2 Δεκ 2018

Ἡ Ἐκκλησία δὲν συσχηματίζεται μὲ «ἀνθρωπιστικὲς θεωρίες», κάνει οὐσιαστική θεραπευτική τοῦ ἀνθρώπου καὶ στοχεύει τήν ἀρρώστια

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ 2ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος στὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει μία ὁριζόντια ἀνθρωπολογία νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ στόχος της εἶναι ἡ θεραπευτική τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ κέντρο αὐτὸ τῆς τρωθείσης ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ἐκδηλώνεται ἡ ψυχή του, δηλαδὴ ἡ νοερὰ ἐνέργεια. Εἶναι ἡ ψυχή, καὶ ἐκδηλώνεται σ΄ ὅλη τὴν ὕπαρξή του, σ΄ ὅλο του τὸ σῶμα, παντοῦ. Ἂν ἡ ἐκδήλωση, ὁ τρόπος ποὺ ἐκδηλώνεται αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ἂν ἐπιτρέπεται, εἶναι ἀρρωστημένος, τὰ πάντα λειτουργοῦν λανθασμένα. Ἡ ψυχὴ ἀρρωσταίνει καὶ ἔρχεται ἡ ἐνέργεια αὐτὴ νὰ πάει στὸν ἐγκέφαλο, στὸν νοῦ, στὴν καρδιά, καὶ βγαίνουν λανθασμένα τὰ ἀποτελέσματα. Ἄρα, ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει κάτι ἀνθρωπολογικό, κάνει θεραπευτική τοῦ ἀνθρώπου καὶ στοχεύει ὅπου εἶναι ἡ ἀρρώστια. Ἑπομένως, κάθε φορᾶ ποὺ λέμε, «ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὸν ἄνθρωπο» ἢ «ἀκοῦμε τὸν ἄνθρωπο», πολλὲς φορὲς συσχηματιζόμαστε μὲ τέτοιες ἀνθρωπιστικὲς θεωρίες, ποὺ λένε πολλὰ μπλὰ – μπλὰ καὶ τίποτε οὐσιαστικό. 
Εἶναι εὔκολο νὰ λὲς γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τί λές γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Τί στοχεύεις γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Τί σημαίνει ὅλα γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Ἀκόμα καὶ ἡ φράση, ξέρω ΄γὼ, «ὅλα γιὰ τὸ παιδί», τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἀνθρωπολογία; Εἶναι πολὺ γενικὴ ἡ φράση ἄνθρωπος. Ἐδῶ λοιπόν, πᾶμε ν΄ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν νοῦ ποὺ ἀρρώστησε. Οἱ Πατέρες μιλᾶνε γιὰ ἀσύνετο νοῦ, παντοῦ στὴν Πατερικὴ θεολογία...
τὸ θέμα τῆς πτώσεως εἶναι ὁ σκοτασμὸς τοῦ νοὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Τί σημαίνει σκοτισμένος νοῦς; Σημαίνει ὅτι ἡ νοερὰ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐνεργεῖ σωστά. Ἡ νοερὰ ἐνέργεια ἀρχίζει νὰ ἐνεργεῖ σωστά, μόνο ἂν ὁ ἄνθρωπος περάσει ἀπὸ τὴν Κάθαρση καὶ φτάσει στὸν Φωτισμό. Ἀρχίζει λοιπὸν μὲ τὴν Κάθαρση καὶ τὸν Φωτισμό, ὁ νοῦς ὁ ἐσκοτισμένος νὰ καθαρίζεται.
Εἶναι ἁπλὲς λέξεις, τὶς κρατᾶτε ὅμως ὡς δομικὸ ὑλικὸ γιὰ ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ σᾶς βάλει στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

1 σχόλιο:

  1. Οσίου Παϊσίου Αγιορείτου: "Ωφέλιμες Διηγήσεις".

    https://www.youtube.com/watch?v=t7CffHh2MgI

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.