὰ πράγματα!


Γράφει ὁ Θεολόγος Παπαδόπουλος - Μοριακὸς βιολόγος

"Καιρός τοῦ σιγᾶν καὶ καιρός τοῦ λαλεῖν"
Θέλω νὰ μᾶς πεῖ ἐπιτέλους κάποιος ἀπὸ τὴν ἡγετικὴ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ποὺ ἀποφασίζει μέτρα καὶ ἀπαγορεύσεις ποιὸ εἶναι τὸ ΣΧΕΔΙΟ γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα.
Ἡ ἐπιδημία τοῦ CoViD-19 γιὰ νὰ σταματήσει ὁλότελα ἢ γιὰ νὰ εἶναι διαχειρίσιμη ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας πρέπει νὰ βρεῖ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας ανοσοποιημένο κατὰ τὸ ἥμισυ τοὐλάχιστον.
Μὲ πιὸ ἁπλά,ἁπλᾶ νὰ ἔχουν ἀντισώματα, ἀποκτηθέντα μὲ φυσικὸ τρόπο, δηλαδὴ νὰ ἔχουν νοσήσει (εἴτε βαριὰ εἴτε ἤπια ἢ ἀσυμπτωματικὰ) καὶ νὰ ἔχουν γίνει καλὰ περίπου 5,5 ἑκατομμύρια Ἕλληνες.
Ἔγινε αὐτὸ στὴν περίπτωση μας; ΟΧΙ. Πῶς σκοπεύουν νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ κανονικότητα ὅταν ἀναμένεται δεύτερο κῦμα CoViD-19 τὸ φθινόπωρο;
Ὁ ἐμβολιασμὸς θὰ ἦταν ἴσως ἡ λύση ὅμως κανένα ἐπιστημονικὸ πρωτόκολλο δὲν προβλέπει τόσο σύντομα νὰ ὑπάρξει...ἀσφαλὲς ἐμβόλιο.

Δηλαδὴ ἐμβόλιο ποὺ ἀποδεδειγμένα δὲν προκαλεῖ ἀνεπιθύμητες παρενέργειες! Ἀφαιρῶ ἀπὸ τὸ συλλογισμό μου κάθε συνωμοσιολογικὸ ἢ ἐσχατολογικὸ λογισμὸ κι ἀρκοῦμαι σὲ ἐπιστημονικὲς καὶ λογικὲς ἐπισημάνσεις.

Πότε θὰ ἀνοίξουν σχολεῖα, ἑστιατόρια κι ἐπιχειρήσεις μὲ κόσμο; Πότε θὰ μποροῦμε νὰ ταξιδεύουμε ἐκ νέου;

Μὰ τὸ σημαντικότερο• τί θὰ γίνει ἂν βρεθεῖ νέο κροῦσμα; Πάλι καραντίνα; Πάλι ἀπομόνωση; Μέχρι πότε; Σιωπῇ. Ἀπάντηση καμία.

Καὶ γιὰ τὰ τὲστ ἡ ἐφαρμογή τους μετατίθεται στὸ ἀχαρτογράφητο μέλλον ἀπροσδιόριστα. Δὲ θὰ σχολιάσω τὸ θλιβερὸ ὕφος 1000 καρδιναλίων τοῦ κ. Χαρδαλιά.

Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι θέλοντας νὰ καλύψουν τὴν ἀνεπάρκεια τοὺς ἢ νὰ φανοῦν πὼς υπερπληρούν τὰ προσόντα γιὰ μιὰ θέση ποὺ κατέχουν ὑπερβάλλουν ἑαυτὸν τόσο ποὺ φωνασκοῦν μὲ ἐξουσιομανία καὶ ἐμφανῆ κομπλεξισμό παραπέμποντας σὲ σκοτεινὲς περιόδους τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου.

Πᾶμε τώρα στὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀνάγκη τὸν κάθε Θεολόγο οὔτε ὅμως καὶ τὸν κάθε Ἱερώνυμο.

Ἐμεῖς τὴν ἔχουμε ἀνάγκη! Πιστοί, κλῆρος κι Ἱεράρχες. Μέσῳ αὐτῆς ἁγιαζόμαστε καὶ σωζόμεθα. Τί συνέβη ὅμως καὶ ζήσαμε ὅλα αὐτὰ τὰ πρωτόγνωρα κι ἀνήκουστα;

Δὲν κατηγορῶ τὴν σεπτὴ Ἱεραρχία οὔτε τὸν κλῆρο πόσο μᾶλλον τὸν πιστὸ λαό. Δὲν κατηγορῶ κανέναν.

Ψέγω ὅμως κι ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὴν παθητικὴ συμπεριφορὰ μιᾶς ἐλὶτ στὸ περιβάλλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ λαμβάνει κι ἐπιβάλλει ἀποφάσεις στὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀποτελεῖ ὄνειδος καὶ αἶσχος. Ποῦ εἶναι ἡ πίστη μας; Εἶμαι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἀποτάσσονται ζηλωτισμούς καὶ φωνασκοῦντες υπερορθόδοξους. Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ τούς ἐνοχλεῖ;

Εἴδαμε ἄναρχες οὐρὲς ἀνθρώπων καὶ κόσμο σὲ μπουλούκια σὲ τράπεζες, σούπερ μάρκετ κ.α. Γιατί νὰ μὴν μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ προσκυνήσουν τὸ Σταυρὸ τὴ Μεγάλη Πέμπτη;

Τὸν Ἐπιτάφιο τὴν Μεγάλη Παρασκευή; Γιατί κλειστὲς ἐκκλησιὲς σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἐγκληματοῦντες λωποδύτες ποὺ κρύβονται; Ἐκεῖ φτάσαμε;

Ναοὶ πολλῶν τετραγωνικῶν μέτρων μὲ εἰσόδους δεξιὰ κι ἀριστερὰ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ φεύγει ὁ κόσμος ποὺ εἰσέρχεται χωρὶς κανένα συνωστισμὸ τηρῶντας ὅλα τὰ μέτρα καὶ τὶς ἀποστάσεις, παρέμειναν ἀδειανοί.

Γιατί κλειστὰ μεγάφωνα; Γιατί σίγησαν οἱ καμπάνες; Γιατί τόσες Κυριακὲς χωρὶς Μυστήρια κι ἀκολουθίες; Γιατί πολὺ ἁπλά,ἁπλᾶ δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ ἐκκλησιασμὸς κι ὁ συνωστισμός. Ὁ Χριστός τους ἐνοχλεῖ!

Αὐτὸν διώκουν. Γιατί τὸ προκείμενο κι οὐσιαστικὸ ποὺ δὲν θέλουν εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία.

Ἄν ὅμως ὅπως λένε οἱ κύκλοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς δὲν τίθεται θέμα μετάδοσης νόσου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο γιατί ἀπαγορεύεται ἡ Θεία Κοινωνία μὲ τὴν ἀνοχή της;

Γιατί τὴν Μεγάλη Πέμπτη - ποὺ ἂν γινόταν μιὰ φορὰ τὸ χρόνο Θεία Λειτουργία Μεγάλη Πέμπτη θὰ γινόταν - νὰ μὴν εἰσέρχεται ἕνας ἕνας οἱ πιστοὶ ἔστω κι ἂν διαρκέσει αὐτὸ ὅλη ἡμέρα τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων καὶ νὰ κοινωνοῦν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ;

Νὰ βγεῖ ἕνας καὶ νὰ ἀπαντήσει! Σιωπὴ ὅμως. Δυστυχῶς. Γιατί νὰ μὴ γίνει περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου κι ὁ κόσμος νὰ εἶναι σὲ αὐλὲς καὶ μπαλκόνια;

Μόνο γιὰ νὰ χειροκροτάει ὅταν κι ὅποτε μᾶς βολεύει; Γιατί νὰ μὴ δοθεῖ τὸ Ἅγιο Φῶς ἀπὸ τὸν ἱερέα κάθε ἐνορίας σὲ ὅλα τὰ σπιτικά;

Σὲ ὅλα ἀπαγορεύσεις, ΜΗ καὶ ΟΧΙ. Λὲς καὶ πρόκειται γιὰ ναρκέμπορους. Γιατί ἔκλεισαν τὰ κοιμητήρια Μεγάλη,Μεγάλῃ Παρασκευή,Παρασκευῇ;

Τί συνωστισμὸ θὰ προκαλέσει μιὰ μάνα ποὺ θέλει νὰ ἀνάψει τὸ καντήλι στὸν τάφο τοῦ παιδιοῦ της; Νὰ βγεῖ κάποιος νὰ ἀπαντήσει. Εἰς μάτην. Σιωπή.

Ἄλλο θλιβερὸ παράδοξο• ἡ λατρεία δὲν εἶναι ἐπετειακὸ γεγονὸς νὰ τὴ ζοῦμε 2-3 φορὲς τὸ χρόνο σὰν μουσειακὸ ἔκθεμα ποὺ αναπαρίσταται ἔμπροσθεν τηλεοπτικῶν καὶ διαδικτυακῶν συνεργείων.

Δὲν εἶναι ὀρθόδοξη λατρεία θρησκευτικὴ πόσο μᾶλλον ἐκκλησιαστικὴ τὸ ΥouTube, τὸ Facebook καὶ ἡ τηλεόραση.

Εἶναι μέσα γιὰ νὰ ἀναπληρώσουν τὸ κενό, δεκτὸ ὡς ἕνα σημεῖο, ἐλλοχεύει ὅμως ὁ κίνδυνος νὰ γίνουν ὁ κανόνας κι ὄχι ἡ ἐξαίρεση. Τί νοοτροπία εἶναι αὐτή; Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν τέτοιες συμπεριφορὲς ξέρουμε; Τί νέα ἤθη διαμορφώνονται;

Προσέξτε καὶ κάτι ἄλλο. Ὅταν μιλοῦσαν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ γιὰ κατ' οἶκον Ἐκκλησία τί ἐννοοῦσαν; Ἐλλείψει ναῶν μαζεύονταν στὰ σπίτια, συνήθως ἦταν καὶ τὰ μεγαλύτερα μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν καὶ τελοῦσαν ἐκεῖ τὴ λατρεία καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γιατί τὸ λέω αὐτό; Γιατί θὰ σοῦ πεῖ κάποιος. Καὶ γιατί νὰ ξαναπάω Ἐκκλησία;

Ὅταν θέλω θὰ βάζω μιὰ Λειτουργία στὸ YouTube κι ὅλα καλά. Κατ' οἶκον ἐκκλησία. Γιατί νὰ ἐξομολογηθῶ; Θὰ τὰ πῶ σὲ ίνμποξ σὲ κάποιον ἱερέα στὸ Facebook ἢ στὸ Instagram ἢ δὲ θὰ τὰ πῶ σὲ κανένα.

Τί ζοῦμε; Ποὺ ὁδηγούμαστε; Τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει; Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μυσταγωγική, μυστηριακή, εὐχαριστιακή, θυσιαστικὴ κι ἀπαιτεῖ τὴν παρουσία μας καὶ τὴ μετοχή μας.

Εἶναι κοινωνία προσώπων ἀληθινῶν κι ὄχι subscribe ἢ log in ἀπὸ google accounts.

Ὅλοι θὰ δώσουμε λόγο γιὰ ὅσα εἴπαμε καὶ πράξαμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Καὶ γιὰ ὅσα θὰ πράξουμε τὶς ἑπόμενες ποὺ ξημερώνουν.

Εἶπε κάποιος• αὐτὴν τὴν ἐποχὴ τῆς θλίψης, τῆς δοκιμασίας, τοῦ διωγμοῦ, τῆς ὁμολογίας, τῆς σιωπῆς, τῆς ὑπομονῆς, τὴν ὥρα αὐτὴ τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ ὁ Χριστὸς διαλέγει πάλι τοὺς μαθητὲς Τοῦ.

Αὐτοὺς ποὺ θὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο Τοῦ σὲ κάθε λαὸ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης.

Μιὰ τελευταία φορά.

Χριστὸς Ἀνέστη! Καλὴ δύναμη σὲ ὅλους.

1 σχόλιο:

 1. Διεστραμένοι...σκοτεινοί και δόλιοι υπάνυρωποι!!!
  Απο αυτά τα υποκείμενα όποιοσ θελήση να πάρει λογική εξήγηση ή απάντηση άδικος κόπος.
  Το μεγάλο αγκάθι τους Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.
  ΤΑ ΗΘΗ κ ΕΘΙΜΑ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ κ τηνΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΗΝΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ.
  Τους χαλάνε την σούπα.Τους βάζουν στο περιθώριο και το κόμπλεξ τους γίνεται όλο και μεγαλύτερο.
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΒΡΗΚΑΝ ΣΥΜΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝΕ........
  Κάνουν ομως ΕΝΑ και ΤΡΑΓΙΚΟ λάθος.
  Δεν κοιτούν ψηλά να δούνε τι τους έρχεται.Και οτι πίπτει εξ υψους τραυματιζει θανάσιμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.