2 Δεκ 2019

Μεταναστευτικὸ καὶ παγκοσμιοποίηση - Ἡ ἀποκόλληση τῶν ἐλὶτ ἀπὸ τὴν κοινωνία

Γράφει ὁ Ρακκᾶς Γιῶργος, Δρ. Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν
    Τὸ μεταναστευτικὸ ἀδιέξοδο ποὺ βιώνουμε ὡς χώρα καὶ κοινωνία τοὺς τελευταίους μῆνες ἀποκαλύπτει πολλὰ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδας καὶ στὴν Εὐρώπη. Μέσω αὐτοῦ ἐκφράζεται μία νέα πολιτικὴ διαίρεση: Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ βλέπουμε ἀπὸ τὰ γκάλοπ ὅτι τὰ ποσοστὰ τῶν πολιτῶν ποὺ ἀντιτίθενται στὴν παράνομη μετανάστευση εἶναι συντριπτικά, κυμαίνονται μεταξὺ 75-85%.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε τὶς πολιτικὲς καὶ τὶς μορφωτικὲς ἐλὶτ νὰ ἀρνοῦνται ἀκόμα καὶ τὴν χρήση τῶν ὅρων ποὺ περιγράφουν τὴν παράνομη μετανάστευση, καταγγέλλοντας ὅτι ὁποιαδήποτε ἀπόρριψή της συνιστᾶ "ἀπανθρωπιά", ἐνῶ μέμφονται τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία γιὰ ρατσισμὸ καὶ μισαλλοδοξία. Ὅσο μειοψηφικὴ κι ἂν εἶναι αὐτὴ ἡ ἄποψη μέσα στὴν Ἑλλάδα σήμερα, κυριαρχεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ στὰ ἐπιτελεῖα ὅλων τῶν μακρόβιων κοινοβουλευτικῶν κομμάτων, στοὺς κόλπους τῶν ΜΜΕ, στὰ πανεπιστήμια, στὰ ἰνστιτοῦτα καὶ στὶς.... ΜΚΟ, μὲ τὶς γνωστὲς ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις.

Αὐτὲς οἱ ἐλίτ, ὡστόσο, ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν ρόλο σὲ μία λειτουργικὴ δημοκρατία νὰ ἐκφράσουν στὸν δημόσιο χῶρο, ἀλλὰ καὶ νὰ μεταβιβάσουν στὴν διαδικασία λήψης ἀποφάσεων τὶς στάσεις καὶ τὶς βουλήσεις ποὺ ἐκδηλώνει ἡ κοινωνία: Πρέπει νὰ τὴν ἐκπροσωποῦν, πράγμα ποὺ ἀρνοῦνται νὰ τὸ κάνουν, χρησιμοποιώντας μάλιστα ἐσκεμμένα ἕνα λόγο ποὺ τοὺς πολώνει ἐναντίον της.

Ἔτσι, σήμερα ἔχουμε δύο ἀπόψεις γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ἀδιέξοδο. Τὴν ἄποψη τῆς κοινωνικῆς πλειοψηφίας καὶ τὴν ἄποψη τῶν πολιτικῶν καὶ μορφωτικῶν ἐλίτ. Ἡ πρώτη βλέπει τὸ ζήτημα πρακτικὰ καὶ τὸ ἀντιμετωπίζει μὲ ἕναν ἐθνικὸ ρεαλισμό. Βλέπει ὅτι ἡ Ἑλλάδα μετεξελίσσεται σὲ μόνιμο χῶρο ὑποδοχῆς καὶ ἐγκατάστασης τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ποὺ θέλουν νὰ πᾶνε πρὸς τὴ δυτικὴ Εὐρώπη, καθὼς τὰ βόρεια σύνορά της παραμένουν κλειστά. Οἱ ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρώπης σκληραίνουν τὶς ἐθνικὲς μεταναστευτικές τους πολιτικές, ἐνῶ ἡ Τουρκία ἐνορχηστρώνει τὴν διόγκωση τῶν πληθυσμιακῶν μετακινήσεων.Οι ελίτ καταγγέλλουν την κοινωνία

Έχει σημασία να σταθούμε στο εξής: Οι ελίτ στηλιτεύουν την κοινωνική πλειοψηφία για ξενοφοβία, ρατσισμό και απανθρωπιά. Η τελευταία, όμως, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα σε ιδεολογική βάση. Δεν τοποθετείται για τον "άλλον" από θέση αρχών, αλλά επί του συγκεκριμένου. Η στάση της κοινωνίας θα ήταν πολύ διαφορετική αν μιλούσαμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες (ή και εκατοντάδες χιλιάδες) ανθρώπων που συρρέουν στην Ελλάδα εξαιτίας μιας αιφνίδιας διεθνούς κρίσης.

Ή αν το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που σήμερα εισέρχονται στην χώρα δεν προέρχονταν από χώρες και κοινωνίες που περνούν τόσο έντονη φάση ισλαμοποίησης. Ή αν η παραμονή τους ήταν όντως βραχυχρόνια στην Ελλάδα και δεν υπήρχε ως μόνη προοπτική η μόνιμη εγκατάσταση. Εάν συνέβαινε ένα από τα παραπάνω, το αρνητικό 85% θα γινόταν μάλλον μειοψηφικό ποσοστό.

Το πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή, δεν είναι ιδεολογικό, αν ο "μετανάστης" είναι αδερφός, φίλος ή εχθρός, αλλά πολιτικό: Αφορά στο τι φυσιογνωμία θα έχει η ελληνική κοινωνία σε δέκα, είκοσι ή τριάντα χρόνια. Αν θα εκφράζει ακόμα τον ελληνικό πολιτισμό, ακόμα και έτσι όπως τον έχει καταντήσει η κάμψη των τελευταίων δεκαετιών. Ή αν η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε χώρο πολυπολιτισμικών συγκρούσεων για να απορροφηθεί από το γεωπολιτικό σύστημα της οθωμανικής ανατολής της.

Αφορά, επίσης, και στο επίπεδο της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης της Ελλάδας, που σήμερα βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο "καθεστώς εξαίρεσης". Αυτό που της ζητείται επί της ουσίας είναι αυτή μόνη να συνεχίσει να υποδέχεται τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, παραδίδοντας την φύλαξη των συνόρων και την μεταναστευτική της πολιτική στα χέρια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και των ΜΚΟ. Κι αυτό, την ίδια στιγμή που οι εταίροι φτιάχνουν αργά αλλά συστηματικά την Ευρώπη-φρούριο, αφήνοντάς την εκτός.

Μεταναστευτικό και "ανθρωπιστικό diktat"

Προφανώς, για κάτι τέτοιο δεν έχει ρωτηθεί ο ελληνικός λαός. Άρα τα τετελεσμένα που δημιουργούνται παρακάμπτεται κάθε έννοια δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας. Έχουμε, λοιπόν και σχετικοποίηση της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς αυτό που ζητείται από το ελληνικό κράτος είναι να αγνοήσει τα ίδια τα σύνορά του, μεταβάλλοντας όλο τον μηχανισμό φύλαξής τους σε μηχανισμό υποδοχής παράνομων μεταναστών. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα "ανθρωπιστικό diktat" που επιβάλλεται στην Ελλάδα από τον ξένο παράγοντα, με την πιο επίσημη σφραγίδα του ΟΗΕ, που καθοδηγείται από τη συμμαχία όλου του κατεστημένου της παγκοσμιοποίησης, από την Μέρκελ μέχρι τον Σόρος.

Επί τούτων τοποθετείται αυτή η κοινωνικά πλειοψηφική άποψη. Αντίθετα, η άποψη που κυριαρχεί στις ελίτ μιλάει για τον "άλλον" και για τον "ξένο" με ιδεολογικούς όρους. Προτάσσει την πολιτική της απροϋπόθετης φιλοξενίας, ως αιχμή ενός ολόκληρου συστήματος αξιών που ισχυρίζεται ότι επικεντρώνεται σε πανανθρώπινες αξίες.

Υπάρχει μια διαφορά κλίμακας μεταξύ της άποψης των ελίτ και της άποψης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η πρώτη τοποθετείται αναφερόμενη στον εαυτό της. Η δεύτερη τοποθετείται αναφερόμενη στη συλλογική μοίρα του ελληνικού έθνους, στο μέλλον που θα έχει κατά τις δεκαετίες που έρχονται. Έχει μεγάλη σημειολογική αξία: Η άποψη της κοινωνικής πλειοψηφίας μιλάει τη γλώσσα του "εμείς", ενώ οι ελίτ μιλούν διαρκώς για τον "άλλον".

Αυτό συμβαίνει γιατί όλη αυτή η ιδεολογία της αφηρημένης συμπόνοιας, της στομφώδους ανθρωπιάς που δεν γνωρίζει υποτίθεται σύνορα, είναι αυτοαναφορική. Διατυπώνεται για την άντληση ηθικού κεφαλαίου, κύρους και αναγνώρισης, πράγματα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιβεβαίωση της ίδιας της ανωτερότητάς του. Επίσης, διατυπώνεται με ριζοσπαστικό τρόπο γιατί επιδιώκει ακριβώς να οριοθετηθεί απέναντι στην κοινωνία.

Η αποκόλληση των ελίτ

Στις δημαγωγικές της εκφάνσεις (θα πούμε και γι’ αυτές), η κοινωνία καταγγέλλει αυτήν την στάση σαν "προδοτική". Δεν είναι, όμως, γιατί η έλλειψη εθνικής ενσυναίσθησης δεν είναι (μόνο) θέμα εξαγοράς ή μειοδοσίας. Αποτελεί μία κοινωνική πραγματικότητα. Οι νέες ελίτ δεν αισθάνονται απολύτως μέρος μιας ενιαίας πολιτιστικής κοινότητας με τους απλούς Έλληνες, με τον λαό. Όσο κι αν αυτός είναι διαφοροποιημένος στο εσωτερικό του, που είναι, εντούτοις υπάρχει.

Οι ελίτ αισθάνονται μεγαλύτερη κοινότητα με τους ομοϊδεάτες τους στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη. Και εκείνοι το ίδιο. Γι’ αυτό και η ιδεολογία τους είναι "αποσχιστικού τύπου". Πρόκειται για μια στάση που μπορεί να είναι καινοφανής σχετικά με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Μέχρι τώρα, ξέραμε ότι οι ελίτ επιλέγουν δυο δρόμους για να ηγηθούν της κοινωνίας:

    Πρώτον, τον δρόμο της κυριαρχίας, που προϋποθέτει τον καταναγκασμό και την επιβολή στους "από κάτω".
    Δεύτερον, τον δρόμο της ηγεμονίας, που προϋποθέτει την πειθώ, και την διατύπωση ενός σχεδίου, το οποίο να ανταποκρίνεται, έστω και εν μέρει, και στις ανάγκες των "από κάτω".

Σήμερα, έχουμε να κάνουμε με εγκατάλειψη. Όταν, δηλαδή, αυτού του τύπου οι ελίτ υπερασπίζονται απ’ την μια μεριά την μετανάστευση σαν «λύση του δημογραφικού» και από την άλλη καταγγέλλουν όσους μιλούν για «εσκεμμένη υποκατάσταση πληθυσμών» σαν συνωμοσιολόγους, δεν καταλαβαίνουν (ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν) πως είναι εκείνοι που υιοθετούν την υποκατάσταση πληθυσμών ως πολιτικό πρόγραμμα. Σαν να λένε, δηλαδή, ωμά και απροκάλυπτα στους "από κάτω" ότι «δεν μας ενδιαφέρει ποιοί είστε, εσείς ή ο "άλλος", το ίδιο μας κάνει».
Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Οι ελίτ δεν θεωρούν πως η προάσπιση του εθνικού χαρακτήρα της κοινωνίας αποτελεί βάσιμο διακύβευμα για τον 21ο αιώνα. Θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί φορέα του ελληνικού έθνους. Πιστεύουν ότι με την παγκοσμιοποίηση η ιστορία του εθνικού κράτους έχει λήξει. Νομίζουν ότι η πολιτική του 21ου αιώνα έχει να κάνει με την ευημερία, την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα, μεγέθη που δεν επιδέχονται αναγκαστικά εθνικών επιθετικών προσδιορισμών. Γι’ αυτό φροντίζουν να τους μειώνουν σιγά-σιγά, μέχρι εξαφάνισης, και από την ίδια την ρητορική τους.

Η διαίρεση που περιγράφεται εν τάχει εδώ είναι μάλλον η κυριότερη αιτία, για την οποία το μεταναστευτικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε αδιέξοδο στην Ελλάδα. Είναι και ο αποκλειστικός λόγος, για τον οποίον εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία δημαγωγικές φωνές, που θέλουν να πλειοδοτήσουν πολιτικά στην αντίθεσή της με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

Σε αυτές τις φωνές εστιάζουν οι ελίτ για να δικαιολογήσουν και να περάσουν την στάση τους, υιοθετώντας την γνωστή τακτική του "ακροδεξιού μπαμπούλα", κρύβοντας από πίσω το πραγματικό πρόβλημα. Πρόκειται για αυτοεκπληρούμενη προφητεία, γιατί η στάση της κοινωνίας είναι δεδομένη, η ανησυχία της αναφέρεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα που όντως κρίνει το μέλλον και τον χαρακτήρα του ελληνισμού μέσα στον 21ο αιώνα. Άρα, αυτό που ζητάει είναι έκφραση και εκπροσώπηση, όχι ποινικοποίηση και ιδεολογική καταστολή.

1 σχόλιο:

 1. Οι "ελίτ" έχουν πιάσει
  το νόημα ότι η
  ..."αριστοκρατία του χρήματος",
  (όπου όσο παραφουσκώνουν οι τσέπες τόσο ανεβαίνεις
  κοινωνικά),

  τ έ λ ο ς .


  Η νεα παγκόσμια "αριστοκρατία"
  των αρχιτοκογλύφων χρειάζεται ένα σώμα από
  χαμερπείς οσφυοκάμπτες
  που διαμορφώνεται

  τ ώ ρ α ,

  και οι τρισχειρότεροι θα τρυπώσουν ενώ όλοι οι άλλοι θα βρεθούν απ'έξω.

  Γι'αυτό νομίζω πως η σάρα μάρα των πολιτικάντιδων
  προσπαθούν να αποδείξουν,
  (διαγωνιζόμενοι αδίστακτα στα χοντρά ψέματα)
  στα αφεντικά τους , ότι είναι
  ...έτοιμοι για ό λ α .

  Ο φιλάνθρωπος θεός φρόντισε , διά των προρρήσεων αγιασμένων
  γερόντων να μας προετοιμάσει ώστε να πάρουμε τις αποφάσεις
  μας έχοντας υπόψιν μας
  που θα καταντήσει ολο αυτό το συνάφι.

  Ψυχραιμία λοιπόν.


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.