16 Οκτ 2019

Τσελεγγίδης: «Μὲ τὴν ἴδια λογική τῆς αὐθαιρεσίας τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ δώσει τόμο αὐτοκεφαλίας καὶ στὴν λεγόμενη "Μακεδονικὴ Ἐκκλησία" γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸ προφίλ του»

Γιὰ «ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα» κάνει λόγο ὁ τέως καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης σχολιάζοντας τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανικὴ μὴ κανονικὴ Ἐκκλησία.
Ὁ κ. Τσελεγγίδης μιλώντας στὸ Sputnik ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη να ἀναγνωρίσει ὄχι μία σχισματικὴ ἐκκλησία αλλα ἕνα ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε καταδικάσει πρὶν ἀπὸ χρόνια ἀλλὰ καὶ ὅτι μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ εἰσπήδησε σὲ περιοχὴ ποὺ ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τὸ ὁποῖο εἶναι ὅπως ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιο γιὰ νὰ εἶχε ζητηθεῖ ὁ τόμος τῆς αὐτοκεφαλίας.
Μάλιστα, ὁ τέως καθηγητὴς στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο...
Ἀθηνῶν, Ἱερώνυμο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὄλα τα μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διατυπωνοντας τὶς θέσεις του καὶ τὶς ἐνστάσεις τοῦ προκειμένου νὰ ληφθοῦν ὑπόψη στὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

«Πρῶτα, δηλαδή, θά πρέπει νά ἐξεταστεῖ, ἄν τό "μόρφωμα" αὐτό πληροῖ τίς προϋποθέσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας. Ἄν, ἀντίθετα, ἀναγνωριστεῖ τό "Αὐτοκέφαλό" του, τότε αὐτομάτως ἀναγνωρίζεται καί ἡ ἐκκλησιαστική «νομιμότητα» τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς γνωστόν, γιά τήν Σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει προηγηθεῖ Πανορθόδοξη καταδίκη μέ καθαιρέσεις καί ἀφορισμούς. Αὐτή ἡ Πανορθόδοξη καταδίκη δέν ἔχει ἀνακληθεῖ. Τελευταῖα, μέ Τόμο Αὐτοκεφαλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (11-1-2019), ἔγινε μιά ἁγιοπνευματικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ χαρακτῆρα θεσμική ὑπέρβαση, πού δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτήματα γιά τήν ἐκκλησιαστική νομιμότητά της», ἀναφέρει, μεταξὺ ἄλλων, στὴν ἐπιστολὴ του ὁ κ. Τσελγγίδης.

«Ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ διατυπώνεται κι ἔχει εὐθύνη αὐτὸς ποὺ τὴν ἀποκρύπτει» εἶπε ὁ κ. Τσελεγγίδης προσθέτοντας ὅτι ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἑπτὰ Ἱεράρχες (σὺν τὸν Κερκύρας ποὺ ἔλειπε στὸ Ἰάσιο ἀλλὰ ἔστειλε ἐπιστολὴ) ζήτησαν τὴν ἀναβολὴ τῆς συζήτησης τοῦ θέματος τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

Τὸ 1992, ὁ μοναχὸς Φιλάρετος Ντενισένκο εἶχε καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ μάλιστα ἀνεθεματίσθη γιὰ τὴν πρόκληση σχίσματος ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλες ἀντικανονικὲς ἐνέργειες.

«Μιλάω γιὰ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα γιατί ἔκαναν ἀντικανονικὲς ἐνέργειες ὅπως χειροτονήσεις ἢ αὐτοχειροτονήσεις καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τοὺς καθαίρεσε. Μάλιστα τὸ 1999 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος εἶχε στείλει ἐπιστολὴ στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας συμφωνώντας μὲ τὴν καθαίρεση. Τί ἄλλαξε ἀπὸ τότε καὶ τώρα ἀναγνωρίζεται ἡ ἴδια ἐκκλησία μὲ μητροπολίτη τὸν Ἐπιφάνιο; Γιατί ἀναγνωρίζει ἕνα μόρφωμα τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε καταδικάσει;» διερωτᾶται ὁ κ. Τσελεγγίδης.

Ἐπιπλέον, ὅπως ἐπισημαίνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἀναρμόδιο γιὰ νὰ δώσει αὐτοκεφαλία καθὼς ἡ Οὐκρανία ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. 
«Σαφῶς ἡ Μόσχα θὰ ἔπρεπε νὰ κρίνει τὸ αἴτημα. Βέβαια δὲν θὰ συζητοῦσε ἕνα αἴτημα καθηρημένων. Ὁ νόμιμος μητροπολίτης τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ὀνούφριος» τόνισε ὁ καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ ποὺ χαρακτηρίζει ἀδιανόητη τήν νομιμοποίηση τῆς μὴ κανονικῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας.
Προτείνει μάλιστα τὴν μετάνοια τόσο γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὅσο καὶ «ὅσους ἐδῶ σιγοντάρουν αὐτὴν τὴν κατάσταση. Νὰ μετανοήσουν ὅλοι ὅσοι λένε ὅτι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία».

«Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»
Στὴν ἐρώτηση τοῦ Sputnik γιὰ τὸ τί θὰ κάνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐὰν ζητήσει τὸν τόμο, δηλαδὴ τὴν αὐτοκεφαλία καὶ ἡ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» τῆς Β. Μακεδονίας (σ.σ. ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σχισματικὴ καθὼς δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας), ὁ κ. Τσελεγγίδης εἶπε ὅτι «μὲ τὴν ἴδια λογική τῆς αὐθαιρεσίας μπορεῖ νὰ τὸ κάνει γιὰ ἐνισχύσει τὸ προφίλ του».
«Σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ ἔχει εἰσπηδήσει σὲ ἄλλη Ἐκκλησία, αὐτὴ τῆς Σερβίας», τόνισε.
Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι πολλές, ὡστόσο, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου νὰ χορηγήσει αυτοκεφαλια καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Ἱερωνύμου νά χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα.

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 18 Ὀκτωβρίου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος θὰ πραγματοποιήσει διήμερη ἐπίσκεψη στὴν Θεσσαλονίκης κατόπιν προσκλήσεως τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Ἄνθιμου. Μάλιστα μία μέρα μετά, τὸ Σάββατο θὰ τελέσει Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ παλαιοχριστιανικὸ Ναὸ Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου ἐνῶ σύμφωνα μὲ πληροφορίες οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀκόμα, θὰ παραστεῖ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, Ἱερώνυμος ἐνῶ λέγεται ὅτι θὰ μνημονεύσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν μητροπολίτη Ἐπιφάνιο.

Τί θὰ γίνει ὅμως σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση; «Ἡ Ἐκκλησία μας πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἀκοινωνησίας μὲ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες. Θὰ ἔχουμε μία φρικτὴ κατάσταση ἐνδεχόμενης πολυδιάσπασης μεταξὺ Ἐκκλησιῶν», κατέληξε ὁ κ. Τσελεγγίδης.

Ἀπο Φανὴ Χαρίση

2 σχόλια:

 1. κεγχριαίος λευίτης16 Οκτωβρίου 2019 στις 10:45 μ.μ.

  Δάσκαλε αγαπημένε, καλά τα λες. Αυτά περιμένουμε και όχι μόνο...
  Το θέμα είναι πόσο έτοιμοι, πνευματικά, είμαστε για το αύριο!
  Αυτό έλεγε μέχρι τέλους ο μακαριστός κυρ.Δημήτρης Ρήγας, το υπόδειγμα της ταπείνωσης και της πατερικής διδαχής.
  Να μας ελεήσει ο Θεός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα», λογική τῆς αὐθαιρεσίας, φρικτὴ κατάσταση ἐνδεχόμενης πολυδιάσπασης μεταξὺ Ἐκκλησιῶν.

  Ευχαριστούμε για την ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.