16 Μαρ 2020

Toῦ παίρνετε καὶ τὴν ἀνάσα καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα ποὺ εἶναι Ἅγια σὲ καιροὺς κρίσης, τὴν Ἅγια Κοινωνία. Ἀλλὰ ὁ Ἅη Λαὸς εἶναι ἐδῶ, βουβὸς ἀλλὰ ὄχι σαστισμένος.

Γυρίσαμε στοὺς «οἴκους-ἐκκλησίες» στὰ πρωτοχριστιανικά χρόνια ἀφοῦ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς τόνισε «τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν καὶ νὰ ἐκτελοῦνται ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ σπίτι, ὥστε νὰ ἀποφεύγονται οἱ μεγάλες συναθροίσεις»! 

Τὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν θυμίζει ἡμέρες διωγμῶν ἐπὶ ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἀφοῦ οἱ χριστιανοὶ, ὅπως καὶ σήμερα, κατηγορήθηκαν πρωτίστως γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τότε τοὺς κατηγοροῦσαν πὼς ἔκαναν ἀνοσιουργήματα καὶ βαμπιρισμὸ καὶ σήμερα τοὺς κατηγοροῦν ὅτι μπορεῖ νά εἶναι μολυσμένοι ἐπειδὴ μετέχουν τοῦ κοινοῦ ποτηρίου καὶ ἔτσι νά διαδίδουν ασθένειες... Ἡ Δύση ἔφερε τὸ πυκνὸ σκοτάδι. Βασίλεψε... 
Οὐσιαστικὰ ὑπάρχει ἠμιαπαγόρευση ἐκκλησιαστικῶν συναθροοίσεων, μόνο ποὺ ἐκκλησία εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ, συνάθροιση πιστῶν . Ὁπότε ἀπὸ σήμερα καὶ ἐπίσημα ὁ χριστιανισμνός στὴν Ἑλλάδα εἶναι σὲ καθεστὼς ἠμιπαρανομίας. Καθένας ποὺ θὰ καταφεύγει στὸν ναὸ θὰ θεωρεῖται ὕποπτος μολυσμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ καθαρτήριο-βαπτιστήριο γίνεται ἀκάθαρτη γιὰ τοὺς νεοπαγεῖς ἀστέρες τῆς πολιτικῆς μας, στὸν τόπο ποὺ μὲ διάταγμα τοῦ Θεοδοσίου γιὰ πρώτη φορὰ ὁ χριστιανισμὸς ἔγινε ἐπίσημη θρησκεία. Ἀπὸ σήμερα οἱ χριστιανοὶ στοχοποιοῦνται ὡς ἡ πηγὴ καὶ ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ στὴν χώρα μας. 

Ἀπὸ σήμερα στὴν Ἑλλάδα ἰσχύει ἐν μέρει ὅτι καὶ στὴν Σ. Ἀραβία γιὰ τοὺς χριστιανούς. Ἐκεῖ συλλαμβάνονται οἱ χριστιανοὶ ἀκόμη κι ὅταν προσεύχονται στὰ σπίτια τους. Στὴν Ἑλλάδα τοὺς παραχωρεῖται ἡ «κατ'οἶκον» ἐκκλησία καὶ τὰ τηλε-κηρύγματα στὰ πρότυπα τῶν εὐαγγελικῶν ἀμερικανοπροτεσταντῶν. 

Ἀπὸ σήμερα επιβάλλονται περιοριστικοὶ ὅροι στὴν θρησκευτικὴ ἔκφραση. Καταπίεση θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ περιορισμὸς θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. Καὶ μάλιστα ἐπιλεκτικὰ κατὰ τῶν χριστιανῶν. 

Αὔριο κ. Πρωθυπουργὲ θὰ μᾶς καλέσετε νὰ δώσουμε ἀγῶνα ὑπὲρ ποιῶν Βωμῶν κι ἑστιῶν;;;Tα σπίτια μᾶς τὰ πῆραν οἱ τράπεζες καὶ τὶς ἐκκλησίες τὶς θέτετε σὲ ἐν μέρει περιορισμό.... Αὔριο κ. Πρωθυπουργὲ θὰ μᾶς καλέσετε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τί, τὸ ἔδαφος, σκέτο χῶμα, τὸ οἰκόπεδο τὸ προνομιακὸ τῆς Μεσογείου ὅπως λένε οἱ ξένοι, τὸ ἀεροπλανοφόρο τὸ ἀμερικάνικο ποὺ βούλιαξε ἀπὸ βάσεις; Αὔριο κ. Πρωθυπουργὲ θὰ μᾶς καλέσετε νὰ πεθάνουμε ὑπεραμυνόμενοι τίνος ἰδανικοῦ; «Γι αὐτὰ τὰ μάρμαρα πολεμήσαμε» ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης, οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἡ δισχιλιετὴς πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἶναι ἐτοῦτα ἐδῶ τὰ μάρμαρα ποὺ κακιὰ σκουριὰ δὲν πιάνουν… εἶναι τὰ Μαρμαρένια Ἁλώνια τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας. Θεωρῶ ἀπαράδεκτο ὅτι ὄχι μόνο ἐπιτρέψατε τὸ στυγνὸ πρακτοριλίκι κάποιων νὰ ὑποσκάπτουν ἐθνικὲς ἀξίες λίγο πρὶν τὴν μάχη ἀλλὰ προχωρήσατε καὶ ὁ ἴδιος ἕνα βῆμα παραπέρα.... 

Ὑπάρχει ἐσωτερικὸς ἐχθρὸς. Αὐτὸ πλέον εἶναι ἀδιαμφισβήτητο. Γιὰ ποιὸν θὰ πολεμήσει ὁ Ἕλληνας κύριε πρωθυπουργέ; Γιὰ τὰ πολιτικὰ τζάκια καὶ τὰ φέουδα ἤ γιὰ τοὺς κοτζαμπάσηδες τῶν Βρυξελλῶν; Toῦ παίρνετε καὶ τὴν ἀνάσα καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα ποὺ εἶναι Ἅγια σὲ καιροὺς κρίσης, κρίσης ἀξιῶν, οἰκονομίας, πολιτικῆς. Τὴν Ἅγια Κοινωνία. Ἀλλὰ ὁ Ἅη Λαὸς εἶναι ἐδῶ κ. Μητσοτάκη, βουβὸς ἀλλὰ ὄχι σαστισμένος. Δὲν εἶναι στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Εἶναι παρὼν. Μὴν ὑποτιμᾶτε λοιπὸν τὸ σθένος τοῦ λαοῦ μας. 

Γεώργιος Ἔξαρχος, ἐκπαιδευτικός

33 σχόλια:

 1. ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΟΝ,ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ,ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΔΗ ΙΩΣΗΝ ΤΗΝ (ΦΥΤΕΨΑΝ)ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Xριστος , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . O άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υλ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατόν να μεταδοθούν νοσήματα .

   Διαγραφή
 3. Το "Αη Λαός" δεν το καταλαβαίνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στις "κατ' οίκον εκκλησίες" των πρώτων αιώνων, οι πιστοί τελούσαν ΕΚΕΙ τη Θεία Λειτουργία, γιατί δεν υπήρχαν ναοί χριστιανικοί (περίοδος των διωγμών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το λέγαμε από καιρό ότι είμαστε πλέον σε διωγμό και φαινόταν υπερβολικό. Πλέον γίνεται ολοφάνερο και να είστε σίγουροι πως θα ενταθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπό διωγμό είμαστε τα τελευταία 40 χρόνια. Αλλά το να χρησιμοποιούμε κάποιες συστάσεις που έγιναν στα πλαίσια μιας πανδημίας ως αφορμή για να κινδυνολογήσουμε και μάλιστα να τη συγκρίνουμε με τους διωγμούς της Ρώμης είναι τουλάχιστον εμμονή. Δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από την Εκκλησία. Αυτοί που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να βγάλουν όλο τους το μίσος για την Εκκλησία είναι γνωστοί πασίγνωστοι κύκλοι και δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την σημερινή πρωτόγνωρη κατάσταση για να το παίζουμε θύματα και κυνηγημένοι χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.
   Στους σημερινούς διωγμούς του Χριστιανισμού πρωτοστατούν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, αρκετοί μητροπολίτες και «υπερορθόδοξοι» που υπηρετούν το σύστημα. Δηλαδή ο εχθρός σήμερα είναι πρωτίστως εσωτερικός

   Διαγραφή
  2. Φαίνεται υπερορθόδοξος είσαι εσύ 2:37 μμ και κατηγορείς άλλους ως "υπερορθόδοξους" υπηρετούντες το σύστημα, ενώ κάνουν ό,τι μπορούν και δεν κάνουν τα δικά σου ακραία.

   Διαγραφή
  3. Δεν είμαστε υπο διωγμό τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό είναι ψέμα μεγάλο. Μια χαρά ελευθερία λόγου είχαμε ως το 2014.
   Τώρα εχουμε διωγμό με τους νεοταξίτικους νόμους και όρους. Τώρα βλέπουμε να διώκονται μητροπολίτες.
   Μην συγχύζεις τα πράγματα 2:37 μμ γιατί κάνεις μεγάλο κακό.

   Διαγραφή
  4. 4:14 μμ Ο φανατισμός σου δεν σε αφήνει να καταλάβεις το νόημα μου. Διότι μάλλον είσαι από του πολλούς που ψάχνουν παντού για διωγμούς ώστε με αυτό τον τρόπο να φανούν "υπερορθόδοξοι"
   Σκέψου το εξής, αν γίνει ένα ατύχημα και μολυνθούν άνθρωποι στην Εκκλησία τότε όλοι οι αντίχριστοι θα νιώσουν δικαιωμένοι και θα μας επιτεθούν χειρότερα ενώ εμείς θα είμαστε εκτεθειμένοι

   Διαγραφή
  5. 4:17 μμ Κάνεις μεγάλο λάθος, διότι ταυτίζεις τη θεωρία με την εφαρμογή. Από 1974 και κυρίως από το 1981 είμαστε υπό διωγμό αλλά σε θεωρητικό επίπεδο. Από τότε ξεκίνησε αυτή η αντιχριστιανική κουλτούρα, με διανοούμενους, ακαδημαϊκούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς, ταινίες. Η νέα Ελλάδα του Ανδρέα με λίγα λόγια.
   Αλλά αυτός ο διωγμός δεν είχε περάσει ακόμα στην συνείδηση της κοινωνίας, ούτε στη νομοθεσία, γιατί έπρεπε πρώτα να επικρατήσει στην θεωρία και να γίνει νοοτροπία.
   Σήμερα αυτή η νοοτροπία πέρασε και στους θεσμούς της ζωής μας, έγινε μόδα, δηλαδή εφαρμόζεται αυτό που ξεκίνησε πριν 40 χρόνια αλλά τότε δεν φαινόταν στο απλό τον κόσμο διότι τότε ο κόσμος ήταν ακόμα συντηρητικός και μπορούσαν να του περάσουν αντίχριστους νόμους.
   Ο σημερινός Έλληνας μετά από 40 χρόνια πλύσης εγκεφάλου δέχεται τις αντίχριστες πολιτικές χωρίς ενδοιασμούς διότι πλέον για αυτόν αποτελούν το φυσιολογικό, το αυτονόητη, την κανονικότητα, και την πρόοδο

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμε δεν διαφωνώ με όσα γράφεις στο τελευταίο σου σχόλιο. Αλλά διωγμό έχουμε ότι απο την θεωρία περνάνε στην πράξη του διωγμού. Τότε διώκονται οι πιστοί με σκληρό διωγμό.

   Διαγραφή
  7. Για τον φανατικό 5:17 μμ.
   Εχεις σύγχυση και μεγάλη θολούρα στο μυαλό.
   Δηλαδή απο την μία μας λες ότι έχουμε διωγμό εδώ και 40 χρόνια.
   Και απο την άλλη όταν σου λέμε ότι τώρα άρχισαν οι διωγμοί, τα τελευταία χρόνια με τους νεοταξίτικους νόμους, μας λες ότι είμαστε υπερορθόδοξοι και βλέπουμε διωγμούς παντού!!!
   Φαίνεται ή θολωμένος είσαι ή οργανέτο σκοτεινό για να σπείρεις την σύγχυση!
   Ωστε δεν έχουμε διωγμούς ιδιότυπους όταν διώκεται ο ορθόδοξος λόγος;
   Δεν είδες μητροπολίτες να διώκονται για τον λόγο τους;
   Τόσο φανατικός με το μέρος των διωκτών είσαι;
   Δεν ντρέπεσαι λιγάκι κρυφο-νεοταξίτη να αποκαλείς φανατικούς αυτούς που βλέπουν ολοφάνερα πράγματα;

   Διαγραφή
  8. "Σκέψου το εξής, αν γίνει ένα ατύχημα και μολυνθούν άνθρωποι στην Εκκλησία τότε όλοι οι αντίχριστοι θα νιώσουν δικαιωμένοι και θα μας επιτεθούν χειρότερα ενώ εμείς θα είμαστε εκτεθειμένοι".

   Είσαι εκτός τόπου και δεν καταλαβαίνεις ανώνυμε φανατικέ 5:17 μμ τί σου γράφουν.
   Δεν θίξαμε καθόλου το ζήτημα που γράφεις. Για την ελευθερία λόγου έγινε αναφορά και βλέπουμε την αντιχριστιανική λογοκρισία σε διάφορα.
   Αν κλείνεις τα μάτια σου, είναι δικό σου πρόβλημα και μην κατηγορείς τους άλλους σαν "υπερορθόδοξους".
   Επειτα αφορμές αν θέλει κάποιος διώκτης να βρει, μπορεί να βρει. Αυτό δεν δικαιολογεί τον διωγμό του.
   Για να τελειώνουμε θα σου πω ξανά.
   Μην συγχύζεις τα πράγματα γιατί κάνεις μεγάλο κακό.

   Διαγραφή
  9. Προς 5:33 μμ
   Αυτό το λάθος το κάνεις εσύ!
   Εσύ ταυτίζεις την θεωρία με την εφαρμογή.
   Διωγμό έχουμε στην εφαρμογή.

   Διαγραφή
  10. 7:08 Ο Διωγμός στις Δημοκρατίες ξεκινά με την ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ και με το έλεγχο της νοοτροπίας της κοινωνίας. Αυτό είναι το απαραίτητα στάδιο πριν φτάσουμε στην πράξη
   Η Ρώμη επειδή ήταν ολοκληρωτική δεν το χρειαζόταν στην πλύση εγκεφάλου

   Διαγραφή
  11. 6:15 Όπως είπα πάντα σε μια πολιτική παίζει ρόλο το σύστημα διοικήσεως. Στη Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει διωγμός με την έννοια της Ρώμης ή της ΕΣΣΔ. Διότι το δημοκρατικό πολίτευμα βασίζεται στην πλύση εγκεφάλου. Δηλαδή ο διωγμός γίνεται στο μυαλό μας. Από την παιδεία και την νοοτροπία και τη μόδα που προωθεί το σύστημα προσπαθούν να διώξουν τις αξίες μας. Και μάλιστα επειδή το σύστημα βασίζεται στην ατομική ελευθερία, θέλουν να απαρνηθούμε τις αξίες μας εμείς οι ίδιοι και ότι το κράτος με κάποια πολιτική. Δηλαδή η επιτυχία του δημοκρατικού διωγμού είναι ότι οι διώκτες τελικά είναι οι ίδιοι οι πολίτες και όχι το κράτος. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν και οι φανεροί διωγμοί με θεσμούς, νόμους, πρόοδο κλπ. τότε οι "ελεύθεροι" και "κυρίαρχοι" πολίτες όχι μόνο δεν θα το καταλάβουν αλλά θα θεωρήσουν αυτή τη νέα αποχή πρόοδο και ελευθερία

   Διαγραφή
  12. 7:54 μμ
   Η προπαγάνδα δεν είναι διωγμός, όπως γράφεις, είναι προετοιμασία για τον διωγμό.

   Διαγραφή
  13. 10:30
   Λυπάμαι,αλλά έτσι διώκει η Δημοκρατία. Το ότι δεν το καταλαβαίνεις και περιμένεις να βιώσεις του σκληρούς διωγμούς άλλων εποχών, που όμως δεν θα χρειαστεί να γίνουν, αποδεικνύει πως η "δημοκρατία" είναι το καλύτερο όπλο για να διώκονται οι ιδέες και οι θρησκείες, χωρίς έγκαιρες αντιδράσεις.
   Γιατί νομίζεις ότι το αντίχριστο σύστημα έχει λυσσάξει να μας επιβάλλει το "δημοκρατκό" πολίτευμα; Διότι έτσι μας διώκει αθόρυβα, ύπουλα, χωρίς αντιδράσει από εμάς, διότι εμείς περιμένουμε διωγμούς άλλου είδους, που όμως δεν ταιριάζουν στην εποχή μας με τα μέσα και την τεχνολογία που διαθέτει το σύστημα
   Σήμερα δεν γίνονται πόλεμοι, ούτε διωγμοί μεταξύ των πολιτισμένων κρατών διότι ο πόλεμος σήμερα γίνεται με άλλα μέσα. Γίνεται κυρίως με την προπαγάνδα
   Το σύστημα κάνει πραγματικούς πολέμους με όπλα, μόνο εκεί που είναι αδύνατον να επικρατήσει μέσω της προπαγάνδας, δηλαδή σε υπανάπτυκτες χώρες, άλλης κουλτούρας, και άλλου πολιτεύματος

   Διαγραφή
 6. 6:23 Γιατί παρεξηγήστε; Μα εγώ είπα ΠΡΩΤΟΣ ότι βιώνουμε διωγμούς, αλλά η διαφορά με εσάς είναι ότι θεωρείτε διωγμό και το παραμικρό. Εγώ μέχρι τώρα, από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν βλέπω κάποιο διωγμό. Μόνο αυτό λέω. Το ότι μας διώκουν συνεχώς δεν πρέπει να μας γίνεται και εμμονή. Εκτός και αν ΟΛΟΙ οι επιστήμονες και η ιατροί που συνιστούν προσοχή είναι και εκείνοι διώκτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για 8:01 μμ
   Δεν καταλάβατε καθόλου το νόημα του σχολίου και το παρεξηγήσατε.
   Δεν αναφέρθηκα στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Μίλησα για τους διάφορους νεοταξίτικους νόμους που μας ξεφουρνίζουν κατα καιρούς. Ξαναδιαβάστε το σχόλιο.

   Τώρα για την πανδημία ας μην εθελοτυφλούμε: Φάνηκαν οι προθέσεις εκκλησιομάχων και άλλων αριστεριστών να απαγορεύσουν την Θεία Κοινωνία με κοινή την λαβίδα. Δεν το ακούσατε; Τίποτα δεν είδατε απο την εκκλησιομαχία των τελευταίων ημερών;

   Ο 6:23 μμ

   Διαγραφή
  2. 8:21 Στο σχόλιο μου είπα
   "Αυτοί που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να βγάλουν όλο τους το μίσος για την Εκκλησία είναι γνωστοί πασίγνωστοι κύκλοι και δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει"

   Εσείς ποιους λέτε να εννοούσα; Αλλά αυτό ήταν τόσο αναμενόμενο που δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι θα γινόταν

   Διαγραφή
 7. 6:30 Και όμως κάνετε λάθος. Διότι το κείμενο λέει ότι "το κλίμα των ημερών θυμίζει ημέρες διωγμών της Ρώμης". Η ημιαπαγόρευση ΚΑΙ εκκλησιαστικών συναθροίσεων όχι για πολιτικούς-ιδεολογικούς λόγους αλλά για λόγους υγείας των πολιτών δεν μπορεί να αποτελεί Διωγμό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 8:08 μμ
   Εσύ κάνεις λάθος, διότι το σχόλιο 6:30 μμ διόρθωνε σωστά προηγούμενο σχόλιο το 5:17 που χωρίς λόγο έκανε επίθεση για δήθεν...φανατισμό στις διορθώσεις που του έκαναν. Δεν μιλούσε για το κείμενο της ανάρτησης.

   Διαγραφή
  2. 10:53 Ναι αλλά το κείμενο της ανάρτησης μιλούσε για διωγμούς που οφείλονται στον περιορισμό των συναθροίσεων και ολόκληρο το σκεπτικό του σχολίου μου ήταν για αυτό.
   Εγώ δεν μίλησα καθόλου για τη φίμωση του ορθόδοξου λόγου, αλλά ΜΟΝΟ για τα μέτρα για την πανδημία και τις συναθροίσεις όπως κάνει και το άρθρο. Απλώς το άρθρο θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι και εμπόδιο στην ορθόδοξη έκφραση, αλλά εγώ μίλησα μόνο για τα μέτρα και το ρόλο τους. Δηλαδή συνδέει τα μέτρα με τον περιορισμό της ορθόδοξης έκφρασης, ενώ εγώ με το σχόλιο που έκανα έλεγα, ουσιαστικά, ότι δεν πρέπει να τα συγχέουμε τόσο εύκολα

   Διαγραφή
  3. Σου εξήγησαν 12:02 πμ, ότι δεν αναφέρθηκαν τα σχόλια στα όσα γράφει το άρθρο αλλά γενικά στα λεγόμενα σου.
   Μην συγχέεις τα σχόλια στα δικά σου λόγια, με τα όσα γράφει το άρθρο.

   Διαγραφή
  4. 7:32
   Τα λεγόμενα μου εξαρτώνται από αυτά που γράφει το άρθρο όμως. και το άρθρο ταυτίζει την ανησυχία για γενική μόλυνση με το διωγμό

   Διαγραφή
  5. 8:28 μμ
   Ναι, αλλά φανερώθηκαν μέσα σ' αυτή την κρίση και εκκλησιομαχικά ξεσπάσματα. Εσύ δεν τα είδες;; Κοίτα τις αντιδράσεις της ακροαριστεράς, τα σχόλια σε youtube, κτλ

   Διαγραφή
 8. 6:23 "Δεν είδες μητροπολίτες να διώκονται για τον λόγο τους;"

  Εγώ βλέπω συνήθως μητροπολίτες να εκφράζουν νεοταξικό λόγο πχ Σύρου, Μεσσηνίας, Δημητριάδος
  Και να "διώκουν" χλευαστικά άλλους μητροπολίτες πχ Αμβρόσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς 8:21 μμ

   Δεν έμαθες ότι καταδικάστηκε ο Αμβρόσιος στα δικαστήρια με τους νεοταξίτικους νόμους;
   Δεν έμαθες για την απολογία του Μαντινείας Αλέξανδρου για δηλώσεις του;
   Δεν έμαθες για την δίωξη του Μόρφου Νεόφυτου για ομιλία του και την τελικώς αίσια δικαίωση του;
   Πού ζεις;;;

   Διαγραφή
  2. 10:45 Ναι έχετε δίκιο δεν διαφωνώ. Απλώς λέω ότι οι μητροπολίτες που προβάλλονται περισσότερο όπως οι παραπάνω είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με το σύστημα και ουσιαστικά χρησιμοποιούν την Ορθόδοξη διδασκαλία για να προπαγανδίσουν νεοταξικούς νόμους και ιδέες. Δηλαδή στην Εκκλησία υπάρχει ένας εμφύλιος ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς θεολόγους, μητροπολίτες όπου κάποιοι είναι με το σύστημα και άλλοι αγωνίζονται και εκπροσωπούν την πραγματική Ορθοδοξία. Δυστυχώς στη νεολαία μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι συστημικοί μητροπολίτες και θεολόγοι

   Διαγραφή
 9. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 8:38 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.