20 Μαρ 2020

Λειτουργία ἀπὸ τὸ Νέτφλιξ;…

τοῦ Δρός. Δημήτρη Ρομποτὴ* 

Ἡ καθ’ ἠμᾶς Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀνακοίνωσε χθὲς ὅτι λόγω κορωνοϊοῦ κλείνουν οἱ ἐκκλησίες γιὰ τὸ κοινό, ἡ δὲ λειτουργία θὰ γίνεται παρουσία ἱερέως καὶ ἱεροψάλτου καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα καλεῖται νὰ τὴν παρακολουθῆ ἀπὸ τὸ … Διαδίκτυο λὲς καὶ εἶναι Κάσα δὲ Παπὲλ στὸ Νέτφλιξ! Πάλι καλὰ ποὺ δὲν μᾶς εἴπανε νὰ προσφέρουμε στὸν δίσκο μέσω Πέη-Πάλ! 
Δὲν εἶναι σοβαρὰ πράγματα αὐτά. 
Χαθήκανε οἱ πιστωτικὲς κάρτες νὰ παίρνουμε καὶ τὰ σχετικὰ μίλια; 
Ἡ Θεία Λειτουργία – διευκρίνηση πρὸς ἀσχέτους: δὲν ἀναφέρομαι σὲ κάποια θειά μου μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ στὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς – ὅπως φανερώνει καὶ ἡ μία ἐτυμολογικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ὄρου εἶναι “λαοῦ ἔργον”, δὲν εἶναι ὑπόθεση ἑνὸς ἱερέως καὶ ἑνὸς ἱεροψάλτου, ἀριστεροῦ ἢ δεξιοῦ δὲν ἔχει σημασία ὅπως καὶ στὴν πολιτικὴ πλέον, ἀφότου σὰν τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ κόμματα γίνανε πολυσυλλεκτικὰ γιὰ νὰ χωράη κάθε καρυδιᾶς …βαρίδι! 
Ὑπ’αὐτὴ τὴν ἔννοια, καὶ μὲ κάθε σεβασμὸ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο, ἡ ἀπόφαση νὰ γίνωνται λειτουργίες χωρὶς...
κόσμο εἶναι προβληματική. 

Δὲν πρόκειται γιὰ ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα ὅπως τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ματαξὺ Ὀλυμπιακοῦ-Γουλφς χωρὶς φιλάθλους ἢ γιὰ τὸ “ντημπέιτ” μεταξὺ Μπάιντεν καὶ Σάντερς ἀποντος ἀκροατηρίου μήπως καὶ κολλήσουν οἱ ὑποψήφιοι κορωνοϊό, καθότι κούσαλα ποὺ ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες. 

Ἡ λειτουργία ὡς “σὲτ ἀπ” βασίζεται στὸ ἀρχαιοελληνικὸ θέατρο ὅπου τὸ κοινὸ ἀποτελεῖ ὀργανικὸ μέρος τῆς παραστάσεως κι’ ὄχι οὐδέτερο σῶμα ποὺ ἁπλὰ παρακολουθεῖ καὶ κρίνει ὅπως μὲ τοὺς δύο κωλογεροὺς στὸ Μάπετ Σόου. Εἰκάζεται δέ, ὅτι ἡ συμμετοχὴ αὐτὴ γινόταν καὶ μὲ φυσικὸ τρόπο ὄχι μόνο πνευματικὸ ἢ αἰσθητικό, ἀφοῦ οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι ὄντες θεατρόφιλοι ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων μόλις μυρίζονταν κάποια μούφα ἄρχιζαν νὰ ἐκσφενδονίζουν ὅ,τι ἔβρισκαν πρὸς τοὺς ἠθοποιοὺς οἱ ὁποῖοι, πάλι εἰκάζεται, γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο φοροῦσαν τὰ προσωπεῖα, τὶς χοντροκομμένες μαρμάρινες ἢ πήλινες μάσκες προκειμένου νὰ μὴν τοὺς χαλάση τὸ κεφάλι κάποιο τοῦβλο ἀγανακτισμένου θεατρόφιλου. 

Καὶ τότε καὶ σήμερα δὲν εἶναι νὰ παίζης μὲ τοὺς τοὺς ἀγανακτισμένους. Ρωτῆστε καὶ τὸν Χατζηδάκη… 

Τὸ κοινὸ λοιπὸν συμμετέχει προκειμένου νὰ μετέλθη τῆς καθάρσεως ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κορύφωση τῆς παραστάσεως. Ὁμοίως στὴ Θεία Λειτουργία ὁ λαὸς εἶναι μέτοχός του ἔργου γιὰ νὰ φτάση στὴν ἀντίστοιχη κάθαρση μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας ἢ τῆς κοινῆς προσευχῆς. Γιὰ αὐτὸ καὶ στοὺς Ὀρθόδοξους ναοὺς κανονικὰ δὲν ὑπάρχουν πάγκοι ἢ καρέκλες γιὰ νὰ κάθωνται οἱ γριὲς κυρίως ἢ ὁ μπάρμπα Νίκος ὁ Ἀνδριώτης καὶ νὰ μισοκοιμοῦνται μὲ τὶς ὧρες. Οἱ ἄνθρωποι στέκονται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λειτουργίας καὶ ἡ κούραση εἶναι μέρος τοῦ πακέτου. 

Ἐὰν λοιπὸν δὲν ὑπάρχη λαὸς δὲν ὑπάρχει λειτουργία! 

Τὸ σωστὸ θὰ εἶναι διαρκούσης τῆς κρίσεως μὲ τὸν κορωνοϊὸ οἱ ἐκκλησίες νὰ μείνουν κλειστὲς καὶ νὰ μὴν τελοῦνται λειτουργίες καθόλου! Θὰ ἔχη καὶ κοινωνικὸ ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε πῶς θὰ εἶναι ἡ κοινοτικὴ ζωὴ χωρὶς ἐκκλησία τὴν Κυριακή. 

Ἴσως δέ, ὅταν ξανανοίξουν, ἡ συμμετοχὴ νὰ εἶναι ὑψηλότερη λόγω τοῦ συνδρόμου στερήσεως… 

Σὲ ἄλλα νέα τώρα, κλείσανε στὴν Ἑλλάδα τοὺς οἴκους ἀνοχῆς ἀλλὰ ἀφήσανε τὴ Βουλὴ ἀνοιχτή! Πρόκειται γιὰ δύο μέτρα καὶ σταθμὰ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τοὺς νομοθέτας νὰ εἶναι οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι θὰ τηροῦν τοὺς νόμους! 

Καλά, δὲν τοὺς ἔχει μείνει καθόλου τσίπα; 

Κλείσανε καὶ τὰ σχολεῖα ἔνθεν κακείθεν του Ἀτλαντικοῦ καὶ καλύτερα μήπως ἀνοίξουν οἱ μαθητὲς κανένα βιβλίο. Ἐγὼ ξαναδιαβάζω τοὺς Ἀδελφοὺς … Καραμουζὼφ καὶ ἀναμένεται νὰ τελειώσω τὸ 2038 καθότι εἶναι μερικὲς χιλιάδες σελίδες βιβλίο, δὲν μιλᾶμε γιὰ ἔκδοση τῆς κωλότσεπης! 

Ἐν τῷ μεταξύ, μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ χαρτιοῦ ὑγείας ἀπὸ τὰ σοῦπερ μάρκετ, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ) ἀποφάσισε νὰ ἱδρύση τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Χαρτιοῦ Ὑγείας (ΠΟΧΥ) προκειμένου νὰ μὴν ξαναβρεθῆ ἡ ἀνθρωπότης ἐνώπιον τέτοιας τραγωδίας! Ἤδη διετάχθη ἡ καταγραφὴ τῶν ἀποθεμάτων καὶ ἀναμένεται ἀπὸ στιγμὴ στιγμὴ νὰ ὀργανωθῆ διανομὴ κωλοχάρτου μὲ τὸ δελτίο ὅπως στὴν πάλαι ποτὲ Σοβιετικὴ Ἕνωση. 

Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὸ “Μένουμε Σπίτι”, ξανάφερε στὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὸ ἀθάνατο τραγούδι τοῦ μακαριστοῦ θνητοῦ Λουκιανοῦ Κηλαηδόνη “Θὰ κάτσω σπίτι”. Σκέφτηκα ὡστόσο νὰ τὸ ἐπικαιροποιήσω κάπως, στὸ πνεῦμα Ἐρντογᾶν ποὺ εἶπε ὅτι καὶ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης χρειάζεται ἐπικαιροποίηση. Λαμβάνοντας λοιπὸν τὶς παροῦσες συνθῆκες ὑπόψη, ἀλλὰ μένοντας πιστὸς στὴ δομὴ τοῦ τραγουδιοῦ, σᾶς παραθέτω – ἐντελῶς δωρεὰν – τὴν ἐπικαιροποιημένη ἐκδοχὴ πρὸς τέρψιν καὶ ἀνακούφισιν. Μὲ τὶς ὑγεῖες σας! 

Θὰ μείνω σπίτι, θὰ πίνω σπίτι 
ἐγὼ ἀπόψε δὲν πρόκειται νὰ βγῶ! 
Θὰ μείνω σπίτι, θὰ πίνω σπίτι 
δὲν θὰ ἐνδώσω στὸν κορωνοϊό! 
Κι’ ὅταν ἀκούω νὰ χτυπάη τὸ τηλέφωνο 
θὰ τὸ κοιτάζω καὶ δὲν θὰ ἀπαντῶ. 
Εἶναι ἡ γκόμενα τῆς δίπλα πολυκατοικίας 
ποῦ θέλει νὰ μοῦ παρη το χαρτὶ ὑγείας! 
Θὰ μείνω σπίτι, καπνίζω σπιτι 
ἐγὼ ἀπόψε δὲν πρόκειται νὰ βγῶ! 
Θὰ μείνω σπίτι, θὰ πίνω σπίτι 
κι’ ἂν τὰ τινάξω 
τὰ δέοντα μου στη Γωγῶ! (δὶς) 

*Ὁ Δρ. Δημήτρης Ρομποτὴς ἦταν δημοσιογράφος, ἔγινε ἐκδότης καὶ τώρα δηλώνει πολιτικὸς μηχανικὸς/ὀδοντίατρος μὲ εἰδίκευση στὶς …γέφυρες καὶ ἕδρα τὴ Νέα Ὑόρκη. Εἶναι δὲ τελειόφοιτος Διδακτορικοῦ, ἀλλὰ δὲν ἔχει λάβει πτυχίο γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ἀπὸ τὴ Μεγάλη του Γένους …Χολή!

9 σχόλια:

 1. Καλέ μου άνθρωπε! `Αντε, γιατί είχα αρχίσει να τρελαίνομαι! Πες τα, χρυσόστομε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΓΧΑΙΡΩ
  -Ἐὰν λοιπὸν δὲν ὑπάρχη λαὸς δὲν ὑπάρχει λειτουργία! Τὸ κοινὸ λοιπὸν συμμετέχει προκειμένου νὰ μετέλθη τῆς καθάρσεως ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κορύφωση τῆς παραστάσεως.
  -Ἡ Θεία Λειτουργία – διευκρίνηση πρὸς ἀσχέτους: δὲν ἀναφέρομαι σὲ κάποια θειά μου μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ στὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς.
  Χάρηκα και το χιούμορ σας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 7:20 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 5. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.