8 Μαΐ 2019

Ἡ πολιτική ὀρθότητα ὁδηγεῖ σέ παγκόσμια δίωξη καί γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν, ἀναφέρει ἔκθεση τοῦ Βρετανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ πιό διωκόμενη ἀπό ὁποιαδήποτε θρησκευτική ὁμάδα καί ἀντιμετωπίζουν σχεδόν γενοκτονικά ἐπίπεδα καταπίεσης σέ ὁρισμένα μέρη τοῦ κόσμου, λέει μία ἔκθεση πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν του Ἡνωμένου Βασιλείου. 

Ἡ ἔκθεση, πού συντάχθηκε ἀπό τόν Philip Mounstephen, ἐπίσκοπο του Truro καί ἕναν Ἀγγλικανό ἱεραπόστολο, ἐκτιμᾶ ὅτι ἕνας στούς τρεῖς ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν κόσμο ἀντιμετωπίζει κάποια μορφή θρησκευτικῆς καταπίεσης, βρίσκοντας τούς χριστιανούς ὡς τήν πιό εὐρέως στοχευμένη ὁμάδα. 
"Τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα δείχνουν ὄχι μόνο τή γεωγραφική ἐξάπλωση τῶν ἀντιχριστιανικῶν διώξεων, ἀλλά καί τήν αὐξανόμενη σοβαρότητά τους", ἀναφέρει ἡ ἔκθεση, προσθέτοντας ὅτι "σέ ὁρισμένες περιοχές, τό ἐπίπεδο καί ἡ φύση τῶν διώξεων πλησιάζει στό νά...
ἀνταποκρίνεται στόν διεθνῆ ὁρισμό τῆς γενοκτονίας". 

Ὁ Βρετανός ὑπουργός Ἐξωτερικών Jeremy Ηunt, ὁ ὁποῖος ἐκπόνησε τήν ἔρευνα πέρυσι, δήλωσε τήν Παρασκευή ὅτι "ἡ πολιτική ὀρθότητα" διαδραμάτισε ρόλο στίς καταχρήσεις, ἐπικρίνοντας τίς κυβερνήσεις σέ ὅλο τόν κόσμο ἐπειδή "κοιμοῦνται" γιά τό συγκεκριμένο θέμα. 

"Αὐτό πού ἔχουμε ξεχάσει σέ αὐτό τό κλίμα πολιτικῆς ὀρθότητας εἶναι στήν πραγματικότητα ὅτι οἱ χριστιανοί πού διώκονται εἶναι μερικοί ἀπό τούς φτωχότερους ἀνθρώπους στόν πλανήτη", δήλωσε ὀ Hunt.  

Ἡ ἔκθεση ἐπικεντρώνεται στίς διώξεις πού βασίζονται στήν πίστη στή Μέση Ἀνατολή, τήν Ἀφρική, τήν Ἀσία καί τή Λατινική Ἀμερική - ἀποκλείοντας κυρίως τήν Εὐρώπη καί τή Βόρεια Ἀμερική. 

«Νομίζω ὅτι ὑπάρχει μία λανθασμένη ἀνησυχία ἡ ὁποία εἶναι κατά κάποιο τρόπο ἀποικιοκρατική, νά μιλᾶμε γιά μία θρησκεία πού σχετίστηκε μέ ἀποικιακές δυνάμεις καί ὄχι μέ τίς χῶρες πού μπήκαμε ὡς ἀποικιοκράτες», δήλωσε ὀ Hunt, προφανῶς ἐπιθυμώντας νά ἀποτρέψει ὁποιαδήποτε συζήτηση τῆς ἀποικιοκρατικῆς παρουσίας τῆς Βρετανίας σέ πολλές ἀπό τίς περιφέρειες πού ἀναφέρονται στήν ἔκθεση καί τοῦ ρόλου της στή δημιουργία θρησκευτικῶν ἐντάσεων. 

Σύμφωνα μέ τόν ἐπίσκοπο του Truro, οἱ ὀπαδοί τοῦ Χριστοῦ κινδυνεύουν νά "ἐξαλειφθοῦν" στήν γενέτειρα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀπό τό 20% τοῦ πληθυσμοῦ στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική πρίν ἀπό ἕναν αἰώνα, ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει μειωθεῖ σέ μόλις 4% σήμερα. 

Δυστυχῶς, ἡ λέξη "εἰσβολή" δέν ἐμφανίζεται στήν ἐνδιάμεση ἔκθεση οὔτε μία φορά - ὅπως καί στήν εἰσβολή τοῦ Ἰράκ ἀπό τό ἀμερικανικό καί τό βρετανικό "συνασπισμό" τοῦ 2003. Ἡ εἰσβολή καί ἡ κατοχή ἐξαπέλυσε τή σεχταριστική βία – συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀνάδυσης τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτος (ISIS) στό Ἰράκ καί τή Συρία. Ἡ ἔκθεση σημειώνει ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν Ἰρακινῶν χριστιανῶν ἔπεσε ἀπό 1,5 ἑκατομμύρια "πρίν ἀπό τό 2003" σέ περίπου 120.000 σήμερα καί στή Συρία ἀπό 1,7 ἑκατομμύρια τό 2011 σέ κάτω ἀπό 450,000 σήμερα. 

Ὡστόσο, μέ τό Ἡνωμένο Βασίλειο καί τούς συμμάχους του στό ΝΑΤΟ νά εὐνοοῦν τήν "ἀλλαγή καθεστῶτος" στή Δαμασκό, εἶναι μή πολιτικά ὀρθό νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ Σύριοι Χριστιανοί εἶναι ἀσφαλεῖς σέ ἐδάφη ἐλεγχόμενα ἀπό τή συριακή κυβέρνηση, ἀλλά διώκονται σέ μέρη τῆς χώρας πού εἶναι ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν ὑποστηριζόμενων ἀπό τή Δύση «μετριοπαθῶν» ἀνταρτῶν ὅπως ὁ «Στρατός τοῦ Ἰσλάμ» ἤ «τό Μέτωπο γιά τήν Κατάκτηση». 

Ὡστόσο, τό Βρετανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί Κοινοπολιτείας βρίσκεται στό ἐπίκεντρό της χορήγησης ἀσύλου στό Ἡνωμένο Βασίλειο στά «Λευκά Κράνη». Αὐτές οἱ αὐτοαποκαλούμενες μονάδες πολιτικῆς ἄμυνας λειτουργοῦν ἀποκλειστικά σέ περιοχές πού ἐλέγχονται ἀπό ἰσλαμιστές μαχητές, ὅπου οἱ χριστιανοί ἀπειλοῦνται περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.