11 Φεβ 2019

Ἐπανατυπώνονται οἱ «προσωρινοὶ» Φάκελοι Μαθήματος Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ

Τὸ esos δημοσίευσε τοὺς τίτλους τῶν βιβλίων τοῦ Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου ποὺ θὰ διανεμηθοῦν στοὺς μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος 2019-20. Πέραν τῶν Φακέλων Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ ποὺ ἐπανατυπώνονται ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀναφέρει σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας, ἐντολὴ ἐπανατύπωσης δόθηκε καὶ γιὰ τοὺς Φακέλους Μαθήματος Θρησκευτικῶν ὅλων τῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καὶ τῶν τάξεων Α΄καὶ Β΄ Γενικοῦ Λυκείου. Γιὰ τὴ Γ΄ τάξη Λυκείου ἔχει δοθεῖ ἐντολὴ ἐκτύπωσης βιβλίων λίγων μόνο μαθημάτων
καὶ ἐκκρεμεῖ ἡ ἐκτύπωση τῶν περισσοτέρων βιβλίων καθὼς ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀλλαγῶν στὸ Λύκειο ποὺ θὰ ἐφαρμοστοῦν ἀπὸ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ καὶ ἐπηρεάζει τὰ μαθήματα τῆς Γ΄ τάξης. Γιὰ τὰ Θρησκευτικά της Γ΄ τάξης οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι θὰ παραμείνει μονόωρο ὑποχρεωτικὸ μάθημα ὡστόσο οὔτε γιὰ τὸ μάθημα αὐτὸ δὲν....
δόθηκε ἐντολὴ ἐκτύπωσης τοῦ Φακέλου Μαθήματος.
Ἔτσι καὶ γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ 2019-2020 στὰ χέρια ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν θὰ φτάσουν οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ εἶναι κατὰ τὰ ἄλλα «προσωρινοὶ» παρόλο ποὺ μετροῦν ἤδη μὲ αὐτὴ τὴν ἐπανατύπωση, τρία χρόνια ζωῆς! Οὐδεμία πληροφορία ὑπάρχει ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ προετοιμασία νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν. Ἀπρόθυμη ἐμφανίζεται ἡ κυβέρνηση νὰ ἐφαρμόσει τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» (ΣτE 660/2018 καὶ ΣτE 926/2018) καὶ ἑπομένως καὶ τοὺς Φακέλους Μαθήματος.
Ἐνόψει ἐκλογῶν ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ κυρίως ἐκεῖνα ποὺ πιθανότατα θὰ βρεθοῦν στὸ τιμόνι τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας ὀφείλουν νὰ λάβουν ξεκάθαρη θέση γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἐφαρμόσουν τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἀλλὰ καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ τοποθετηθεῖ ἀπέναντι στὴν κυβερνητικὴ μεθόδευση «μονιμοποίησης» τῶν δῆθεν προσωρινῶν Φακέλων καὶ νὰ ἀπαιτήσει τὴν ἐπαναφορὰ τῶν παλιῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν κατ’ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE.
thriskeftika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.