19 Μαρ 2020

Μακαριστὲ Χριστόδουλε, ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας ἔπαψε νὰ χτυπᾶ…

«Ὅταν ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας σταματήσει νὰ χτυπάει, τότε θὰ σταματήσει νὰ χτυπάει καὶ ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας». «Αὐτοὶ ποὺ γκρεμίζουν τὰ ἐθνικὰ θεμέλια αὐτοῦ του ἔθνους καὶ δὲν δίνουν λόγο σὲ κανέναν, πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπονομεύουν τὸ ἔθνος». Ἐπίκαιροι λόγοι τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀναλογία καὶ ἐφαρμογή, σὲ αὐτὰ ποὺ βιώνουμε στὶς μέρες μας. 

Ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας σταμάτησε, καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ μουδιασμένοι καὶ πικραμένοι, κρατοῦν τὴν ἀνάσα τους… 

Παρακολουθήσαμε ὅλοι ἔκπληκτοι, τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, νὰ ἀποφασίζει νὰ σταματήσει ὅλες τὶς ἀκολουθίες, τὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ οὐσιαστικὰ τὴν ἴδια τὴ Θεία Μετάληψη! 

Ἔνα απαραδεκτο, ἔνα πρωτοφανες χτύπημα στὰ θεμέλια της Χριστιανοσύνης, ἄρα και στα θεμέλια του ἴδιου του Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Μία ἀπόφαση, χωρὶς ἱστορικὸ προηγούμενο! 
Μία ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἔνα πνευματικο, ἕνα ἐθνικὸ «ἔμφραγμα»! 
Ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Θεία Μετάληψη, δὲν ἔχει παύσει νὰ τελείται ουτε ἐπὶ Τουρκοκρατίας, οὔτε εν μέσω ἐπιδημιῶν καὶ πανδημιῶν πολὺ χειρότερων ἀπὸ τὸν COVID -19. 
H ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀνακοινώθηκε τὴ Δευτέρα, κινήθηκε σὲ μεσοβέζικα μὲν ἐπίπεδα, ἀλλὰ ἄφηνε ἕνα μικρὸ χρονικὸ παράθυρο ἀνοικτό, γιὰ νὰ...
τελοῦνται τουλάχιστον οἱ Θεῖες Λειτουργίες. 
Παρόλα αὐτά, σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἔβγαλε δική του ἀπόφαση, ἀναστέλλοντας ολες τὶς λειτουργίες σὲ ὅλους του χώρους θρησκευτικης λατρείας, ἀκυρώνοντας ἔτσι με απολυταρχικό τροπο τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας. 

Καὶ ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή του, πῶς; 
Μὲ ἔνα tweet. 
Μὲ ἔνα τιτιβισμα! 

Ζήσαμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ αὐτό. Τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀκυρώνονται ἐπιδεικτικὰ μὲ ἕνα tweet! 
Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός, εἶναι σίγουρο πὼς γνώριζε ἐγκαίρως τὶς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ. Γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο επελεξε καὶ ἐπέτρεψε νὰ ἐκτεθεῖ ἔτσι η ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας; 
Γιὰ ποιὸν λόγο ἀκριβῶς, ὑποβλήθηκαν σὲ σκωτσέζικο ντους οι χριστιανοί, ἀκούγοντας δυο ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀνακοινώσεις μεσα σὲ δύο μόλις ὧρες; 

Γιὰ νὰ κάνει ὁ κύριος Μητσοτάκης, ἐπίδειξη δύναμης; ω
Γιὰ νὰ κάνει επιδειξη ὑπευθυνότητας; 
Γιὰ νὰ δείξει πὼς ὁ ἴδιος ἐνδιαφέρεται καὶ ἀνησυχεῖ περισσότερο γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἀπὸ ὅσο ἐνδιαφέρεται καὶ μεριμνᾶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία;
Νὰ εἴμαστε σοβαροί. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει. 
Θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ δοθεῖ μία λύση ποὺ νὰ ἱκανοποιεῖ καὶ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους καὶ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. 

Μὲ εἰλικρινῆ συνεργασία καὶ συμπόρευση, και όχι μὲ ἐπιδείξεις ἰσχύος καὶ τιτιβίσματα. 
Ὅμως ἡ ἀπόφαση, ἐπάρθη καὶ ὁ κύβος ἐρρίφθη. 
Ἂς μᾶς ἐξηγήσουν λοιπόν, γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο δὲν μποροῦν νὰ ἰσχύσουν στὶς ἐκκλησίες τὰ ἴδια μέτρα πρόληψης ποὺ ἰσχύουν καὶ στὰ super markets; 

Γιατί δὲν μποροῦσαν νὰ κρατηθούν οι ἴδιες ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἴδιοι περιορισμοὶ στὸν ἀριθμὸ ἀτόμων ποῦ συναθροίζονται; 
Γιατί δὲν μποροῦσαν νὰ γίνονται Θεῖες Λειτουργίες π.χ.Τῶν πέντε ἢ τῶν δέκα ἀτόμων; 

Μήπως γιατί στὴν πραγματικότητα, οἱ ἀνησυχίες τῶν κυβερνώντων ἐπικεντρώνονται στὴ λαβίδα τῆς Θείας Μετάληψης, ὡς πιθανὸ μέσο μετάδοσης τοῦ ἰοῦ; 
Γιατί δὲν παίρνουν ξεκάθαρη θέση ἐπὶ τοῦ θέματος, ἔστω καὶ μέ… tweet; 
Γιατί δὲν ἔκλεισαν οἰ λαϊκὲς ἀγορές οπως ἔκλεισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες; 
Εἶναι χαμηλότερος ὁ κίνδυνος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἐκεῖ; 
Εἶναι τόσο δύσκολο νὰ καταλάβουν μερικοὶ πολιτικοὶ πῶς γιὰ κάποιους πολίτες τῆς χώρας, τὸ νὰ γεμίζουν τὸ στομάχι τους δὲν ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη προτεραιότητά τους; 

Τὸ χειρότερο καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι, πὼς μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους καὶ μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας να μὴν ἀντιδρᾶ, δημιουργήθηκε ἕνα εἴδος «δεδικασμένου» γεγονότος. 
Ἕνα «δεδικασμένο» ποὺ κανεὶς δὲν μᾶς ἐγγυᾶται πὼς στὸ μέλλον δὲν θα ξαναχρησιμοποιηθεῖ δολίως απο κάποιους, γιὰ νὰ χειραγωγηθοῦν οἱ χριστιανοὶ καὶ νὰ κλείσουν καὶ πάλι οἱ ἐκκλησίες. 
Ἔνα «δεδικασμένο» ποὺ δύναται νὰ ἐπιφέρει ἀκόμα και σύγχρονους διωγμούς… 
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ποὺ θὰ πρέπει νὰ δοθούν απαντησεις καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ Ἱερατείου. 
Δέχονται οι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς αὐτὸ τὸ «δεδικασμένο» ἢ ὄχι; 
Ἂν ναί, ἂς ποῦν καθαρὰ στὸν λαό πως κάθε φορᾶ ποὺ ὑπάρχει ἀπειλὴ πανδημίας ἢ ἐπιδημίας, οἱ ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ βάζουν λουκέτο, ὅπως ἔβαλε ὁ Πάπας Φραγκίσκος , ὅπως ἔβαλαν οἱ Ἰσλαμιστές… 

Νὰ γνωρίζουμε πὼς σὲ παρόμοιες καταστάσεις στὸ μέλλον, ἡ ἐκκλησία θὰ «κάνει στὴν ἄκρη». 

Ἂν ὄχι, ἂς ἀντιδράσουν οπως μποροῦν. Ὅπως θὰ ἀντιδροῦσε ὁ Μακαριστός Χριστοδουλος. Ὅπως θὰ ἀντιδροῦσε ὁ Μακαριστός Αυγουστινος Καντιώτης. 

Ὅπως ἀντιδροῦν κάποιοι Ἀρχιερεῖς στὴ Κύπρο. Ὅπως ἀντιδροῦν στὴ Ρωσία. 

Ἂν δὲν μποροῦν, τουλάχιστον ας ἐξηγήσουν στὸν πιστὸ λαό, τὸ σκεπτικὸ τῶν ἀποφάσεών τους καὶ τῆς (μὴ) ἀντίδρασής τους. Ἂς ἀναδιπλωθοῦν καὶ ἂς φροντίσουν να καθησυχάσουν μὲ ἰσχυρὰ καὶ στέρεα ἐπιχειρήματα, τὸ ἐκκλησίασμα ποὺ ἀγωνιᾶ. 
Ἂς μᾶς ἐξηγήσουν γιατί ἀποδόθηκαν τὰ τοὺ «Καίσαρος τῷ Καίσαρι» καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ… καὶ αὐτὰ στὸν «Καίσαρα»! 
Αὐτὰ εἶναι ἐρωτήματα ποὺ βρίσκονται στις σκέψεις πολλών αυτες τὶς μέρες, καὶ ἀπορρέουν ἀπο γνήσιο πνεῦμα ἀνησυχίας καὶ προβληματισμοῦ. Ὄχι ἀπὸ πνεύμα διχασμου. Ὄχι ἀπὸ πνεύμα ανυπακοης.
Οἱ καμπάνες μπορεῖ νὰ σίγησαν, ἀλλὰ τὰ λόγια του Μακαριστοῦ Χριστόδουλου ἔρχονται ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ «χτυποῦν» σαν διαχρονικὲς «καμπάνες» γιὰ ὅλους μας: 

«Ἡ ἐκκλησία, ἀρνεῖται νὰ συμμαχήσει μὲ πολιτικὲς ποὺ ἀντιστρατεύονται τὸ ἦθος, τὶς ἀξίες καὶ τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας, ἀναλαμβάνοντας, παράλληλα, τὸ ρόλο τοῦ μπροστάρη στοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες. Αὐτὴ ἡ στάση ἀσφαλῶς καὶ κινεῖ, πολλὲς φορές, τὴ μήνη ὅλων ἐκείνων ποὺ θίγονται ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη καὶ τὴ διακονία τῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀντίδραση, ὅμως, αὐτῶν τῶν κέντρων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακόψει τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ κλείσει τὸ στόμα τῶν ἀνθρώπων της, ὁδηγώντας τους στὸν συμβιβασμό. Οἱ συμβιβασμένοι δὲν ἔχουν θέση στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας». 
sportime

12 σχόλια:

 1. Αυτό βλέπεις εσύ ,τους πιστούς που κατά εκατοντάδες κοινωνούσαμε ανάξια δεν το βλέπεις ,τους ιερείς που δεν νουθετούσαν τους πιστούς για το σοβαρό αυτό ατόπημα ,αλλά και άλλα πολλά δεν τους βλέπεις ,τους δεσποτάδες μασόνους δεν τους βλέπεις , την εκκοσμίκευση λαού και κλήρου σε μία Εκκλησία μπορούσε να μας ανεχθεί ο Κύριος για πόσο ακόμα ... όσοι δεσποτάδες ήταν στην ΔΙΣ τόσες γνώμες υπήρχαν και διχογνωμίες ,άρα Άγιο πνεύμα απών ..
  .Ας το πάρουμε χαμπάρι μπήκε "κανόνας " αργίας και παύσης μέχρι νεωτέρας στον κλήρο και ακοινωνησίας στο "ποίμνιο" για να βάλουμε αρχή ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ αν δεν βάλουμε σειρά έχει σκληρότερος ΚΑΝΟΝΑΣ πάλη με τους "δαίμονες " και πρώτα για τον ΚΛΗΡΟ αυτοί είναι οι πρώτοι που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει και μετά εμάς ΟΛΟΥΣ με νοητούς αλλά και αληθινούς δαίμονες (λάθρο ,τούρκους κ.α) Νηστεία προσευχή και ειλικρινή μετάνοια αδελφοί . Ο Μητσοτάκης κατα παραχώρηση εκτέλεσε εντολές άνωθεν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σαν να έχεις δίκαιο αδελφέ

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Λουκάκης20 Μαρτίου 2020 - 12:35 π.μ.

   Δεν αναγνωρίζω τον Μητσοτάκη ως πνευματικό μου για να μου επιβάλλει επιτίμιο ακοινωνησίας.Και ο δικός μου πνευματικός μου επέτρεψε να μεταλάβω.

   Διαγραφή
  3. Ακριβώς κύριε Γιώργο πολύ σωστά τα λόγια σας. Το αν Κοινωνουμε αξια η ανάξια, καλώς ή κακώς θα το κρίνει ο Θεός και ουδείς άλλος. Και ιδίως κάνεις μητσοτακης!

   Διαγραφή
 2. ξεχασε τον Σεραφειμ Κυθηρων το sportime [γιατι αραγε;]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1.Ο τρόπος ανακοίνωσης της από 25/2 ειλημμένης απόφασης από τον πρωθυπουργό, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ιεράς Συνόδου υπήρξε αήθης (twitter).
  2.Πρόταση: Να τελείται η κατά Κυριακή θεία Λειτουργία (χωρίς όρθρο, κήρυγμα και διανομή αντιδώρου) με έναν ιερέα και με ένα ψάλτη ανά αναλόγιο. Να προσέρχονται μόνο οι επιθυμούντες να κοινωνήσουν. Αν αυτοί είναι αρκετοί, να ισχύουν ότι για τα πολυκαστήματα και τις τράπεζες, δηλαδή αραιό εκκλησίασμα και στους λοιπούς να γνωστοποιείται ότι οι ιερείς θα κοινωνούν επί μία ώρα και πλέον μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας.
  Να τελούνται οι προηγιασμένες (χωρίς τίς Ώρες), με προσέλευση μέχρι 10 πιστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ;;;
  ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ;;;
  ΠΩ ΠΩ ΠΩ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ!!!ΦΕΥΓΩ ΓΙΑ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΡΤΑΙΜ.
  ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΙΣΩΠΕΔΩΣΟΥΜΕ;;;
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΑΙ.
  ...ΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ;;;ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ κ ΑΔΥΝΑΜΟΣ.ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΑΧΗ.
  ΠΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;;;ΣΕ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΑ κ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ κ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ;;;ΔΙΧΑΣΜΟ;;;ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ;;;
  ΕΦΥΓΑΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΞΙΟΙ κ ΜΑΧΗΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ κ ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΞΗΣΙΑ-ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟ....
  ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΕΣΤΗΡΙΞΕ.
  ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΑΛΛΩΣΤΕ κ Ο παπα ΓΙΩΡΓΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ κ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ.
  Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ο Χατζηνικολάου την Κεραμέως- επειδή έχει την ιδιότητα της υπουργού θρησκευμάτων- περί κινδύνου μετάδοσης μέσω της λαβίδας στη θεία μετάληψη..... κι επειδή το είπε η Κεραμέως, πρέπει να φοβηθούμε να μεταλάβουμε...μπρρρρ.....Κύριε πρωθυπουργέ, όταν ήσασταν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποια φωνή απαξιωτικά αυταρχικού κληρικού υψώθηκε και μίλησε σωστά, πέρα πάσης αμφιβολίας για τη συγκεκριμένη περίσταση,γιαυτό και χειροκροτήθηκε-ο κληρικός-. Είπε σε όλους τους παριστάμενους πολιτικούς -θυμάμαι δίπλα σας και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη- "ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ........" το παρακάτω- ας πούμε- δεν το θυμάμαι. ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ; ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΑΤΕ...ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ -ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ- ΠΟΙOΝ ΕΙΧΑΤΕ ΟΡΘΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ; ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΘΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΠΛΑΤΥΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑΤΕ ΟΡΘΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ(10:44). Την τηλεόραση είχαμε στο σπίτι μας να την ανοίξουμε από τις εκλογές, την ημέρα της ονομαστικής εορτής του Μητσοτάκη.Τώρα λόγω των περιστάσεων την ανοίξαμε-και λίγο πριν για να δω εγώ τα νέα επεισόδια από το καφέ της χαράς και δεν το λέω αυτό χωρίς λόγο- ώσπου έβαλα μυαλό και είπα να την κλείσω...Σαρακοστή έχουμε.... Ρε φωστήρα της δημοσιογραφίας και διαμορφωτή της κοινής γνώμης,υπουργικέ γόνε και γραβατωμένε βολεμένε, πας και μου βγάζεις στο δελτίο κάποια Φαίη Σκορδά που νοσεί. Είπες μάλιστα ότι της βάπτισες και ένα από τα παιδάκια της- αλήθεια, το κοινώνησες; Ένιωσες κάποιο δέος δίπλα στο Άγιο Ποτήριο; Αυτή η κυρά που δεν τα έχει καλά με την κουζίνα και της αφήνουν φαγητό έξω από την πόρτα της, έκανε ταξιδάκι στη Ρώμη..... Εμείς που πήγαμε με μικρά παιδιά στην Εκκλησία, στους Χαιρετισμούς και στη Θεία Λειτουργία,όπου και μεταλάβαμε με την ευλογία του πνευματικού μας πάντα, προς το παρόν είμαστε υγιείς.Εάν νοσήσουμε,βέβαια εμείς είμαστε άγνωστοι σε σένα, αλλά πες ότι σου λένε να μία περίπτωση ανθρώπων που νοσούν.... πρόσφατα πήγαν στην Εκκλησία με μικρά παιδιά και κοινώνησαν..... φαντάζομαι τι θα έλεγες....η κουμπάρα σου δεν τα έχει καλά με την κουζίνα, το λέει και χαζογελάει και μου τη βάζεις fatsa mostra. Η σύζυγός μου τα έχει καλά με την κουζίνα, θα κάνει φαγητά της βιασύνης-της Εξόδου το ανάγνωσμα- για να φάνε τα παιδιά και για τη μικρή που θα πρέπει να πάρει στο ολοήμερο νηπιαγωγείο την επόμενη μέρα κι εμείς δεν έχουμε χρόνο να πιούμε ένα καφέ,στο σπίτι,όχι στη fontana di trevi, καφέ και ζάχαρη στο μπρίκι και στο καμινέτο, ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΥ Η ΣΚΟΡΔΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΖΥΜΩΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ,αν ξέρεις τι είναι αυτό. ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΣΟΥ.... ΤΩΡΑ,επειδή ο ΑΝΤ1 έχει την τιμητική του, σε ό,τι αφορά το καφέ της χαράς,τα παλιά επεισόδια τα έβλεπα με κέφι, άλλα χρόνια τότε κι εγώ ανύμφευτος ακόμα, αλλά ρε παιδιά, εντάξει.... η ηγεσία του χωριού, άστα να πάνε... ο δήμαρχος εκκεντρικός, ο παπάς μέθυσος, η παπαδιά κουτσομπόλα, η δασκάλα τρελή η μία και τεκνατζού η άλλη, ο άνθρωπος του καθημερινού μόχθου, ο φούρναρης ψώνιο με τη γαϊδουροφωνάρα του, ο παντοπώλης τσιγκούνης μέχρι αηδίας, η αδερφή του δημάρχου θεοσεβούμενη και νοικοκυρά αλλά χαζούλα....τελικά η φυσιολογική περίπτωση ήταν η πρωτευουσιάνα με τα μίνι και το εξώγαμο του ομοφυλόφιλου... το μεγάλο της ατού ότι δεν έκανε έκτρωση. Στα νέα επεισόδια σταμάτησα όταν αηδίασα με την εκτροπή... το πριν δεκαπενταετίας αγοράκι από Μανωλάκης έγινε Μάνος, προκαλείται από την πανέμορφη Αρετή που πάει στο ντους και υπονοεί η σκηνή στο σήριαλ ότι γυμνώνεται κι αυτός και μπαίνει στο ντους μαζί της ενώ-εν τω μεταξύ- είναι ερωτευμένος με την κόρη της πρωτευουσιάνας. Δεν είμαι πουριτανός αλλά το πρώην χαριτωμένο αγοράκι μεγάλωσε και στην πραγματικότητα, όχι μόνο στο σήριαλ. Δεν ξέρω τον τρόπο ζωής του νεαρού ηθοποιού ούτε θα ασχοληθώ με το τι βλέπουμε στις παραλίες που πάμε για μπάνιο. Αν όμως τον είχα γιό μου, θα τον απέτρεπα από τη συμμετοχή του στο σήριαλ ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ. ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ΕΓΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ. ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-μην υα βλέπετε γιατί αυτοί μετρούν την τηλεθέαση, ΕΥΛΟΓΩ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 7:21 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.