12 Ιουν 2019

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ γιά τίς ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα, τή Συνταγματική Ἀναθεώρηση, τή συμφωνία Τσίπρα - Ἱερώνυμου

Βαρυσήμαντη συνέντευξη
«Ἱερές» βόμβες ἀπό τόν Μητροπολίτης Σεραφείμ κατά τῆς κυβέρνησης 

Σέ ἄμεσο κίνδυνο ἡ θρησκευτική εἰρήνη, λέει ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς
Σῆμα κινδύνου γιά τά νομοσχέδια τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης πού ψηφίστηκαν στή Βουλή καί ἐπιφέρουν ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα ἐκπέμπει ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ στή συνέντευξή του στά «ΝΕΑ», ἐπισημαίνοντας πώς μέ τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας ὁδηγούμαστε «στήν κακουργηματική θρησκευτική αὐτοδικία». Χαρακτηρίζει τήν κυβερνητική πρόταση γιά ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος «δόλια» πού «ὑποκρύπτει τό γκρέμισμα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας». Γιά τή «δῆθεν συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας» λέει ὅτι ἐξαγγέλθηκε χωρίς μελέτη ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί εἶχε τεράστια νομικά ζητήματα. Μιλάει ἀκόμη γιά τό πολυδιάστατο ἔργο τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς μέ τήν καθημερινή προσφορά 7.500 μερίδων φαγητοῦ καί μέ ἐτήσιες παροχές ἄνω τῶν 5.500.000 εὐρώ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 

Σεβασμιώτατε, γιατί εἶστε ἀντίθετος μέ τίς ἀλλαγές στούς Ποινικούς Κώδικες πού ὑπερψηφίστηκαν στή Βουλή, λίγες μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές; 
Ἡ κατάργηση τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία τῶν θείων πάσης γνωστῆς κατά τό Σύνταγμα, θρησκείας, ἐκείνης πού...
δέν ἔχει κρύφια δόγματα καί τῆς ὁποίας ἡ λατρεία δέν ἀντίκειται στή δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη, ὅπως προβλέπεται στό ἄρθρο 13 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, «Ἐπιβολή θρησκευτικῆς εἰρήνης», προσβάλλει καί θέτει σέ ἄμεση διακινδύνευση τό ἔννομο ἀγαθό πού προσδιορίζεται «Ἐπιβολή θρησκευτικῆς εἰρήνης» ἀπό τόν τίτλο τῶν ἄρθρων, δηλαδή τήν κοινωνική συνοχή καί τήν εἰρηνική συμβίωση διαφορετικῶν θρησκευτικῶν παραδοχῶν καί ἑνοτήτων, σέ συνθῆκες ἀκρίτου μεταναστεύσεως καί πολυπολιτισμικότητας. 

Ὁ ποινικός νομοθέτης δέν τιμωρεῖ τήν ἄρνηση ἤ τήν κριτική τοῦ θρησκευτικοῦ γεγονότος, ἀλλά τή δημοσία κακόβουλη βλασφημία, τή δόλια δημοσία γενομένη καθύβριση τοῦ θείου, πού στοχεύει ὄχι στήν κριτική ἄρνηση, ἀλλά στή χυδαία ἀπομείωση τοῦ θρησκευτικοῦ γεγονότος πού ἀναποδράστως προκαλεῖ τήν ὀργή τῶν πιστευόντων στήν ὑβριζομένη θρησκευτική παραδοχή, διότι ἡ θρησκεία ἤ ἡ ἀθεΐα συνιστᾶ ἀναποδράστως ὀντολογικό θεμέλιο, ὑπό τοῦ ὁποίου διαπλάσσεται ὁ ψυχισμός καί ἡ πράξη τοῦ βίου. 

Μέ τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας καί τῆς καθυβρίσεως θρησκευμάτων ὁδηγούμεθα ἀναποδράστως στήν κακουργηματική θρησκευτική αὐτοδικία, διότι δέν θά ὑφίσταται ἔννομος τρόπος ἀντιδράσεως καί ἱκανοποιήσεως τοῦ πλησσομένου θρησκευτικοῦ συναισθήματος, πού δολίως καί χυδαίως καθυβρίζεται, μέ πρόδηλο ἀποτέλεσμα τή βαρύτατη προσβολή τοῦ θρησκευομένου προσώπου πού συγκροτεῖται καί νοηματοδοτεῖται ἠθικά, πνευματικά καί ὀντολογικά ἀπό τή θρησκευτική του παραδοχή καί κατά ταῦτα ἀποφορτίσεως τοῦ θυμικοῦ του. 

Εἴχατε κάνει ἐξαρχῆς τήν ἐκτίμηση ὅτι ἡ συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας, Τσίπρα - Ἱερώνυμου, δέν θά περάσει. Πιστεύετε ὅτι καλῶς τελικά ἡ Ἱερά Συνοδος παρέπεμψε τό θέμα στίς ἑλληνικές καλένδες; 

Ἡ δῆθεν συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας ὅπως ἐξαγγέλθηκε χωρίς οὐσιαστική μελέτη ἀπό τόν Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα εἶχε τεράστια νομικά ζητήματα τά ὁποῖα καί ἐπισημειώσαμε. Ζητοῦσε ὁ Πρωθυπουργός νά ἀκυρώσουμε δίκαιο ἀγώνα 70 χρόνων (1945 - 2013), νά φτωχοποιήσουμε τόν ἱερό κλῆρο, νά παραιτηθοῦμε τῶν ἔννομων δικαιωμάτων μας γιά τή ληστευθεῖσα ἐκκλησιαστική περιουσία καί νά παραιτηθοῦμε τῆς δικαίωσής μας ἀπό τά εὐρωπαϊκά δικαστήρια καί νά ἀποδεχθοῦμε ἔναντί της μισθοδοσίας, τήν ἀβεβαιότητα τῆς ἐπιχορήγησης ἤ τῆς «ἀφηρημένης ἀποζημίωσης». Ὁ διάλογος γιά τίς ὀργανικές θέσεις καί τήν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας πού ἀπέμεινε διακόπηκε μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς κυβέρνησης ποῦ ἔθεσε τόν ἀπαράδεκτο ὄρο take it or leave it. 

Ἐπιμένετε νά μήν ἀλλάξει τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, νά μή γίνει δηλαδή τό κράτος οὐδετερόθρησκο; 

Μέ τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος πού δέν ἀναθεωρεῖται τό ἑλληνικό κράτος εἶναι σαφέστατα οὐδετερόθρησκο διότι προστατεύεται καί ἐνισχύεται κάθε γνωστή θρησκεία στή χώρα. Ἡ πρόταση τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 εἶναι δόλια καί ὑποκρύπτει τό γκρέμισμα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας γιατί τό ἔθνος ἐν ἀντιθέσει μέ τό κράτος δέν εἶναι οὐδετερόθρησκο ἀλλά ὀρθόδοξο. Ἐάν ἀναθεωρεῖτο τό ἄρθρο 3 θά καταλύετο μέ δικαστικές διαδικασίες ὁ κανονιστικός του χαρακτήρας, μέ ὅ,τι αὐτό δικαιοπολιτικά συνεπάγεται (κατάργηση συμβόλων, ἑορτῶν κ.λπ.). 

Πῶς σχολιάζετε τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερώνυμου μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο; 

Ἐπαναλαμβάνω τή ρήση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας γιά αὐτή τήν περίπτωση: «Τό αἷμα νερό δέν γίνεται» καί τήν πρόδηλη ἀλήθεια ὅτι ἡ καρδιά τῶν Πανελλήνων κτυπᾶ στό μαρτυρικό Φανάρι. 

Σιγά σιγά βαίνουμε πρός τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση. Ποιά ἦταν ἡ συμβολή τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς ὅλα αὐτά τά χρόνια στήν ἀνακούφιση τῶν ἀδυνάμων; 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προσλαμβάνει τόν κόσμο καί τόν μεταβάλλει μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ σέ βασιλεία ἀγάπης, ἀλληλοπεριχώρισης, δικαιοσύνης καί ἀλήθειας. Μεταστοιχειώνει τόν ἄνθρωπο σέ ἔνθεο καί ἀνάγει ἀπό τήν κτιστή πραγματικότητα στήν ἄκτιστη ἀλήθεια. Δέν ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τοῦ ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν. 

Ὅμως ἀπό τήν πίστη τῆς ἀπορρέει τό μεγάλο χρέος τῆς κοινωνικῆς συναντίληψης καί τῆς ἀδιαπτώτου προσφορᾶς στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο. Ἄν τό ψωμί τό δικό μας εἶναι μία ἐγκόσμια ἀνάγκη, τό ψωμί τοῦ συνανθρώπου μᾶς ὅποιος κι ἄν εἶναι, ἀποτελεῖ γιά μᾶς ἐξόχως πνευματικό καί ἠθικό ζήτημα. Η Ι. Μητρόπολη Πειραιῶς ὅπως καί ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία στά χρόνια της κρίσης ἐπιστράτευσε κάθε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης καί μέσα ἀπό ἐθελοντικές δράσεις προσφέρει καθημερινά 7.500 μερίδες φαγητό στό μεγάλο λιμάνι καί συνολικά κατ' ἔτος ἄνω τῶν 5.500.000 εὐρώ σέ φάρμακα, ἀνεξόφλητους λογαριασμούς κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν, κάλυψη ἐνοικίων, ὑποτροφίες σέ ἀπόρους σπουδαστές καί φοιτητές καί τήν ταπεινή μας διακονία στό Γηροκομεῖο Πειραιῶς ὅπου περιθάλπουμε 200 ὑπερήλικες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 100 κατάκοιτοι. 

Σᾶς ἐπικρίνουν συχνά ὅτι ἐκφράζετε τό ὑπερσυντηρητικό κομμάτι τῆς Ἱεραρχίας. Πῶς τό σχολιάζετε; 

Παρακαλῶ κάθε καλόπιστο ἀναγνώστη τῆς ἱστορικῆς καί ἐγκρίτου ἐφημερίδας σας νά καταθέσει ἔστω καί μία λέξη πού ἔχω ἀρθρώσει στόν δημόσιο καί ἐκκλησιαστικό λόγο πού νά εἶναι ἰδικής μου ἐπινοήσεως καί ἀντιλήψεως. 

Ὅ,τι κατά καιρούς ἔχω καταθέσει ὡς ταπεινή συμβολή στά δρώμενα ἀποτελεῖ δάνειο καί μεταφορά τῶν θεσφάτων της δισχιλιετούς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, τῶν θεοφόρων Πατέρων της καί τοῦ Εὐαγγελικοῦ της μηνύματος. Κατά ταῦτα δέν ἔχω καί δέν προβάλλω προσωπικό λόγο ἀλλά ἐπιδιώκω ἁπλῶς νά ἀποτελῶ ταπεινό ἠχεῖο τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου. Ἑπομένως δέν εἶμαι οὔτε συντηρητικός, οὔτε προοδευτικός καί ὑπερασπίζομαι ἀνυστάκτως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐφόσον συνάπτονται ἄρρηκτα μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, διότι ἐκ τῆς εὐθύνης μου δέν μπορῶ νά συμπράττω σέ ψυχοπαθολογικές ἐκτροπές καί σέ ἀνθρωποπαθεῖς κατασκευές χωματοποίησης τοῦ ἀνθρώπου. 

Μάνος Χαραλαμπάκης, ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.