2 Νοε 2018

10ο Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο τῆς ΠΕΘ: Ἡ Ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ ἐπίδραση στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παιδεία

Πανελλήνιος νωσις Θεολόγων
10o Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο 
Ἡ Ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ Ἐπίδρασή της στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παιδεία 
Παρασκευὴ - Σάββατο, 2 καὶ 3 Νοεμβρίου 2018. Ἔναρξη: Παρασκευὴ 17.00 
Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Εἴσοδος Ἐλεύθερη - Θὰ χορηγηθεῖ Βεβαίωση Παρακολούθησης
Δεῖτε τὸ Πρόγραμμα:
Πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
17.00-17.30 Προσέλευση συνέδρων – Ἐγγραφὲς
17.30-18.30 Χαιρετισμοὶ – Ἔναρξη

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Κ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ - Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
18.30-18.50 Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ: «Τὰ θεολογικὰ ρεύματα στὴν Ἑλλάδα σήμερα»
18.50-19.10 Μητροπολίτης Μάνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Δία μίαν παιδείαν Ὀρθόδοξης...
χριστιανικῆς πίστεως»
19.10-19.30 Η. ΡΕΡΑΚΗΣ, Καθηγητής: «Τὸ πρόβλημα τοῦ σχετικισμοῦ στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ: Τὸ παράδειγμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν»
19.30-19.50 Ἀρχιμανδρίτης π. Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ: «Ἀλλοτριωτικὰ σύνδρομα τῆς νεωτερικότητας στὴν κοινωνία καὶ τὴν ἐκπαίδευση»
19.50-20.00 Ε. ΒΑΣΣΑΛΟΥ, Θεολόγος «Στὴν πορεία τῆς Ἐκκοσμίκευσης τὰ νέα ΠΣ στὰ Θρησκευτικὰ»
20.00-20.10 Π. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Θεολόγος Ὕπ. Διδάκτωρ: «Ἡ ἀγωγὴ καὶ οἱ ἀγωγοί της ἑλληνορθόδοξης παιδείας στὴν ἐποχὴ τῆς νεωτερικότητας»
20.10-20.40 Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Α’ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Β. ΓΑΪΤΑΝΗΣ - Φ. ΜΑΛΑΙΝΟΣ - I. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
09.30-09.50 Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου ΣΤΕΦΑΝΟΣ: «Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν Χριστιανῶν μέσα σὲ ἕνα κόσμο χωρὶς τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων».
09.50-10.10 Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγητής: «Ἐκκλησία καὶ ἐκκοσμίκευση κατὰ τὴν πρώιμη Βυζαντινὴ περίοδο»
10.10-10.30 Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Καθηγητής: «Ἡ ἀπαλλοτρίωση τοῦ ἀπροϋποθέτου καὶ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῆς ἐκκοσμίκευσης»
10.30-10.40 Μ. ΡΑΝΤΖΟΥ, Ἐπικ. Καθηγήτρια: «Παρουσίαση ἀποτελεσμάτων ἐμπειρικῆς ἔρευνας τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς Στάσεις καὶ ἀντιλήψεις θεολόγων καθηγητῶν καὶ δασκάλων γιὰ τὸ νέο ΠΣ στὰ Θρησκευτικὰ»
10.40-10.50 Β. ΜΑΤΙΑΚΗ, Ὕπ. Διδάκτωρ: «Θέσεις γονέων καὶ κηδεμόνων γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ»
10.50-11.00 Μ. ΡΑΝΤΖΟΥ - Β. ΜΑΤΙΑΚΗ: «Παρουσίαση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ τῆς ΠΕΘ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
11.00-11.30 Συζήτηση
11.30-12.00 Διάλειμμα

Β’ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Θ. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ - Ε. ΧΩΜΑΤΑΣ - Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
12.00-12.20 Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας»
12.20-12.40 Ι. ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ, Καθηγητής: «Τὸ ἦθος τῆς ἐπιστήμης καὶ ἡ ἀπεκοσμίκευση τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν»
12.40-12.50 Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, Θεολόγος τ. Λυκειάρχης: «Ἡ ἀποορθοδοξοποίηση τῆς παιδείας»
12.50-13.00 Π. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ, Θεολόγος, Mr Θεολογίας: «Τὸ πνεῦμα τῆς ἐκκοσμίκευσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν»
13.00-13.10 Ι. ΜΠΕΪΝΑΣ, Θεολόγος: «Ἡ μονομέρεια τῆς ὕλης τῶν νέων Θρησκευτικῶν»
13.10-13.20 Κ. ΤΟΓΙΑ, Θεολόγος: «Ὁ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὴν ἐκκοσμίκευση τῆς χριστιανικῆς παιδείας στὴν Ἑλλάδα»
13.20-14.00 Συζήτηση
14.00-14.30 Διάλειμμα

Α’ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Ι. ΦΥΚΑΡΗΣ - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ν. ΜΕΡΤΖΑΚΗΣ
17.30-17.50 Ἀρχιμανδρίτης π. ΛΟΥΚΑΣ: «Ἡ παιδεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καὶ ἡ παιδεία τοῦ κόσμου τούτου»
17.50-18.10 Α. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Λογοτέχνης: «Τὸ παράδειγμα τοῦ ἤθους τῶν Πατέρων τῆς Θηβαϊδος καὶ ἡ κατάλυση τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος»
18.10-18.30 Ε. ΔΑΦΝΗ, Καθηγήτρια «Τὸ πρόβλημα τῆς πρακτικῆς ἀθεΐας στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος»
18.30-18.40 Σ. ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Θεολογίας: «Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ἢ διαθρησκειακὴ πνευματικότητα; Ἡ ὁριοθέτηση τοῦ περιεχομένου τοῦ ΜτΘ ἀπὸ τὸ ΣτῈ»
18.40-19.10 Συζήτηση
19.10-19.40 Διάλειμμα

Β’ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεῖο: Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ - Π. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ - Π. ΣΤΑΜΑΚΟΥ
19.40-20.00 Γ. ΠΑΥΛΟΣ, Καθηγητής: «Ἡ θέση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας στὴν παιδεία σήμερα»
20.00-20.20 Κ. ΝΙΑΡΧΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητής: «Τὸ εἶναι καὶ τὸ φαίνεσθαι: Ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ προσωπείου»
20.20-20.30 Ε. ΠΟΝΗΡΟΣ, Συντονιστὴς ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου κλάδου ΠΕ01: «Ὀρθόδοξη Παιδεία καὶ συσχηματισμὸς τῷ αἰώνι τούτω»
20.30-20.40 Λ. ΜΠΡΑΝΓΚ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, Δρ Θεολογίας: «Ἐκκοσμίκευση τῆς πολιτικῆς καὶ Ὀρθόδοξη Παράδοση»
20.40-21.10 Συζήτηση – Πορίσματα – Προτάσεις – Λήξη Συνεδρίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τῆς Παιδείας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, •ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, • ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, Mr Θεολογίας, • ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Παλαιᾶς Διαθήκης- Μετάφρασης τῶν Ἑβδομήκοντα, Τμῆμα Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ., • Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ, • ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Λογοτέχνης, • ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητὴς Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας, Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ., • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΓΙΑ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικὸς Mr Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, • Ἀρχιμανδρίτης π. ΛΟΥΚΑΣ, Ἱερομόναχος Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, • ΜΑΤΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Θεολόγος, ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογιας, • ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Δικηγόρος, Δρ Θεολογίας, • ΜΠΡΑΝΓΚ ΛΕΩΝ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, Δρ Θεολογίας, • ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητής, Τμῆμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικῆς – Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., • ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητὴς Φυσικῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ., • ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Συντονιστὴς Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου ΠΕ01, Δρ Θεολογίας, •ΡΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ἐπίκ. Καθηγήτρια Κατηχητικῆς καὶ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ., • ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ., • Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ, • ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, τ. Λυκειάρχης, • Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου ΣΤΕΦΑΝΟΣ, • ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογίας, •Ἀρχιμανδρίτης π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Θεολόγος – Φιλόλογος, μέλος τῆς Ἀδελφότητας
Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», • ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητὴς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Τμῆμα Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ., • Μητροπολίτης Μάνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, • ΒΑΝΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ἀναπλ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ἀναπλ. Καθηγητής, Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., • ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητής, Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ἀναπλ. Καθηγητής, Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., • ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ὁμότ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής, Σχολῆς Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς Ε.Κ.Π.Α., • ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ἐπίκ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ἐπίκ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς, Α.Π.Θ., • ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., • ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ὁμότ. Καθηγητής, Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἀναπλ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητὴς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ., • ΡΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ἐπίκ. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ἀναπλ. Καθηγητὴς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς Πανεπιστημίου Κρήτης, • ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπίκ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., • ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ἀναπλ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., • ΦΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ἐπίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, • ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Θεολόγος, • ΚΑΛΟΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Θεολόγος, Μεταπτυχιακὴ Φοιτήτρια • ΛΙΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Νομικός, Mr Νομικῆς, • ΜΑΤΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Θεολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογίας, • ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Θεολόγος – Κοινωνιολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογίας, • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, Θεολόγος, Mr Θεολογίας, • ΠΑΥΛΗ ΧΑΪΔΩ, Θεολόγος, • ΣΙΣΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ., • ΤΑΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Θεολόγος, • ΤΑΛΑΜΠΙΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ, Δασκάλα, Μεταπτυχιακὴ Φοιτήτρια, • ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θεολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογίας, • ΤΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑ, Θεολόγος, • ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Θεολόγος, Mr Θεολογίας, • ΦΛΟΥΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Θεολόγος, Μεταπτυχιακὴ Φοιτήτρια, • ΨΑΛΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Θεολόγος – Φιλόλογος, Ὕπ. Διδάκτωρ Θεολογίας.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.