8 Φεβ 2019

Ὁ Πάπας ὑπέγραψε ἔγγραφο γιὰ τὴν "Ἀνθρώπινη Ἀδελφοσύνη" μὲ ἰμάμη ποὺ πιστεύει στὸ θάνατο τῶν μουσουλμάνων ποὺ γίνονται χριστιανοὶ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ πρόσφατου ταξιδιοῦ τοῦ Φραγκίσκου στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, τὸ ὁποῖο ὀνομάστηκε "Ἀποστολικὸ Ταξίδι τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητας Πάπα Φραγκίσκου στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα", τὸ Βατικανὸ ἐξέδωσε ἕνα «Ἔγγραφο» ("Document"). 
Ὀνομάζεται "Ἔγγραφο γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Ἀδελφότητα γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη καὶ τὴν Κοινὴ Ζωὴ" ("A Document on HumanFraternity for World Peace and Living Together") καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τον Πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν "Μεγάλο Ἰμάμη τοῦ Ἂλ-Ἀζάρ, Ἀχμὲτ Ἂλ-Ταγιέμπ". 
Ὡς ὁ μεγάλος ἰμάμης τοῦ Πανεπιστημίου Αl-Azhar στο Κάιρο, ὁ Σείχης Ἂλ-Ταγιὲμπ εἶναι ἀναμφίβολα ὁ κορυφαῖος...μουσουλμάνος λόγιος τοῦ κόσμου. 

Εἶναι ἐπίσης αὐτὸς ποὺ ἔχει δηλώσει ὅτι ἀποδέχεται τὴν τιμωρία τοῦ θανάτου γιὰ ὅσους «ἀποστατοῦν» ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. 

Συγκεκριμένα, τὸ «Ἔγγραφο» λέει: 
«Ἡ ἐλευθερία εἶναι δικαίωμα κάθε ἀτόμου: κάθε ἄτομο ἀπολαμβάνει τὴν ἐλευθερία τῆς πίστης, τῆς σκέψης, τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς δράσης. Ὁ πλουραλισμὸς καὶ ἡ ποικιλομορφία τῶν θρησκειῶν, τοῦ χρώματος, τοῦ φύλου, τῆς φυλῆς καὶ τῆς γλώσσας εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ μέσα στὴ σοφία Του, μέσω τῆς ὁποίας δημιούργησε τὰ ἀνθρώπινα ὄντα. Αὐτὴ ἡ θεϊκὴ σοφία εἶναι ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπορρέει τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία τῆς πίστης καὶ στὴν ἐλευθερία τῆς διαφορετικότητας. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκβιάζονται νὰ προσχωρήσουν σὲ μία συγκεκριμένη θρησκεία ἢ κουλτούρα πρέπει νὰ ἀπορριφθεῖ, καθὼς καὶ ἡ ἐπιβολὴ ἑνὸς πολιτιστικοῦ τρόπου ζωῆς ποὺ ἄλλοι δὲν ἀποδέχονται». 

Μάλιστα. Μήπως ἄλλαξε γνώμη ὀ Al-Tayyeb; Δὲν πιστεύει τώρα στὸν θάνατο τῶν «ἀποστατῶν», ἂν καὶ τὸν ἐπιβεβαίωσε δημόσια τουλάχιστον πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια; 

Το Μahound's Paradise είχε γράψει για τὸ θέμα αὐτὸ τὸ 2016: 
Κορυφαῖος μουσουλμάνος σύμμαχος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἕνας μουσουλμάνος ποὺ μεταστρέφεται στὸν Χριστιανισμὸ πρέπει νὰ θανατώνεται. 

Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ὑποδέχτηκε τὸν ΣεΐχηΑhmed el-Tayeb, τὸν Μεγάλο Ἰμάμη τοῦ Πανεπιστημίου Αl-Azharστο Κάιρο καὶ τὴν ἀνώτατη ἐπιστημονικὴ ἐξουσία τοῦ Σουνιτικοῦ Ἰσλὰμ στὸ Βατικανό. 

Καὶ πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα, ὁ Πάπας ἔστειλε ἕναν ἐκπρόσωπο στοAl-Azhar ως συνέχεια καὶ γιὰ "ἐπανεκκίνηση τοῦ διαλόγου".
Ἡ ἀρχικὴ συνάντηση, ἡ ὁποία περιελάμβανε συνομιλίες μεταξὺ μεγαλύτερων ἀντιπροσωπειῶν ἀπὸ τὸ Ἂλ-Ἀζχὰρ καὶ τὸ Βατικανό, χαρακτηρίστηκε ὡς ἐξαιρετικὰ φιλικὴ - ἕνα εἶδος "ἐπαναπροσδιορισμοῦ" τῶν σχέσεων Καθολικῶν-Μουσουλμάνων μετὰ ἀπὸ τὴν «παγωμάρα» ποὺ φέρεται νὰ προῆλθε ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις τοῦ Πάπα Βενέδικτου στὸ Ρέγκενσμπουργκ τὸ 2006. 

Στὴ συζήτησή τους ἐπικεντρώθηκαν κυρίως στὸ θέμα τῆς κοινῆς δέσμευσης τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς πίστης τῶν μεγάλων θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο, τὴν ἀπόρριψη τῆς βίας καὶ τῆς τρομοκρατίας, τὴν κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὸ πλαίσιο τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν ἐντάσεων στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν προστασία τους. Ἀφοῦ ἀντάλλαξαν δῶρα «ἀγκαλιάστηκαν αὐθόρμητα». 

Ο el-Tayeb περιγράφεται συχνὰ ὡς "μετριοπαθής". Φαίνεται λογικὸς καὶ συνετός, χωρὶς τὸ τρελὸ χαμόγελο τοῦ φανατικοῦ. Ὑποστήριξε τον el-Sisi κατά τῆς μουσουλμανικῆς ἀδελφότητας στὴν Αἴγυπτο καὶ ἔχει προβεῖ σὲ διάφορες δημόσιες δηλώσεις κατὰ τοῦ βίαιου ἐξτρεμισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐν γένει. 

Λίγους μῆνες πρὶν τὴ συνάντηση τοῦ Πάπα δήλωσε μπροστὰ στὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο ὅτι τὸ Κοράνι «ἐγγυᾶται τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία». 

Ὡστόσο, ὅπως ἐπεσήμανε πρόσφατα τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ Καΐρου (ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπὸ τονRaymond Ibrahim σε πρόσφατο δοκίμιο), ὀ el-Tayeb έχει ἕνα ἱστορικὸ ἄλλα νὰ λέει στὰ δυτικὰ ἀκροατήρια καὶ ἄλλα στὰ ἀραβικὰ ἢ μουσουλμανικά. 

Γιὰ παράδειγμα, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ προηγούμενου Ραμαζανιοῦ, ὀ el-Tayeb επιβεβαίωσε στὴν τηλεοπτική του ἐκπομπὴ ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἐπιβάλλει τὸν θάνατο γιὰ ἀποστάτες: 
«Ἡ σημερινὴ ἀποστασία παρουσιάζεται μὲ τὸ πρόσχημα τῶν ἐγκλημάτων, τῶν ἐπιθέσεων καὶ τῆς μεγάλης προδοσίας, γι’ αὐτὸ τὸ ἀντιμετωπίζουμε τώρα ὡς ἔγκλημα ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ νὰ τιμωρηθεῖ... Ἐκεῖνοι ποὺ μαθητεύουν στὸ Ἰσλὰμ [al-fuqaha] καὶ οἱ ἰμάμηδες τῶν τεσσάρων σχολῶν τοῦ δικαίου θεωροῦν τὴν ἀποστασία ἔγκλημα καὶ συμφωνοῦν ὅτι ὁ ἀποστάτης πρέπει εἴτε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν ἀποστασία του εἴτε καὶ νὰ θανατωθεῖ». 

Τὸ Ἰνστιτοῦτο ἔκανε μία δημόσια δήλωση ποὺ τὸν κάλεσε νὰ ἀποκηρύξει αὐτὴ τὴν θέση, κάνοντας ἐπίσης τὴ γενικὴ παρατήρηση ὅτι το Αl Αzhar υιοθετεῖ δύο ἀντιφατικὲς ὁμιλίες: ἡ μία εἶναι ἀνοικτὴ καὶ κατευθύνεται στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ ἡ ἄλλη ὑποστηρίζει τὸν βίαιο ἐξτρεμισμὸ καὶ κατευθύνεται στὸ ἐσωτερικό. 

Γνωρίζει ὀ Francis ότι ὁ νέος μουσουλμάνος φίλος του φαίνεται νὰ πιστεύει ὅτι θὰ πρέπει νὰ σκοτώνονται οἱ «ἀποστάτες» ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ; Πῶς συμβαδίζει αὐτὸ μὲ τὴν "προστασία" τῶν χριστιανῶν στὴν περιοχή; Ἢ ἴσως ὁ Πάπας, στὴν προσπάθειά του ἀπορρίψει τὸν «προσηλυτισμό», δὲν πιστεύει ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ποὺ γίνονται χριστιανοὶ ἀξίζουν προστασία ἢ δὲν πρέπει καν νὰ θεωροῦνται "χριστιανοί". Ἴσως ἀνήκουν σὲ κάποια ἄλλη κατηγορία. 

Ἄλλωστε ὅσοι μουσουλμάνοι μεταστρέφονται στὸν χριστιανισμὸ τείνουν νὰ εἶναι κάπως «συντηρητικοὶ» καὶ ἴσως αὐτὸ ἐνοχλεῖ τὸν «προοδευτικὸ» Francis. 

Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι, ὀ el-Tayeb, ὡς ὁ ὑψηλότερος σουνίτης μουσουλμάνος λόγιος στὸν κόσμο, θὰ ἦταν δύσκολο, ἂν ὄχι ἀδύνατο, νὰ δηλώσει μπροστὰ σὲ μουσουλμανικὸ κοινὸ ὅτι οἱ ἀποστάτες δὲν θὰ πρέπει νὰ θανατωθοῦν, ὅπως ἀναφέρεται σαφῶς στὸ Κοράνι, τήν Hadith καὶ τὴν μουσουλμανικὴ ἱστορία καὶ παράδοση. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ὑποστήριξη τῆς θανατικῆς ποινῆς γιὰ τοὺς ἀποστάτες δὲν εἶναι καθόλου ἀσυνήθιστη ἢ ἀκραία θέση. Πράγματι, οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι οἱ περισσότεροι μουσουλμάνοι στὴν Αἴγυπτο τὴν ὑποστηρίζουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.