1 Φεβ 2019

Ὁ Μητροπολίτης Κιλκὶς καταγγέλει τὸν σφετερισμὸ τοῦ ὀνόματος «Πολυανῆς» ἀπὸ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων (videos)


Νέα πρόκληση ἀπὸ τὴν σχισματικὴ “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία” μὲ τὴν ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Πολυανῆς.
Μὲ ὄχημα τὸν ἀλυτρωτισμὸ συνεχίζεται τὸ κύμα τῆς σκοπιανῆς προκλητικότητας δυναμιτίζοντας ἐπικίνδυνα τὸ ἤδη ἀρνητικὸ κλίμα ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὶς διμερεῖς σχέσεις τῶν δύο κρατῶν μετὰ τὴν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο.
Ἡ νέα πρόκληση ἐκδηλώνεται στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ σφετερισμὸ τοῦ διοικητικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τίτλου «Πολυανῆς» μὲ τὴν ἐκλογὴ καὶ χειροτονία Ἐπισκόπου Πολυανῆς ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῆς σχισματικῆς »Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» καὶ μὲ τὴ νομιμοποίηση τῆς...

πολιτικῆς ἐξουσίας τῆς γείτονος χώρας.Ἐν κρυπτῶ καὶ παραβύστω ἡ σχισματικὴ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» προχώρησε στὴν ἐκλογὴ Ἐπισκόπου “Πολυανῆς” στὶς 29 Σεπτεμβρίου 2018, ὑφαρπάζοντας προκλητικὰ τὸν τίτλο Πολυανὴς ποὺ χαρακτηρίζει ἀποκλειστικὰ τὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολη τῆς Μακεδονίας Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου μὲ ἕδρα τὸ Κιλκίς. 
Ἡ χειροτονία τοῦ “Πολυανῆς” Ἰακώβου πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Νοεμβρίου 2018 παρόντος μάλιστα καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων κ. Zoran Zaev ἀπὸ τὸν σχισματικὸ “Ἀρχιεπίσκοπο” Σκοπίων κ. Στέφανο καὶ “μέλη” τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς “Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας”.
Ἡ ἐξαιρετικὰ δυσμενὴς αὐτὴ ἐξέλιξη, προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτoυ Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Ἐμμανουὴλ ὁ ὁποῖος μὲ ἐπιστολή του, κάνει λόγο γιὰ ἀλυτρωτικὲς τάσεις, γιὰ διαθέσεις ὕπουλες καὶ σφετεριστικὲς ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, στὴν Μακεδονία καὶ στὴν κανονικὴ Ὀρθοδοξh Ἐκκλησία. Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς ἀποστέλλεται στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο καὶ στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ζητεῖται ἡ πνευματική τους καθοδήγηση. 

Ἱστορικά, ἡ Ἐπισκοπὴ Πολυανὴς μὲ ἕδρα τὴ Δοϊράνη ὑπαγόταν στὴ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ ἕδρα της μεταφέρθηκε στὸ Κιλκίς, μὲ τὴν ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων, μετὰ ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους 1912-1913 κατ’ ἐφαρμογὴ τῶν ὅρων τῆς Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου στὶς 26 Ἰουλίου 1913. 

Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι ἐπίσης ὅτι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1924 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀνύψωσε τὴν Ἐπισκοπὴ Πολυανής, μὲ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη, τὴν ὁποία παραθέτουμε, εἰς αὐτοτελῆ Ἱερὰ Μητρόπολη μὲ ὅριά της “την περιοχὴν ἀποκλειστικῶς τῆς ὑποδιοικήσεως Κιλκίς” ὅπως σχετικὰ ἀναφέρει ἡ Πράξις. Ἐνῶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1928 παραχώρησε «ἐπιτροπικῶς» τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πολυανὴς καὶ Κιλκισίου μαζὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 

Οἱ παραπάνω ἐνέργειες τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας προσφέρουν κάκιστες ὑπηρεσίες στὴν οἰκοδόμηση τῶν σχέσεων ἐμπιστοσύνης καὶ φιλίας μεταξὺ τῶν δύο λαῶν καὶ ἔχουν ἤδη προκαλέσει ἀναστάτωση καὶ ὀργὴ στοὺς κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως τοῦ Κιλκὶς ἀπὸ τὴν καταφανῆ ἀλυτρωτικὴ ἐπιθετικότητα καὶ τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς μας ἀλήθειας. 

Εἶναι ἀκόμη χαρακτηριστικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ προκλητικὴ αὐτὴ ἐνέργεια ἐκ μέρους τῆς σχισματικῆς “Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας” ἔγινε τὸ φθινόπωρο τοῦ προηγούμενου ἔτους, περίοδος ποὺ ὑποτίθεται ὅτι οἱ γείτονές μας καλλιεργοῦσαν ἕνα κλίμα φιλίας, μακριὰ ἀπὸ ἀλυτρωτισμούς, τὸ ὁποῖο ἀποτυπωνόταν στὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ποὺ εἶχε ὑπογραφεῖ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2018. 

Ὡς γνωστὸν τὸ γειτονικὸ κράτος ἐνισχύει καὶ ὑποστηρίζει τὴν σχισματικὴ “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία” εἰς βάρος τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἰωάννη ἡ ὁποία ὑπάγεται στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.