14 Φεβ 2020

Ἰδοὺ γιατί εἶναι ἀνεπιθύμητος ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴν πατρίδα μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 13η Φεβρουαρίου 2020 
Μία ἀπὸ τὶς προσφιλεῖς διπλωματικὲς τακτικές του Παπισμοῦ εἶναι τὰ συχνὰ ταξίδια τῶν ἑκάστοτε «Παπῶν» σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, μὲ σκοπὸ νὰ προωθηθοῦν οἱ ἰμπεριαλιστικοὶ στόχοι του καὶ νὰ προβληθεὶ διεθνῶς καὶ μὲ κάθε τρόπο ἡ διπλὴ παγκόσμια ἐξουσία τοῦ «Πάπα», πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστική, ὡς ἀρχηγοῦ κράτους καὶ ὡς ἀρχηγοῦ τῆς πιὸ μεγάλης σὲ ἀριθμὸ πιστών «Ἐκκλησίας», (περίπου 1.000.000.000 πιστοί), σὲ σύγκριση μὲ ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες τοῦ πλανήτη. Μάλιστα δὲν ἀρκοῦνται νὰ ἐπισκέπτονται χῶρες μὲ πολυπληθεῖς ὀπαδούς, ὅπως λόγου χάρη στὶς χῶρες τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, (Ἀργεντινή, Βραζιλία κ.α.), ἀλλὰ καὶ χῶρες μὲ ἐλάχιστο, ἢ ἀνύπαρκτο, παπικὸ πληθυσμό, (π.χ. ἀραβικὲς χῶρες). Ἰδιαιτέρως ἀρέσκονται νὰ ἐπισκέπτονται Ὀρθόδοξες χῶρες, παρὰ τὸν ἐλάχιστο ἀριθμὸ ὀπαδῶν τῶν καὶ παρὰ τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν. Φροντίζουν νὰ καλύπτονται πάντοτε ὑπὸ τὴν διπλωματικὴ «ὀμπρέλα» τοῦ «ἀρχηγοῦ κράτους», καὶ νὰ «προσκαλοῦνται» ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἀρχὲς τῶν κρατῶν, οἱ ὁποῖες προσδοκοῦν πολιτικὰ καὶ διπλωματικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τῶν. Αὐτὸ γιὰ παράδειγμα συνέβη πρὶν ἀπὸ 19 χρόνια, τὸ 2001, ὅταν ἡ τότε πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ... ἡγεσία τῆς χώρας μᾶς προσκάλεσε τὸν τότε «Πάπα» Ἰωάννη – Παῦλο τὸν Β΄ στὴν Ἀθήνα. 

Τὸν τελευταῖο καιρὸ διαδίδεται ἀπὸ ἐφημερίδες καὶ τὸ διαδίκτυο, (χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τῆς χώρας), ὅτι ὁ νῦν «Πάπας» κ. Φραγκίσκος θὰ ἐπισκεφτεῖ γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψή του στὴ Λέσβο τὸ 2016, μὲ ἀφορμὴ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες, τοὺς ὁποίους ἦρθε δῆθεν γιὰ νὰ συμπαρασταθεῖ. Σύμφωνα μὲ τὸ ἰστολόγιο «Βῆμα Ὀρθοδοξίας»: «Διαβάζουμε σὲ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα γιά: ‘Τὸ πιθανὸ ταξίδι. Ὁ Πάπας στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν Βαρθολομαῖο Ἃ΄ στὰ βήματα τοῦ Παύλου’: ‘Στὴν Ἑλλάδα στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Στοὺς τόπους τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Πιθανὴ στάση καὶ στὴν Κύπρο’. Ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, σύμφωνα μὲ ὀρθόδοξες καὶ παπικὲς πηγές, τὸ παπικὸ ταξίδι θὰ περιλαμβάνει τοὺς Φιλίππους, πρώτη πόλη τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Εὐρώπη. Ἡ προετοιμασία τοῦ ταξιδιοῦ ἄρχισε ἤδη ἀπὸ τὶς 23 Ὀκτωβρίου τοῦ 2019, ὅταν ὁ καρδινάλιος Λεονάρντο Σάντρι, ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἀνατολικὲς ἐκκλησίες, συναντήθηκε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος Νίκο Δένδια. Ἡ συνάντηση ἐπαναλήφθηκε τὸν Νοέμβριο. Στὶς 18 Νοεμβρίου ὁ Πάπας Φραγκίσκος παρέλαβε ἐπίσημη πρόσκληση ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Θὰ εἶναι ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος μετὰ τὴν ‘ἱστορικὴ ἐπίσκεψη’ μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴ Λέσβο τὸν Ἰούλιο τοῦ 2016». 

Σχετικὸ εἶναι καὶ τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Στύλος Ὀρθοδοξίας»: «Κυβέρνηση καὶ Ἐκκλησία, (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Ἀρχιεπισκοπή), σὲ συνεργασία μὲ τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὸ Βατικανὸ προετοιμάζουν πυρετωδῶς ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα μέσα στὸ 2020. Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες ἡ ἐπίσκεψη θὰ ἔχει ὡς ἀπώτερο στόχο καὶ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καὶ εἰδικά του προγράμματος στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ ἐπίσπευση στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου φέρεται νὰ ἀποτελεὶ πρόταση τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβη στὴν Ἀθήνα Τζ. Πάϊατ, ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἄμεση κάλυψη τῶν κενῶν, ποὺ παρατηροῦνται στὰ προσκυνήματα ἀπὸ τὴν ἀπουσία τῶν Ρώσων προσκυνητῶν. Στὴν οὐσία, ὅμως, στοχεύει στὴν περαιτέρω δυτικοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μέσω τῆς προώθησης τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων ποὺ τὴν συνοδεύουν… Τὸ ἄνοιγμα τῶν ὀρθοδόξων προσκυνημάτων σὲ προσκυνητὲς τῆς Παπικῆς καὶ προτεσταντικῆς θρησκευτικῆς κοινότητας εὐελπιστοῦν πὼς θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση ἀφομοίωσης τῶν δυτικῶν μοντέλων διαβίωσης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες… Αὐτὸ σημαίνει ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσία καὶ προσέγγιση πρὸς τὸ Βατικανὸ καὶ ἐν γένει τὴ Δύση….Δὲν ἀποκλείεται, ἐὰν ὑπάρξουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ ἐπίσκεψη ἀστραπὴ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸ Ἅγιο Ὅρος, σὲ συγκεκριμένη Ἁγιορείτικη Μονή… ἡ ἀδελφότητα τῆς ὁποίας ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»! 

Κατ’ ἀρχὴν κανεὶς δὲν εἶναι ἀντίθετος στὴν ἐπίσκεψη τοῦ οἱουδήποτε στὴ χώρα μας, διότι αὐτὸ ὑπαγορεύει ἡ δημοκρατική μας ἑλληνορθόδοξη Παράδοση. Ἐξ’ ἄλλου ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς μᾶς διακρίνεται γιὰ τὴν παραδοσιακὴ εὐγένειά του, τὰ φιλόξενα αἰσθήματά του καὶ τὸν ἀπόλυτο σεβασμό του στὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης τοῦ οἱουδήποτε. Ἐπίσης πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου δὲν ἔχουμε κάποιο προσωπικὸ μίσος. Ἀντίθετα μάλιστα τὸν ἀγαποῦμε, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν σωτηρία του. 

Ὡστόσο στὴν περίπτωση τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Ἑλλάδα τὰ πράγματα ἀλλάζουν, δὲν εἶναι τόσο ἁπλά. Ὁ κ. Φραγκίσκος δὲν θὰ ἔρθει ὡς ἁπλὸς ἀρχηγὸς κράτους, ὅπως ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν, ἢ ὡς ἁπλὸς προσκυνητὴς των «βημάτων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ὅποτε στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ ἦταν εὐπρόσδεκτος. Δὲν θὰ ἔρθει μετανοημένος γιὰ τὶς δεκάδες αἱρετικὲς διδασκαλίες ποὺ ἐπισώρευσε ὁ Παπισμὸς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ γιὰ τοὺς ποταμοὺς αἵματος τῶν ὁμολογητῶν τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Δὲν θὰ ἔρθει γιὰ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸ δαιμονικὸ πρωτεῖο ἐξουσίας ἐφ’ ὅλης της Ἐκκλησίας, τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ὁποίου ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς πάντες. Δὲν θὰ ἔρθει γιὰ νὰ ζητήσει συγνώμη γιὰ τὰ διαχρονικὰ ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως ἀναφέραμε, εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητος γενικότερα, γιὰ τὰ ὁποία θὰ γίνει λόγος παρὰ κάτω μὲ πολλὴ συντομία. 

Θὰ ἔρθει ἀμετανόητος, κουβαλώντας πάνω του ὅλες τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, μὲ πρώτη καὶ κυριότερη τὸ φρικτὸ καὶ δαιμονικὸ πρωτεῖο, ὡς ὂ «ἀντιπρόσωπος (vicarius) τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ», προκειμένου νὰ κατοχυρώσει καὶ ἔμπρακτα τὴν οἰκουμενική του ἀναγνώριση, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους. Αὐτὴ τὴ φορὰ μάλιστα θὰ ἔρθει μὲ περισσότερο «ἀέρα» καὶ ἔπαρση σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη ἐπίσκεψή του, διότι δυστυχῶς ἢ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρὰ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ἦταν, ἔχει ἀναγνωρίσει τὸν Παπισμὸ ὡς ἀληθὴ «Ἐκκλησία». Είναι λοιπὸν ὑπερβέβαιο, ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους τὶς ὁποῖες θὰ τοῦ ἀποδώσει ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, θὰ τοῦ ἀποδοθοῦν καὶ ὕψιστες ἐκκλησιαστικὲς τιμὲς ὡς ἀρχηγοῦ της «Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας», τόσο ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν. 

Ὅμως ἐδῶ τίθεται τὸ καυτὸ ἐρώτημα: Ἡ ἀπόδοση ἐκκλησιαστικῶν τιμῶν, (ἀντὶ ἐλέγχων), σὲ ἕναν αἱρεσιάρχη εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας; Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας οὐδέποτε στὸ παρελθὸν τίμησε αἱρεσιάρχες. Ἀντίθετα μάλιστα συγκροτοῦσε Συνόδους, στὶς ὁποῖες ἤλεγχε τὶς κακοδοξίες τῶν καὶ τοὺς ἀπέκοπτε ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τὸ ἔκανε αὐτὸ ὄχι ἀπὸ μίσος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀληθινὴ ἀγάπη, μὲ σκοπὸ νὰ συναισθανθοῦν τὴν πλάνη τους καὶ νὰ μετανοήσουν. Ἑπομένως ἡ ἀπόδοση ἐκκλησιαστικῶν τιμῶν στὸν «Πάπα» Φραγκίσκο, σὲ ἕναν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη, προσβάλλει καὶ ἀκυρώνει στὴν πράξη σειρὰ Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, ποὺ καταδίκασαν τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση. Προσβάλλει ἐπίσης καὶ ἀκυρώνει τοὺς ἀγῶνες τῶν μεγάλων ἀντιπαπικῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὂ Παλαμᾶς, ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς κ.α. Ὑποδεχόμενοι τὸν Πάπα μὲ ὕψιστες ἐκκλησιαστικὲς τιμές, δείχνουμε στὴν πράξη ὅτι δὲν τὸν ἀγαποῦμε ἀληθινά, διότι δὲν τὸν βοηθοῦμε νὰ μετανοήσει. Ἀντίθετα μάλιστα, γινόμαστε αἰτία νὰ σκληρύνεται ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἀμετανοησία. 

Πέραν αὐτῶν, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα θὰ ἔχει καὶ πολλὲς ἄλλες τραγικὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας καὶ γενικότερα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ ἀπαριθμήσουμε μερικές: 

α) Θὰ προκαλέσει γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ βαρύτατο σκανδαλισμὸ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Θὰ ἀμβλύνει τὸ Ὀρθόδοξο αἰσθητήριό του καὶ θὰ ἐπιφέρει στὴ συνείδηση τοῦ σύγχυση τῶν ὁρίων μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ αἱρέσεως. 

β) Θὰ προωθήσει τὸν λαϊκὸ Οἰκουμενισμό, διότι θὰ δοθεῖ παγκοσμίως, σὲ Ὀρθοδόξους καὶ ἑτεροδόξους, ἡ ἐντύπωση, ὅτι μὲ τὸν Παπισμὸ εἴμαστε μία Ἐκκλησία καὶ δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε. 

γ) Θὰ βαθύνει ἀκόμη περισσότερο τὸ ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἀντικανονικοῦ καὶ ἀκύρου οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου δημιουργηθὲν πανορθόδοξο σχίσμα, πράγμα τὸ ὁποῖο θέλει διακαῶς ὁ «Πάπας». Ἤδη στὸ προηγούμενο ἄρθρο μᾶς κάναμε λόγο γιὰ τὴν ἀμοιβαία προσπάθεια Φαναρίου καὶ Βατικανοὺ γιὰ την «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», μέσω τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν σχηματικῶν του Ἐπιφανίου. 

δ) Μὲ τὴν ψευδῆ εἰκόνα ποὺ δίνουμε πρὸς τὰ ἔξω, ὅτι μὲ τοὺς παπικοὺς εἴμαστε ἕνα, μία Ἐκκλησία, ἀποθαρρύνουμε ὅσους ἀπὸ τοὺς παπικοὺς θέλουν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν Παπισμὸ καὶ νὰ γίνουν Ὀρθόδοξοι. 

ε) Ἐνθαρρύνουμε καὶ νομιμοποιοῦμε τὴν παράνομη καὶ ὕπουλη προσηλυτιστικὴ δράση τῆς Οὐνίας, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. 

στ) Ὑποδεχόμενοι τὸν Πάπα, ἀμνηστεύουμε καὶ διαγράφουμε ἀπὸ τὴν ἱστορική μας μνήμη τὰ διαχρονικὰ ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γενικότερα τῶν ἀτόμων καὶ τῶν λαῶν διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἐγκλήματα γιὰ τὰ ὁποία δὲν μετανόησαν ἔμπρακτα, οὔτε ὁ νῦν Πάπας, οὔτε οἱ προκάτοχοί του. Ἀπαριθμοῦμε μερικά: 

Οἱ ἑκάστοτε «Πάπες» ἀπέδειξαν στὸ διάβα τῶν αἰώνων τὰ πλέον ἀνθελληνικά τους αἰσθήματα καὶ προθέσεις. Τὸ Γένος μας μόνο μίσος καὶ ἐκδίκηση ἔχει νὰ θυμᾶται ἀπὸ τὸ Βατικανό. Μὲ τὶς φοβερὲς καὶ φονικὲς σταυροφορίες διέλυσαν τὴν χριστιανικὴ αὐτοκρατορία μας, τὴν ἔνδοξη Ρωμανία καὶ ἐπιτάχυναν καὶ διευκόλυναν τὴν ὀθωμανικὴ προέλαση καὶ κατάκτηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς. Ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Δ΄ Σταυροφορίας, τὸ 1204, οἱ Φράγκοι κατέλαβαν τὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ «Πάπα» Ἰννοκεντίου τοῦ Γ΄, ἐπιδόθηκαν σὲ τέτοιους βανδαλισμούς, καταστροφές, ἁρπαγὲς καὶ λεηλασίες, ὥστε δὲν ἔχουν ἱστορικὸ προηγούμενο. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Φραγκοκρατίας τὸν 13ον αιώνα, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τοὺς παπικούς, μὲ τὶς εὐλογίες καὶ ἐντολὲς τῶν ἑκάστοτε Παπῶν. 

Δὲν ἔκαναν σχεδὸν τίποτε γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης, (1453), ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 

Στὰ τετρακόσια χρόνια της ὀθωμανικῆς δουλείας οὐδεμία κίνηση ἔγινε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας, παρὰ τὶς ἀμέτρητες ἐκκλήσεις γιὰ βοήθεια. Ἀντίθετα μάλιστα, ἐκμεταλλεύονταν τὴν τουρκικὴ καταπίεση, σύναπτε συνθῆκες μὲ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη, γιὰ νὰ προστατεύει τοὺς παπικοὺς ὑπηκόους της καὶ τὸ χειρότερο: γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει ἐλεύθερα προσηλυτισμὸ μέσω τῆς πληθώρας τῶν φανατικῶν μισιοναρίων του. Ἂς σημειωθεῖ πὼς οἱ συμπαγεῖς παπικοὶ πληθυσμοὶ στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, (π.χ. Κυκλάδες), δὲν γνώρισαν τουρκικὴ σκλαβιά! 

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως οὐδεμία βοήθεια, οὔτε καν λεκτικὴ στήριξη, ὑπῆρξε πρὸς τὸ ἀγωνιζόμενο Ἔθνος μας ἀπὸ τὸ Βατικανό. Μάταια παρακαλοῦσε ὁ ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανὸς τὸν τότε «Πάπα» νὰ βοηθήσει, ἔστω διπλωματικά, τὴν Ἑλλάδα! 

Ὅταν κατὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὁ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ ἔσφαζε καὶ ρήμαζε καὶ γινόταν ἐκεῖ ὄργιο γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ καὶ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ «Πάπας» συνέχαιρε τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ. 

Γιὰ τὴν ἄνανδρη εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο τὸ 1974 καὶ γιὰ τὶς πρωτοφανείς θηριωδίες τῶν δὲν βρῆκε νὰ πεῖ οὔτε ἕνα λόγο συμπαραστάσεως ὁ «Πάπας» πρὸς τοὺς δοκιμαζομένους Κυπρίους ἀδελφούς μας. 

Οὐδεμία φωνὴ διαμαρτυρίας ὑπῆρξε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ κατὰ τὴν ἄνανδρη καὶ δόλια ἐπίθεση τοῦ φασιστικοῦ ἰταλικοῦ κράτους κατὰ τῆς πατρίδος μας τὸ 1940. Μία πληθώρα στρατιωτικῶν παπικῶν «ἱερέων» στήριζαν τοὺς φασίστες Ἰταλοὺς εἰσβολείς στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας καὶ τοὺς συνόδευσαν στὴν κατακτημένη Ἑλλάδα. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὅτι τὸ Βατικανὸ ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες παπικοὺς νὰ «σημαδεύουν» τὰ σπίτια τους καὶ τὶς περιουσίες τους, ὥστε νὰ μὴν βομβαρδίζονται ἀπὸ τὰ ἰταλικὰ ἀεροπλάνα (π.χ. στὴν Πάτρα)! 

Τέλος δὲν εἴδαμε τὴν παραμικρή, (ἂν ὄχι οἰκονομική), τουλάχιστον διπλωματικὴ στήριξη τῆς χώρας μας στὴν οἰκονομικὴ κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν. Μόνο κάποια σπασμωδικὰ «κροκοδείλια δάκρυα», χύθηκαν, γιὰ τὸ θεαθῆναι! 

Τί νὰ ποῦμε γιὰ Ἱερὰ Ἐξέταση, τὴ νύχτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, μὲ τὴ σφαγὴ 29000 Γάλλων Οὐγενότων, τὴν συστηματικὴ ἐξόντωση Ὀρθοδόξων διὰ τῆς Οὐνίας στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, τὴ γενοκτονία 880.000 Σέρβων Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου; Γενοκτονία γιὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνον δὲν ἔδειξε τὴν παραμικρὴ μετάνοια τὸ Βατικανό, ἀλλὰ ἀντιθέτως μάλιστα, «ἁγιοποίησε» τὸν αὐτουργὸ αὐτῆς τῆς γενοκτονίας, στυγνὸ ἐγκληματία καὶ δολοφόνο Καρδινάλιο τοῦ Ζάγκρεμπ Ἀλουΐσιο Στέπινατς. Τὰ ἔχουμε ἤδη σχολιάσει σὲ παλαιότερες ἀνακοινώσεις μας. 

Ὡστόσο τὰ ἐγκλήματα τοῦ Βατικανοῦ συνεχίστηκαν καὶ στὰ νεώτερα χρόνια. 

Στὶς 17.6.1993 ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου ἀποκάλυψε μὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» πως «στὴν διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας συνεργάστηκε τὸ Βατικανὸ μὲ τὴν Γερμανία». Ο πολιτικὸς καὶ πρώην Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος «ἀπεκάλυψε στὴν Δυτικοευρωπαϊκὴ Ἕνωση ὅτι ἡ παπικὴ τράπεζα I.D.R έστειλε στὸν Κροατικὸ στρατὸ 2.000.000 δολλάρια γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅπλων, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον των Ὀρθοδόξων Σέρβων».[1] Ἐντυπωσιακὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνατριχιαστικὴ ἀποκάλυψη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Γ. Ρωμαίου, ὅτι σὲ ἐπίσκεψη διπλωματῶν στὸ Βατικανὸ κατὰ τὸν πόλεμο τῆς Βοσνίας, ὁ «Πάπας» τοὺς συνέστησε: «Ἀφοπλίστε τοὺς Σέρβους ἢ ἐξοπλίστε τοὺς Μουσουλμάνους».[2] Ἐπίσης ἔγινε γνωστὸ ὄτι «ὁ ‘Πάπας’ Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ δέχτηκε τὸν σχισματικὸ ἐπίσκοπο τῶν Σκοπίων ὡς ἀρχηγὸ τῆς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας», καὶ «ἀπηύθυνε χριστουγεννιάτικες εὐχὲς στὴ Μακεδονικὴ γλώσσα, ἐνεργῶν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων μιᾶς Ὀρθόδοξης χώρας, τῆς Ἑλλάδος.» [3] 

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἀντορθόδοξα ἐγκλήματα τοῦ Βατικανοῦ, ἢ τὶς ἀνθελληνικὲς ἐνέργειές του, δὲν ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν λαλίστατο κ. Φραγκίσκο οὔτε ἴχνος συγνώμης, οὔτε τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια. Πῶς λοιπὸν νὰ τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ ἔρθει καὶ νὰ τὸν ὑποδεχτοῦμε μὲ ἐκκλησιαστικὲς τιμές, μὲ τὸ βεβαρυμμένο ποινικὸ μητρῶο του Παπισμοῦ ποῦ τὸν συνοδεύει; Πῶς νὰ τὸν ὑποδεχτοῦμε, ἀφοῦ δὲν ἔχει μετακινηθεῖ ἀπὸ τὶς πλάνες τοῦ παπισμοῦ οὖτε στὸ ἐλάχιστο, ἐνῶ παραμένει πιστὸς στὴν ἀνθελληνικὴ γραμμὴ τοῦ Βατικανοῦ καὶ δὲν ἀποκηρύσσει τὸ ἐγκληματικὸ παρελθόν του; Τὸν Πάπα ὀφείλουμε νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε μόνον «ἰματισμένον καὶ σωφρονούντα», μετανοημένο, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱὸς τῆς παραβολῆς καὶ ὄχι ἀμετανόητο καὶ ἐπηρμένο. 

Ἑπομένως ἔχουμε καθῆκον καὶ ὑποχρέωση νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὁποιοδήποτε νόμιμο μέσο καὶ πολιτισμένο τρόπο στὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Φραγκίσκου στὴν ποτισμένη μὲ αἵματα ἁγίων καὶ ἡρώων της πατρίδας μας! Ἂς ἔρθει ὡς ἁπλὸς προσκυνητής, διαφορετικὰ ὡς «Πάπας», εἶναι ἀνεπιθύμητος! Ἡ Ἑλλάδα μας, ὅπως καὶ ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες χῶρες δὲν ἀνήκουν στην «ἐλέω Θεοῦ» δικαιοδοσία του, διότι γιὰ μᾶς τὸ ὀλέθριο παπικὸ δόγμα τοῦ πρωτείου ἐξουσίας ἀποτελεῖ κατάφωρη κακοποίηση τῆς Εὐαγγελικῆς Διδασκαλίας καὶ φρικτὴ ὕβρη κατὰ τοῦ Θεοῦ! 

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν 

[1] Ἄρχ. Κοτσώνη Ἰωαννικίου, Τὸ πρόσωπον καὶ τὸ προσωπεῖον τοῦ Παπισμοῦ, σέλ. 5 
[2] Ἐφημ. «Τὸ Βῆμα», 31-1-1993 
[3] Παναγ. Σημάτη, θεολόγου, Ἡ Πατερικὴ στάση στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Πρότυπες Θεσσαλικὲς ἐκδόσεις 2008,

7 σχόλια:

 1. Ουτε σαν απλος προσκυνητης να ρθει,ουτε τιποτα.
  Να ναι καλα σαν ανθρωπος,να χει την υγεια του κ ας κατσει στ αυγα του στη Ρωμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έξω από την Ελλάδα μας ο ψευδοπροφήτης της αντίχριστης σιωνιστικής νέας τάξης Πάπας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ καί οι ελάχιστοι παραδοσιακή Μητροπολίτες, εάν έρθει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο,και συμπροσευχηθουν,πρέπει νά σταματήσουν την μνημόνευση του αιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. π.Θεόδωρος Ζήσης, Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα

  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ

  Τούς αἱρετικούς δέν τούς τιμοῦμε. Τούς καταδικάζουμε

  Επί χίλια ετη μετά τήν απόσχιση των Παπικών από τήν Εκκλησία ουδέποτε διανοήθηκε κάποιος Ορθόδοξος πατριάρχης, μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος, Επί-σκοπος νά υποδεχθεῖ καί νά τιμήσει τόν πάπα, πολύ περισσότερο νά συμπροσ-ευχηθεῖ μαζί του. Αυτήν τήν σταθερή Ορθόδοξη παράδοση, Η οποία στηρίζεται στό οτι ο Παπισμός εἶναι αίρεση, αλλά καί στήν διεκδίκηση παγκοσμίου πρωτείου εξουσίας, κοσμικῆς καί εκκλησιαστικως, προσπαθει
  νά αποδυναμώσει ο Παπισμός μέ τίς επισκέψεις τοῦ πάπα σέ Ορθόδοξες χώρες. Στό παγκόσμιο κοινό, χριστιανικό καί θύραθεν, μεταδιδόμενες οἱ εικόνες τῶν επισκέψεων, αφήνουν τήν εντύπωση οτι, αφοῦ οἱ Ορθόδοξοι τιμοῦν τόν πάπα, δέν υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους καί τόν αναγνωρίζουν ολοι ως πρώτο ηγέτη της Χριστιανοσύνης.

  3. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ελληνες δέν τίμησαν τόν πάπα τό 2001.

  Γιά τήν Ελλάδα, τήν χώρα από τήν οποία προέρχομαι, ηταν αδιανόητη ακόμη καί η σκέψη στούς κύκλους τοῦ Βατικανοῦ νά οργανώσουν επίσκεψη τοῦ πάπα στήν Αθήνα. Οἱ Ελληνες Ορθόδοξοι εθεωροῦντο ως οι πλέον αντιπαπικοί μεταξύ τῶν Ορθοδόξων, μέχρι καί τῆς εποχῆς του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (1998-2008), ὁ οποῖος δυστυχως υπέκυψε σέ πολιτικές καί αλλες πιέσεις, ιδιαίτερα λόγο του εὐρωπαϊκού προσανατολισμοῦ τῆς χώρας, καί συμπράττοντας μέ τήν πολιτική ηγεσία συνδιοργάνωσαν επίσημη
  επίσκεψη τοῦ Πολωνοῦ γηραιου πάπα στίς 4 Μαΐου τοῦ 2001.

  Οι αντιδράσεις τοῦ πληρώματος τῆς Εκκλησίας ηταν σεισμικές.

  Ο Αρχιεπίσκοπος δέν τόλμησε νά συγκαλέσει τήν Ιεραρχία, διότι η πλειονότης των Αρχιερέων ηταν αντίθετη, ομόφωνη η Ιερά Κοινότης τοῦ Αγίου Ὄρους αντέδρασε, διακόσια μοναστήρια (200) Εκτός τοῦ Αγίου Ορους, χριστιανικά σωματεῖα, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μέ επιστολές,
  ημερίδες, αγρυπνίες, συνεντεύξεις, ψηφίσματα, συλλαλητήρια μπροστά στό κτήριο τῆς αρχιεπισκοπῆς προσπάθησαν νά αλλάξουν τήν απόφαση τοῦ Αρχιεπισκόπου.
  Τό υγιές πλήρωμα τῆς Εκκλησίας, η Εκκλησία, πού δέν εἶναι μόνον ὁ προκαθήμενος καί ελάχιστοι φιλοπαπικοί επίσκοποι, ηταν αντίθετη στήν επίσκεψη τοῦ πάπα. Ὁ πάπας τελικά ηλθε, αλλά δέν τόν υποδέχθηκε ο ὀρθόδοξος λαός, η Εκκλησία τῆς Ελλάδος·
  τόν υποδέχθηκαν μέ ισχυρή αστυνομική προστασία ὁ Αρχιεπίσκοπος καί τά μέλη τῆς μικρης δωδεκαμελοῦς συνόδου, χωρίς κοινή δημόσια εμφάνιση, γιά νά αποφευχθοῦν οι αντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.
  Τόν λαό τόν εκρυψαν καί τόν εξαφάνισαν οι κυβερνῶντες, γιά νά μή τούς δυσφημήσει καί χαλάσει τό εὐρωπαϊκό προφίλ τῆς χώρας.

  Σεβασμιώτατε μητροπολίτα Πειραιώς

  Η ΜΙΣΉ ΑΛΉΘΕΙΑ, ΕΊΝΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΨΈΜΑ.

  ΤΌΤΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΆΛΕΣΕ ΜΌΝΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΗΓΕΣΊΑ.
  Αλλά και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.

  Θα στείλω και βίντεο που δείχνει την υποδοχή του παπά από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χριστοδούλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. video/x7p8r7u

  Η ΑΝΤΊΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΊΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΎ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. - Κατ’ ἀρχὴν κανεὶς δὲν εἶναι ἀντίθετος στὴν ἐπίσκεψη τοῦ οἱουδήποτε στὴ χώρα μας, διότι αὐτὸ ὑπαγορεύει ἡ δημοκρατική μας ἑλληνορθόδοξη Παράδοση.

  Από που και ως που το απαγορεύει αυτό η "δημοκρατική" και ελληνορθόδοξή παράδοσή μας;
  Δεν το απαγορεύει καθόλου!
  Η δημοκρατία έχει κανόνες που είναι αυστηροί.
  Εκτός από τα ατομικά δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις, που όταν δεν τηρούνται επιφέρουν τιμωρίες. Το άρθρο σας σαφώς αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και οφείλουν να λάβουν αντίστοιχες ανταμοιβές. Είναι άξιοι να μην ξαναπατήσουν το ποδάρι τους στον τόπο μας, όχι μόνο οι πάπες και οι καπουτσίνοι, αλλά ίσως και οι πιστοί τους που μας έρχονται για τουρισμό.

  Και από πότε η παράδοσή μας διδάσκει σεβασμό στον πάπα; Η παράδοσή μας διδάσκει σεβασμό σε αυτούς που έχουν ελπίδα ή θέληση να μετανοήσουν. Σε αυτούς που δεν έχουν, γιατί δεν το θέλουν, ο Χριστός διέταξε να τους εγκαταλείπουμε, να απομακρυνόμαστε από αυτούς και να τινάζουμε ακόμα και τις σκόνες που κράτησαν τα υποδήματα μας όσο βρισκόμασταν στους τόπους τους. Οι άγιοι μας είπαν πως στους αιρετικούς δεν πρέπει να λέμε καν καλημέρα! Αυτόν ακριβώς τον σεβασμό διδάσκει η παράδοσή μας. Όταν κάποιος δε θέλει να είναι εικόνα Θεού, δεν είναι άξιος σεβασμού. Τέλος.
  Δε θα θέλουμε την απώλειά τους φυσικά, αλλά θα πρέπει να τους φερόμαστε ψυχρά για να τους δείξουμε πως δεν τους θέλουμε για την αίρεσή τους ή για την βλασφημία τους.
  Επίσης, το να μην επιτρέπουμε στον πάπα να πατήσει το βρώμικο ποδάρι του στο χώμα μας, δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά ένδειξη σεβασμού στους προγόνους μας και στην πίστη μας, στον Θεό μας, στην ιστορία μας και στις παραδόσεις μας. Μακάρι να έδινε και ο πάπας τόσο βάρος στις παραδόσεις του. Τότε δε θα ήταν μασόνος και θα είχε μερικές αιρέσεις λιγότερες πάνω στο κεφάλι του.


  - Ἀντίθετα μάλιστα τὸν ἀγαποῦμε, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν σωτηρία του.

  Αν τον αγαπάτε, δεν θα τον αφήσετε να πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, χωρίς να μετανοήσει και να αλλαξοπιστήσει.
  Ο Πατροκοσμάς είπε πάντως να τον καταριόμαστε, όχι να προσευχόμαστε γι' αυτόν. Εκεί που είναι δεν υπάρχουν ελπίδες σωτηρίας. Δεν είναι καν παπικός. Ένας μασόνος του κερατά είναι. Τον διάολο προσκυνά.

  - διότι δυστυχῶς ἢ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρὰ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ἦταν

  Όχι μισά λόγια!
  Ήταν "αιρετική μάζωξη, αιρετικών ρασοφόρων, προσποιούμενων τους αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνομωτούντων μετά συνοδείας παρευρισκόμενων αιρετικών και μυστικών πρακτόρων μεγάλων δυνάμεων". Ελπίζω να το διατύπωσα ορθά και ξεκάθαρα. Δέχομαι βελτιώσεις στον ορισμό.

  Η Μητρόπολή σας γιατί δεν καταδίκασε το Κολυμπάρι ως αιρετικό; Γιατί δεν ξεσηκώσατε το ποίμνιό σας; Γιατί δεν βοηθήσατε στην συλλογή υπογραφών για την καταδίκη του; Γιατί δεν ζητάτε Οικουμενική Σύνοδο, που όχι απλά θα καταδικάσει το Κολυμπάρι, αλλά θα καταδικάσει και αυτούς που το αποδέχτηκαν;

  - Θὰ βαθύνει ἀκόμη περισσότερο τὸ ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἀντικανονικοῦ καὶ ἀκύρου οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου δημιουργηθὲν πανορθόδοξο σχίσμα


  Η Μητρόπολή σας γιατί δεν καταδίκασε την κακοκεφαλία του Φατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ως αντικανονική; Γιατί δεν ξεσηκώσατε το ποίμνιό σας; Γιατί δεν βοηθήσατε στην συλλογή υπογραφών; Γιατί δεν ζητάτε Οικουμενική Σύνοδο, που όχι απλά θα καταδικάσει την κακοφαλία, αλλά θα καταδικάσει και αυτούς που την αποδέχτηκαν; Ομοίως, άλλοι Μητροπολίτες που έκριναν αρνητικά την κακοκεφαλία, γιατί δεν βοήθησαν πουθενά σε όλα αυτά;

  - Ἂς ἔρθει ὡς ἁπλὸς προσκυνητής, διαφορετικὰ ὡς «Πάπας», εἶναι ἀνεπιθύμητος!

  Αν είναι να έρθει, ας έρθει σε μικρά κομμάτια για να τον ταΐσω σε κάνα αδέσποτο σκυλί.
  Ίσως το σκυλί δεν πάθει τίποτα και βγει κάτι καλό από την όλη υπόθεση.
  Διαφορετικά, πάντα ανεπιθύμητος θα είναι.

  Ακόμα και ορθόδοξος να γινόταν (που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ), δε χρειάζονταν να έρθει εδώ. Θα του στέλναμε ορθόδοξους παπάδες στην Ιταλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά τα λες αδερφέ μου, αν θέλεις στο τέλος του σχολίου σου.
   Βάζε κάποιο όνομα, γιατί γράφουν πολύ ανώνυμα, και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ποιος;
   Και γίνεται μπέρδεμα όταν είναι να αναφερθούμε σε κάποιον.

   Στο προηγούμενο σχόλιό μου, ήταν απόσπασμα από κείμενο του πατρός Θεοδώρου Ζήση.
   Όλο το κείμενο του υπάρχει στο chrome. Γράφοντας:

   π.Θεόδωρος Ζήσης, Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα

   Δυστυχώς σήμερα σεβασμιώτατε μητροπολίτα Πειραιώς,

   ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΜΑΣ ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΚΑΤΆΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑΣ.

   Αν ήταν οι χριστιανοί διπλωμάτες.

   ΣΉΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΧΑΜΕ ΟΎΤΕ ΑΓΊΟΥΣ, ΟΎΤΕ ΜΆΡΤΥΡΕΣ.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.