20 Οκτ 2019

Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ

Τoῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ - πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ)
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,
Μὲ θλίψη παρακολουθῶντας τὰ γενόμενα ἀπὸ τὴν συνεδρίαση τῆς ἐκτάτου ὑμῶν Ἱεραρχίας στὶς 12 Ὀκτωβρίου μέχρι καὶ σήμερα 19 Ὀκτωβρίου, ὅσον ἀφορὰ τὸ ἀπασχολῶν τὸ Πανορθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα Οὐκρανικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ζήτημα, μετὰ τὴν συμμετοχή σας στὴ σημερινὴ Θεία Λειτουργία ἐν Θεσσαλονίκη μετὰ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅπου μνημονεύσατε τὸν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο ὡς Προκαθήμενο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς ὁποίας ὁ Πατριαρχικὸς Τόμος ὑπογράφηκε στὶς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 2019, καὶ τὸν ὁποῖο μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει μνημονεύσει κανένας ἄλλος Προκαθήμενος, οὔτε ἀπὸ ὅσους προηγοῦνται ἀπὸ ἐσᾶς στὰ δίπτυχα, πολὺ περισσότερο οὔτε ἀπὸ ὅσους ἕπονται, ἡ ὁποία μνημόνευση ἀκολούθησε τὴν παραχώρηση σὲ ἐσᾶς τοῦ δικαιώματος νὰ χειριστεῖτε περαιτέρω...
τὸ Οὐκρανικὸ Ζήτημα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ πρότασή σας ὑπήρξε νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία, στὴν ὁποία καταλήξατε στὴν εἰσήγησή σας στὴν ἔκτατη Ἱεραρχία, καὶ ἡ ὁποία παραχώρηση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ παρουσιάστηκε στὸ Δελτίο Τύπου της, ὡς ἀπόφασή της, ἐνῶ καμιὰ κανονικὴ ψηφοφορία δὲν διεξήχθει, ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ληφθεῖ ὁποιαδήποτε ἐπίσημη ἀπόφαση, καὶ μάλιστα σὲ τέτοιο βαρυσήμαντο θέμα πανορθόδοξου βεληνεκούς, ὅπως διαβεβαίωσαν σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Κυθήρων Σεραφεῖμ, Πειραιῶς Σεραφεῖμ, Μεσογαίας Νικόλαος, καὶ τὴν ὁποία εἶχε αἰτηθεῖ ὁ Καισαριανῆς Δανιήλ, καὶ ἐνῶ τὸ Δελτίο Τύπου ἔλαβε τελικὴ μορφὴ καὶ δημοσιεύθηκε μετὰ τὸ πέρας τῆς συνεδρίασης (μετὰ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν»), μὲ πολλοὺς ἱεράρχες νὰ μὴν ἔχουν λάβει γνώση τῆς «ἀπόφασης», ἔχοντας ἤδη ἀποχωρήσει, ἐνώπιων ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἀντισυνοδικῶν ἐνεργειῶν, καὶ ἐνώπιων τῶν κατευθυνόμενων πορισμάτων τῶν σχετικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ποὺ εἴχατε ὁρίσει πρὸς ἐξέταση τοῦ θέματος, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ ἐπὶ τῶν Διορθόδοξων καὶ Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων δὲν παρέδωσε κὰν κάποια ἔκθεση τῶν πορισμάτων της (ἐνῶ στὰ πορίσματα τῆς ἐπὶ Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων ἀναφέρεται ἀναλυτικὰ τὸ κείμενό μου ποὺ σᾶς ἀπέστειλα μαζὶ μὲ τὴν ἰκετευτικὴ ἐπιστολή μου στὶς 4 Ὀκτωβρίου), ὅπου δὲν ἔγινε ἡ παραμικρὴ ἐξέταση τοῦ προβλήματος ποὺ προκύπτει μὲ τὴν ἱεροσύνη καὶ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν καθηρημένων καὶ τῶν αὐτοχειροτόνητων σχισματικῶν, στοὺς ὁποίους ἐδώθει ὁ Τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας, καὶ ὅπου ἀγνοήθηκε ἀπολύτως ἡ κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ὀνούφριου, ποὺ ὡς τὴν μέρα τούτη ἡ κανονικότητά της ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν πανορθόδοξη πλειοψηφία, καὶ ἡ ὁποία διώκεται βάναυσα σὲ πολλὲς ἐν Οὐκρανία περιοχὲς ἀπὸ μέλη τοῦ ποιμνίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου, τὸν ὁποῖο σήμερα ἐσεῖς μνημονεύσατε, μὴ λαμβάνοντας ὑπόψιν τὴν ἀπόφαση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μὲ πρόθεση νὰ προστατέψει τὸ κανονικὸ ἐν Οὐκρανία ποίμνιο, σᾶς προειδοποίησε περὶ τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί σας, καὶ τὴν ἐπακόλουθη διεύρυνση καὶ ἐκβάθυνση τοῦ σχίσματος σὲ πανορθόδοξο πλέον ἐπίπεδο, κατάληξα μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ λυπηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν ἑνότητά της, ὅτι γιὰ λόγους συνειδήσεως, εἶτε ἐκκλησιαστικῶς, εἶτε ἀνθρωπίνως ἐννοῶντας το, μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκκλησιαστῶ μαζί σας εἶτε στὴν περιοχὴ δικαιοδοσία σας στὴν Ἀθήνα, εἶτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τυγχάνει νὰ λειτουργήσετε ἤ γίνεται ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο καὶ μνημονεύεστε μαζὶ μὲ τὸν μητροπολίτη Ἐπιφάνιο, μέχρις ὅτου διευθετηθεῖ πανορθόδοξα τὸ Οὐκρανικὸ καὶ δὲν κωλύεται πλέον ἐξ᾿ αἰτίας του ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο κώλυμα καὶ ἐσεῖς συντελέσατε μὲ τὴν σημερινή σας στάση, ἀλλὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κοινωνία πλήρως.

Διαμαρτύρομαι λοιπὸν μὲ αὐτὸ τὸ τρόπο τὴν ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Ὀνούφριου καὶ τῆς χειμαζομένης ὑπὸ αὐτοῦ κανονικῆς Ἐκκλησίας ἐν Οὐκρανία, τὸν ὁποῖο ἀποχαρακτήρισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν ἀπόφασή της στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2018, καὶ τῆς ὁποίας γίνεστε καὶ ἐσεῖς συμμέτοχος μὲ τὶς τελευταίες ἐνέργειές σας.

Δηλώνω δὲ ὅτι ἄν ἡ ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης, τὴν ὁποία ἐκ βάθους καρδιὰς ἀπεύχομαι, ἀλλὰ δυστυχῶς μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μνημόνευση τοῦ Ἐπιφανίου στὸ σημερινὸ συλλείτουργο, πρὸς τὰ ἐκεῖ βαδίζουν τὰ πράγματα, ἄν λοιπὸν ὁδηγήσει αὐτὴ ἡ ἐπιδείνωση σὲ σοβαρὲς δυσχέρειες ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἱεραρχίας, θὰ ἀκολουθήσω πιστὰ τὶς ὅποιες πρωτοβουλίες τῶν δέκα σεπτῶν ἱεραρχῶν ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔκτατης Ἱεραρχίας στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2019 ὑποστήριξαν καὶ ἔκφρασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια, τὸ ἱεροκανονικὸ δίκαιο καὶ τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀγνοήθηκαν πλήρως, θεωρῶντας ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξο καὶ ἁγιοπατερικὸ τὸ φρόνημά τους,

Μὲ φόβο Θεοῦ,

Βασίλειος Εὐσταθίου

12 σχόλια:

 1. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ "ΣΩΤΗΡΑ" ΚΑΙ "ΖΩΗ". ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ το μέλος του Σωτήρα ο κ.Σταύρος Μποζοβίτης αρχικά υπερασπιζόταν ανοιχτά την ψευδο-εκκλησιαστική σχισματική δομή του Κιέβου Επιφανίου!! Κατόπιν πιέσεων τα γύρισαν, το γύρισαν και σφυρίζουν αδιάφορα. Απόδειξη είναι οι διπλωματικές απαντήσεις του κ.Μποζοβίτη στο Sputnik... Που αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση!

   Διαγραφή
  2. ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΠΟΛΛΥ ΑΔΕΛΦΕ!!!
   ΑΝ ΠΡΟΣΔΟΚΑΣ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ κ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥΣ ΣΩΘΗΚΕΣ...
   ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΑΛΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
   ΕΧΟΥΝ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ...ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ....ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ...
   ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΦΕΡΑΝ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ κ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
   ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ''ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ'' ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;;;
   ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ κ ΜΕ ΠΟΙΟ ΥΠΟΒΡΑΘΟ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
   ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
   - Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ -

   Διαγραφή
 2. Συντασσομαι με τον κ. Β. Ευσταθιου και προσυπογραφω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλές είναι οι ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.
  Για ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΑΛΑΜΕΣ πότε θα πάρουμε ευλογία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλές θα ήταν οι μούντζες.
   Ευλογία μάλλον δε θα πάρεις από κανέναν γιατί είναι πολύ αλμυρές για την ανάλατη εποχή μας.
   Αλλά τα μασοναριά δεν καταλαβαίνουν από μούντζες.
   Καθαίρεση, ποινή και εξορία. Αυτά κάνουν δουλειά.

   Διαγραφή
 4. Ήρθε ο καιρός όπως ο Κύριος μας αναθέσει σε άλλους γεωργούς τον αμπελώνα Του!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περιμένω δεκαετίες τώρα.
   Άντε, που είναι;
   Έχει βρομίσει ο τόπος μασονίλα.

   Διαγραφή
 5. Οι ετεροκινούμενοι ετεροκράτορες, ρασοφόροι και παντελονάδες,συνεργάτες του Φαναρίου, έκαναν το θέλημα των εχθίστων ετέρων, αγνοώντας τους τρομοκρατημένους - από τι άραγε; - αδελφούς τους επισκόπους, όπως και στο Κολυμπάρι και ενεργώντας ως δεσπότες αυτοκράτορες! Και καλά ο πατριάρχης, ο οποίος είναι ήδη δεμένος από χρόνων στην άμαξα του οικουμενιστικού συρμού και κινείται εν πλήρει συνειδήσει και εν συμφωνία μετά των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά, είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται και οι λοιποί- εξαιρέτως ο αρχιεπίσκοπος- το μέγεθος του πονηρού παιχνιδιού εις βάρος της Εκκλησίας και του Ελληνισμού; Εκπλήσσει ιδιαιτέρως και προκαλεί πολύ πόνο αλλά και απορία η αδιαφορία και η απουσία του κλήρου από τα δρώμενα! Δεν υπάρχει γνώμη; Δεν υπάρχει αγωνία; Δεν υπάρχει αντριλίκι; Από ποιους περιμένουν; Από μερικούς φιλότιμους λαίκούς; Όλα γίνονται κατά νόμο, κατά τους κανόνες και κατά παράδοση; Δεν καταλαβαίνουν οι παπάδες πως με την στάση τους αυτή δίνουν περισσότερο δικαίωμα, για να ενισχυθεί το δεσποτιλίκι, το οποίο ήδη έχει επικρατήσει στη συμπεριφορά των επισκόπων και τους κάνει και τη ζωή δύσκολη και τον δρόμο για την σωτηρία επίσης; Αν δεν ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι παράγοντες, αν δεν αγωνιστούν να αναστείλουν αυτήν την νοοτροπία, θα επιπίπτουν οι συνέπειες, όπως πάντα, πρώτα στο δικό τους κεφάλι! Αύριο έρχεται η σειρά των Σκοπίων. Μάλλον της "Εκκλησίας της Μακεδονίας'!!! Τι μέλλει γενέσθαι; "Ναι σε όλα", για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο; Μέχρι πού;
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλή η κίνηση αυτή αλλά δεν θα ήταν ολοκληρωμένη εάν ανέφερε και τη Σύνοδο της Κρήτης με την οποία κατοχυρώθηκε συνοδικά ο Οικουμενισμός; Φοβάμαι ότι η αναγνώριση των σχισματικών της Ουκρανίας εκτός από το σχίσμα οδηγεί στον Οικουμενισμό - Παπισμό μέσω της Ουνίας και ενώ σε παλαιότερες εποχές όταν είχαμε αίρεση δεν είχαμε σχίσμα ή όταν είχαμε σχίσμα δεν είχαμε αίρεση, στη δική μας εποχή τα έχουμε και τα δύο...

  Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντική η ανάρτηση της μελέτης του κ. Κυριαζόπουλου
  https://docplayer.gr/35261651-Meleti-kai-toy-kyriakoy-kyriazopoyloy-kathigiti-ep-toy-ekklisiastikoy-dikaioy-sti-nomiki-shsli-apth.html?fbclid=IwAR0S3s3n-mlfDh1ZRz0zFyq8lF5ODf-bLQjK7PdispLVTIG26gxLcDZhirA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ζωή μετά τον Τόμο Αυτοκεφαλίας: Οι κάτοικοι του χωριού Μνίσιν ισχυρίζονται: «Μας έβαλαν να τσακωνόμαστε άγρια»

  https://katanixi.gr/2019/10/22/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%cf%84/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Τη σπάθα σήκωσε και πάλι" - Νίκος Ξυλούρης
  Στίχοι: Παύλος Μάτεσης
  Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

  «Αδέρφι την καρδιά σου να΄ναι ατσάλι
  Κάνε την καρδιά σου φυλακή
  Ό,τι μας κλέψανε
  Και μας ντροπιάσανε
  Αν θες να τ' αναστήσεις πάλι
  Σήκωσε σπάθα φονική»

  ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ. ΔΗΛΑΔΗ, Η ΑΡΧΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.