2 Δεκ 2018

Πονηρὸ Σύμφωνο καταργεῖ τὰ σύνορα. Ἰσοπεδώνει νόμους καὶ κανόνες κάθε χώρας καὶ ἐξισώνει τοὺς παράνομους μετανάστες μὲ τοὺς μόνιμους κατοίκους

Ἀπὸ τὸν Δημήτρη Ριζούλη
Οὐδεὶς ἀσχολεῖται στὴν Ἑλλάδα μὲ μία μεγάλη διεθνῆ συμφωνία γιὰ τὴ μετανάστευση, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ ἀλλάξει ὅλα ὅσα ἰσχύουν μέχρι σήμερα καὶ ἔχει ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων. Ἐμεῖς ἐδῶ περὶ ἄλλα τυρβάζουμε καὶ τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ἀσχολεῖται μὲ τὸ πῶς θὰ δυσφημήσει ἢ θὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὶς κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα.
Τὴν ἴδια ὥρα μία σειρὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς χῶρες ὅπως ἡ Αὐστραλία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἐλβετία κ.λπ. συζητοῦν καὶ ἀπορρίπτουν τὴ διεθνῆ συμφωνία ποὺ προωθεῖται μὲ κάθε τρόπο. Τεράστιο μερίδιο εὐθύνης ἔχουν καὶ τὰ μέσα ἐνημέρωσης τῆς χώρας μας πού, ἀντὶ νὰ ἐνημερώσουν τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ ὅσα γίνονται παγκοσμίως στὸ Μεταναστευτικὸ καὶ μᾶς ἀφοροῦν ἄμεσα, ἀδιαφοροῦν.
Πᾶμε νὰ δοῦμε, λοιπόν, τί περιλαμβάνει αὐτὸ τὸ νέο Σύμφωνό του ΟΗΕ ποὺ θὰ.... ἐπικυρωθεῖ στὸ Μαρακὲς τοῦ Μαρόκου στὶς 10 καὶ τὶς 11 Δεκεμβρίου. Περιέχει 34 σελίδες καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες τοῦ «ἔχει στόχο νὰ κάνει τὴ μετανάστευση πιὸ συντεταγμένη καὶ πιὸ ἀσφαλῆ».
Προσέξτε πῶς παρουσιάζεται ἀπὸ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν μέσων ἐνημέρωσης: «Ἡ συμφωνία ἀπαριθμεῖ μία σειρὰ ἀρχῶν, ὅπως ἡ προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῶν παιδιῶν, ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας κ.α., καὶ περιλαμβάνει ἕναν κατάλογο μέτρων γιὰ νὰ δοθεῖ βοήθεια στὶς χῶρες προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς μεταναστεύσεις. Μεταξὺ τῶν μέτρων εἶναι ἡ βελτίωση τῆς ἐνημέρωσης, ἡ ἔνταξη τῶν μεταναστῶν, ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδικῶν γνώσεων» ἀνέφερε προσφάτως ἕνα ἀπὸ τὰ «ἔγκυρα» ρεπορτάζ.
Ἑπομένως, ἀφοῦ ὅλα εἶναι τόσο καλά, γιατί τὸ ἀπορρίπτουν δεκάδες χῶρες; Ἡ ἐξήγηση (ποὺ δὲν μᾶς λένε) εἶναι ἁπλή. Ἐκτὸς τῶν σωστῶν γενικῶν διατάξεων, ὅπως ἡ καταπολέμηση τῶν διακινητῶν καὶ ἡ συντονισμένη προστασία τῶν συνόρων, ὑπάρχουν ἄλλες, ἰδιαίτερα «πονηρὲς» καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἀποσιωποῦνται. Τὸ βασικότερο εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία κατοχυρώνει τὸ «δικαίωμα» στὴ μετανάστευση καὶ τὴν ἐλεύθερη ἐγκατάσταση ὅσων τὸ ἐπιθυμοῦν σὲ χώρα τῆς ἐπιλογῆς τους! Μὲ λίγα λόγια, μπᾶτε, σκύλοι, ἀλέστε. Ὁποῖος θέλει μπορεῖ νὰ ἔρχεται νὰ μεταναστεύσει στὴν Ἑλλάδα καὶ κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὸν κουνήσει. Τὸ ἀπόλυτο μπάχαλο! Παύει ἔτσι ὁ διαχωρισμὸς πρόσφυγα - μετανάστη καὶ νόμιμου - παράνομου μετανάστη. Ὅλα μπαίνουν στὸ ἴδιο τσουβάλι στὸ ὄνομα τῶν δῆθεν δικαιωμάτων.
Ἕως τώρα κάθε χώρα ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ φιλοξενεῖ πολίτες ποὺ διώκονται ἢ κινδυνεύουν στὴ χώρα τους γιὰ πολιτικούς, θρησκευτικοὺς κ.λπ. λόγους. Ἐπίσης ἔδινε τὴ δυνατότητα σὲ μετανάστες νὰ παραμείνουν ἂν ὑπέβαλλαν τὰ χαρτιά τους καὶ ἦταν ἐπιθυμητοὶ π.χ. γιὰ νὰ ἐργαστοῦν. Τώρα τὸ νέο Σύμφωνό του ΟΗΕ ἰσοπεδώνει νόμους καὶ κανόνες κάθε χώρας, καὶ ἐξισώνει τοὺς παράνομους μετανάστες μὲ τοὺς μόνιμους κατοίκους!
Φανταστεῖτε, λοιπόν, ἂν διεθνῶς κατοχυρωθεῖ τέτοιο «δικαίωμα», πόσο θὰ αὐξηθοῦν οἱ ροὲς πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ πόσα προβλήματα θὰ προκύψουν. Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ πρόβλημα τοῦ Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ ποὺ μᾶς κρύβουν.
Ἡ Ἰταλία, ποὺ εἶπε χθὲς ὄχι στὸ Σύμφωνο, ἀντιλήφθηκε τοὺς κινδύνους, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Σαλβίνι δήλωσε: «Δὲν θὰ ἀφήσουμε τὴ χώρα μας νὰ αὐτοκτονήσει».
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅμως, καὶ μαζί της σχεδὸν ὅλη ἡ ἀντιπολίτευση κοιμοῦνται καὶ δὲν βλέπουν τί ἔρχεται. Ἢ σκόπιμα σιωποῦν... Εἴδατε νὰ ὀργανώνεται καμιὰ δημόσια συζήτηση γιὰ τὸ θέμα; Νὰ ἐνημερώνεται ὑπεύθυνα ὁ λαός; Νὰ τοποθετεῖται ἡ Βουλή; Πῶς θὰ πάει ἡ Ἑλλάδα στὴ διάσκεψη τοῦ Μαρακές; Ποιὰ θέση θὰ ὑποστηρίξει καὶ ἔπειτα ἀπὸ ποιὰ διαβούλευση θὰ ἔχει προκύψει κάτι τέτοιο;
Ὅλα μπάχαλο, ὅλα στὸν ἀέρα. Γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπιβίωση τῆς πατρίδας μας καὶ τοὺς κινδύνους τῆς ἔκρηξης τοῦ Μεταναστευτικοῦ, ποὺ εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε. Ἄλλο ἕνα ἔγκλημα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου! Εὖγε.
dimokratianews 30.11.2018

1 σχόλιο:

  1. Ε, αυτό ακριβώς είναι η Παγκοσμιοποίηση. Πώς αλλιώς θα επικρατήσει; Και ενώ αύριο μεθαύριο θα φωνάζουμε: "Είμαστε Έλληνες", "είμαστε Μακεδόνες", θα μας απαντούν: "Καλά, να είστε ό,τι θέλετε. Να αυτοχαρακτηρίζεστε όπως θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Εμείς θα σας δίνουμε 200 ευρώ το μήνα και θα δουλεύετε για πάρτυ μας, χωρίς να μας δημιουργείτε προβλήματα. Αλλιώς ...". Καταλάβαμε τι μας περιμένει; Τι νομίζουν οι μεν και οι δε λαοί των Βαλκανίων αλλά και η Τουρκία; Πως θα διεκδικήσουν, θα συγκρουστούν με τους Έλληνες, θα αλληλοσκοτωθούμε και θα έχουν κάποιο κέρδος; Ε, λοιπόν, κάνουν μεγάλο λάθος! Ας προσέξουν καλά οι γείτονές μας. Εμείς δεν τους φοβόμαστε! Αλλά και αν κάνουν καμιά αποκοτιά, τους περιμένει διπλό χτύπημα!Και από μας και από τους μαγείρους της Νέας Τάξης Πραγμάτων! Και ίσως το τελευταίο θα είναι το χειρότερο και μη αναστρέψιμο, όσον αφορά την ύπαρξη, την οντότητα του κάθε λαού! Είναι πολύ κρίσιμοι οι καιροί για όλη την ανθρωπότητα. Γι` αυτό χρειάζεται φρόνηση από τους ίδιους τους λαούς και όχι μόνο από τους κυβερνήτες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.