4 Αυγ 2019

Ἡ Ἀλβανία χαρακτήρισε ἀκόμη ἕναν Ἑλλαδίτη ὡς «ἀνεπιθύμητο»! Ἔνοχη σιωπὴ ἀπ΄ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση…

Τὴν Τετάρτη 31 Ἰουλίου 2019 ὁ φίλος μας κοινωνιολόγος Κώστας Δημητρόπουλος κατα τὴν διάρκεια τοῦ ἀστυνομικοῦ ἐλέγχου στὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ τῆς Κακαβιᾶς εἶχε μία δυσάρεστη ἐμπειρία. Τοῦ ἀνακοινώθηκε πὼς εἶναι πρόσωπο ἀνεπιθύμητο γιὰ τὴν Δημοκρατία τῆς Ἀλβανίας. Ὁ κ. Δημητρόπουλος πήγαινε στὴν Χιμάρα (χωριὸ τῆς συζύγου του) μὲ τὰ παιδιά του γιὰ τὶς καλοκαιρινές τους διακοπές. 
Ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς δὲν τοῦ "ἀποκαλύφθηκε" ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τοῦ ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος στὴν χώρα, παρὰ τὸ ὅτι ὁ ἴδιος ζήτησε τὴν αἰτιολόγηση αὐτῆς τῆς ἐπίσημης ἄρνησης εἰσόδου. Στὸ σχετικὸ ἔγγραφο τοῦ "Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων" ποὺ τοῦ ἐπιδόθηκε, ἀναφέρεται πώς "θεωρεῖται ἀπειλὴ γιὰ τὴν δημόσια τάξη, ἐσωτερικὴ...
ἀσφάλεια, δημόσια ὑγεία ἢ τὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας".

Πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀοριστολογίες τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν, πιθανολογοῦμε πὼς ἡ ἄρνηση εἰσόδου συνδέεται μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ κ. Δημητρόπουλου στὴν κηδεία τοῦ Κώστα Κατσίφα ἀλλὰ καὶ τὴν συνειδητὴ παράταση μίας κατασκευασμένης ἔντασης ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Ἔντι Ράμα, γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους. Τήν ἴδια ἀντιμετώπιση εἶχαν καὶ ἄλλοι Ἑλλαδίτες οἱ ὁποῖοι μετέβησαν στὶς 8 Νοεμβρίου 2018, στοὺς Βουλιαράτες Ἀργυροκάστρου. 


Ὑπενθυμίζουμε πὼς ὁ Κ. Κατσίφας σκοτώθηκε ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας τῆς Ἀλβανίας ἀνήμερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2018 στὸ χωριό του, τὸ ὁποῖο εἶναι κεντρικὸ σημεῖο τῶν ἐκδηλώσεων καθὼς ἐκεῖ ὑπάρχει κοιμητήριο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὅπου ἀναπαύονται ἄτομα ποὺ ἔχασαν τὴν ζωὴ τους κατὰ τον ἑλληνο-ἰταλικὸ πόλεμο τοῦ 1940-41. Τὸ ἐπεισόδιο ἐκείνων τῶν ἡμερῶν συνδέθηκε, ἀπὸ κάποιες πηγὲς καὶ μὲ τὴν στάση ὁρισμένων ἰθυνόντων τῆς ἑλλαδικῆς πλευρᾶς τόσο ἀπέναντι στὴν συκοφάντηση τοῦ ἴδιου τοῦ Κατσίφα, ὅσο καὶ στὴν «διαρροὴ» πρὸς τὴν γειτονικὴ χώρα, λιστῶν μὲ ὀνοματεπώνυμα ἑλλαδιτῶν (πολιτῶν καὶ μή).

Ὁ κ. Δημητρόπουλος προχώρησε σὲ ἔγγραφες διαμαρτυρίες - ἐνημερώσεις πρός πολιτικὲς ὀργανώσεις καὶ προσωπικότητες, τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς καὶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς κ.ο.κ.
Θεωροῦμε πὼς ἡ συμμετοχὴ σὲ μία τελετὴ ταφῆς, οἱ ἐπιστημονικὲς ἐνασχολήσεις ἢ ἡ πολιτικὴ δραστηριοποίηση δὲν μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν λόγο γιὰ τὴν κήρυξη ἑνὸς ἀνθρώπου ὡς "ἀνεπιθύμητου" ἀπὸ ὁποιαδήποτε εὐνομούμενη καὶ δημοκρατικὴ χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.