2 Μαΐ 2018

H ἄποψη ἑνὸς παιδιάτρου γιὰ τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια

"Στὴν ζωή μου ὅλα περίμενα νὰ τὰ δῶ. Αὐτὸ ὅμως μὲ ξεπερνάει!"
Δικαίωμα ἀναδοχῆς καὶ στα ομόφυλα ζευγάρια τα ὁποία ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ἀναγνωρίζει νομοσχέδιο ποὺ κατατέθηκε στὴ Βουλή. Μὲ τὸ ἄρθρο 8 τὸ νομοσχέδιο τῆς ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, Θεανῶς Φωτίου, προβλέπει ὅτι κατάλληλες γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχες εἶναι οἱ οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συζύγους ἢ ἔχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μὲ ἢ χωρὶς παιδιά, ἢ μεμονωμένα ἄτομα, ἄγαμα ἢ διαζευγμένα ἢ σὲ χηρεία μὲ ἢ χωρὶς παιδιὰ ποὺ μποροῦν νὰ εἶναι συγγενεῖς ἐξ αἵματος ὁποιουδήποτε βαθμοῦ μὲ τὸ ἀνήλικο τέκνο. Τὸ φύλο τῶν μελῶν τοῦ ζευγαριοῦ δὲν τίθεται δηλαδὴ ὠς προϋπόθεση τῆς ἀναδοχής ανοιγοντας ἔτσι τὸ δρόμο καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ ἀποκτήσουν ἀνάδοχα τέκνα κατὰ τὸ πρότυπο ἄλλων κρατῶν. Γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι οἱ γονεῖς θὰ πρέπει πάντως νὰ πληροῦν σειρὰ ἄλλων προϋποθέσεων (καλὴ ψυχική, διανοητικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία, καθαρὸ ποινικὸ μητρῶο, κατάλληλη ἡλικία κτλ). Ἡ ἀναδοχὴ θὰ ἀποφασίζεται, πάντως, μετὰ ἀπὸ γνωμοδότηση κοινωνικοῦ λειτουργοῦ. Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν τὴν ἐν λόγω διάταξη...
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἄποψη τοῦ παιδιάτρου…


ποὺ ἐπιτρέπει καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν ἔχει ξεσπάσει σάλος στὴν κοινωνία καὶ ἤδη ἔχουν ξεσηκωθεῖ ἀντιδράσεις ἀπὸ πολλοὺς χώρους ποὺ ἀντιτίθενται μὲ τὴν καινοτόμα διάταξη, κάνοντας λόγο ἀκόμα καὶ γιὰ διαταραχὴ τῆς «ὁμαλῆς κοινωνικῆς ἀνάπτυξης τῶν παιδιῶν».

Τὶς τελευταῖες ὧρες τὸ γύρο τοῦ διαδικτύου κάνει ἡ ἄποψη τοῦ κυρίου Κωνσταντίνου Νταλούκα, παιδιάτρου καὶ προέδρου τῆς Ἕνωσης Ἐλευθεροεπαγγελματιῶν Παιδιάτρων,ποὺ μὲ μία ἀνάρτησή του στὸ Facebook τοποθετεῖται ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐκφράζοντας τὴ δυσαρέσκειά του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πλέον ἀνάδοχοι γονεῖς μποροῦν νὰ γίνουν καὶ ὁμόφυλα ζευγάρια. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ παιδιάτρου 

"Νὰ μὴν ξεχάσουμε ὅταν θὰ μᾶς φέρει στὸ ἰατρεῖο γιὰ ἐξέταση ζευγάρι ἀπὸ δύο ἄντρες ἢ δύο γυναῖκες υἱοθετημένο παιδί, νὰ ρωτήσουμε ποιὸς εἶναι ὁ μπαμπὰς καὶ ποιὰ εἶναι ἡ μαμὰ γιατί συνήθως μὲ τὶς μανοῦλες μιλᾶμε. 

Συγχωρέστε μὲ ἂν δίνω τὴν ἐντύπωση τῆς εἰρωνείας, ἀλλὰ πιστέψτε μὲ πραγματικὰ τὸ γράφω. Ὁ ρόλος μας εἶναι νὰ ἀναγνωρίζουμε τὴν θέση καὶ τὴν σημασία ποὺ ἔχει ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα στὴν οἰκογένεια καὶ νὰ συμβουλεύουμε ἀνάλογα τὸ ζευγάρι. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ μητέρα θέση καὶ φύση παίζει ἕνα τελείως διαφορετικὸ ρόλο γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ αὐτὸ γιὰ ἐμᾶς τοὺς παιδιάτρους εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ οὐσιαστικὸ στοιχεῖο. 

Ξεχάστε μας ὅμως ἐμᾶς τοὺς παιδιάτρους καὶ πεῖτε μου σᾶς παρακαλῶ τί θὰ ἀπαντοῦν καὶ πὼς θὰ αἰσθάνονται τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ τοῦ ζευγαριοῦ αὐτοῦ, ζώντας μέσα στὸν πολὺ σκληρὸ κόσμο τῶν παιδιῶν, στὴν ἐρώτηση ποὺ θὰ τοὺς κάνουν τὰ ἄλλα παιδιὰ στὸ σχολεῖο "ἐμένα τὴν μαμά μου τὴν λένε Μαρία. Τὴν δική σου;" όταν ἔχει δύο ἄντρες γιὰ οἰκογένεια ἢ ἀντίστοιχα δύο γυναῖκες γιὰ πατέρα. 

Ἐκτὸς κι ἂν ἀρχίσουμε νὰ διδάσκουμε στὰ μωρὰ ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια τους ὅτι μητέρα καὶ πατέρας εἶναι ὄροι ποὺ δὲν ἰσχύουν ἢ δὲν ξέρω καὶ ἐγὼ τί ἄλλο. Η λέξη μητέρα καὶ πατέρας εἶναι γραμμένη στὰ γονίδιά μας καὶ ἔχουμε ἀνάγκη νὰ τὴν ἐκφράζουμε μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μας. Δεν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε βέβαια ὅτι πάνω ἀπὸ τὸ 90% τῶν παιδιῶν ποὺ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο θὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι παιδιὰ ποὺ θὰ ἔχουν θηλυκὸ μὲ θηλυκὸ ὄνομα γιὰ μητέρα καὶ ἀρσενικὸ μὲ ἀρσενικὸ ὄνομα γιὰ πατέρα, προσδιορίζοντας ἔτσι τουλάχιστον γιὰ τὰ παιδιὰ τὴν "φυσιολογικὴ" οἰκογένεια. Πέστε μου σᾶς παρακαλῶ τὸ παιδὶ αὐτὸ ὑπάρχει φόβος νὰ κακοποιηθεῖ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ ἢ ἂν θέλετε πῶς θὰ αἰσθάνεται τὸ ἴδιο ἀνάμεσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα; 

Νὰ μὴν ξεχάσουμε ἐπίσης νὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὸ παιδί τους, ὅσον ἀφορᾶ τὶς διαφορὲς τοῦ φύλου καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ μεγαλώσουν ἕνα κορίτσι διαφορετικὰ ἀπὸ ἕνα ἀγόρι, τὰ παιχνίδια ποὺ θὰ τοῦ παίρνουν καὶ τὰ ροῦχα ποὺ θὰ τὸ ντύνουν. Ἐπίσης νὰ τοὺς καθοδηγήσουμε πὼς θὰ μεγαλώσουν τὸ παιδὶ τοὺς ἀνάλογα μὲ τὸ φύλο καὶ τὸν ρόλο ποὺ πρέπει νὰ ἀναλάβει ὡς ἔφηβος καὶ ἐνήλικας. Νὰ τοὺς ποῦμε δηλαδὴ νὰ ποῦνε στὸ κορίτσι τους ὅτι τώρα ποὺ μπαίνει στὴν ἐφηβεία θὰ ἀρχίσει νὰ προετοιμάζεται γιὰ νὰ γίνει γυναίκα καὶ ἀργότερα μέσα ἀπὸ τὶς σχέση της μὲ ἕνα ἄντρα θὰ φέρει στὸν κόσμο παιδιά. Ὄχι γιὰ τίποτε ἄλλο ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε καὶ πὼς γίνονται τὰ παιδιὰ ἢ τουλάχιστον γιὰ νὰ μὴν τὸ ἀνατρέψουμε καὶ αὐτό. 

Ἀλήθεια στὸ παιδὶ τοὺς τί θὰ ποῦνε; Γίνε σὰν ἐμᾶς, γίνε σὰν τοὺς ἄλλους, γίνε ὅ,τι θέλεις; τί πρότυπα θὰ ἀκολουθήσει τὸ ἔρμο; Γιατί δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι τὰ παιδιὰ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς λειτουργοῦν μὲ πρότυπα. 

Ἐν πάση περιπτώσει ὅμως τὸ τί κάνει ὁ καθένας στὴν προσωπική του ζωὴ πιστεύω ὅτι κανένα μας δὲν ἐνοχλεῖ καὶ δὲν ἐνδιαφέρει. Ἀπὸ τὸ σημεῖο ὅμως αὐτὸ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀναθέτουμε τὴν εὐθύνη νὰ υἱοθετοῦν καὶ νὰ μεγαλώνουν παιδιὰ δύο γονεῖς τοῦ ἰδίου φίλου, ἀνατρέποντας ρόλους ποὺ ἡ ἴδια ἡ φύση καὶ ὁ Θεὸς ἔχει δώσει γιὰ τὴν οἰκογένεια ἀπὸ ἐμφανίσεως τοῦ ἀνθρώπου στὴν γῆ, κάνουμε ἕνα ἐπικίνδυνο πείραμα, βάζοντας σὲ κίνδυνο τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἀκεραιότητα καὶ ὑγεία τῶν παιδιῶν αὐτῶν, χωρὶς κανένα δικαίωμα γιὰ κάτι τέτοιο. 

Νὰ σημειώσω ὅτι στηρίζω τὴν μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, ἢ ἀκόμα καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις, ποὺ λόγω ἀνάγκης ἐπιβίωσης τῶν παιδιῶν, θὰ δοθεῖ ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ ἀνάθεση νὰ μεγαλώσει παιδιὰ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ζευγάρι. Ἄλλο ὅμως αὐτὸ καὶ ἄλλο τὸ δικαίωμα πρὸς υἱοθεσία. 

Ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ βρεθεῖτε κάποιοι καὶ νὰ μοῦ ἀνταπαντήσετε μὲ τὸ τί ἀπαντοῦν κάποιοι ἀκαδημαϊκοὶ ἢ ἄλλοι γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου, σᾶς λέω ἀπὸ τώρα ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ πραγματικότητα δὲν χρειάζεται εἰδικοὺς γιὰ νὰ ἀπαντήσουν. Ἀπαντᾶ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια καὶ μὲ τὰ λόγια ἀπὸ τὸ παραμύθι τοῦ γυμνοῦ βασιλιᾶ "Ὁ βασιλιὰς εἶναι γυμνός". 

Στὴν ζωή μου ὅλα περίμενα νὰ τὰ δῶ. Αὐτὸ ὅμως μὲ ξεπερνάει! 

Ἃ ρὲ μάνα καλύτερα ποὺ δὲν ζεῖς νὰ δεῖς πὼς κάνανε τὸν κόσμο!!!! 


4 σχόλια:

 1. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ,ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ,ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ...ΕΠΙ ΛΕΝΙΝ.ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΤΟΥΣΕΡ-ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ- ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟ Β.ΡΑΙΧ-ΣΤΙΣ ΗΠΑ- ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΕΝΑ ΝΕΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
  ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  https://athens.indymedia.org/post/93578/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ πως ακόμα και κατ' ανάγκη δεν πρέπει τα παιδιά να υιοθετούνται από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Διότι από τη στιγμή που θα μεγαλώσει σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον με πλανεμένους 'γονείς', αυτό θα επιφέρει και τις εκφυλιστικές ιδεολογίες που απλόχερα θα προσφέρονται σαν κάτι φυσικό στο κάθε αγνό παιδί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

  ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ!!
  ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΝΤΟΛΗ THN ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.


  http://oimos-athina.blogspot.gr/2018/04/blog-post_35.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.