6 Σεπ 2018

«Ὅταν ὁ ἐχθρός σου σὲ ἐπαινεῖ, ψάξε νὰ βρεῖς ποὺ ἔχεις κάνει λάθος»

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκὶς
«Παγκόσμια πρωτιὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα: Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ στὴν κορυφὴ τοῦ κόσμου» Θριάμβευσε ἡ Ἑλλάδα στὰ διεθνῆ ταξιδιωτικὰ βραβεῖα τοῦ Conde Nast Traveller 2018 στὸ Λονδίνο. Μὲ δύο παγκόσμιες πρωτιὲς καὶ τρία συνολικὰ βραβεῖα, ἡ Ἑλλάδα θριάμβευσε στὴν τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ καταξιωμένου θεσμοῦ τῶν ταξιδιωτικῶν διακρίσεων Conde Nast Traveller 21st Annual Readers’ Awards 2018, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Λονδίνο. 

Συγκεκριμένα, ἡ χώρα μᾶς ἔλαβε: 
· τὴν 1η θέση στὴν κατηγορία «Καλύτερα νησιὰ παγκοσμίως» (Best islands / Favourite islands). 
· τὴν 1η θέση καὶ τὸ κορυφαῖο βραβεῖο τῆς βραδιᾶς «The World’s Top 100». Συγκέντρωσε τὶς περισσότερες ψήφους τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ ἀπ’ ὅλες τὶς κατηγορίες γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ Νησιά, μὲ τὸ ποσοστὸ νὰ φθάνει τὸ 95,63 %, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὰ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα τῶν προσκεκλημένων στὴν ἐκδήλωση 
· τὴν 2η θέση ὡς ἡ καλύτερη/πιὸ ἀγαπημένη χώρα παγκοσμίως (κατηγορία Best countries / Favourite countries). 
Ἡ ἀπονομὴ στὴν Ἑλλάδα τριῶν ἐκ τῶν σημαντικότερων βραβείων τοῦ θεσμοῦ ἀναδεικνύει τὴν...
ἀποτελεσματικότητα τῆς στρατηγικῆς ἐπικοινωνίας στὸ ἐξωτερικό, ποὺ ἔχει σχεδιάσει τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ σὲ ἐφαρμογὴ τῶν κατευθύνσεων τῆς Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ Ἔλενας Κουντουρᾶ, καὶ ὑλοποιεῖ διεθνῶς ὁ ΕΟΤ, ὡς ὁ ἐθνικὸς φορέας στὴν παγκόσμια τουριστικὴ προώθηση καὶ προβολή. 
Τὰ τρία βραβεῖα παρέλαβε ἡ Προϊσταμένη τοῦ Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ Ἰρλανδίας, κά. Ἔμυ Ἀναγνωστοπούλου. 
Πηγή: CNN Greece 

Ἂν καταλαβαίνουμε καλὰ ἀπὸ τὰ γραφόμενα τῆς εἴδησης, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ τοῦ Λονδίνου, οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ κυρίως οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἀγαποῦν παράφορα! Εἴμαστε, λέει ἡ πιὸ καλή, ἡ πιὸ ἀγαπημένη χώρα παγκοσμίως! Μάλιστα! 

Κι ἐμεῖς ἀναρωτιόμασταν, γιατί ἔχει γίνει ἡ ζωὴ μᾶς παραδείσια τὰ τελευταία χρόνια; Γιατί ἀπὸ μέρα σὲ μέρα πηγαίνουν τὰ πράγματα στὸ καλύτερο; Γιατί αἰσθανόμαστε ὡς λαὸς πὼς δὲν εἴμαστε μόνοι καὶ ἀβοήθητοι στὸν κόσμο; Ἰδοὺ ποιοὶ μᾶς ὀμόρφυναν τὴ ζωή. Δὲν νιώθουμε τὴν ἀγάπη τους; Δὲν μᾶς στέλνουν πλούσια βοήθεια καὶ μᾶς ἀνακουφίζουν ἀπὸ τὸ βάρος τῶν πολλαπλῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων καὶ τὰ χρέη ποῦ ἔχουμε στὴν πλάτη μας; Δὲν ἀντιλαμβανόμαστε πὼς δείχνουν ἀμέριστη τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν συμπαράστασή τους στὰ ἐθνικά μας θέματα; Δὲν μᾶς στέλνουν ἀπὸ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία «συγκατοίκους» κατὰ χιλιάδες στὸ ἴδιο μας τὸ σπίτι, χωρὶς νὰ μᾶς ρωτήσουν βέβαια, ἂν μποροῦμε νὰ τοὺς φιλοξενήσουμε; Δὲν μᾶς συμπονοῦν καὶ μᾶς ἐνισχύουν οἰκονομικὰ μὲ τὶς ἀθρόες ἐπισκέψεις τους στὰ νησιὰ καὶ στὰ τουριστικὰ μέρη τῆς πατρίδας μας; 

Αὐτοὶ (οἱ Ἕλληνες) ποὺ παραβρέθηκαν στὸ διαγωνισμὸ καὶ βραβεύτηκαν καὶ χειροκρότησαν περιχαρῶς, ρώτησαν ἄραγε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ κυρίως αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν στὰ νησιά. νὰ τοὺς ποῦν τὴ γνώμη του; Σὲ τί ὠφελήθηκε οἰκονομικὰ ὁ μέσος Ἕλληνας καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν διάκριση αὐτή; Σὲ τί ὠφελεῖται ἡ ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη παράδοση στὰ μέρη αὐτά; Ποιὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας δέχονται τὴν αἰσχρὴ ἀπαξίωση τῶν ἀσεβῶν φραγκολατίνων; Ποιὸς ἕτερος «πολιτισμὸς» εἰσάγεται καὶ ἀλλοιώνει τὸ ἦθος καὶ τὸ φρόνημα τῶν νέων γενεῶν; Πόσο ἤρεμη καὶ ἀσφαλὴς εἶναι ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων τῶν περιοχῶν αὐτῶν; Πόση ἡ δράση τῶν ἐγκληματικῶν ὁμάδων καὶ ἡ προώθηση ἐξ Ἑσπερίας κάθε ἀνώμαλης καὶ παρὰ φύσιν ἀποκλίσεως; Πόσο ἐλεύθερα καὶ ἀσφαλῆ εἶναι τὰ παιδιὰ τῶν ντόπιων οἰκογενειῶν; Σὲ ποιὸ βαθμό, τέλος πάντων, μαγαρίζεται ὁ ἱερὸς αὐτὸς τόπος, ποῦ λέγεται Ἑλλάδα, στὸ ὄνομα τοῦ Μαμωνᾶ; 

Θρίαμβος χαρακτηρίζεται τὸ ἀποτέλεσμα! Ἔπεσε χειροκρότημα, λέει! Χαρήκανε, λέει! Βέβαια, ἀποφάνθηκαν, πὼς εἴμαστε οἱ καλύτεροι! Εἴμαστε οἱ καλύτεροι, ἐπειδὴ πουλᾶμε τὰ πάντα, μὲ αἰσθήματα κατωτερότητας, ὡς γραικύλοι, γιὰ νὰ μᾶς ποῦν μπράβο οἱ ἀπολίτιστοι. Νὰ μᾶς βρομίσουν μὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ μᾶς ἀφήσουν τὰ βρόμικα λεφτά τους! Μᾶς βραβεύουν, διότι τοὺς χαρίζουμε τοὺς ἁγίους τόπους μας, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν ἐπάνω σ` αὐτοὺς τὰ ἀρρωστημένα πάθη τους! Εἴμαστε ἀχάριστοι! Διαβάζουμε καθημερινὰ τὰ κατορθώματά τους. Τί ἄλλο χρειάζεται νὰ δοῦμε; Μόνο τὸ χρῆμα εἶναι ἡ ζωή μας; Αὐτὸ πίστευαν οἱ πρόγονοί μας; Ἂν μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ ἂν «μᾶς ἔμεινε τσίπα», νὰ ξέρουμε πὼς εἴμαστε ὑπόλογοι ἀπέναντι σὲ Θεὸ καὶ ἀνθρώπους! 

Σάββας Ἠλιάδης 
Δάσκαλος 
Κιλκίς, 5-9-2018 

5 σχόλια:

 1. ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΟΥΝ.
  ΣΚΕΤΑ.
  ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. -Εαυτους και αλληλους και πασαν τη ζωη ημων Χριστω τω Θεω παραθωμεθα-

  Τωρα εμεις θα παιζουμε για πολυ καιρο ακομη τον φτωχο ιθαγενη "ευρω-δολαριο" μαχο, απεναντι στους πλουσιους "τουριστας" και πολιτισμενους βεβαιως βεβαιως, και ανωτερους κατα πολυ εις ολα εξ ημων;;;;;

  ΚΑΤΩ ΟΙ "ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ", περιηγητες κατα το Ελληνικοτερον!
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΑΣ ΤΟΠΙΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΩΝ κλπ.
  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ 2000Ε εισητηριο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 20 ΗΜΕΡΕΣ
  αφου πρωτα πλυνουν τα ποδαρια τους, και μαθουν να λενε το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ!
  ...ειμεθα απολιτιστοι, τι να κανουμε; ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. > «Ὅταν ὁ ἐχθρός σου σὲ ἐπαινεῖ, ψάξε νὰ βρεῖς ποὺ ἔχεις κάνει λάθος»

  Ναι, δεν απαιτείται και πολύ ψάξιμο να βρούμε που κάνουμε λάθος.
  Έχω να παραθέσω καμιά χιλιάδα λόγους που έρχονται αυτόματα στο κεφάλι μου, καθώς διαβάζω τον τίτλο μόνο.
  Όπου γυρίσεις το κεφάλι σου να δεις σε αυτή τη χώρα, βρίσκεις και νέους λόγους.
  Τι κάνουμε σωστά μόνο δεν ξέρω. Εκεί θέλει πολύ ψάξιμο και άμα βρείτε τίποτα πέστε το και σε μένα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εύγε κύρ Δάσκαλε, αλλά ποίος ακούει. Δύο είστε καταξιωμένοι Δάσκαλοι, που αγωνίζεσθε.Κι οι δυό από το Κιλκίς. Κρατείτε γερά κι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έσται μεθ΄ημών.Αμήν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος7 Σεπτεμβρίου 2018 - 10:36 π.μ. πραγματικά ,δίκιο έχετε .
  ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους δυό αυτούς δασκάλους.(και "την ιστοσελίδα "βεβαίως
  Η Παναγιά να σας προστατεύει.
  μ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.