13 Φεβ 2020

"Οἱ πομπώδεις τελετές καί συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους ἐπιδεινώνουν ἀντί νά ἰατρεύσουν τά τραύματα"

Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
Ἀδελφοί μου,
«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» ψάλλουμε κατά τήν διάρκεια τῆς ἱερᾶς καί κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. Μετάνοια καί σωτηρία! Μετάνοια, ὁ ἀληθής δρόμος τῆς κατά Χριστόν καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θεοφιλοῦς χριστιανικῆς ζωῆς.Μετάνοια, ἡ μακαρία ὁδός τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας καί ὁ πλέον θεάρεστος τρόπος ζωῆς. Ἡ ἀληθινή ἰσόβιος μετάνοια ὁδηγεῖ ἐπί τοῦ ἀσφαλοῦς καί ἐξασφαλίζει τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίαν, ἀφοῦ «ἐν οὐδενί ἄλλῳ (ὀνόματι) ἡ σωτηρία ἡμῶν».
Ἡ ζωή τῆς μετανοίας καί ἡ προσοικείωσις τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μᾶς περιθριγκώνουν πνευματικά καί μᾶς προστατεύουν καί προφυλάσσουν ἀπό τήν δουλεία καί αἰχμαλωσία τοῦ διαβόλου καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κακοῦ.
Τό Ἱερό Τριῴδιο, μέ τήν σταδιακή ἀποχή ἀπό τίς ἀρτύσιμες τροφές καί τήν πνευματική νηστεία, μέ τήν προσευχή καί τήν πλούσια λατρευτική ζωή, μέ τά μηνύματα μετανοίας καί....

ψυχικῆς ἀνανήψεως, βοηθεῖ τούς πιστούς εἰς τόν πνευματικό ἀγῶνα καί τήν ἐπιτυχία εἰς τά πνευματικά γυμνάσματα τῆς ψυχῆς.

Ἀντίθετα, τό κοσμικό τριόδιο (μέ ὄμικρον), δηλ. τό γύρισμα αὐτές τίς ξεχωριστές ἡμέρες στίς τριόδους καί τά σοκκάκια τῆς ἁμαρτίας, καί μάλιστα μέ τίς καρναβαλικές μεταμφιέσεις καί ἐκδηλώσεις, ἀλλοτριώνει καί ἀποπροσανατολίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό πνεῦμα τῆς κατανυκτικῆς προσευχῆς, τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καί τῆς ἀγαθῆς ἐν Κυρίῳ ἀναστροφῆς τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου.

Εἰς τά θέματα τῆς προσευχῆς «τοῦ σταδίου αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν» ἄς προστεθοῦν καί τά ἀκόλουθα:

Ἡ πλήρης κατάπαυσις τοῦ πυρός (τῶν μεγάλων καί παρατεταμένων πυρκαϊῶν) εἰς τήν ἤπειρον τῆς Αὐστραλίας.

Ἡ ἀποτροπή τῶν ἰσχυρῶν σεισμικῶν δονήσεων εἰς τήν γείτονα πρός ἀνατολάς χώραν, ἀλλά καί τῆς ἐπικρεμαμένης πολεμικῆς ἀπειλῆς. Ἡ ἀποσόβησις τῆς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ ἀπό τήν γείτονα πρός βορρᾶν χώραν τῆς Ἀλβανίας καί ἡ σύντομος ἀποκατάστασις τῶν ζημιῶν εἰς τάς δύο αὐτάς χώρας.

Καί τό κυριώτερο: Ἡ εἰρήνευσις καί ἀποκατάστασις τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητος καί κοινωνίας πασῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν συγκροτουσῶν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.

Ὅλες οἱ κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλήν τριῶν, δέν ἀποδέχονται τό γενόμενον μέγα κανονικόν ἀτόπημα τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς Κανονικῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τό ἐκ σχισματικῶν, ἀφωρισμένων, καθῃρημένων καί ἀχειροτονήτων παγέν μόρφωμα, ἐνῶ παρηγκωνίσθη καί ἠγνοήθη τελικῶς ἡ ὑπό τόν κανονικόν Πρωθιεράρχην κ. Ὀνούφριον χορεία τῶν Κανονικῶν Ἱεραρχῶν καί τά ἑκατομμύρια πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν διωγμῷ.

Καί ἐνῷ εἶναι καθῃμαγμένη, διωκομένη καί κακοποιημένη ἡ Κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας γίνονται πανηγυρισμοί διά τήν ἐπέτειον ἑνός ἔτους ἀπό τῆς ἀποδόσεως τῆς «Αὐτοκεφαλίας»!

Ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὁμοῦ μετά τῶν ἕνδεκα (11) Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅτι ἡ χαίνουσα αὐτή πληγή, ἡ ὁποία τραυματίζει καιρίως τό ἅγιο Σῶμα τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δέν θά ἐπουλωθῇ, ἐάν δέν ἐπιλυθῇ τό σοβαρώτατον αὐτό κανονικό ζήτημα πανορθοδόξως, διά Πανορθοδόξου Συνόδου.

Ὁ χρόνος, οἱ ἀσκούμενες πιέσεις καί οἱ πομπώδεις τελετές καί συμπροσευχές μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους ἐπιδεινώνουν ἀντί νά ἰατρεύσουν τά τραύματα.

Καί ἡ μελετωμένη προσκυνηματική ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά βήματα -τά μέρη ὅπου περιώδευσε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος φοβούμεθα, ὅτι δέν θά ἐπιφέρῃ ἀγαθά ἀποτελέσματα.

Μόνον, ἐάν προηγουμένως γίνῃ πλήρως ἀποδεκτή ἡ θεολογία καί ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου ἐν βαθείᾳ ταπεινώσει καί συστολῇ καί ἡ ἀποκήρυξις τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν ἡ θεοφιλής μετάνοια θά κατορθώσῃ τό σωτήριο ἔργο της.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας εὐλογημένο, εἰρηνικό καί καλλίκαρπο τό Ἱερό Τριῴδιο καί καλή μετάνοια καί σωτηρία ψυχῆς, διατελῶ,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

9 σχόλια:

 1. Οταν ομιλει ο εις εκ των τριων συγχρονων ιεραρχων της Εκκλησιας της Ελλαδος που ξεχωριζουν και ειδικα ο Μητροπολιτης Κυθηρων Σεραφειμ
  αποτελει- κατα την γνωμη μου -
  βαλσαμο στην καρδια και θε'ι'κη ευλογια για καθε Ελληνα που αγαπα με ολη του καρδια την Πατριδα του και την Ορθοδοξια.

  Ο πανσεβασμιος και εξαιρετος ιεραρχης ειναι μια συγχρονη πνευματικη οαση για τον τοπο μας και μας μεταδιδει τις πνευματικες αρετες και αξιες
  προς πασαν ψυχικην και πνευματικην ωφελεια του υπο συγχηση,αρρωστημενη ιδιοτελεια
  και ευρισκομενου υπο "σκοτεινον" νου,σημερινου ανθρωπου.
  Αποτελει ενα ιερο,μοναδικο και ανεκτιμητο πνευματικο "κοσμημα" για τον τοπο μας.

  Να εχουμε την ευλογια και την αγαπη του.
  Ιωαννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ απόλυτα με τον αδερφό Ιωάννη για αυτά που έγραψε για τον πανσεβάσμιο και εξαίρετο ιεράρχη κ.κ. Σεραφείμ.

  Δυστυχώς ο μητροπολίτης Πειραιώς, αλλά λεν τα λόγια του και άλλα πράττει η καρδιά του.

  Θα μεταφέρω ένα απόσπασμα από το κείμενο
  Του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης.

  ΓΙΑ ΤΟ ΒΔΈΛΥΓΜΑ ΕΡΗΜΏΣΕΩΣ.(με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του πάπα)

  Προχωρήσαμε πιο πέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα του τόσο που με δυσκολία τον προλάβαινα. «Κοίτα!», μου είπε.

  Είδα ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους να καταδιώκονται από τους δαίμονες οι οποίοι τους κτυπούσαν με πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους.
  Ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το νόημα αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε: «Αυτοί είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την πίστη τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και δέχθηκαν την καινούρια νεωτερίζουσα εκκλησία.

  Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους, και δεσμεύθηκαν με το ποτό, την ανηθικότητα, και όλου του είδους τις βλασφημίες και τις διαβολές.
  Όλοι αυτοί έχουν τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία βγαίνει από τα στόματά τους.
  Οι δαίμονες τους κτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως.

  Ήμουν πολύ φοβισμένος. Έκανα το σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος να μας αποτρέψει από τέτοια μοίρα!

  Μετά, αντίκρισα μια ομάδα ανθρώπων, νέοι και γέροι μαζί, που ήταν όλοι ντυμένοι άσχημα, και κρατούσαν ψηλά ένα μεγάλο αστέρι με 5 σημεία.

  Σε κάθε γωνία ήταν 12 δαίμονες και στην μέση ήταν ο Σατανάς ο ίδιος με κέρατα και αχυρένιο κεφάλι. Έβγαλε ένα βλαβερό αφρό στους ανθρώπους, ενώ ανακοίνωνε αυτές τις λέξεις: «Σηκωθείτε εσείς οι καταραμένοι με τη σφραγίδα μου...»

  Ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλοί δαίμονες με σιδερένιες σφραγίδες και πα΄νω σε όλους τους ανθρώπους τοποθέτησαν τη σφραγίδα:
  στα χείλη τους, στους αγκώνες και στο δεξί χέρι.
  Ρώτησα τον γέροντα: «Τι σημαίνει αυτό;» Και αποκρίθηκε:
  «Αυτό είναι το σημάδι του Αντιχρίστου!».

  Ολόκληρο το κείμενο υπάρχει στο chrome

  Ιωάννης της Κροστάνδης-Ιερά Μονή Παντοκράτορος.

  Είναι αρκετά μεγάλο αλλά αξίζει να το διαβάσετε.

  Σεβασμιότατε να έχουμε την ευλογία σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η σιδερένια σφραγίδα Χρήστο, λογίζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα με τσιπ RFID, πού θα γίνεται η αχρηματη συνδιαλλαγή καταναλωτών καί παροχών με τής δημόσιες υπηρεσίες;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ Διονυσίε, δεν κατάλαβα αν το ερώτημά σου, ήταν ρητορικό,
  Ή αν ρωτάς εμένα;
  Εγώ δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.

  Δυστυχώς βαδίζουμε με ραγδαίους ρυθμούς, προς την αχρήματη κοινωνία.

  Δεν πρόλαβε να μπει το 2020, και μας ανήγγειλε ο πρωθυπουργός,

  Ότι το αφορολόγητο με συναλλαγές πιστωτικής κάρτας,
  Πηγαίνει από το 10% που ήταν, στο 30%.

  Όπως το γουρούνι το ρίχνουν βελανίδια, και αυτό τρώγοντας τα προχωράει
  Το οδηγούνε μέσα στο σφαγείο.

  Έτσι και εμάς μας οδηγούν, στην αχρήματη κοινωνία.

  Με τα capital control επι Βαρουφάκη, αυξηθήκαν οι πιστωτικές κάρτες
  Κατά 1000% , αναγκάστηκαν να βγάλουν και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας.

  ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΒΆΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ.

  Ο ΘΕΌΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΉΣΕΙ, ΘΑ ΣΤΕΊΛΕΙ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΦΩΤΊΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΊΞΟΥΝ.
  ΚΑΙ ΔΌΞΑ ΤΩ ΘΕΏ ΉΔΗ ΥΠΆΡΧΟΥΝ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ρωτάω Χρήστο.
  Ο προσφάτως κοιμηθείς Αγιορείτης ιερομόναχος π. Σάββας Αχιλλέως, αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική ταυτότητα καί είπε να μήν την παραλάβουμε και ο επίσης κοιμηθείς π. Αμβρόσιος Λάζαρης,ο Άγιος Παισιος καί σταρετς της Ορθόδοξης Ρωσίας.
  Δεν καταλαβαίνω, ομιλούσαν για την οποιαδήποτε ηλεκτρονική ταυτότητα ή κάποια συγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα;
  Εάν γνωρίζεις, απάντησε, καθώς καί τό ιστολόγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Διονύση, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μας λέει στην αποκάλυψη,
   Ότι το χάραγμα θα γίνει στην δεξιά χείρα, ή στο μέτωπο.
   (Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κουλοί, ακόμα και αυτοί,
   Δεν θα αποφύγουν το χάραγμα αλλά θα το πάρουν στο μέτωπο).
   Οι μπορεί να γίνει με λέιζερ σε όλους στο μέτωπο.

   Αυτό ακόμα δεν είναι σαφές πώς θα γίνει,
   Αλλά ένα είναι σίγουρο ότι θα γίνει επάνω στο σώμα μας.

   Αυτή η κάρτα του πολίτη, θα είναι ο προάγγελος, του χαραγματος.
   Για αυτό και θα έχει βιομετρικά μας στοιχεία.

   Και το υλικό της θα είναι από κεραμικό υλικό, που είναι πλασμένος ο άνθρωπος.

   Εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια πασχίζουν να μας την φέρουν, αυτή την περιβόητη (διαβολική) κάρτα του πολίτη.

   Πριν λίγα χρόνια επί Τσίπρα, άνθρωποι του Θεού, με δικά τους έξοδα,
   Κατέφυγαν με προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας, ως αντισυνταγματική, αυτήν την κάρτα, και τους σταμάτησαν.

   Και σήμερα πάλι υπάρχουν διαμάχες στην Βουλή μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, για την περιβόητη κάρτα.

   Ο ΘΕΌΣ ΑΓΑΠΆΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα μας).

   Φυσικά και δεν πρέπει να την δεχτούμε αυτή την κάρτα,
   Γιατί δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν μετά πνευματικές αντιστάσεις.
   Για να αποφύγουμε το χάραγμα, και δεν μας έχει εγκαταλείψει η Χάρις του Θεού.

   Πάντως Άγιοι της Εκκλησίας μας,
   Όπως ο Άγιος Παΐσιος μεγάλη η χάρη του.
   Μας λέει ότι δεν θα προλάβουν, γιατί θα τους προλάβουν τα γεγονότα.

   Ας κάνουμε ο καθένας τον αγώνα του, μέσα από τη μετάνοια και την προσευχή.

   Και ας επικαλούμαστε την ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

   ΚΎΡΙΕ ΗΜΏΝ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ ΦΩΤΙΣΌΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΌΤΟΣ.

   Διαγραφή
 6. Οι συμπροσευχές με αιρετικούς είναι συχνή συνήθεια για τους οικουμενιστές και το μόνο που κάνουν είναι να βλάπτουν την ορθόδοξη Πίστη!

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμε 7:45μμ,οι ιερείς κανόνες των Αγίων Αποστόλων καί τών Αγίων Πατέρων μας, τών εννέα οικουμενικών συνόδων, επιβάλουν την ποινή τής καθαίρεσεις των Πατριαρχών καί ιεραρχών,οι δε χριστιανοί να μην εκκλησιάζονται με αυτούς, αλλά με αποτειχισμενους κληρικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διονύσιε πιστεύεις στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης;
   Δεν ξέρεις ότι ο ιε' Κανόνας είναι προαιρετικός;
   Την ποινή της καθαίρεσης θα την επιβάλλουν ορθόδοξες Σύνοδοι και μέχρι τότε τα Μυστήρια τους είναι έγκυρα.
   Η αποτείχιση είναι προαιρετική.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.