18 Σεπ 2019

Ἡ ἑδραίωση τῆς κατοχῆς στὸ βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου πρέπει νὰ τερματιστεῖ

Ἐπίσκεψη Τσαβούσογλου στά κατεχόμενα
Γιὰ ἀκόμα μία φορά, ἡ Τουρκία παραβιάζει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ προκαλεῖ ἀσταμάτητα τὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευρά. Στὸ στόχαστρο αὐτὴ τὴ φορὰ τέθηκε ἡ πόλη-«φάντασμα», ἡ Ἀμμόχωστός μας. Μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια κατάληψης τῆς περίκλειστης πόλης ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατοχῆς, ὁ Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν λεγόμενο «ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν» τῶν κατεχομένων, Κουντρὲτ Ὀζερσάϊ καὶ τὸν κατοχικὸ στρατό, ἐπισκέφθηκε τὰ Βαρώσια.
Τὴν εἴδηση μετέδωσε πρῶτο τὸ τουρκικὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Ἀνατολοῦ, σημειώνοντας ὅτι «τὸ Βαρῶσι, ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ στρατιωτικὴ ζώνη» καὶ προσθέτοντας ὅτι ὁ κ. Τσαβούσογλου περιηγήθηκε στὴν κλειστὴ πόλη καὶ ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν στρατὸ κατοχῆς...
γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται καὶ τοὺς διάφορους σχεδιασμοὺς ποὺ λαμβάνουν χώρα. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν κ. Τσαβούσογλου συνόδευε ὁ κ. Ὀζερσαϊ, ὁ ὁποῖος ἐνδεχομένως νὰ εἶναι ὁ ἀνθυποψήφιος τοῦ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ στὶς παράνομες «προεδρικὲς ἐκλογὲς» στὰ κατεχόμενα τὸν ἐρχόμενο Ἀπρίλιο, πιθανὸν νὰ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὰ τελευταία τεκταινόμενα φαίνεται ὅτι νὰ ὁ «ἐκλεκτός» τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴ θέση τοῦ ψευδοπρωθυπουργοῦ τῶν κατεχομένων.

Ὁ κ. Τσαβούσογλου παρευρέθηκε καὶ σὲ συνάντηση μὲ τὸν κατοχικὸ ἡγέτη στὰ κατεχόμενα στὴν κατεχόμενη Γιαλοῦσα, ὅπου ὁ κ. Τσαβούσογλου δήλωσε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ ἀνοίξει «προξενεῖο» στὴν κατεχόμενη Ἀμμόχωστο γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς πολίτες της ποὺ μένουν στὴν περιοχὴ τῆς κατεχόμενης Καρπασίας. Ἐπιπλέον, δήλωσε χαρακτηριστικὰ πὼς «κανεὶς δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ σπάσει τὸν δεσμὸ τῶν τ/κ μὲ τὴ Μητέρα Πατρίδα». Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἡ κατοχὴ ἑδραιώνεται γιὰ τὰ καλὰ στὰ κατεχόμενά μας ἐδάφη. «Πρόξενος» θὰ εἶναι ὁ Τοῦρκος διπλωμάτης Κασὶμ Κανμπᾶν, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ ἴδιος.

Ἡ ἐπίσπευση τῆς ἐπίσκεψης πιθανὸν νὰ εἶχε καὶ ὡς σκοπὸ τὴν παρεμπόδιση τῆς σύσκεψης ποὺ εἶχε προγραμματίσει γιὰ τὴν ἴδια μέρα ὁ Μουσταφὰ Ἀκκιντζὶ μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν τ/κ κομμάτων, προκειμένου νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὶς ἐξελίξεις. Εἶναι ἀδιανόητο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει νὰ ἐπεμβαίνει μὲ θράσος στὰ τεκταινόμενα τοῦ νησιοῦ μας, ἀνακοινώνοντας τὴ διάνοιξη προξενείου καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς περίκλειστης πόλης τῆς Ἀμμοχώστου, χωρὶς νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἐπίπληξη ἀπὸ τὴν ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ἡ «εἰρηνευτικὴ» δύναμη τοῦ ΟΗΕ περιφρονεῖ τὰ ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιὰ τὸ ἐπὶ 45 χρόνια περιφραγμένο καὶ περίκλειστο τμῆμα τῆς Ἀμμοχώστου, τὰ Βαρώσια, ὅπου μὲ δύο ψηφίσματα τοῦ Σ.Α τῶν Η.Ε, τὸ 1984 καὶ τὸ 1992, ἡ Ἄγκυρα κλήθηκε νὰ παραδώσει τὴν περίκλειστη πόλη στὴν Κύπρο.

Ἡ κίνηση αὐτὴ τῆς Ἄγκυρας ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐπέκταση τῆς τουρκικῆς κατοχῆς στὸ νησί, συνεπῶς καὶ μὲ τὸν «ἐκτουρκισμὸ» μίας ἀκόμα ἑλληνικότατης πόλης. Ἡ ὑποχωρητικὴ στάση τῆς ΚΔ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀδράνειά της, μᾶς ὁδηγεῖ πρὸ τετελεσμένων. Ἡ ΚΔ ὀφείλει νὰ βρίσκεται μπροστὰ στὶς ἐξελίξεις καὶ νὰ ἀντιδρᾶ ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικά.

Οἱ καθυστερημένες ἀντιδράσεις καὶ τὰ λανθασμένα μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ ΚΔ ὁδηγοῦν στὴν κλιμάκωση τῶν γεγονότων καὶ τὴ δημιουργία ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων. Θέτοντας ὡς βάση τὸ δίκαιο, πρέπει ἐπιτέλους νὰ χαράξουμε μία πανεθνικὴ στρατηγικὴ ἀντιμετώπισης τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τῶν προκλητικῶν της ἐνεργειῶν. Ἡ ἑδραίωση τῆς κατοχῆς στὸ βόρειο τμῆμα τῆς πατρίδας μας πρέπει νὰ τερματιστεῖ. Δὲν μπορεῖ ὁ κ. Τσαβούσογλου νὰ μεταβαίνει ἀνενόχλητος σὲ κατεχόμενο εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος καὶ νὰ ἐξαγγέλλει τὸ ἄνοιγμα «προξενείου». Ἡ Ε.Ἐ. ὀφείλει νὰ λάβει θέση καὶ νὰ δώσει τέλος στὶς κατάφωρες παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ νὰ δρομολογήσει πραγματικὲς κυρώσεις ἔναντι τῆς Τουρκίας. Ἑπομένως, ἡ ΚΔ ἐπιβάλλεται νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὶς συμμαχίες καὶ σχέσεις ποὺ πραγματοποίησε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι διατηρεῖ τὴ θέση τοῦ κράτους - μέλους τῆς ΕΕ, οὕτως ὥστε νὰ ἀποτρέπει τὶς κατὰ καιροὺς προκλητικὲς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας.

«Τὶς θύρες σου νὰ κλείσεις θὲς καὶ νὰ μᾶς περιμένεις
καὶ μυρωδιὲς καὶ ὀμορφιὲς τὸν ξένο νὰ μὴ ραίνεις.
Σφάλιξε κλεῖσε δίπλωσε παράπονο στὰ χείλη,
χώσου στὴν ἄμμο Ἀμμόχωστος σὰν σπάνιο κοχύλι.
Καὶ ἐμεῖς πουλιὰ ποὺ διῶξαν μας τὸν Αὔγουστο οἱ ἐχθροί σου,
νὰ ξέρεις θὰ γυρίσουμε πιστοὶ στὴν ἄνοιξή σου.
Σφάλιξε κλεῖσε δίπλωσε παράπονο στὰ χείλη,
χώσου στὴν ἄμμο Ἀμμόχωστος σὰν σπάνιο κοχύλι.»

Γραφεῖο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.