20 Δεκ 2019

Καταστρατήγηση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE ἀπὸ τὴν Κεραμέως! Ἐμπλεκόμενοι μὲ τὸν «Καιρὸ» μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς!

Σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε ἢ «τὰ ἴδια παντελάκη μου, τὰ ἴδια παντελῆ μου»! Νέα Ἐπιτροπὴ ὑποτίθεται γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μὲ μέλη ἀνθρώπους ποὺ ἐκπόνησαν ἢ στήριξαν τὰ πανθρησκειακὰ προγράμματα σπουδῶν παρὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΈ!
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΙΕΠ ὁμόφωνα ἀποφάσισε τὴ συγκρότηση ἄμισθης ἑπταμελοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς με αντικείμενα:
Ά) Εἰσήγηση γιὰ τὴν βέλτιστη δυνατὴ μεταβατικὴ λύση τοῦ ζητήματος μὲ στόχο τὴν πλήρη συμμόρφωση τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ μέχρι τὴ συγγραφὴ καὶ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τοῦ ἀντιστοίχου διδακτικοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Β) Εἰσήγηση σχετικὰ μὲ τοὺς τρόπους καὶ τὶς μεθόδους ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε., τοῦ ΕΔΔΑ καὶ τῆς ΑΠΔΠΧ, ὅσον ἀφορᾶ σὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες πτυχὲς τῶν....

ἀποφάσεων αὐτῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ ἔμφαση στὴ διατήρηση τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ Μαθήματος καὶ τὴ διαδικασία ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν/μαθητριῶν.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.