12 Νοε 2019

Στόχος τῆς ΕΕ εἶναι νὰ σπάσει τὰ ἔθνη

Μὲ ἔκπληξη οἱ κάτοικοι μᾶς κοινότητας στὴ Βαυαρία τὸ 2014, εἶδαν νὰ παραδίδονται κρεβάτια σὲ ἕνα διαμέρισμα σὲ ἕνα μικρὸ κτιριακὸ συγκρότημα: δώδεκα κρεβάτια, τακτοποιημένα σὰν σὲ κοιτῶνες, σὲ ἕνα διαμέρισμα δύο ὑπνοδωματίων μὲ μία τουαλέτα. Τὸ διαμέρισμα αὐτὸ θὰ φιλοξενοῦσε δώδεκα Ἀφρικανοὺς "αἰτοῦντες ἄσυλο". Ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ φοιτητικὸ κατάλυμα, ἡ ρύθμιση αὐτὴ δὲν θὰ κάλυπτε τὶς ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις, διότι οἱ κανονισμοὶ σχεδιασμοῦ στὴ Γερμανία ἀπαγορεύουν τόσους πολλοὺς κατοίκους σὲ ἕνα μικρὸ διαμέρισμα. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ προφανῶς, ξεχάστηκαν. Δὲν ὑπῆρξε καμία προηγούμενη ἀνακοίνωση, καμία ἀναζήτηση συμφωνίας, καμία ἀκρόαση γιὰ ἀντιρρήσεις, καμία διαβούλευση, τίποτα ἀπολύτως. Ἐπιβλήθηκε μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» σὲ ἐκείνους τοὺς Βαυαρούς. Καὶ προφανῶς θὰ ἔρθει σύντομα σὲ ἕνα διαμέρισμα κοντά σας.
Ἐδῶ ἔχουμε μία ΕΕ ποὺ σχέδιό της εἶναι νὰ «σπάσει» τὰ ἔθνη. Μία μεγάλη, ὁλοκληρωτικοῦ τύπου, ἀντιδημοκρατική, συνωμοσία κατὰ τῶν γηγενῶν Εὐρωπαίων, διεξάγεται μὲ σκοπὸ νὰ δεχθοῦν εἰσβολὴ οἱ αὐτόχθονες κοινότητες τῶν κρατῶν τῆς ΕΕ καὶ νὰ ἐκτεθοῦν σκόπιμα οἱ πολιτισμοί τους σὲ....
δυσμενεῖς πιέσεις καὶ ἐχθρικὸ ἀνταγωνισμό. Αὐτὴ ἡ ὕπουλη πολιτικὴ δὲν περιορίζεται φυσικά, στὴ Γερμανία. Πόλεις στὴ Σκωτία καὶ τὴν Ἀγγλία εἶχαν τὸ μερίδιό τους στὴν ἐγκατάσταση "αἰτούντων ἄσυλο" καὶ βλέπουν πόσο προβληματικὸ καὶ δύσκολο εἶναι νὰ ὑπάρχουν δίπλα δίπλα ὁλόκληρες κοινότητες μὲ πολὺ διαφορετικὸ πολιτισμό: Τὰ ἴδια στὴν Γαλλία, τὴν Σουηδία, τὴν Ἱσπανία καὶ οὕτω καθεξῆς. Αὐτοῦ του εἴδους τὸ βίαιο «φύτευμα» παρουσιάζεται ὡς κάτι τὸ «ζωντανὸ» καὶ «συναρπαστικὸ» καὶ «ποικιλόμορφο», καὶ κάθε εἴδους ἀπρόσφορος ὅρος χρησιμοποιεῖται ὑποχρεωτικὰ γιὰ νὰ δώσει θετικὴ εἰκόνα. Η Amanda Andrews στὸν λογαριασμό της στὸ Facebook, (ποὺ πλέον «κατέβηκε») λέει:

"Τὸ πολυπολιτισμικὸ καὶ τὸ ποικιλόμορφο ποὺ μᾶς λένε σημαίνει νὰ κυριαρχήσουν οἱ μουσουλμάνοι. ... Τὸ ζωντανὸ σημαίνει σκουπίδια, θόρυβος, χαλὰλ φαγάδικα, βανδαλισμοὶ καὶ ἄντρες ποὺ προσπαθοῦν νὰ πέσουν πάνω μου καὶ νὰ μὲ κακοποιήσουν. Τὸ συναρπαστικὸ πρέπει νὰ σημαίνει μόνο τὸ φόβο καὶ μία καρδιὰ ποὺ χτυπᾶ ὅταν πρέπει νὰ περάσω μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέρος". (LibertyGB).

Οἱ δώδεκα γεροδεμένοι νέοι Ἀφρικανοὶ δὲν θὰ γνωρίσουν κανέναν Γερμανό, ἀλλὰ τὸ ἐνδιαφέρον τοὺς εἶναι οἱ νέες γυναῖκες. Οἱ μουσουλμάνοι διδάσκονται στὰ τζαμιά τους ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ δὲν καλύπτονται ζητοῦν νὰ βιαστοῦν καὶ ὅτι εἶναι δικαίωμα τῶν μουσουλμάνων νὰ τὶς πάρουν. Ἴσως αὐτοὶ οἱ νέοι ἄνδρες εἶναι μερικοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἰσῆλθαν στὴν ΕΕ ὡς εἰσβολεῖς, μὲ καραβάκι στὴ Λαμπεντούζα ἢ πηδώντας τὸν φράχτη στὴ Μελίγια, ἕνα ἀπὸ τὰ ἱσπανικὰ ἐδάφη στὶς ἀκτὲς τοῦ Μαρόκου. Ἐὰν ναί, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι δὲν συμμορφώνονται μὲ τὸ νόμο, ἀλλὰ παραβιάζουν τὸ νόμο. Τί θὰ κάνουν τὴν ἡμέρα καὶ τὴ νύχτα; Ἡ κοινότητα μπορεῖ δικαιολογημένα νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ ἐγκλήματα ὅπως βιασμοί, ἐπιθέσεις, ληστεῖες, διαρρήξεις καὶ καύση αὐτοκινήτων, ὅπως στὸ Βερολίνο καὶ σὲ πολλὲς γαλλικὲς πόλεις.

Ἀκολουθεῖ ἕνα ἄλλο παράδειγμα, ἀπὸ τὴ Σουηδία:

«Ἔτσι ἀποφάσισε ὁ δῆμος: Στὸν διάολο οἱ ντόπιοι, βγάλτε τοὺς ἔξω. Θέλουμε κρατικὰ χρήματα, νὰ φέρουμε πολλοὺς πρόσφυγες ἐδῶ γρήγορα πρὶν οἱ ντόπιοι καταλάβουν τί κάνουμε».

Αὐτὰ εἶναι τὰ λόγια μίας δημοτικῆς συμβούλου, τῆς Annika Lohmarker. Δεῖτε αὐτὸ τὸ βίντεο (εἶναι τοῦ 2015).


Ἡ Σουηδία - ἡ κυβέρνηση, δηλαδὴ ὄχι ὁ λαὸς - ἀνακοίνωσε μία ἀνοιχτὴ πόρτα στοὺς Σύριους πρόσφυγες μὲ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες παροχὲς καὶ μία γρήγορη διαδικασία γιὰ νὰ λάβουν τὴ σουηδικὴ ὑπηκοότητα. Δὲν ὑπῆρχε ἀριθμητικὸ ὅριο σὲ αὐτό. Δὲν ζητήθηκε ἡ γνώμη τοῦ λαοῦ.

Τὸ σπάσιμο τῶν ἐθνῶν εἶναι μία ἀπροειδοποίητη πολιτικὴ τῆς ΕΕ. Δὲν ἀφορᾶ τὸ ἄσυλο: προωθεῖ τὸν ἀποικισμό. Ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἐμφανίζονται ἐλάχιστες ἰδέες γιὰ τὸ τί ἔχει ἀποφασιστεῖ πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες. Ὁ πρόσφατος ἐκφοβισμὸς (εἶναι ἀπὸ τὸ 2012 - δὲς ἐδῶ) ἀπὸ τὸν Peter Sutherland, τὸν Εἰδικὸ Ἐκπρόσωπο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴ Διεθνῆ Μετανάστευση καὶ ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τὸ αὐτοαποκαλούμενο «Παγκόσμιο Φόρουμ γιὰ τὴ Μετανάστευση καὶ τὴν Ἀνάπτυξη», ἐκφράστηκε ὑποτιμητικὰ γιὰ κάθε αἴσθηση ἐθνικῆς ταυτότητας:

"Ἐξακολουθοῦμε νὰ ταλανιζόμαστε ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς ὁμοιογένειας καὶ τῆς διαφορᾶς μας ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς ποὺ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, κατὰ τὴν ἄποψή μου, πρέπει νὰ καταβάλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια νὰ ὑπονομεύσει".

Ἀκοῦστε τὸν γνωστὸ ἀριστερὸ Daniel Cohn-Bendit:

"Ἐμεῖς ... πρέπει νὰ προσπαθήσουμε πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ νὰ μεταφέρουμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἀλλοδαποὺς στὴ Γερμανία. Μετὰ πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὸ δικαίωμά τους νὰ ψηφίζουν. Μόλις τὸ ἐπιτύχουμε αὐτό, τότε ἔχουμε τὸ κομμάτι τῶν ψηφοφόρων ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ ἀλλάξουμε αὐτὴ τὴ δημοκρατία".

Λέξη πρὸς λέξη ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ ποῦν καὶ ἄλλοι πολιτικοὶ ὅπως ὁ Τόνι Μπλὲρ ἢ ὁ Γκόρντον Μπράουν ὅσον ἀφορᾶ τὴ Βρετανία. Τὸ Τέρας τῶν Βρυξελλῶν, ὅπως τὸ περιγράφει ὁ Ὀλλανδὸς πολιτικός του Κόμματος τῆς Ἐλευθερίας, Geert Wilders, ἀποτελεῖ ἀπειλητικὸ κίνδυνο. Ἡ "ἀπὸ-ὁμοιογενοποίηση" εἶναι ἡ καταστροφὴ τοῦ αὐτόχθονος πολιτισμοῦ μας. Ἔχουμε σοβαρότατο πρόβλημα.

ΚΟ: Πάντως ἡ κάθε Annika Lohmarker καὶ ὁ κάθε Daniel Cohn-Bendit δὲν κατέλαβαν ἀπὸ μόνοι τους τὶς θέσεις ἐξουσίας ποὺ βρίσκονται ἢ βρέθηκαν. Οὔτε τοὺς διόρισε κάποιος αὐτοκράτωρ, οὔτε ἔπεσαν ἀπὸ τὸ φεγγάρι. Τί πάει νὰ πεῖ «ἀντιδημοκρατικὴ συνομωσία»; Τί πάει νὰ πεῖ «ἡ κυβέρνηση, ὄχι ὁ λαός»; Δημοκρατία δὲν ἔχουμε; Τὴν κυβέρνηση ποιὸς τὴν ψήφισε; Κάποιοι τοὺς ψήφισαν ὅλους αὐτοὺς καὶ τοὺς ἔστειλαν νὰ βρίσκονται ἐκεῖ. Αὐτὸ τὸ νὰ κλαῖνε, νὰ ἀγανακτοῦν καὶ νὰ διαμαρτύρονται στὰ facebook ἢ στὰ καφενεῖα οἱ διάφοροι «αὐτόχθονες» καὶ μετὰ νὰ πᾶνε νὰ ψηφίζουν Annikες ἢ νὰ μὴν ψηφίζουν ἀντὶ-Annikες ἢ νὰ μὴν ψηφίζουν καθόλου, μὲ ξεπερνάει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.