2 Φεβ 2020

Γέροντας Παΐσιος: «Λίγα εἶναι τὰ ψωμιά τῆς ΕΟΚ… Θὰ τὴν διαλύσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι»

Τὸ παρακάτω κείμενο γράφτηκε πρὶν χρόνια ὅμως σήμερα πλέον εἶναι πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ! 
Τοῦ Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ
Ἔχουν περάσει περίπου εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἄκουσα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ αὐτιὰ τὸν γέροντα Παΐσιο νὰ μᾶς λέει ὅτι «λίγα εἶναι τὰ ψωμία τῆς ΕΟΚ… Θὰ τὴν διαλύσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι. Αὐτοὶ εἶναι ἕνας λαὸς καὶ συνεργάζονται… σοῦ λέει, τί γίνεται τώρα ἐδῶ; Ο Χίτλερ σηκώνει πάλι κεφάλι; Καὶ θὰ τὴν διαλύσουν…»
Μετὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις ὅπου ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ κερδοσκόποι, (δηλαδὴ ἡ μεγαλύτερη τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς Goldman and Sachs καὶ ἄλλοι), ἐπιτίθενται ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ κοινὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα, τὸ εὐρώ, καὶ μέσω αὐτοῦ στὴν ἑνότητα τῆς ἴδιας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἦρθαν στὸ νοῦ μου τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου γέροντα Παϊσίου. Ἡ σοβαρότητα τῆς ἀπειλῆς ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν ὁλόκληρο μηχανισμὸ γιὰ νὰ...

ἀντιμετωπίσουν αὐτὴν τὴν ἐπίθεση ἀλλὰ καὶ ἄλλες μελλοντικές.
Μὲ αὐτὸ τὸ σημείωμα θέλω νὰ μοιραστῶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν θεϊκὴ σιγουριά ποὺ γεννοῦν τὰ λόγια τοῦ γέροντα στὴν ψυχή μου... Μᾶς προεῖπε τὰ γεγονότα πρὶν συμβοῦν, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μᾶς δώσει θάρρος καὶ κουράγιο ὅταν θὰ ἔρθει τὸ μπουρίνι. Τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα καὶ θὰ περάσουμε δύσκολα ὅπως μᾶς προειδοποιοῦσε πρὶν ἀπὸ μία εἰκοσαετία ὁ γέροντας… ὅμως ἡ κατάληξη εἶναι καλή.
Βλέπεις σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα... Σήμερα οἱ φίλοι μας θέλουν νὰ μᾶς ‘τσαλακώσουν’ καὶ οἱ ἐχθροί μας νὰ μᾶς ξεσκίσουν… «Δὲν πειράζει ὅμως, ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του», ἔλεγε μὲ νόημα.
Σὲ ἄλλη περίσταση εἶπε Θὰ φέρει ὁ Θεὸς ἔτσι τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων ὥστε στὸ τέλος θὰ μᾶς βοηθήσουν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι.
Προϋπόθεση ὅμως γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν Θεία βοήθεια εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατί σήμερα ἔχουμε πιάσει πάτο ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις ἀλλὰ κυρίως ἠθικὰ καὶ πνευματικά. Ὅλοι καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὃ λαός,
Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του, ἔχει φέρει τὴν ἠθικὴ κατάντια καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρὰ της τὴν διαφθορά, τὴν διάλυση τοῦ κράτους καὶ τὴν οἰκονομικὴ χρεοκοπία….
Ὅμως ὁ γέροντας εὐελπιστοῦσε ὅτι θὰ μετανοήσουμε…. Ἔλεγε σήμερα οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν γιὰ τὸν Χριστό… ἔχω δουλειά, λένε καὶ σοῦ γυρίζουν τὴν πλάτη… ὅμως θὰ συμβοῦν γεγονότα ποὺ θὰ συνταραχθοῦν τὰ ἔθνη, δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα παρουσία ἀλλὰ θὰ εἶναι Θεία ἐπέμβαση στὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας… μετὰ ἀπὸ αὐτὸ θὰ σὲ τραβᾶνε ἀπὸ τὸ μανίκι καὶ θὰ λένε …ἔλα ἐδῶ νὰ μᾶς πεῖς τί ξέρεις γιὰ τὸν Χριστό... Θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι ἐκκλησάκια καὶ τὰ λεωφορεῖα εἰκονίτσες… μοῦ εἶπε κάποτε ποὺ τὸν ρώτησα γεμάτος στεναχώρια γιὰ τὴν πνευματική μας κατάντια.
Ἃς ἐργασθοῦμε λοιπὸν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, μὲ ἐλπίδα καὶ θάρρος, ὁ καθένας ἀπὸ τὸ πόστο του καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ διαθέτει… Βλέπεται ἡ Ἑλλάδα δὲν παράγει αὐτοκίνητα, ἀλλὰ ἀκόμα ‘βγάζει’ Ἁγίους… ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀξία της, στὴν ζωντανὴ ὀρθόδοξη παράδοσή της, ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα ‘βγάζει’ ΑΓΙΟΥΣ… ὅ,τι πολυτιμότερο δηλαδή.

"Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἠμῶν οὐδεὶς καθ’ ἠμῶν"

5 σχόλια:

 1. Eυρωπαικη Eνωση : To άντρο των δ ι ε θ ν ω ν N τ α β α τ ζ η δ ω ν , T υ χ ο δ ι ω κ τ ε ς και g a n g s t e r s , A γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω ν , σ υ μ μ ε τ ε ι χ ε από κ ο ι ν ο υ με τους α λ λ ο υ ς g a n g s t e r s , τους Aμερικανους , σε A v ε λ ε η τ ο " A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ ο " B o μ β α ρ δ ι σ μ ο στη μ α ρ τ υ ρ ι κ η Σερβία και το μ α ρ τ υ ρ ι κ ο Koσσοβο , είναι π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο A π α ν θ ρ ω π η και μ ι σ α ν θ ρ ω π η από ότι πιστεύαμε , Z η τ ε ι Eυρωστρατο για τη B ι α ι η π α τ α ξ η των A v τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν , π ρ ο ω θ ε ι το σ ο δ ο μ ι σ μ ο , το κ ι ν α ι δ ι σ μ ο , την ε υ θ α ν α σ ι α , τη κ τ η ν ο β α σ ι α . B o θ ρ ο ς T ε ρ α σ τ ι ω ν διαστάσεων γ ε μ α τ ο ς με σ κ α τ α .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτοι που ΤΩΡΑ μας εχθρευονται,μας μισουν θανασιμα και θελουν να μας αφανισουν απο το προσωπο της γης,
  θα τα φερει τα πραγματα ετσι ο
  ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ που και αυτοι οι ιδιοι(αμερικανοι,εγγλεζοι κλπ),
  θα ερθει η ευλογημενη εκεινη ωρα που θα μας ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ εστω και αθελα τους
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
  Θα παραμιλαει η ανθρωποτητα ολοκληρη
  τοτε απο το μεγαλειο και την ευλογια που θα εχει η πατριδα μας απο τον ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟ ΜΑΣ.
  Θα περασουμε δυσκολα,ναι,θα δοκιμαστουμε ισως σκληρα,ναι,αλλα
  η συνεχεια για τον τοπο μας θα ειναι
  κοσμοιστορικη,πρωτοφανης στην παγκοσμια ιστορια αλλα περα για περα αληθινη και μοναδικη.

  Το ευαγγελιο του Σωτηρος ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ θα μεταδιδεται την ιδια στιγμη ταυτοχρονα σε ολες τις χωρες της γης...

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.
  Θα καταργηθει καθε τι το δαιμονικο
  ΛΕΣΧΕΣ,"ΣΤΟΕΣ',ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ,κλπ..κλπ.

  Μιλω για την Αναλαμπη της Ορθοδοξιας
  Θα εμφανιζεται στον ουρανο της πατριδος μας κατα την ανατολη του ηλιου,- ΠΡΩΤΑ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ -.
  Τοτε δεν θα υπαρχει ελληνικο σπιτι, σχολειο,κλπ, χωρις τον ΣΤΑΥΡΟ.
  Μονο με την ακλονητη ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ στον παντοδυναμο ΚΥΡΙΟ και στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ μονο τοτε ολοι μας σαν λαος "ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ" θα ζησουμε
  με τον ΧΡΙΣΤΟ στην καρδια μας και στην ζωη μας και τοτε η γλυκεια μας η πατριδα θα ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ απο το κακο και τα διαβολικα δεσμα που τις επεβαλαν οι κακοριζικοι ευρωπαιοι σαταναδες.
  ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ.
  Ιωαννης  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΧ,ΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ !
  Καλλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολλα θα μας κανουν ακομα...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΓΙΟΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
  Ο άγιος Παΐσιος ποτέ δεν δήλωσε ότι είναι προφήτης, απλώς εξέφραζε κάποιες προσωπικές του γνώμες και προβλέψεις. Εάν δούμε μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, θα διαπιστώσουμε ότι ο κάθε προφήτης δήλωνε ρητά την ιδιότητά του. Δηλαδή έλεγε δημοσίως ότι είναι προφήτης και μεταφέρει μήνυμα από τον ίδιο το Θεό, λέγοντας '' τάδε λέγει Κύριος ''.
  Στεναχωριόταν πάρα πολύ και θύμωνε ο άγιος Παΐσιος, διότι πολλοί άνθρωποι τον θεωρούσαν και τον παρουσίαζαν ως θαυματοποιό και προφήτη, με σκοπό να σαγηνεύουν τον κόσμο για δικό τους όφελος και φιλοδοξία. Και γι’ αυτό πολύ συχνά και με παράπονο έλεγε, ‘’ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ, από τους δήθεν αυτοπρόβλητους πνευματικούς πατέρες ‘’. Και αυτή την φράση του, το παράπονό του δεν έχει γράψει ποτέ κανένας
  Προσβάλουν την ιερά μνήμη του Αγίου Παϊσίου, όλοι εκείνοι που αναφέρουν δήθεν προφητείες του, οι οποίες μετά από καιρό αυτοαναιρούνται. Αλλά και διαπράττουν την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι προσδίδουν σε ανθρώπους δήθεν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία όμως δεν τα έχουν, όπως προφητείες, οράματα, θαύματα κ.λ.π .
  Ο ίδιος ο άγιος Παΐσιος έλεγε συχνά ‘’ Από τα 250 θαύματα & οράματα που είδα, μόνο τα 2 ήταν από το Θεό, όλα τα άλλα ήταν σατανικές παγίδες ‘’.
  Ακόμα ο άγιος Παΐσιος λίγο πριν πεθάνει έλεγε ότι, μετά από 10 χρόνια προβλέπει τον θρίαμβο της ορθοδοξίας και της Ελλάδος ( κάτι που δεν έγινε). Παρακαλώ δείτε στο παρακάτω βίντεο την μαρτυρία του π. Θεοκλήτου του Διονυσιάτου, ο οποίος διαφωνούσε με την γνώμη του αγίου Παΐσιου και τελικά δικαιώθηκε. https://www.youtube.com/watch?v=PAIba2YOi2o

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.