11 Μαρ 2020

Mητσοτάκης: «Tὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα»

Διαβάστε τί εἶπε ὁ Πρωθυπουργὸς στὸ μήνυμά του:
“Ο κόσμος ὅλος ἀντιμετωπίζει, πλέον, μία πρωτοφανῆ κρίση δημόσιας ὑγείας. Ἡ χώρα μας, μέχρι σήμερα, δὲν χτυπήθηκε ὅσο ἄλλες. Ὅμως, ἂς μὴν ἔχουμε αὐταπάτες: Τὰ δυσκολοτέρα εἶναι ἀκόμα μπροστά μας.
Σὲ αὐτὴν τὴ συγκυρία ὁποιοσδήποτε ἐφησυχασμὸς εἶναι ἀνεπίτρεπτος. Γι’ αὐτὸ καὶ προτιμήσαμε νὰ πάρουμε ἐγκαίρως αὐστηρὰ προληπτικὰ μέτρα, ὥστε νὰ περιορίσουμε τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ. Καὶ σὲ αὐτὸν τὸ δρόμο θὰ συνεχίσουμε.
Οἱ περισσότεροι ποὺ θὰ νοσήσουν θὰ παρουσιάσουν ἤπια ἢ δὲν θὰ ἔχουν καν συμπτώματα. Ὡστόσο κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ἡλικίας, καὶ ὅσοι πάσχουν ἀπὸ χρόνια νοσήματα, ἴσως χρειασθοῦν νοσηλεία. Αὐτοὺς πρέπει νὰ... προστατεύσουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλους.

Ὁ στόχος μᾶς εἶναι ἁπλός: Τὰ τυχὸν σοβαρὰ κρούσματα νὰ ἁπλωθοῦν σὲ βάθος χρόνου, ὥστε οἱ ἀσθενεῖς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ λάβουν τὴ φροντίδα ποὺ ἀξίζουν καὶ δικαιοῦνται ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα μας.

Ἤδη κάνουμε ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ θωρακιστεῖ ἡ δημόσια ὑγεία: Προσθέτουμε κρεβάτια στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας τῶν δημόσιων νοσοκομείων καὶ ἀξιοποιοῦμε ἐγκαταστάσεις ἰδιωτικῶν κλινικῶν σὲ ὅλη τὴ χώρα.

Καμιὰ δομὴ δὲν περισσεύει. Καὶ δημόσιος καὶ ἰδιωτικὸς τομέας καλοῦνται νὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

Μὲ διαδικασίες-ἐξπρὲς προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτὲς καὶ γιατροὶ μὲ διετεῖς συμβάσεις. Οἱ πρῶτοι θὰ εἶναι στὶς θέσεις τους στὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδας. Καὶ μετὰ τὴν κρίση, θὰ παραμείνουν στὸ δημόσιο σύστημα ὑγείας.

Ὅπως γνωρίζετε, χθὲς ἀποφάσισα νὰ κλείσουν ὅλες οἱ ἐκπαιδευτικὲς μονάδες γιὰ 14 μέρες. Ἦταν μία δύσκολη ἀλλὰ ἀναγκαία ἀπόφαση, ἡ ὁποία πάντως δὲν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν σχολικὴ καὶ ἀκαδημαϊκὴ χρονιά.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι ἕτοιμο νὰ ἐφαρμόσει διαδικασίες τηλε-μαθημάτων, ἀρχικὰ στὴ Γ’ Λυκείου, καὶ ἔχει ἐπεξεργαστεῖ σενάρια γιὰ ὅλες τὶς βαθμίδες.

Αὐτὸ σημαίνει, βέβαια, ὅτι τὰ παιδιά μας θὰ βρεθοῦν μὲ πολὺ ἐλεύθερο χρόνο. Σὲ αὐτά, λοιπόν, ἀπευθύνομαι: Συνεχίστε τὸ διάβασμα, καλὲς καὶ μικρὲς παρέες στὸ σπίτι καὶ ὅποτε μπορεῖτε ἄθληση σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους. Εἶναι ἡ καλύτερη συμβουλὴ ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς δώσω. Ἀποφύγετε χώρους μὲ μεγάλο συνωστισμό, ὅπου μεταδίδεται εὐκολότερα ἡ νόσος. Καὶ προσοχὴ στοὺς παπποῦδες καὶ στὶς γιαγιάδες! Καλύτερα νὰ μείνετε μακριά τους, εἰδικὰ ἂν ἔχετε τὸ παραμικρὸ σύμπτωμα.

Ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας ἀναλαμβάνει στὸ ἑξῆς τὸν συντονισμὸ Κυβέρνησης, Αὐτοδιοίκησης, Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ Σωμάτων Ἀσφαλείας. Ἐνῶ τὸ Δημόσιο θὰ λειτουργεῖ κανονικά. Θὰ δοκιμάσει ὅμως καὶ νέα ἐργαλεῖα, ὅπως τὸ εὐέλικτο ὡράριο, ἡ τηλεδιάσκεψη καὶ ἡ ἐργασία ἐξ ἀποστάσεως. Ἔτσι, οἱ ὑπάλληλοι θὰ παραμένουν ἐνεργοὶ ἀκόμη κι ἂν χρειαστεῖ νὰ λείψουν γιὰ λίγο.

Φροντίζουμε, πάντως, κρίσιμες ὑποδομὲς καὶ ὑπηρεσίες νὰ μὴν ὑπολειτουργοῦν οὔτε στιγμή.

Ἡ οἰκονομία θὰ δεχθεῖ, προφανῶς, ἕνα πλῆγμα τὸ ὁποῖο ἦταν ἀδύνατον νὰ προβλεφθεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ περιοριστοῦν οἱ συνέπειές του.

Ἔχει ἤδη ἀνασταλεῖ ἡ πληρωμὴ τοῦ ΦΠΑ καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιὰ ἐπιχειρήσεις ποὺ χτυπήθηκαν καθοριστικά. Καὶ ἀπὸ σήμερα, θεσπίζουμε εἰδικὴ ἄδεια σὲ ἐργαζόμενους γονεῖς τοῦ δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέα μὲ παιδιὰ ἕως 15 ἐτῶν. Τὸ κράτος θὰ χρηματοδοτήσει ἕνα μέρος της. Τὸ βάρος της, ὅμως, ὀφείλουμε νὰ τὸ μοιραστοῦμε ὅλοι, κράτος, ἐπιχειρήσεις καὶ ἐργαζόμενοι.

Σύντομα θὰ ἀνακοινωθοῦν καὶ ἄλλα μέτρα στήριξης κλάδων ποὺ πλήττονται. Θὰ σταθοῦμε διπλὰ στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ στοὺς ἐπαγγελματίες, παρέχοντας ρευστότητα κι ἀμβλύνοντας τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴ μείωση τοῦ τζίρου.

Ξέρετε, τέλος, ὅτι μαζὶ μὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχω ζητήσει ἀλλαγὲς στὸ Σύμφωνο Σταθερότητας καὶ στοὺς δημοσιονομικοὺς στόχους, προκειμένου νὰ χρηματοδοτηθοῦν οἱ ἔκτακτες δαπάνες. Θεωρῶ δεδομένο ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει καὶ ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ κάνει γρήγορα ὅ,τι χρειάζεται γιὰ νὰ στηρίξει τὰ κράτη-μέλη της.

Ἀγαπητοί μου συμπολίτες,

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ κλήθηκα, μέσα σὲ διάστημα λίγων ἑβδομάδων, νὰ ἀντιμετωπίσω μία μεγάλη διπλὴ κρίση. Ὅμως, ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη ἀπρόοπτα. Ποῦ ἀπαιτοῦν ἀποφασιστικότητα, εὐελιξία, γρήγορες ἀποφάσεις καὶ τολμηρὲς κινήσεις.

Τὴν ἀσύμμετρη ἀπειλὴ τοῦ μεταναστευτικοῦ τὴν ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἐπιτυχία. Γιατί ἡ κοινωνία ἑνώθηκε κάτω ἀπὸ τὴν αὐτονόητη ἐπιλογὴ τῆς κυβέρνησης νὰ προστατεύσει τὰ σύνορά μας. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπιφορτίστηκαν μὲ αὐτὴ τὴν ἀποστολὴ ἀποδείχθηκαν πανάξιοι.

Ἔτσι θὰ ἀποκρούσουμε καὶ τὴν ὑγειονομικὴ ἀπειλὴ τοῦ κορονοϊοῦ. Ἄλλωστε, ὅσο γρήγορα ταξιδεύει ὁ ἰός, τόσο γρήγορα θὰ ταξιδέψει καὶ ἡ συνεργασία τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, ποὺ θὰ φέρει τὸ ἐμβόλιο καὶ τὴ θεραπεία τῆς νόσου. Ὡστόσο, ἐκείνη ἡ στιγμὴ θὰ πρέπει νὰ μᾶς βρεῖ τοὺς περισσότερους ὑγιεῖς!

Ἡ κυβέρνηση θὰ κάνει ὅ,τι καὶ ὅπως χρειάζεται, ὅπου χρειάζεται -καί, συχνά, νωρίτερα ἀπὸ ὅσο χρειάζεται. Πιστέψτε μέ, ὅμως: Κανένα μαζικὸ μέτρο δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη. Καὶ στὶς ἀνοιχτὲς δημοκρατικὲς κοινωνίες μας, καμία κεντρικὴ ἀπόφαση δὲν ἀποδίδει ἂν δὲν τὴν συμμεριστοῦν πρῶτα ὅλοι οἱ πολίτες.

Ἂς ξαναθυμηθοῦμε μερικὲς ἁπλές, ἀλλὰ πολύτιμες συμβουλές, ποὺ πρέπει νὰ καθιερωθοῦν στὴ ζωή μας, ἀκριβῶς γιὰ νὰ τὴν προστατέψουν.

Ὅλοι, νὰ κάνουμε ἀπὸ σήμερα καθημερινὸ αὐτοματισμὸ τὴν προσωπική μας ὑγιεινή: Πλένουμε συχνὰ καὶ σχολαστικὰ τὰ χέρια μας. Ἀποφεύγουμε νὰ ἀκουμπᾶμε τὸ πρόσωπό μας. Μένουμε σπίτι ὅταν ἔχουμε συμπτώματα ἴωσης.

Δὲν πηγαίνουμε, ἐπίσης, σὲ συγκεντρώσεις σὲ κλειστοὺς χώρους. Καί, δὲν ἀνταποκρινόμαστε στὶς χειραψίες καὶ πολλὲς ἐπαφές. Δὲν θὰ φανοῦμε ἀγενεῖς, ἀλλὰ ὑπεύθυνοι.

Πάνω ἀπὸ ὅλα, ὅμως, προφυλάσσουμε τοὺς μεγαλύτερους ἀνθρώπους καὶ τοὺς σοβαρὰ ἀσθενεῖς, ποὺ ἀπειλοῦνται πιὸ πολύ. Δὲν τοὺς ἐπισκεπτόμαστε συχνά. Καὶ οἱ ἴδιοι, ἂς περιορίσουν τὶς δραστηριότητές τους. Θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ τῶν γύρω τους.

Τὰ παραπάνω δὲν ἀποτελοῦν ἀμφισβήτηση ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἀλλὰ κοινωνικὸ καθῆκον καὶ μήνυμα συνειδητοῦ αὐτοπεριορισμοῦ ποὺ ἀφορᾶ κυρίως τοὺς ἡλικιωμένους καὶ τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους πολίτες ὅταν ἔχουν συμπτώματα.

Δὲν θέλουμε νὰ βλάψουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶμε.

Συμπολίτες μου,

Κλείνω μὲ μία ἀναφορὰ σὲ ἕνα θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ πολὺ τὸν δημόσιο διάλογο. Προσωπικά, τὶς τελευταῖες μέρες ἐνίωσα ἔντονη τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικαλεστῶ τὴν πίστη μου γιὰ νὰ ἀντλήσω δύναμη καὶ νὰ σταθῶ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Εἶμαι σίγουρος ὅτι καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς αἰσθανθήκατε τὸ ἴδιο.

Ὡς Πρωθυπουργός, ὅμως, ὀφείλω νὰ ἀκούσω τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Ὅ,τι ἰσχύει γιὰ τὶς δημόσιες συναθροίσεις, ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἐκκλησίες μας.

Σήμερα, δὲν δοκιμάζονται τὰ «πιστεύω» μας, ἀλλὰ ἡ πίστη μας στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν «πλησίον» στὴν ὁποία ὀμνύει καὶ ἡ ἴδια ἡ Ὀρθοδοξία.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα. Καὶ νὰ ἐπιτελοῦνται, ὅσο εἶναι ἐφικτό, ἀπ’ τὸ σπίτι, ὥστε νὰ περιορίζονται οἱ μεγάλες συναθροίσεις. Ἡ Ἐκκλησία τῶν πιστῶν, ἄλλωστε, εἶναι μεγάλη.

Προσβλέπω στὴ στήριξη τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας στὸν κοινὸ σκοπό. Ἀλλὰ ὁ θεσμικός μου ρόλος μου ἐπιβάλλει νὰ τοποθετηθῶ μὲ σαφήνεια στὸ θέμα.

Ξέρω ὅτι ἡ πίστη ἀρχίζει, συχνά, ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ ἐπιστήμη. Ὅμως ἡ πίστη ποὺ χρειαζόμαστε τώρα εἶναι ὅτι θὰ καταφέρουμε νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση. Ἀρκεῖ ὅλοι νὰ ἀκολουθήσουμε συντεταγμένα τὶς ὁδηγίες τῶν γιατρῶν καὶ τῶν εἰδικῶν.

Καὶ ἀναλογιζόμενοι πάντα ὅτι δὲν εἴμαστε ὑπεύθυνοι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ γιὰ ὅλες τὶς Ἑλληνίδες καὶ γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες δίπλα μας”.

52 σχόλια:

 1. Βλέπω τον εκλεγμένο από τους χριστιανούς Κούλη, να απαγορεύει την Θεία Μετάληψη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Xριστου .

   Διαγραφή
  2. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος
   από τη θεία ευχαριστια η οποία είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A ν θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας .

   Διαγραφή
 2. "Προσβλέπω στὴ στήριξη τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας στὸν κοινὸ σκοπό. "

  Η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας έχει τοποθετηθεί ήδη με σαφήνεια, υπευθυνότητα και πιστότητα στην εκκλησιαστική Παράδοση.
  Τί περισσότερο θέλει;

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΡΩΜΙΕ...ΣΥΓΧΩΡΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΩΝΩ.
   Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κ ΠΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΩΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ.
   ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΕΣ κ ΑΝΤΕΓΚΛΙΣΕΙΣ.
   ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΙΕΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ κ ΟΡΘΩΣ...''ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΑΙ''...
   ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ κ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.
   ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΙΣ ΝΑ ΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ...
   ΚΑΙ ΗΔΗ ΙΕΡΟΙΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑ.
   ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΑΞΙΑΣ κ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ.
   ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΛΥΠΕΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.
   ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟ ΕΤΩΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΕΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ κ ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΑ ΑΣΧΕΤΩΝ κ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
   ΑΥΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΠΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΥ.ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 3. Θα κανει πραγματα ο κουλής που ο Αλ6ς θα μοιαζει με παιδικη χαρα.
  Απο ποτε τα θρησκευτικα καθηκοντα των ελληνων θα πρεπει να προσαρμοζονται στην εκαστοτε "πραγματικοτητα"...???

  ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.
  Το μηνυμα που περασε ο κουλης ειναι:

  ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...!!!
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΤΕ...!!!
  ΚΛΕΙΣΤΗΤΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΣΑΝ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ...!!!
  Ε Λ Λ Η Ν Α... με το προσχημα του ΔΙΑΒΟΛΟ'Ι'ΟΥ σου ζητουν-εστω και προσωρινα-να εγκαταλειψης την ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.

  Βρισκομαστε λιγο πριν συμβει το μεγαλο μπαμ,την μεγαλη κοινωνικη
  εκρηξη στο τοπο μας, απο τους λαθρομεταναστες,οπως τα εχουν πει οι προφητες μας ετσι θα γινουν.

  ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΜΕ,ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ,ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ.

  ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ,ΞΥΠΝΗΣΤΕ,ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ.

  ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΟ κατα του κορωνα'ι'ου,υπαρχει ΗΔΗ,αλλωστε ειναι κατασκευασμενος ο κορωνοιος και την καταλληλη -γι'αυτους- ωρα θα το εμφανισουν στον κοσμο,δεν τους αφηνουν τα συμφεροντα των πολυεθνικων εταιρειων να το ανακοινωσουν επισημα ακομα και να κυκλοφορησει.
  Οι επομενοι μηνες μεχρι το καλοκαιρι
  θα ειναι κρισιμοι και επικινδυνοι
  για τον τοπο μας.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΔΙΓΛΩΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ....
  ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΗ.
  ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΛΗΦΘΕΙ ΕΠ'ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΚΕΡΑΚΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ....
  ΤΙ ΨΑΧΝΩ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για τους μωαμεθανούς και τους Εβραίους θα τολμούσε άραγε να πει κάτι; Αυτοί δε συναθροίζονται στα τζαμιά και στις συναγωγές; Τέρμα, βρισκόμαστε πλέον υπό διωγμό χωρίς υπερβολή, ο οποίος θα ενταθεί σύντομα. Στώμεν καλώς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά τα παθαίνουν οι Χριστιανοί διότι έχουν μηδενική πολιτική παιδεία και επιμένουν να θεωρούν και να ερμηνεύουν (συνήθως λανθασμένα) τα ΠΑΝΤΑ με θρησκευτικό τρόπο. Χρησιμοποιούν θεολογικές ερμηνείες, παρερμηνείες και δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους οι οποίες οφείλονται σε ένα συνδυασμό με σκοταδισμό και με παντελή πολιτική άγνοια

   Το 2015 οι άνθρωποι της εκκλησίας ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι οι αριστεροί έβαλαν μυαλό και είναι ή έγιναν καλύτεροι χριστιανοί από τους υποκριτές «δεξιούς» της ΝΔ. Για να δικαιολογηθούν επιστράτευαν κάθε ανόητη ερμηνεία από της Γραφές. Άλλοι έλεγαν ότι οι αριστεροί είναι ντόμπροι και επομένως λιγότερο επικίνδυνοι από τους υποκριτές δεξιούς. Μάλιστα οι περισσότεροι έλεγαν ότι οι αριστεροί είναι απλώς άθεοι που όμως επειδή είναι αριστεροί έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνουν οι καλύτεροι Χριστιανοί, ενώ οι δεξιοί είναι μασόνοι και αντίχριστοι που εμφανίζονται ως χριστιανοί

   Η άγνοια τους οδηγούσε στο απλουστευτικό συμπέρασμα ότι οι αριστεροί είναι πάντα άθεοι ενώ οι δεξιοί πάντα μασόνοι, επομένως διαλέγουμε του αθώους αριστερούς. Στο μυαλό τους, οι αριστεροί δεν είναι ποτέ μασόνοι, αλλά μόνο οι δεξιοί

   Το 2019 οι άνθρωποι της εκκλησίας ψήφισαν ΝΔ για να φύγει ο αντίχριστος ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι έκανα και αγώνα υπέρ της ΝΔ. Η άγνοια τους οδηγούσε να μην καταλαβαίνουν ή να μη θυμούνται ότι η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές σε θρησκευτικά και εθνικά θέματα. Οι διαφορές τους ήταν μόνο σε οικονομικά θέματα

   Οι άνθρωποι της εκκλησίας πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι:
   Οι αριστεροί δεν είναι απλά άθεοι αλλά αρνητές του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού. Χρησιμοποιούν το μανδύα του άθεου για να καλύψουν τα αληθινά τους «πιστεύω». Άρα είναι υποκριτές. Ξεγελούν επειδή εμφανίζονται ως άθεοι ανθρωπιστές, αλλά χρησιμοποιούν τον ανθρωπισμό για πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό σκοπό.

   Η ΝΔ είναι αριστερό (και μάλιστα αντιδεξιό) κόμμα διότι η ιδεολογία της είναι ο πολιτικός φιλελευθερισμός. Αν οι χριστιανοί ήξεραν από πολιτικές ιδεολογίες θα καταλάβαιναν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Η ΝΔ ουσιαστικά πάντα μας λέει το εξής: ψηφίστε εμάς διότι εμείς θα εφαρμόσουμε την αριστερή ιδεολογία πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η διαφορές τους είναι στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ίδιων πολιτικών

   Όσο για τη μασονία: Η Αριστερά όλων των εκφράσεων (φιλελευθερισμός, μαρξισμός, παγανισμός, φεμινισμός, θεωρία φύλου, «ανθρωπισμός» κ.α) αποτελεί την πολιτική , φιλοσοφική, κοινωνιολογική έκφραση της μασονίας. Αυτό συμβαίνει είτε οι αριστεροί το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή οι Αριστεροί είναι οι ΦΑΝΕΡΟΙ μασόνοι διότι είτε το ξέρουν είτε ότι εξυπηρετούν τα σχέδια των μασόνων. Η Αριστερά είναι η μασονία μεταμφιεσμένη σε πολιτική φιλοσοφία.
   Όταν ο δεξιός χώρος διαβρωθεί από τη μασονία αναγκαστικά παύει πλέον να είναι δεξιός και γίνεται αντιδεξιός, όπως η ΝΔ που κατέστρεψε τη Δεξιά στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί οι πολιτικές και η κοσμοθεωρηση της μασονίας εκφράζεται στον κόσμο από τις αριστερές ιδεολογίες που η ίδια δημιούργησε για να στρατολογεί ανθρώπους που δεν ξέρουν τι εξυπηρετούν πραγματικά.

   Η διαφορά μαρξιστικής αριστεράς με τη φιλελεύθερη στο θέμα της θρησκείας είναι ότι οι φιλελεύθεροι είναι ουδετερόθρησκοι (=συγκρητισμός), ενώ οι μαρξιστές είναι περισσότερο ανατρεπτικοί και αρνούνται τελείως τις μεταφυσικές θρησκείες διότι αποτελούν οι ίδιοι επίγεια θρησκεία χωρίς μεταφυσικό θεό.

   Διαγραφή
 7. Κάποιοι Συριζαίοι και φιλοσυριζαίοι ανώνυμοι εδώ προσπαθούν να εμφανίσουν ψεύτικα την κυβέρνηση της ΝΔ χειρότερη απο τον Σύριζα!!!
  Αποκρύπτουν όμως ότι απο τον Σύριζα άρχιζαν να πιέζουν την κυβέρνηση της ΝΔ να πάρει θέσει για τις εκκλησιαστικές συναθροίσεις!!!
  Αποκρύπτουν ακόμα ότι οι ασεβέστερες και χειρότερες δηλώσεις για τα Μυστήρια της Εκκλησίας έγιναν απο βουλευτές του Σύριζα!!!
  Αρα αν ήταν ο Σύριζα στην εξουσία θα είχαν ήδη παρθεί αυστηρά απαγορευτικά μέτρα κατά της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών συναθροίσεων και των Μυστήριων της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι ασεβέστερες και χειρότερες δηλώσεις για την Εκκλησία πάντα γίνονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Εκκλησία προετοίμασε το έδαφος με τα προπαγανδιστικό συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά το 2013. Η Εκκλησία τα τελευταία χρόνια τρέχει πίσω από την Αριστερά, έχουμε γεμίσει αριστερούς θεολόγους που χρησιμοποιούν τον Χριστιανισμό για να δικαιολογήσουν και να υπερασπιστούν τον κομμουνισμό, τον "ανθρωπισμό" της Νέας Τάξης αλλά και τον ανθελληνισμό και την οθωμανολαγνεία τους. Μια γεύση είναι το περιοδικό Σύναξη, η Χριστιανική Δημοκρατία και φυσικά ο ΚΑΙΡΟΣ. Ακόμα και ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος χαϊδεύει πάντα την μαρξιστική Αριστερά και τη συγκρίνει με την Ορθοδοξία, λέγονταν μάλιστα ότι οι Ορθόδοξοι συγγενεύουν πολιτικά με τα μαρξιστικά κόμματα, και ότι ο Μαρξ αν είχε γνωρίσει την Ορθόδοξη παράδοση ίσως να ήταν χριστιανός

   Διαγραφή
  2. Αν και έχω ασκήσει κριτική στη νδ, όχι από φιλοσυριζαϊσμό, σε αυτό έχεις δίκιο, θα ήμασταν όντως χειρότερα και να βάλει ο Θεός το χέρι Του να μην μας απαγορεύσουν τη Λειτουργία, τότε θα είναι τα χειρότερα.

   Διαγραφή
  3. @2:35 μ.μ.
   Η Εκκλησία δεν έκανε το συνέδριο "Εκκλησία και Αριστερά", κάποιοι μασόνοι που χώθηκαν με τη βία στην διοίκηση της Εκκλησίας το έκαναν. Όλοι αυτοί που αναφέρεις είναι εκτός Εκκλησίας. Μπορεί να μην τους καταδίκασε ακόμα επισήμως η Εκκλησία, αλλά τους καταδικάζει μεμονωμένα ο κάθε πιστός. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό, αλλά δεν λένε να διορθωθούν, όπως κάνουν όλοι οι αιρετικοί.

   Διαγραφή
  4. Το συνέδριο "Εκκλησία και Αριστερά", ήταν σκέτη αποτυχία και αποτυχημένη απόδοση της πραγματικής εικόνας για την Εκκλησία και την Αριστερά. Δεν περιλαμβάνονται όμως όλοι οι ομιλητές ως αίτιοι σ' αυτή την λαθεμένη εικόνα.
   Στις μαύρες σελίδες της ιστορίας θα γραφτεί.

   Διαγραφή
  5. 8:17μ.μ Κι όμως πάρα πολλοί χριστιανοί, ακόμα και αν το καταδίκασαν, συμφωνούν με τα περισσότερα που ειπώθηκαν εκεί. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτή η "αριστερή θεολογία" και η προσπάθεια σύνθεσης της αριστερής δήθεν φιλανθρωπίας, "κοινωνικής δικαιοσύνης", εξισωτισμού, ισοπεδωτισμού, αρνησιπατρίας και ορθοδοξίας, έχει πολύ μεγάλη ακτινοβολία, έστω και αν αυτό δεν εκφράζεται φανερά ή κομματικά. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει πάντα, η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ των απόψεων αυτών στους χριστιανούς, ότι δηλαδή θεωρούν πως αυτός είναι η αληθινός χριστιανισμός, άλλο πράγμα να δεν εφαρμόζεται. Διότι έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα, αρχικά με την μεγάλη επίδραση των ιδεών και τη διάβρωση της σκέψης, ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται ή δεν εκφράζεται με κάποιο τρόπο.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος 12 Μαρτίου 2020 - 8:17 μ.μ.13 Μαρτίου 2020 - 1:12 μ.μ.

   @2:40 π.μ.
   Έχεις δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι οι πιστοί που παρασύρονται από τέτοια είναι όντως πιστοί. Μάλλον είναι αριστεροί με ίχνη θρησκετικότητας, όπως είναι (πιστεύω, αν και μπορεί να κάνω λάθος) η Κανέλλη του ΚΚΕ, ή χριστιανοί που είναι εντελώς ακατήχητοι.

   Και το ίδιο συμβαίνει και με την δεξιά. Όπως κάποιοι θρησκευτικοί λειτουργοί προωθούν την αριστερά, άλλοι προωθούν την δεξιά, θεωρώντας τους δεξιούς "δικούς τους". Και μου φαίνεται ότι οι δεξιοί παρασύρουν περισσότερους αληθινούς χριστιανούς, παρά οι αριστεροί.
   Γι' αυτό έχω σκάσει να φωνάζω ότι η δεξιά είναι πιο επικίνδυνη από την αριστερά.

   Αριστερά και δεξιά είναι τα δυο χέρια του αντιχρίστου. Μέσα από συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, οδηγούν τις κοινωνίες στις προαποφασισμένες λύσεις που αυτοί θέλουν.
   Για τους ανθρώπους που πέφτουν στα δίχτυα της αριστεράς, λίγα μπορούμε να κάνουμε. Με το ζόρι χριστιανός δεν γίνεσαι. Απλά είχα την ελπίδα ότι αυτοί που έπεφταν στα δίχτυα της δεξιάς, όντας μέσα στην Εκκλησία, θα άλλαζαν αντιλήψεις.

   Διαγραφή
  7. 1:12 μμ
   Το να τα κάνεις ίσωμα όλα, όπως τα κάνεις αυτό είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα!
   Οι απόψεις σου δεν στέκουν.
   Κάνουν κακό και βοηθούν τους χειρότερους αντίθετους της Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  8. Παράλογη η διαφωνία για το αν είναι χειρότερη η Νέα Δημοκρατία ή αν ήταν χειρότερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν έχει σημασία για κάποιο μελλοθάνατο το να επιλέξει αν θα τον σκοτώσουν με σπαθί ή με δρεπάνι...

   Διαγραφή
 8. Κορονοϊός! Θα κλείσουμε τους Ναούς; Αμβρόσιος, Πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

  https://www.youtube.com/watch?v=sSnzCXlcujA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τό μέλος όλων τών σκοτεινών λεσχών καί λεσχών ομιλεί περί πίστεως...προφανώς τόν ΜΑΤΣ εννοεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. > ἐνίωσα ἔντονη τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικαλεστῶ τὴν πίστη μου γιὰ νὰ ἀντλήσω δύναμη

  Την πίστη του στον διάολο.

  > Ὡς Πρωθυπουργός, ὅμως, ὀφείλω νὰ ἀκούσω τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες.

  Ελπίζω αυτοί οι "ειδικοί" να μην είναι υπάλληλοι δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά μάλλον είναι...

  > Σήμερα, δὲν δοκιμάζονται τὰ «πιστεύω» μας, ἀλλὰ ἡ πίστη μας στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου.

  Η ανικανότητα της κυβέρνησης δοκιμάζεται.
  Και όλοι ξέρουμε τι βαθμό θα πάρει.

  > Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα.

  Καθήκοντα, ε;
  Αγγαρείες ήθελε να πει, αλλά δεν ήξερε την λέξη.

  > Καὶ νὰ ἐπιτελοῦνται, ὅσο εἶναι ἐφικτό, ἀπ’ τὸ σπίτι, ὥστε νὰ περιορίζονται οἱ μεγάλες συναθροίσεις.

  Κάτσε... πάω να πάρω ένα πετραχήλι από τα Lidl και θα κάνω λειτουργία μόνος μου στην κουζίνα.

  > Προσβλέπω στὴ στήριξη τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας στὸν κοινὸ σκοπό.

  Ηγεσία, ε;
  Η παπική ηγεσία, δηλαδή;
  Καλά, ο Ιερώνυμος σαν και σένα είναι.
  Ότι του πεις θα κάνει.
  Η διοίκηση της Εκκλησίας όμως και οι πιστή σε έχουν χεσμένο.

  > Ἀλλὰ ὁ θεσμικός μου ρόλος μου ἐπιβάλλει νὰ τοποθετηθῶ μὲ σαφήνεια στὸ θέμα.

  Ο δικός μου θεσμικός ρόλος επιβάλει να σου πω να πας να χαθείς.

  > Ξέρω ὅτι ἡ πίστη ἀρχίζει, συχνά, ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ ἐπιστήμη.

  Έτσι, ε;
  Αυτά παθαίνεις όταν πας σε σχολείο προτεσταντών.
  Εγώ ξέρω ότι η επιστήμη τελειώνει εκεί αρχίζει η αυτογνωσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 6:15 μμ
   Και μόνο το λεξιλόγιο σου σχεδόν βωμολοχικό κάπου, δείχνει ότι δεν πας και τόσο καλά.
   Εχουμε και καλούς και ευλαβείς μητροπολίτες.
   Μην τα κάνεις όλα ίσωμα!!

   Διαγραφή
  2. @7:14 μ.μ.
   Το λεξιλόγιό μου φανερώνει την αλήθεια.
   Άμα δε γουστάρεις μη διαβάζεις.
   Επίσης, άλλα γράφω και άλλα καταλαβαίνεις. Καλύτερα να δουλεύεις το μυαλό σου και όχι το πληκτρολόγιο.
   Εσύ είσαι αυτός που βρίσκει τα σχόλια όλων των άλλων προσβλητικά, ενώ τα δικά σου είναι μέσα στις προσβολές. Σε έχουμε μάθει όλοι εδώ μέσα, από την στιγμή που εμφανίστηκες, μερικούς μήνες πιο πριν.
   Μήπως είσαι μασόνος και προσβλήθηκες, που κακοχαρακτηρίζω τους κολομασόνους;
   Γιατί εσύ φαίνεσαι να είσαι αυτός που δεν πάει καλά.
   Οι χριστιανοί ποτέ δεν τα είχαν καλά με τους μασόνους και εγώ δεν κάνω τίποτα διαφορετικό.
   Εσύ γιατί επιτίθεσαι θα ήθελα να καταλάβω, από την στιγμή που πιστεύεις ότι είσαι "καλύτερα"...

   Διαγραφή
  3. 12:32 μμ η φαντασία σου και η καχυποψία σου έχουν βαρέσει το ταβάνι!
   Βρίσκεσαι σε παραλογισμό και κάθε σχόλιο που διαφωνεί με τα δικά σου προσβλητικά και ορισμένες φορές και βωμολοχικά σχόλια το βλέπεις ως προσβλητικό!!
   Εμφανίστηκες τον τελευταίο καιρό και όλα σου φταίνε. Δεν πας καλά καθόλου!!
   Εσύ να μας πείσεις αν είσαι μασόνος και κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις.
   Πιθανό να ήρθες εδώ για να προσβάλλεις τον χριστιανικό αγώνα κατα της Μασονίας χρησιμοποιώντας βωμολοχικές λέξεις και κατηγορώντας παλαβά όλους που δεν συμφωνούν με τις παλαβές και καχύποπτες ιδέες σου κατα τόσων και τόσων καλών αγωνιστών.
   Ολοι οι αγωνιστές κατα της Μασονίας δεν χρησιμοποιούσαν βωμολοχίες που χρησιμοποιείς εσύ.
   Στο προηγούμενο σχόλιο σου την βωμολοχική λέξη "χεσ..." δεν την είπες καν για τους μασόνους.
   Γι ' αυτό άφησε τις άτιμες κατηγορίες κατα όσων διαμαρτύρονται για τις βωμολοχίες σου και συμμάζεψε τις παλαβές και καχύποπτες φαντασίες σου και τις βωμολοχίες σου!! Αντε επιτέλους!

   Διαγραφή
  4. Μια διόρθωση.
   "Εσύ να μας πείς (όχι πείσεις που έγραψα στο 4:42 μμ) αν είσαι μασόνος και κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις."

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμε 12:32 μμ
   Αμα δεν σου αρέσουν οι διορθώσεις των σχολιαστών στα λάθη των σχολίων σου, μην τα διαβάζεις.
   Το να τα κάνεις όλα ίσωμα και να μην βλέπεις ότι έχουμε αρκετούς καλούς μητροπολίτες, αυτό δεν θα δεχθούμε ποτέ γιατί είναι μεγάλη αδικία και λάθος ακρότητα.
   Το να επιτίθεσαι και απο πάνω με φαντασίες άρρωστες τα κάνει ακόμα χειρότερα.

   Διαγραφή
  6. Οι καλοί μητροπολίτες δεν έχουν κανένα για πέταμα, ή όπως βωμολοχικά έγραψες 12-3-2020 6:15 μμ.
   Για όλους ενδιαφέρονται να σωθούν. Μην γράφεις αυτά που αισθάνεσαι εσύ και τα μεταφέρεις αυθαίρετα ως στάση των καλών μητροπολιτών. Στη διοίκηση της Εκκλησίας υπάρχουν και καλοί μητροπολίτες.

   Διαγραφή
 11. Ανωνυμε 3.53π.μ μπορείς να μας πεις ποια είναι η περίφημη Δεξιά που δεν είναι μασονική και που είναι χριστιανική -εθνική και πατριωτική και που την έχει διαβρώσει η φιλελεύθερη Ν.Δ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιώργο σου απαντώ

   Η προέλευση της Αριστεράς

   Η Νέα Εποχή είναι Αντίχριστη αλλά το γεγονός ότι το γνωρίζουμε δεν αρκεί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και τις μεθόδους της, τη λογική και τη φιλοσοφία της.

   Από την περίοδο της Αναγέννησης και κυρίως του Διαφωτισμού, οι αντίχριστοι αρνητές της Χριστιανικής Ευρώπης και κυρίως της Ρωμιοσύνης σταμάτησαν για λίγο να δρουν αποκλειστικά από το πεδίο της θρησκείας και παρήγαγαν φιλοσοφία, πολιτική σκέψη ,οικονομική σκέψη και κοινωνιολογία, ηθική και στις περισσότερες περιπτώσεις με τον μανδύα του υλιστή-άθεου ή άθρησκου. Δεν έχει σημασία αν συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά ότι ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται εύκολα.

   Όλοι αυτοί οι αρνητές λοιπόν στην πολιτική και γενικά στα κοσμικά αυτοαποκαλούνται ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ και υπερηφανεύονται για αυτό. Δηλαδή οι Αριστεροί (που αρνούνταν τον Χριστιανικό πολιτισμό) πρώτοι υιοθέτησαν τον όρο. Επομένως οι υπερασπιστές αναγκάστηκαν να αποτελούν τη Δεξιά

   Η πολιτική και κοινωνιολογική έκφραση του Αντιχρίστου και της μασονίας είναι η Αριστερά, και οι περισσότεροι οπαδοί της δεν το ξέρουν
   Η Αριστερά αφού είναι ΑΡΝΗΣΗ λογικό είναι να έχει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ακόμα και ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ.
   Η Αριστερά και η Δεξιά δεν είναι οικονομικά συστήματα, αλλά αξιακά συστήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για νοοτροπίες οι οποίες οδηγούν τον καθένα μας σε διαφορετικά ηθικά και πολιτισμικά μονοπάτια.

   Δεξιά = Ελληνικές και Χριστιανικές αξίες ΜΑΖΙ = Ρωμιοσύνη

   Αριστερά = ΑΡΝΗΣΗ Ελληνικών ΚΑΙ Χριστιανικών αξιών, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με άμεση κατάργηση, είτε με αλλοίωση(=αίρεση)

   Αριστερά είναι : ο Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, κομμουνισμός, φεμινισμός, Προτεσταντισμός, Πουριτανοί, Γαλλική Επανάσταση, Μάης 68, θεωρία φύλου, Μαρξιστικός Χριστιανισμός, Θεολογία απελευθέρωσης, Χριστιανοσοσιαλισμός, Χρηστιανοδημοκρατία, Αναρχισμός, Ρομαντισμός κα. Ακόμα και ο Φασισμός και ο Ναζισμός έχουν αριστερή αφετηρία και πρόκειται περισσότερο για αιρέσεις του Μαρξισμού, συνεπώς δεν είναι «άκρα δεξιά» (=πολύ δεξιά) όπως ύπουλα λέγεται από τους αριστερούς.
   Όλοι αυτοί, παρά τις αντιθέσεις τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

   Επομένως δεξιές προσωπικότητες υπερασπιστές των αξίών της Ρωμιοσύνης στην Ελλάδα ήταν ο Καποδίστριας, ο Γούναρης, ο Δραγούμης, ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Πάγκαλος, ο Παπάγος, ο Μεταξάς, ο Γρίβάς

   Διαγραφή
  2. Η ύπαρξη δεξιάς και αριστεράς από μόνη της είναι δημιούργημα της μασονίας.
   Βασίζεται ξεκάθαρα στην διαλεκτική του μασόνου φιλοσόφου Χέγκελ.
   Είναι ντροπή να μιλάς με όρους δεξιάς και αριστεράς για την πολιτική.
   Καμιά σχέση δε θα έπρεπε να έχει η πολιτική με τέτοιες αηδίες.

   Διαγραφή
  3. Τα έχεις μπλέξει πολύ ανώνυμε 12:10 μμ.
   Αηδίες είναι η ισοπέδωση που κάνεις.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε 12:10 μμ Μάλλον δεν έχεις καταλάβει το Σχήμα

   Η Διαλεκτική γίνεται ΜΟΝΟ μεταξύ των Αριστερών ιδεολογιών και συστημάτων
   Η Αριστερά εμφανίζεται πρώτα με τον Φιλελευθερισμό (θέση), μετά έρχεται το Μαρξισμός (αντίθεση) και σήμερα έχουμε τη Νέα Αριστερά (σύνθεση)

   Η Νέα Αριστερά συνδυάζει
   Τη Φιλελεύθερη φιλοσοφία (ατομισμός, ελευθεριασμός, αντιπαράδοση, ανεθνισμός, οικονομισμός, θρησκευτικός συγκρητισμός, ισοπεδωτισμός, δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, σεξουαλική απαλευθέρωση,υποκειμενικές αλήθειες κλπ)
   Με τη Μαρξική Διαλεκτική της πάλης των τάξεων. Μόνο που οι τάξεις στη Νέα Αριστερά δεν χωρίζονται με κριτήριο την οικονομία, όπως των κλασικό μαρξισμό, αλλά με άλλα κριτήρια και κυρίως εκείνο του πολιτισμού. Δηλαδή οι αξίες του χριστιανικού ευρωπαϊκού πολιτισμού (θέση) θα αντικατασταθούν από τις ΑΡΝΗΣΕΙΣ τους (αντίθεση).

   Τα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ για να επιτευχθεί αυτό θα παρθούν από τον Φιλελευθερισμό.
   Έτσι ο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ισοπεδωτικού του φιλελευθερισμού θα ισχύουν ΜΟΝΟ για τους αρνητές των παραδοσιακών αξιών της χριστιανικής Ευρώπης, δηλαδή τους λοατκι, τους ισλαμιστές λαθρομετανάστες, τους άθεους, τους απάτριδες, και κάθε άλλη μηδενιστική ομάδα. Επίσης τα ίδια επιχειρήματα περί ελευθερίας και δικαιωμάτων του φιλελευθερισμού θα χρησιμοποιούνται τώρα ενάντια στον ευρωπαϊκό χριστιανικό πολιτισμό για να τον αφοπλίσουν, να τον αλλοιώσουν, να τον περιορίζουν και να τον εξοντώσουν.
   Έτσι η μία Τάξη(η καλή) θα είναι όλοι οι αρνητές της χριστιανικής Ευρώπης δηλαδή οι αριστεροί-προοδευτικοί (προσέξτε αυτό το «προοδευτικοί» εκφράζει τη μαρξιστική νομοτέλεια)
   Η άλλη Τάξη (η κακή) θα είναι οι υπερασπιστές της χριστιανικής Ευρώπης και της Ρωμιοσύνης και των συνόρων της, δηλαδή οι Δεξιοί οι οποίοι θα υβρίζονται ως μισάνθρωποι, υποκριτές χριστιανοί, ακραίοι, ρατσιστές κλπ.

   Το ανησυχητικό είναι ότι η Νέα Αριστερά προσπαθεί να επιστρατεύσει και τον Χριστιανισμό, δημιουργώντας την αριστερή(=αιρετική) θεολογία του Χριστιανισμού η οποία διεκδικεί και την αλήθεια. Έτσι στρέφει τον Χριστιανισμό ενάντια στα χριστιανικά έθνη για να τα εξοντώσει.
   Χαρακτηριστικά του αριστερού «χριστιανισμού» είναι τα εξής:
   Ο Χριστός λένε είναι Φιλελεύθερος (άρα ουδετερόθρησκο κράτος)
   Ο Χριστός λένε είναι Αγάπη (άρα ναι στους λοατκι και γενικά ναι σε κάθε παραβατικότητα και αμαρτία)
   Ο Χριστός λένε είναι Ξένος (άρα ναι στους λαθρομετανάστες, και όχι στα έθνη και στα σύνορα)
   Ο Χριστός λένε είναι κομμουνιστής (άρα ο ΜΟΝΟΣ εχθρός των Χριστιανών είναι οι καπιταλισμός) και ερμηνεύουν την διδασκαλία Του ταξικά.
   Όσο για τις αμαρτίες, θεωρούν ως αμαρτωλούς όχι αυτούς που αμαρτάνουν (πχ λοατκι) αλλά εκείνους που αρνούνται την αμαρτία υιοθετώντας νεολογισμούς όπως «ομοφοβικός» με το φιλελεύθερο επιχείρημα το ότι ο Χριστός είναι αγάπη.
   Έτσι μόνες αμαρτίες για τους αριστερούς «χριστιανούς» είναι η «ομοφοβία», η «ξενοφοβία», η ατομική ιδιοκτησία, η οικονομική ανισότητα

   Διαγραφή
  5. Σύνθεση με το 30% της κοινωνίας (όσους ψηφίζουν αριστερά κόμματα δηλαδή) δεν γίνεται 11:43 μμ.
   Χρειάζεται τουλάχιστον το 80%.

   Όσο για την αριστερά και τον μαρξισμό, βάζω στοίχημα ότι το 90% των Ελλήνων δεν ξέρει καν τι διαφορά έχουν αυτά τα δυο. Επομένως, η θεωρία σου χωλαίνει. Όχι αντίθεση, αλλά ούτε το ενδιαφέρον του κόσμου δε θα μπορούσες να κεντρίσεις με αυτές τις δυο ομάδες.

   Αλλά μπλέκεις και την δεξιά μετά στα γραφόμενά σου. Και, όντως, μεταξύ δεξιάς και αριστεράς γίνεται η σύνθεση. Η οποία συμβαίνει όσο μιλάμε. Η ψήφος χριστιανών προς κόμματα που έχουν αντίχριστες πολιτικές (βλέπε Ν.Δ.) αποτελεί σύνθεση. Μέχρι χτες κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. Αλλά τώρα το λέμε "η καλύτερη επιλογή" και την υποστηρίζουμε με ακραίο φανατισμό και χωρίς ενδοιασμούς.

   Σε κάθε περίπτωση, το σχήμα αριστερά-δεξιά δεν είναι χριστιανικό, μιας και η λογική του είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό. Εμφανίστηκε κατά την γαλλική επανάσταση, κατά την οποίαν ξέρεις τι ποιότητα πνευματικότητας υπήρχε στις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσες να αποκαλέσεις κάποιον από αυτούς χριστιανό, ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Επίσης, δεν νομίζω πως υπήρξε ηγέτης μεγάλου αριστερού ή δεξιού κόμματος της Ελλάδος που να μην ήταν μασόνος και να μην λειτουργούσε με μασονικές μεθόδους. Η κυριαρχία της μασονίας ήταν εμφανής από την αρχή της Ελληνική Δημοκρατίας, με προέδρους δημοκρατίας (Ράλλης) και πρωθυπουργούς να είναι μασόνοι με αποδείξεις. Όπως ήταν εμφανής και η συνεργασία δεξιάς και αριστεράς για να τρέψουν την ελληνική κοινωνία προς κατευθύνσεις που αυτοί ήθελαν (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, ανηθικότητα, κοσμική νοοτροπία, ηδονισμό, οικονομική, παραγωγική και κοινωνική κατάρρευση, κ.α.).

   Δεν είναι η νέα αριστερά αυτή που τα προωθεί αυτά. Είναι όλος ο άξονας αριστεράς και δεξιάς που συνεργάζεται με αξιοζήλευτη μεθοδικότητα. Ακόμα και τα άτομα που ανήκουν σε νεο-αριστερά κόμματα, δεν ταυτίζονται με αριστερές ή δεξιές πολιτικές. Γι' αυτό και συχνά πηδάνε με μεγάλη άνεση από το ένα κόμμα στο άλλο. Πόσοι έφυγαν από το ΚΚΕ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, μετά από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι πήδηξαν από τα δεξιά του άξονα στα αριστερά ή το ανάποδο. Άλλοι δηλώνουν μαρξιστές και κυκλοφορούν με iPhone. Άλλοι μέχρι χτες ήταν ακραίοι αριστεροί και τώρα ζητάνε να λάβουν ηγετικές θέσεις σωτήρα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος! Ξέρουμε εξάλλου τι φιλικές σχέσεις έχουν όλοι μεταξύ τους, δεξιοί και αριστεροί, όταν δεν τους αντικρίζουν τηλεοπτικοί φακοί. Όταν τα πρόβατα δεν βλέπουν, οι προβιές πέφτουν και οι λύκοι ανταμώνουν για φιλικές κουβέντες και χαλάρωση, είτε στο κυλικείο της βουλής, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε σε κάποια στοά, είτε σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

   Μου φαίνεται ιδιαίτερα αστείο που βλέπω τόσο φανατισμένα άτομα εδώ μέσα, ενώ είναι εμφανές ότι οι δεξιοί της βουλής έχουν άριστες σχέσεις με τους αριστερούς. Δηλαδή, αυτούς που σιχαίνονται ο ψηφοφόροι της Ν.Δ., τους έχει κολλητήρια τους ο Μητσοτάκης και το κόμμα του!

   Πρόκειται για την απόλυτη κοροϊδία. Ελπίζω να πάψετε να χρησιμοποιείτε τους όρους δεξιά και αριστερά. Εκτός του ότι είναι αόριστοι και εξαιρετικά ευέλικτοι όροι, είναι και ανούσιοι και παραπλανητικοί. Ας μιλήσουμε για το ποιοι είναι χριστιανοί και ποιοι αντίχριστοι.

   Αλλά εγώ παρατάω αυτό το μπλογκ.
   Οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύονται (με τις ευλογίες των διαχειριστών) μεταξύ κάποιων σχολιαστών, η λογοκρισία και το πνεύμα μοχθηρίας που αναδύεται μου προκαλεί αναγούλα. Όπως και άλλα πράγματα στην συμπεριφορά όλων, διαχειριστών και σχολιαστών. Είναι ένα δείγμα για το πόσο κοντά μας είναι ο Θεός σαν έθνος και πόσο χριστιανοί είμαστε.
   Θα πάω να βρω άλλη γωνιά στο διαδίκτυο.
   Ίσως να κάνω και την δικιά μου.
   Αντίο.

   Διαγραφή
  6. Στο καλό και να μας γράφεις ανώνυμε 7:32 μμ.
   Αναγούλα μας προκαλεί η δική σου καχυποψία και η άρρωστη εμμονή σου να δεχθούμε τις κατακρίσεις σου και τις άρρωστες καχυποψίες σου για όλους τους διαφωνούντες.

   Πολύ καλά έκαναν οι διαχειριστές και δεν τον άφησαν να κάνει ό,τι θέλει.
   Με τα μυαλά που κουβαλά ζήτημα είναι αν θα τον επισκέπτονται πάνω απο 3-4 την εβδομάδα αν φτιάξει δική του διαδικτυακή γωνιά...

   Διαγραφή
  7. Μόνος σου το είπες και δεν το κατάλαβες. Είπες ότι είναι εμφανές ότι οι δεξιοί της βουλής έχουν άριστες σχέσεις με τους αριστερούς. Αυτό λέω και εγώ, αλλά με τη διαφορά ότι εσύ κάνεις ένα ΛΟΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ. Το λογικό λάθος είναι ότι για να είναι κάποιος δεξιός θα πρέπει να είναι ΣΕ ΟΛΑ αντίθετος με έναν αριστερό, δηλαδή οι αντιθέσεις του θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην γίνεται καν συζήτηση μεταξύ τους. Αν όπως λες αυτοί όλοι τα βρίσκουν και είναι φιλαράκια τότε ή όλοι θα είναι αριστεροί ή όλοι θα είναι δεξιοί. Το να είναι οι μισοί δεξιοί και οι άλλοι μισοί αριστεροί και να συμφωνούν σε όλα είναι καταρχάς λογικό λάθος

   Διαγραφή
  8. Την Αριστερά στην Ελλάδα την τοποθετείς στο 30%; Διαβάζω καλά; Το 80% οι Έλληνες είναι Αριστεροί και πάρα πολλοί από αυτούς το παίζουν και υπερορθόδοξοι, αρκεί να δεις τι γίνεται στις θεολογικές σχολές, τι ποσοστά παίρνουν οι αριστερές παρατάξεις. Η νεολαία της Ελλάδος είναι τουλάχιστον 70% αριστεροί και άθεη. Όταν ήμουν στο στρατό σχεδόν όλοι οι στρατιώτες ήταν άθεοι και οι στρατιώτες-θεολόγοι ήταν συριζαίοι. Μάλιστα υπήρχαν θεολόγοι που θεωρούσαν την ομοφυλοφιλία φυσιολογική
   ΟΛΗ η βουλή είναι σήμερα Αριστερή πλην του Βελόπουλου ο οποίος μπορεί να μην εκφράζει αριστερές εθνομηδενιστικές ιδέες αλλά κάνει γελοία πράγματα και εκθέτει τους χριστιανούς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Βελόπουλος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ

   Διαγραφή
  9. Αυτοί που κάθισαν δεξιά τότε πράγματι δεν ήταν αληθινοί χριστιανοί. Αλλά αυτοί(ως άτομα) δεν εκπροσωπούν τη Δεξιά διότι είχα εκφυλιστεί. Αυτό που πας ενδιαφέρει ήταν τι πίστευαν εκείνοι που κάθισαν αριστερά. Δεν πρόκειται για δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις αλλά για κοσμοθεωρήσεις. Εκείνοι που κάθισαν αριστερά αρνούνταν την μεσαιωνική φιλοσοφία, τη μεσαιωνική πολιτική σκέψη και τη μεσαιωνική θρησκεία, δηλαδή τον Χριστιανισμό. Γιαυτό η Αναγέννηση, που είναι η εκκίνηση της νέας εποχής που αρνείται τα παραπάνω, ονομάστηκε επίτηδες έτσι

   Διαγραφή
  10. Για τον 10:15 μμ
   Δεν ξέρω ποιές θεολογικές σχολές εννοείς, αλλά η ΔΑΠ της ΝΔ νικούσε πριν πολλά χρόνια στη θεολογική Αθηνών, όπως και στις περισσότερες σχολές αν δεν κάνω λάθος.

   Διαγραφή
  11. 7:32 μμ Αν το 90% των Ελλήνων και των Ορθοδόξων δεν ξέρει τι σχέση έχουν η Αριστερά, ο Μαρξισμός και ο Φιλελευθερισμός τότε ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ. Φτάνει πια με την άγνοια. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ για να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα είναι η ΓΝΩΣΗ του αντιπάλου και των μεθόδων-εργαλείων του;
   Ακριβώς εκεί επενδύει το σύστημα, στην άγνοια και μας εμπαίζει. Για παράδειγμα το σύστημα έχει καταφέρει να μας περάσει την εξίσωση Αριστερά = κοινωνική δικαιοσύνη
   Και να ίσουν πιο παρατηρητικός θα έπρεπε να σε προβληματίσει το γεγονός ότι ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ πάνω δεξιά έχει τη φράση του Κώστα Σαρδελή (Το Δικό μας πολίτευμα) και τι λέει, λέει ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε οι πιο αριστεροί, δηλαδή ταύτιση της αριστεράς με την κοινωνική δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Βλέπετε την πάτησε και η Εκκλησία και το Ιστολόγιο μας από την προπαγάνδα των μασόνων.
   Αυτά έχει η άγνοια!!

   Διαγραφή
 12. Μεγάλη, βαρυτάτη ἡ εὐθύνη ὅσων Χριστιανῶν στηρίζουν τὴν Νέα Μασωνοκρατία καὶ τὸν ἀντίχριστο θαμῶνα τῆς Λέσχης Bilderberg Κούλη._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τον στηρίζουν.
   Λένε την αλήθεια σε σχέση με το Σύριζα.
   Λένε το μη χείρον βέλτιον.
   Αυτή είναι η αλήθεια.

   Διαγραφή
  2. Βαρυτάτη η ευθύνη και όσων προλειαίνουν ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνουν το έδαφος να έρθει στην εξουσία η εκκλησιομάχος Ακροαριστερά!!!

   Διαγραφή
  3. Εκκλησιομάχοι είναι όλοι τους.
   Το γεγονός ότι είστε τυφλοί και βλέπετε μόνο την εμφανή και διαφημιζόμενη πολεμική της αριστεράς αλλά αγνοείτε εντελώς την άκρως επικίνδυνη και ύπουλη πολεμική της δεξιάς, δε σημαίνει ότι η δεξιά είναι καλύτερη.
   Αν κάνατε αυτά που διδάσκετε, περί "ελιάς με το λιγότερο δάκο", δε θα ψηφίζατε ΝΔ, αλλά κάποιο μικρότερο κόμμα. Είστε υποκριτές ή ζαλισμένα κοτόπουλα. Και υπερασπίζεστε αντίχριστους αλήτες μασόνους, ενώ κατηγορείτε αδελφούς σας που γράφουν σε αυτό το μπλογκ.

   Διαγραφή
  4. Γιατί κατηγορείς τους αδελφούς σου ανώνυμε 12:18 μμ που γράφουν σ' αυτό το μπλογκ διαφορετικά απο τις λάθος ισοπεδωτικές απόψεις σου;
   Γιατί γράφεις σαν ζαλισμένο κοτόπουλο και δεν καταλαβαίνεις ότι όταν λέμε εκκλησιομάχο Αριστερά εννοούμε, την πολύ πιο εκκλησιομάχο απο κάθε άλλη παράταξη, Ακροαριστερά;
   Θέλεις να κλείσουμε τα μάτια σαν εσένα και να μην βλέπουμε την εκκλησιομαχική μανία της Ακροαριστεράς;
   Δεν γίνεται αυτό να το κάνουμε.

   Διαγραφή
  5. Κανείς δεν μπορεί να συναγωνιστεί την εκκλησιομαχική μανία της Ακροαριστεράς!!
   Κανείς!!

   Διαγραφή
 13. Οσα γράφεις ανώνυμε 12.8 δεν στηρίζονται πουθενά ιστορικά και επιστημονικά. Ο Καποδίστριας Δεξιός και μάλιστα στο ίδιο τσουβάλι π.χ με τον αρχαιολάτρη Γιαννόπουλο και τον εθνικιστή Ι.Δραγούμη;Υπήρχε Δεξιά και αριστερά στην εποχή του Καποδίστρια;Και μόνο ότι μιλάς για ελληνικές και χριστιανικές αξίες λανθάνεις .Η ρωμιοσύνη δεν είναι αξίες είναι ζωή ,ζωή από την ζωή της Ορθ.Εκκλησίας μας απέναντι στα σχήματα και τις ιδεολογίες της της Δύσης.Αυτή την ζωή πρέπει να ποθήσουμε εμείς οι χριστιανοί μήπως και μας λυπηθεί ο Θεός και μας στείλει νέο Καποδίστρια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου είπα ότι Δεξιά είναι ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός ΜΑΖΙ, δεν καταλαβαίνω που κόλλησες. Εκτός και αν στο μυαλό σου είναι ασυμβίβαστα

   Αυτά που γράφω αποδεικνύονται, αλλά εδώ δεν γίνεται τέτοιου είδους φιλοσοφική συζήτηση. Τα σχόλια τα γράφουμε για προβληματισμό και καλό θα ήταν να σκεφτείς και εσύ κάποια πράγματα τα οποία πράγματι είναι πολύ δύσκολο για να ανακαλύψεις αν δεν διαβάσεις πολύ προσεκτικά και αντισυμβατικά.
   Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί στη Γαλλική εθνοσυνέλευση οι επαναστάτες(= φιλελεύθεροι) κάθισαν στα αριστερά (και έτσι γεννήθηκε ο όρο στην πολιτική και κοσμική ζωή); Η απάντηση υπάρχει από τους ίδιους τους αριστερούς αλλά δεν θα σου δώσω μασημένη τροφή όπως δεν είχα και εγώ
   Κάνει μεγάλο λάθος αν νομίζεις ότι η Αριστερά και Δεξιά είναι δημιουργήματα της Δύσης. Πάντα υπήρχαν αυτά τα συστήματα αξιών απλώς δεν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ονόματα. Δηλαδή με τη Γαλλική Επανάσταση δόθηκε το όνομα, αλλά όχι και το περιεχόμενο το οποίο υπήρχε ανέκαθεν.

   Ο Γιαννόπουλος πράγματι είχε παρασυρθεί λίγο από τον Ρομαντισμό(=αριστερά), αλλά τον θεωρώ δεξιό διότι τον κρίνω σύμφωνα με το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ του. Άλλωστε δεν απέρριπτε το Βυζάντιο, το αντίθετο μάλιστα. Αλλά η εποχή που έζησε ήταν λίγο περίεργη και στην ταυτότητα του νεοέλληνα γίνονταν πολλά λάθη λόγω της μόδας που επικρατούσε όπως γίνονται και σήμερα δυστυχώς.

   Το γεγονός ότι κάποιος είναι εθνικιστής δεν αναιρεί ότι το χριστιανικό του φρόνημα.
   Εκτός και αν είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η ορθοδοξία δεν αναγνωρίζει φυλές, έθνη και σύνορα και ονειρεύεσαι μια υπερφυλετική και υπερεθνική πανενότητα με κοινό παρονομαστή την Εκκλησία και νομίζεις ότι αν όλοι οι λαθρομετανάστες βαπτιστούν Ορθόδοξοι θα είναι και καθ όλα Έλληνες οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε τη θρησκεία για να αρνηθούμε το Έθνος. Άλλωστε αυτό θέλει και η Νέα Εποχή

   Ο Καποδίστριας ΦΥΣΙΚΑ και ήταν Δεξιός μάλιστα το πρότυπο της Δεξιάς σκέψης
   Πρέπει να έχεις υπόψη ότι η Δεξιά δεν ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με τον Εθνικισμό διότι είναι πολύ ευρύτερη από αυτόν, απλώς πιστεύει και υπερασπίζεται τα έθνη και τις παραδοσιακές αξίες τους. Με άλλα λόγια ο Εθνικισμός μπορεί να είναι Δεξιός (πχ Μεταξάς, Γρίβας) αλλά μπορεί να είναι και αριστερός (πχ Ναζισμός). Ο Δραγούμης δεν ήταν ο εθνικιστής που νομίζεις.
   Επίσης η Γαλλική Επανάσταση και ο Διαφωτιμός δεν δημιούργησαν το Έθνος όπως συνήθως λέγεται, αλλά το άθεο φιλελεύθερο "δημοκρατικό" ΚΡΑΤΟΣ!!

   Η Δεξιά και η Αριστερά υπήρχαν από την αρχαιότητα. Πχ Δεξιά (για τα μέτρα της εποχής) ήταν ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης. Αριστερά ήταν οι σοφιστές οι οποίοι πίστευαν σε υποκειμενικές αλήθειες. Αριστερά επίσης ήταν και είναι οι Γνωστικοί
   Άνοιξε το λεξικό Σουίδα στο λήμμα Αριστερά και Δεξιά να δεις τι γράφει και θα καταλάβεις ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ

   Διαγραφή
 14. Επιτρέψτε μου, αδελφοί, μια "σαρακοστιανή" υπενθύμιση:
  «Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του Ιράν τα εμά πταίσματα και ΜΗ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΥ».
  Συγχωρέστε με...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε π. Νικόλαε για την υπενθύμιση. Καλά κάνετε και το υπενθυμίσατε.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.