2 Νοε 2019

Πολωνία: Νόμος ἐξισώνει τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ μὲ τὴν παιδοφιλία

Τῆς Κατερίνας Οἰκονομάκου
Συναγερμὸ μεταξὺ τῶν φιλελεύθερων Πολωνῶν ἔχει σημάνει ἕνας νέος νόμος ποὺ ἀπειλεῖ νὰ ποινικοποιήσει τόσο τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ὅσο καὶ κάθε τύπου ἐνημέρωση τῶν ἀνηλίκων γύρω ἀπὸ θέματα σεξουαλικότητας καὶ σεξουαλικῆς ὑγείας.
Ὁ νόμος, ποὺ ἔχει ἤδη ψηφιστεῖ ἀπὸ τὴν Κάτω Βουλὴ καὶ συζητεῖται σήμερα στὴ Γερουσία, προβλέπει ὅτι ὁποιοσδήποτε «ἐνθαρρύνει ἢ ἐγκρίνει τὴ συμμετοχὴ ἀνηλίκου σὲ συνουσία ἢ ἄλλη σεξουαλικὴ δραστηριότητα» διαπράττει ποινικὸ ἀδίκημα ποὺ ἐπισύρει ποινὴ φυλάκισης τριῶν ἐτῶν. Ἀπὸ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη, δάσκαλοι, γιατροί, ἀκόμη καὶ γονεῖς μπορεῖ νὰ βρεθοῦν κατηγορούμενοι ἐπειδὴ μίλησαν σὲ ἐφήβους γιὰ τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα, γιὰ τὴν αὐτοϊκανοποίηση ἢ γιὰ τὴν ἀντισύλληψη.
Σὲ μία χώρα ποὺ τὰ τελευταία χρόνια βιώνει μία δραματικὴ στροφὴ πρὸς τὸν συντηρητισμό, αὐτὴ ἡ πιὸ πρόσφατη ἀνησυχητικὴ ἐξέλιξη ἔχει προκαλέσει....
τεράστιο θόρυβο. Οἱ Πολωνοὶ ἤδη βγῆκαν στοὺς δρόμους. Οἱ πρῶτες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν τὴν περασμένη Τρίτη, ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Κάτω Βουλῆς, ἐνῶ γιὰ σήμερα ἔχουν προγραμματιστεῖ διαδηλώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα. Ὡστόσο, θεωρεῖται ἀπὸ ἀμφίβολο ἕως ἀπίθανο νὰ καταφέρουν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ψήφισή του.

Μὲ προσφάτως ἀνανεωμένη τὴ λαϊκὴ ἐντολή, ἡ κυβέρνηση τοῦ ὑπερσυντηρητικοῦ κόμματος Νόμος καὶ Δικαιοσύνη (PiS) ἔχει ἀπόλυτη ἐλευθερία κινήσεων. Οἱ βουλευτὲς τοῦ PiS, αὐτὴν τὴν ὥρα, ὑλοποιοῦν μία ἀπὸ τὶς προεκλογικὲς δεσμεύσεις τους. Συγκεκριμένα, εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα πράγματα ποὺ θὰ ἔκαναν ἦταν νὰ βάλουν τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς κάτω ἀπὸ τὸν μεγεθυντικὸ φακό, προκειμένου νὰ σχεδιάσουν ἕνα νόμο ποὺ θὰ εἶχε στόχο «νὰ προστατεύσει τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ ἀποπλάνηση καὶ τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση». Ὅπως φαίνεται, ἔκαναν τὴν ἀρχή.

Τὸ ἐνδιαφέρον, ἢ σωστότερα τὸ τρομακτικό, εἶναι πὼς πίσω ἀπὸ τὸν νέο αὐτὸ νόμο βρίσκεται μία πρωτοβουλία πολιτῶν μὲ τίτλο «Σταματῆστε τὴν παιδοφιλία». Αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ συντάκτες τοῦ νόμου. Τί τοὺς κινητοποίησε; Σύμφωνα μὲ αὐτοὺς τοῦ Πολωνοὺς πολίτες, στὰ σχολεῖα τῆς χώρας ἐνθαρρύνονται οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζουν ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ὑγεία τῶν μαθητῶν, ἡ αὐτοϊκανοποίηση καὶ γενικότερα τὰ χαλαρὰ σεξουαλικὰ ἤθη.

Ὁ δικός τους σκοπός, ἀντιθέτως, εἶναι νὰ προστατεύσουν τοὺς ἀνηλίκους ἀπὸ τὴν παιδοφιλία. Ὅπως δήλωσε στὴν ἀνταποκρίτρια τῆς Deutsche Welle ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τοῦ νόμου, ὁ Ὀλεγκ Πανκιβιτς, «Ὅσοι ἐνθαρρύνουν τοὺς ἀνήλικους νὰ ἐκφράσουν σεξουαλικὲς ἀνάγκες, τοὺς καθιστοῦν ἰδανικὰ θύματα γιὰ παιδοφίλους ἐγκληματίες». Οἱ βουλευτὲς τοῦ PiS εἶναι ἀπολύτως σύμφωνοι μ' αὐτὴ τὴν ἐκτίμηση.

Ὅμως πῶς στοιχειοθετεῖται παιδοφιλία, ὅταν ὁ νέος νόμος ποινικοποιεῖ τὴν ἐνημέρωση γύρω ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ πράξη μεταξὺ ἐφήβων ἢ τὴν αὐτοϊκανοποίηση; Ἐὰν ἡ ὑπόθεση δὲν ἀφοροῦσε τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια ἑκατομμυρίων παιδιῶν καὶ ἐφήβων, τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ νόμου θὰ μποροῦσαν νὰ δώσουν ὑλικὸ γιὰ κωμωδία. Δὲν εἶναι ἔτσι, ὅμως.

Καὶ δὲν εἶναι ἔτσι, καθὼς ἀποτελεῖ πλέον κοινὸ τόπο ὅτι ἡ ἐνημέρωση εἰδικὰ τῶν μικρότερων παιδιῶν γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὰ δικαιώματά τους ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο μέτρο προφύλαξης κατὰ τῆς παιδικῆς κακοποίησης. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐὰν πρόθεση τοῦ νέου νόμου εἶναι ἡ προστασία ἀπὸ τοὺς παιδοφίλους, ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα πρωτοφανῆ γιὰ τὰ παγκόσμια δεδομένα.

Ὅλα δείχνουν ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς στόχους τοῦ νέου νόμου εἶναι νὰ καταστήσει ἀκόμη πιὸ δύσκολο στὶς νεαρὲς Πολωνέζες νὰ ἔχουν τὸν ἔλεγχο τοῦ σώματος καὶ τῆς ζωῆς τους. Ὅπως παρατηροῦν ἐκπρόσωποι τῆς ἀντιπολίτευσης, ἀλλὰ καὶ ὀργανώσεων τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν, ἕνας γυναικολόγος ποὺ θὰ ἐνημερώσει μία 16χρονη γιὰ τὶς μεθόδους ἀντισύλληψης ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει, θὰ κινδυνεύει νὰ βρεθεῖ στὴ φυλακή.

Κι αὐτὸ σὲ μία χώρα μὲ τὸν πιὸ αὐστηρὸ νόμο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις στὴν Ε.Ε. Ἡ διευθύντρια τοῦ πολωνικοῦ παραρτήματος τῆς Amnesty International, Ντραγκίνια Ναντάζντιν, δήλωσε ὅτι «εἰδικὰ στὴν Πολωνία ὅπου ἡ πρόσβαση σὲ νόμιμη ἄμβλωση εἶναι ἐξαιρετικὰ περιορισμένη, ἡ σημασία τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἀκόμη πιὸ ζωτικῆς σημασίας», ἐνῶ ἐπεσήμανε τὸ καθαρὰ ὁμοφοβικὸ πνεῦμα ποὺ διαπνέει τὸ κείμενο τοῦ νομοσχεδίου.

«Ἡ ἐκπαίδευση προστατεύει ἀπὸ τὴ βία» καὶ «Ἡ κατάργηση τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς εἶναι βιασμὸς» ἔγραφαν τὰ πανὸ ποὺ κρατοῦσαν οἱ διαδηλωτὲς ἔξω ἀπὸ τὴ Βουλή, τὴν περασμένη Τρίτη. «Ἡ ἀπόπειρα νὰ περιορίσουν τὴν πρόσβαση στὴν ἐκπαίδευση εἶναι μία ἐπίθεση πρὸς ὅλους μας», ἔλεγε στὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ Reuters ὁ 23χρονος ἀκτιβιστὴς Ἀντον Λεβαντόφσκα.

Στὸ μεταξύ, μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς γίνεται μόνο σὲ ἐκεῖνα τὰ σχολεῖα τῆς Πολωνίας ποὺ βρίσκονται σὲ πόλεις οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς φιλελεύθερης ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, τὴν Πλατφόρμα Πολιτῶν. Στὰ ὑπόλοιπα σχολεῖα, οἱ μαθητὲς διδάσκονται ἕνα μάθημα μὲ τὸν τίτλο «Προετοιμασία γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή». Μὲ δεδομένο ὅτι ὁ δήμαρχος τῆς Βαρσοβίας, Ραφὰλ Τρζασκόφσκι, ἀνήκει στὴν Πλατφόρμα Πολιτῶν, εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ὁ νέος νόμος θὰ βρεῖ ἰσχυρὲς ἀντιστάσεις στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τρζασκόφσκι, ἡ κυβέρνηση τοῦ PiS ἔχει ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ μαχητικοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους της. Ὁ δήμαρχος ἔχει δεσμευτεῖ ὅτι θὰ στέκεται στὸ πλευρὸ τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας καὶ ὅτι θὰ ἐμπλουτίσει τὰ ἤδη ὑπάρχοντα μαθήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς μὲ νέα κεφάλαια γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες καὶ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό. Γιὰ τὸν ἡγέτη τοῦ PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὸ Gay Pride τῆς Βαρσοβίας «περιπλανώμενο θίασο», ἡ στάση τοῦ δημάρχου ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐπίθεση στὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ «σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν».

Μὲ τὸν φιλελεύθερο δήμαρχο, ὅμως, συμφωνοῦν ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ ἔγκυρη, συμπεριληπτικὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα ὅπως ὁ HIV καὶ τὴν ἀποτροπὴ ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης, ἐνῶ βοηθάει τὰ παιδιὰ νὰ ἀπολαμβάνουν ὑγιῆ, ἀσφαλῆ, δημιουργικὴ ζωή.

Στὴν Πολωνία, οἱ συμβουλές του ΠΟΥ πέφτουν πάνω στὸν τοῖχο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. «Εἶναι πολὺ ἀνησυχητικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁρισμένοι τοπικοὶ ἄρχοντες εἰσάγουν σὲ νηπιαγωγεῖα καὶ σχολεῖα προγράμματα σεξουαλικοποίησης τὰ ὁποῖα προτείνει ὁ ΠΟΥ. Αὐτὰ κάνουν κακὸ στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους», δήλωσε στὴν ἀκροδεξιὰ πολωνικὴ ἐφημερίδα «Nasz Dziennik» ὁ ἐπίσκοπός τς Σβιντνίτσα, Ἰγκνάσι Ντέτς.

Ἀνάμεσα στὸν ΠΟΥ, τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση ἔχει πρὸ πολλοῦ διαλέξει. Καθόλου συμπτωματικά, στὴ θέση τοῦ συμβούλου γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς διορίστηκε πρόσφατα ἕνας καθολικὸς καθηγητὴς θεολογίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ ἀντισύλληψη μπορεῖ νὰ προκαλέσει «ἡδονισμό, σεξουαλικὸ ἐθισμὸ καὶ μία ροπὴ πρὸς τὴν ἀπιστία».

Ἑλλάδα: Καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε γιὰ τὰ παιδιά;

Ἀκόμη πιὸ πίσω ἀπὸ τὴν Πολωνία σὲ θέματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τῶν ἀνηλίκων εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Διότι ἂν ὁρισμένα πολωνικὰ σχολεῖα προσφέρουν πράγματι, μὲ εὐθύνη τῶν δημάρχων, τὸ μάθημα στὰ παιδιά, στὴ δική μας χώρα αὐτὸ δὲν συμβαίνει πουθενά. Ἐπισήμως μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς δὲν ὑπάρχει στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ ἀπόπειρες ἔνταξης τοῦ μαθήματος στὸ σχολικὸ πρόγραμμα, μὲ πιὸ πρόσφατη αὐτὴν ποὺ ἔγινε τὸ 2009, ἔχουν πέσει στὸ κενό. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας δὲν ἔχουν λείψει οἱ προσπάθειες, ποὺ χρονολογοῦνται μάλιστα ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960.

Ἔρευνες, μελέτες, δημόσιος διάλογος, σχολικὰ ἐγχειρίδια: στὸ πέρασμα τῶν δεκαετιῶν, γενιὲς Ἑλλήνων ἔχουν ἐπενδύσει ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ κεφάλαιο μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ μπορέσουν κάποτε τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ ὑπεύθυνη καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση, μέσα στὸ ἀσφαλὲς σχολικὸ περιβάλλον. Μέχρι στιγμῆς, ὅλα ἔχουν ἀποδειχθεῖ μάταια.

*Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὸν Φιλελεύθερό τς Παρασκευῆς 25 Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.