7 Δεκ 2019

Ἑλληνοτουρκικά: Κατάσταση Ἔκτακτης Ἀνάγκης


Ὁ καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνος Γρίβας σὲ μία ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξη.
Ἡ Τουρκικὴ Ἐπιθετικότητα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ἡ στρατηγικὴ βάθους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, ἡ πολιτικὴ τοῦ κατευνασμοῦ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἀποτροπῆς. Τὰ φοβικὰ σύνδρομα, τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ ἡ Ἰσχύς, ἡ νέα στρατιωτικὴ «ἐπανάσταση» καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀμυντικὴ στρατηγική. Τί συνιστᾶ τὸ νέο πεδίο ποὺ διαμορφώνει νότια της Κρήτης , στὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελόριζου, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, τὸ μνημόνιο Τουρκίας καὶ κυβέρνησης Τρίπολης τῆς Λιβύης. Οἱ ἐπιλογὲς βάθους τῆς Τουρκίας, οἱ μεγάλοι παῖκτες ἰσχύος καὶ ἡ πολὺ-πολικότητα τῶν κέντρων ἀποφάσεων σὲ ἕνα κόσμο γενικευμένης ἀστάθειας . Ὁ καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνος Γρίβας σὲ μία ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξη. Παρεμβαίνουν, ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον ὁ Ὁμότιμος καθηγητὴς στὸ....
Πανεπιστήμιο Μέρυλαντ καὶ «πατέρας» τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ Θεόδωρος Καρυώτης. Ὁ Ἀλέξανδρος Δρίβας , Διεθνολόγος Ἀναλυτῆς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀναλύσεων Ἀσφάλειας καὶ Ἄμυνας καὶ ὁ Ἠλίας Κονοφάγος, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνέργειας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκτελεστικὸς Ἀντιπρόεδρος Ἀνάπτυξης Ὑδρογονανθράκων τῆς Ἐταιρίας Flow Energy S.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.