3 Νοε 2019

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση πληθυσμοῦ τὸ 2018, μὲ ὑποχώρηση γεννήσεων καὶ αὔξηση θανάτων

Μειώθηκε περαιτέρω ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας πέρυσι, καθὼς καταγράφηκαν 33.857 περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων, σύμφωνα μὲ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ ἀπὸ τὰ ληξιαρχεῖα καὶ τὶς δημοτικὲς ἀρχές.
Συγκεκριμένα, οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα τὸ 2018 ἀνῆλθαν σὲ 86.440 (44.525 ἀγόρια καὶ 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 88.553 (45.686 ἀγόρια καὶ 42.867 κορίτσια). Στὶς γεννήσεις δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ γεννήσεις νεκρῶν βρεφῶν, οἱ ὁποῖες ἀνῆλθαν σὲ 335, μειωμένες κατὰ 7,7 % σὲ σχέση μὲ τὸ 2017 ποὺ ἦταν 363.
Οἱ θάνατοι, κατὰ τὸ 2018, ἀνῆλθαν σὲ 120.297 (61.387 ἄνδρες καὶ 58.910 γυναῖκες) καταγράφοντας μείωση 3,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 124.501 (63.168 ἄντρες καὶ 61.333 γυναῖκες). Οἱ θάνατοι βρεφῶν ἡλικίας κάτω του ἔτους ἀνῆλθαν σὲ 300, αὐξάνοντας ἐλάχιστα τὸν....
δείκτη βρεφικῆς θνησιμότητας (θάνατοι βρεφῶν ἡλικίας κάτω του ἔτους ἀνὰ 1.000 γεννήσεις ζώντων), ἀπὸ 3,46 τὸ 2017 σὲ 3,47 τὸ 2018.

Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σὲ 47.428 (24.418 θρησκευτικοὶ καὶ 23.010 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση 5,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, κατὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 50.138 γάμοι (24.975 θρησκευτικοὶ καὶ 25.163 πολιτικοί). Τὰ σύμφωνα συμβίωσης ἀνῆλθαν σὲ 6.369, παρουσιάζοντας αὔξηση 29,4% ἔναντί του 2017, ποὺ ἦταν 4.921. Στὰ σύμφωνα συμβίωσης πέρυσι συμπεριλαμβάνονται 231 σύμφωνα συμβίωσης μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ 55 μεταξὺ γυναικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.