9 Μαρ 2019

Ποῦ νὰ ὑπάρχει τὸ κοινοβιακὸ στὸ Βατικανό, ἂν ὑπάρχει μόνο ἕνας ἀλάθητος; Καὶ ὁ Πατριάρχης σέ ΄μᾶς πρέπει νὰ κάνει ὑπακοή, ἀκόμα καὶ νὰ ἀκούσει νὰ τὸν μαλώνουνε, νὰ τοῦ ποῦνε «κάνεις λάθος»

«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» 
Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὴν 4η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 01/08/13.
Σωζόμαστε ἐν τῇ κοινωνίᾳ γι΄ αὐτὸ κρατῆστε πάντοτε τὶς δύο βασικὲς μονάδες τῆς Ὀρθοδοξίας πολλὲς φορὲς τὶς ἔχω πεῖ, ποὺ εἶναι ὁ γάμος καὶ τὸ μοναστήρι ἰσότιμες σὲ δυνατότητα σωτηρίας. Ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ΄μᾶς ἐκ τῶν πραγμάτων γεννηθήκαμε σὲ οἰκογένειες καὶ μεγαλώσαμε ὅλοι σὲ οἰκογένειες, κάποιοι γίνονται μοναχοί, ἀλλὰ ὅλοι ξεκινᾶνε ἀπ΄ τὸ πρωτογενὲς κοινόβιο τῆς οἰκογένειας, αὐτὸ ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία.
Λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅταν σκέκονται στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία γεννᾶ τὸν Χριστό: Βλέπετε τί ἦταν ἡ Παρθένος; Ἦταν καὶ Παρθένος, δὲν εἶχε σχέση μὲ ἄνδρα, ἀλλὰ ἦταν καὶ μεμνηστευμένη ἀνδρί, ποὺ εἶναι οἱ ἀπαρχές, τὸ ξεκίνημα τοῦ γάμου. Καὶ διατυπώνουν οἱ Πατέρες πανέμορφα: Βλέπεις, εἶχε τὰ δύο πράγματα, ἦταν καὶ Παρθένος, τὸ ΄χουν οἱ μοναχοί, καὶ ταυτόχρονα ἦταν μεμνηστευμένη. Γι΄ αὐτὸ ἡ Παναγία μὲ τὸ ἦθος Της θεμελιώνει αὐτὸ τὸ διττὸ ἀξίωμα τοῦ κοινοβίου.
Προσέξτε τὶς οἰκογένειές σας. Θὰ πεῖτε «μὰ ἐγὼ δὲν τὴν ἒφτιαξα, ἔτσι βρέθηκα μέσα ἐκεῖ». Ὅπου βρεθήκατε, σ΄ αὐτὸν τὸν χῶρο ποὺ βρεθήκατε κι ἂς μὴ τὸ θέλατε, νὰ τὸν ἀξιολογήσετε. Γεννηθήκατε στὴν Ἑλλάδα, ἄλλος γεννήθηκε κάπου ἄλλου. Ἀφοῦ ἐδῶ γεννηθήκατε, αὐτὸν τὸν τρόπο πρωτογενῶς, ἀπ΄ αὐτὸν τὸν τόπο θὰ ξεκινήσετε νὰ ἁγιάσετε.
Μὴ πεῖτε «ὢχ κάπου ἀλλοῦ θὰ εὕρισκα καλύτερους ἀνθρώπους νὰ σωθῶ». Ἄρα, τὰ κοινοβιακὰ μεγέθη εἶναι τὰ βασικὰ ἡσυχαστικὰ μεγέθη καὶ ἡ ζωή μας ἔτσι διασώζεται καὶ ἐκεῖ πιὰ...
κρύβεται ἡ ἀπαντοχή, ἡ ταπείνωση, ἡ διακονία καὶ μάλιστα ἡ ἀπαντοχὴ στοὺς πειρασμούς. Καὶ ὅσα κοινόβια ποὺ λέγονται σπίτια, ἔχουν ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀπαντοχὴ στοὺς πειρασμούς, διαχρονικὰ καὶ μακροχρόνια, ξεκαθαρίζουνε πάρα πολλὲς τραγωδίες, διανθρώπινες καὶ κοινωνικές, γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία.

Αὐτὸ κρατῆστε το. Νὰ σκέφτεστε πάντοτε σὰν νὰ ἔχετε ἕναν ἐσωτερικευμένο μοναχισμό, αὐτὸ τὸ λένε οἱ Πατέρες καὶ τὸ λέω μὲ δική μου γλώσσα. Δηλαδὴ ὁ κάθε πιστὸς ἔχει μέσα του ἕναν ἐσωτερικευμένο μοναχισμὸ ποὺ εἶναι ὁ ἡσυχασμός, ἡ προσευχή, αὐτὸ εἶναι ὁ μοναχός. Ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικά τοῦ μοναχοῦ ποὺ τὰ ζεῖ στὸ σπίτι του μέσα καὶ στρέφεται στὸν Θεὸ καὶ ἀντέχει τοὺς ἄλλους.

Βλέπετε, αὐτὸς ποὺ πάει στὸ μοναστήρι, ξέρει ὅτι θὰ ἀντέξει τὴν ὑπακοή, ὅσο σκληρὴ κι ἂν εἶναι. Αὐτὰ κρατῆστε τα, ἐμένα μὲ ἐνδιαφέρει ἐδῶ αὐτὸς ὁ λόγος νὰ γίνεται πρακτικὸς στὴν ζωή μας. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναλύσω τὴν Αἰγυπτιακὴ ἔρημο ἁπλῶς γιὰ νὰ περάσει ἡ ὥρα, οὔτε γιὰ λόγους φιλολογίας, γιατί ἡ ζωὴ μας καίγεται καὶ τὴν κρίση τὴν ζοῦμε στὴν πλάτη μας καὶ ἡ κρίση κρύβει μέσα της αὐτὸν τὸν οὐμανισμό. Ὅτι μιλώντας γιὰ τὸν ἄνθρωπο, φτύνουμε τὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ εἶναι ἡ κρίση σήμερα, τὸ ζεῖτε κάθε μέρα.

Μιλοῦν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπο προκαλοῦν νὰ μείνει ἄνεργος καὶ νὰ πεινάει σήμερα. Ἐ τότε, γιατί ὑπάρχει ὅλη αὐτὴ ἡ δομή; Γιὰ ποιὸν ὑπάρχει πολιτική, τὸ σύστημα τῆς Δημοκρατίας; Ποιὸν νὰ ὑπηρετήσει; Τὸν ἄνθρωπο; Τὸ κάνει χωρὶς νὰ ξέρει τὸν Θεό. Καὶ πᾶς νὰ ὑπηρετήσεις τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταστρέφεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ κρίση, καθαρὴ κρίση οὐμανιστικὴ καὶ ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο…

Ἀκόμα καὶ ἡ φράση ποὺ ξέρουμε «ὅλα γιὰ τὰ παιδιὰ» εἶναι τραγική. Καὶ τὰ παιδιά μας τὰ σκοτώνουμε, βγάζουμε τὰ μάτια τους κάθε μέρα. «Ὅλα γιὰ τὰ παιδιὰ» ἐ; Βλέπετε αὐτὴ ἡ κρίση ἀκούμπησε τώρα καὶ τὴν Παιδεία, ποὺ ἡ Παιδεία εἶναι τὸ κάλος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὄντως Παιδεία. Καὶ ἀκουμπάει τὴν Παιδεία, δὲν βρῆκαν κάτι ἄλλο νὰ ἀκουμπήσουνε; Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν βγῆκαν ξαφνικὰ ἔτσι, πίσω κρύβεται μία τραγικὴ φιλοσοφία. Λυπᾶμαι ποὺ τὸ λέω, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἀντιπαλότητα, εἶναι Δυτικόφερτη καθαρά! Γι΄ αὐτὸ βλέπετε ὁ Εὐρωπαῖος, ξέρω ΄γὼ τῆς Τρόϊκα, δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει κάτι ἄλλο, ἔχει ζήσει στὸ πετσὶ του τὸν Οὐμανισμό. Τὸν Οὐμανισμό, ποὺ τὸν ἔκανε σήμερα τελείως ἄθεο. Δηλαδὴ ἡ Εὐρώπη εἶναι τελείως ἄθεη.

Καὶ ἀκόμη ἐκεῖ ποὺ παραμένει ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νὰ εἶναι Βατικανὸ ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι Προτεσταντισμός, εἶναι τραγικὴ μορφὴ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι τραγικὲς μορφὲς Χριστιανισμοῦ. Δὲν βιώνουν αὐτὸ τὸ κοινοβιακὸ μέγεθος. Ποῦ νὰ ὑπάρχει δηλαδὴ τὸ κοινοβιακὸ στὸ Βατικανό, ἂν ὑπάρχει μόνο ἕνας πού εἶναι ἀλάθητος; Ποιὸ κοινόβιο; Ποιὰ ὑπακοή; Καὶ ὁ Πατριάρχης σέ ΄μᾶς πρέπει νὰ κάνει ὑπακοή, ἀκόμα καὶ νὰ ἀκούσει νὰ τὸν μαλώνουνε ξέρω ΄γώ, νὰ τοῦ ποῦνε «κάνεις λάθος». Εἶναι μέσα στὰ δεδομένα, γιατί δὲν νιώθει ὅτι εἶναι ἀλάθητος. Ποῦ νὰ καταλάβει ὁ ἄλλος τὸ κοινόβιο μέσα στὴν ἠθικολογία τοῦ Προτεσταντισμοῦ; Πού λέει μὲ ἠθικὲς πράξεις σώζεσαι. Ποῦ εἶναι τὸ κοινόβιο; Δὲν ὑπάρχει ἐνορία ἐκεῖ. Γι΄ αὐτὸ ἡ οἰκογένεια εἶναι διαλυμένη. Κάνω αὐτὲς τὶς τομές, νὰ καταλάβετε ὅτι ὅλα ἐξηγοῦνται, ἒτσι εἶναι ἡ ἱστορία ἡ μεγάλη. Βλέπετε λοιπὸν, ἡ διακονία τοῦ ἄλλου, αὐτὸ ποτὲ μὴν τὸ ξεχάσετε καὶ ποτὲ μὴ τὸ ἀπεμπολήσετε.

4 σχόλια:

 1. Ο γεωπολιτικός παροξυσμός του σιωνιστικού ΝΑΤΟ
  Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

  Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έγινε σαφές ότι το ΝΑΤΟ δεν θα ακολουθούσε την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας που προήλθε από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι κλίκες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ήθελαν να επεκτείνουν την κυριαρχία της στρατιωτικής συμμαχίας προς τα ανατολικά, στα πρώην δορυφορικά κράτη της ΕΣΣΔ. Το ΝΑΤΟ για να δικαιολογήσει αυτή την εξάπλωση σκαρφίστηκε διάφορες λόγους, όπως «ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς», «εξαγωγή δημοκρατίας», «εμπέδωση του φιλελεύθερου κράτους δικαίου» και άλλα φληναφήματα.

  Στην επέκταση του προς ανατολάς το ΝΑΤΟ δεν σεβάστηκε τα ρωσικά συμφέροντα ασφαλείας και έφτασε να «χτυπά» την αυλόπορτα των δυτικών ρωσικών συνόρων. Το 1999 η επέκταση συμπεριέλαβε την Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία, το 2004 Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, το 2009 Αλβανία και Κροατία, το 2017 Μαυροβούνιο. Οι υποψηφιότητες των Σκοπίων, Κοσόβου, Ουκρανίας, Γεωργίας είναι σε εξέλιξη.

  Η σημερινή απειλή πολέμου στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της ανατολικής διεύρυνσης, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν δημιουργήσει αμέτρητες πιθανές εστίες ανάφλεξης, χαρακτηριστικά αναφέρουμε το πρόσφατο επεισόδιο στην Αζοφική Θάλασσα στα Στενά του Κερτς μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων. Παρόμοιες εστίες ανάφλεξης υπάρχουν στις βαλτικές χώρες, στα Βαλκάνια, στην Γεωργία κ.α.

  Η Ρωσία εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα έχει επισημάνει τα αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, κάτι όμως που δεν φαίνεται να επηρεάζει τις ολιγαρχικές σιωνιστικές κλίκες της Συμμαχίας, καθώς πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες σώνει και καλά θέλουν να είναι ομοτράπεζοι των σιωνιστών ληστών και πειρατών.

  Οι συνωμότες της παγκόσμιας σιωνιστικής ολιγαρχίας και οι πρόθυμοι σύμμαχοι τους των δυτικών «δημοκρατιών» διψούν για περισσότερη εξουσία και για περισσότερο χρήμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να ρεύσει αν δεν ρεύσει και αίμα. Θέλουν πλήρη παγκόσμια κυριαρχία και όσοι δεν υποτάσσονται σε αυτό το δόγμα δαιμονοποιούνται και αποσταθεροποιούνται ώστε να μην παίζουν πλέον ρόλο στην διεθνή σκηνή ως κρατικοί παράγοντες, όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία. Σήμερα οι παγκόσμιοι σατράπες έχουν βάλει στο στόχαστρο το Ιράν και την Βενεζουέλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι ΗΠΑ τελούν ουσιαστικά υπό πτώχευση, αν προσθέσουμε το κρατικό χρέος και τα ιδιωτικά και κρατικά ομόλογα με εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια το χρέος ανέρχεται στα 71 τρισεκατομμύρια δολάρια (71.000 δισεκατομμύρια), σύμφωνα με την έγκυρη οικονομική εφημερίδα «Deutsche Wirtschaftsnachrichten». Αυτό το τεράστιο χρέος αναγκάζει τον Trump να απαιτήσει από τους εταίρους του ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν με αυξημένες δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ στην στρατιωτική συμμαχία.

  Το «πολεμικό κατεστημένο» της Γερμανίας και Γαλλίας, των δυο μεγαλυτέρων χωρών της Ευρώπης, δέχεται άνευ αντίρρησης την αύξηση των δαπανών στο 2% του ΑΕΠ επειδή οι δυο χώρες είναι οι στυλοβάτες των Αμερικανοσιωνιστών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και επειδή τώρα Μέρκελ και Μακρόν βλέπουν την ευκαιρία να επεκτείνουν το δικό τους αμυντικό σύμπλεγμα μέσω μιας υποθετικά ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ.

  Ωστόσο, μια στρατιωτική δύναμη της ΕΕ στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι ένα στρατιωτικό παρακλάδι του ΝΑΤΟ. Η Γαλλία στην προκειμένη περίπτωση συνδέει έτσι τα νεοαποικιακά της συμφέροντα στην Αφρική, συμφέροντα τα οποία θέλει να υπερασπιστεί με την βοήθεια της Γερμανίας και υπό την επιγραφή (copyright των ΗΠΑ) «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». Το γερμανικό πολεμικό σύμπλεγμα βλέπει ευκαιρίες να αποκτήσει επιρροή στην Αφρική και να προωθήσει τις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού. Η πρόσφατη συμφωνία Βερολίνου-Παρισίων που υπεγράφη στο Aachen αποτελεί το πρελούδιο του κοινού στρατιωτικού βηματισμού των δυο χωρών στην Αφρική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Παρεμπιπτόντως οι αμυντικές δαπάνες των δυο χωρών μαζί είναι διπλάσιες από αυτές της Ρωσίας.

  Προφανώς και η παγκόσμια σιωνιστική ολιγαρχία δεν σκέφτηκε ποτέ να διαλύσει το ΝΑΤΟ μετά την κατάρρευση του ιδεολογικού εχθρού, δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την καλύτερη επένδυση των Σιωνιστών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι αν διαλυθεί το ΝΑΤΟ, τότε το παγκόσμιο χάος δεν θα έχει τροφοδότη και το χάος είναι το οξυγόνο των Σιωνιστών. Ουδείς Σιωνιστής έχει εγκαταλείψει ποτέ μια επιχείρηση που του αποδίδει τεράστια κέρδη.

  Στο πλαίσιο λοιπόν του ΝΑΤΟ οι Αμερικανοσιωνιστές χρειάζονται χρήσιμους υποτελείς που παρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες και ενισχύουν τον προϋπολογισμό της Συμμαχίας. Επιπλέον τα ευρωπαϊκά μέλη, οι μέτοχοι μειοψηφίας της τεράστιας αυτής σιωνιστικής επιχείρησης, πρέπει να είναι προετοιμασμένα για την μεγάλη αναμέτρηση κατά της Ρωσίας, κάτι που ηθελημένα περνάει απαρατήρητο από μικρότερα κράτη μέλη όπως η Ελλάδα η οποία ουδέν όφελος θα είχε από μια τέτοια σύγκρουση. Για την Ελλάδα ισχύει το γνωστό «όταν στον βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια». Η Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον από την στοχοποίηση της Ρωσίας εκ μέρους του σιωνιστικού ΝΑΤΟ.

  Γ. Λιναρδής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O… BIG «ΠΑΤΕΡΟΥΛΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ!
  07/03/2019
  Δεν έχει περάσει παρά μία μόνο ημέρα από την έμμεση πλην σαφέστατη παραδοχή της Γεροβασίλως, ότι παρακολουθούνται οι Έλληνες πολίτες στα κοινωνικά δίκτυα και το υπουργείο Εσωτερικών εισήγαγε διάταξη στη βουλή για την δημιουργία οργάνου που θα παρακολουθεί το διαδίκτυο, υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες», με πρόσχημα την πρόληψη της διακίνησης των λεγομένων «fake news».

  Πιο συγκεκριμένα, ιδρύεται η «Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες», η οποία παρακολουθεί την χρήση του Διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνικής εμβέλειας και «εισηγείται προς τους συναρμόδιους Υπουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πρόληψης ψευδών ειδήσεων του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Η Επιτροπή συγκροτείται εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Δικαιοσύνης και αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου εσωτερικών, ως πρόεδρο, υπαλλήλους των αρμόδιων οργανικών μονάδων των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, εκπροσώπους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες»

  Προφανέστατος ο σκοπός των αμερικανομπολσεβίκων, είναι να παρακολουθούν και να ελέγχουν το διαδίκτυο, στο οποίο, εκτός από τα sites, συμπεριλαμβάνονται το Facebook, το Twitter, κ.τ.λ.!

  Θα θεωρούνται δε “fake news”, όλες εκείνες οι ειδήσεις – αναρτήσεις που ενοχλούν τον σταλινικό συρφετό που κυβερνάει την Ελλάδα!

  (ΥΓ): Άρθρο 20 του Συντάγματος – ακροτελεύτια διάταξη: «H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙ Ο «ΠΡΟΘΥΜΟΣ» ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ; ΜΟΙΡΑΖΟΥΝΕ ΒΡΑΒΕΙΑ Ή ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ;
  09/03/2019


  Όπως πληροφορούμεθα, την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαρτίου, ο «πρόθυμος» Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αρχηγίσκος των απομειναριών της ΔΗΜΑΡ-ΡΗΜΑΔ, που υπερψήφισε την προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών, θα επισκεφτεί τα Σκόπια όπου θα συναντηθεί με τον Ζάεφ.

  Ολόκληρος πρωθυπουργός κράτους θα συναντηθεί μ’ έναν απλό βουλευτή, έστω και αρχηγίσκο ενός κόμματος-φαντάσματος; Από πού κι ως που; Βραβείο για την προδοσία του θα του δώσει ή και τίποτα άλλο;

  (ΥΓ): Λέτε ν’ ακολουθήσουν επισκέψεις στα Σκόπια και των υπολοίπων –εκτός ΣΥΡΙΖΑ- «προθύμων», που συνήργησαν στην προδοσία; «Πρόθυμοι», μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε!

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.