2 Μαΐ 2018

Ἰνστιτοῦτο Bossey – Ἡ πλήρης διαστρέβλωση τοῦ «ἴνα ὦσιν ἔν» στὴν πράξη.


Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν ἔβγαλε πρὶν λίγους μῆνες ἕνα μικρὸ βίντεο γιὰ νὰ διαφημίσει τὸ Οἰκουμενι(στι)κὸ Ἰνστιτοῦτο Bossey
Τί διδάσκουν οἱ ἐκπαιδευτὲς στὸ Ἰνστιτοῦτο Bossey.

«Νὰ δοῦμε πὼς ἡ ἑρμηνεία μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὶς ἐκκλησίες νὰ ξεπεράσουν τὶς διαφορές, νὰ βαδίσουμε πρὸς τὴν ὁρατὴ ἑνότητα.»
«Θὰ κοιτάξουμε ὅλες τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις ποὺ ἐκπροσωποῦνται ἐδῶ γιὰ νὰ δοῦμε ποιὲς εἶναι οἱ διαφορές, διότι μόνο ἔτσι καταλαβαίνει κανεὶς τὸ πρόβλημα.»
«Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς συγκέντρωνε* τοὺς ἀνθρώπους θεραπεύοντάς τους.» [*χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα include [περιλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω κτλ] μὲ ἔμφαση.]

Τί λένε οἱ ἐκπαιδευτὲς γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο Bossey. 

«Τὸ Bossey προσφέρει ἐμπειρία. Οἱ μαθητὲς ἔρχονται ἐδῶ. Ζοῦνε μαζί, τρῶνε μαζί, προσεύχονταιμαζί.» 
«Αὐτὸ εἶναι ποὺ... 

                                 Δεῖτε παρακάτω τὸ βίντεο…
ξεχωρίζει στὸ Bossey. Τὸ ὅτι ζεῖς μαζί, μοιράζεσαι τὴ ζωή σου μαζὶ μὲ ἄλλους. Δὲν σταματᾶς μετὰ ἀπὸ 90 λεπτὰ διάλεξης, ἀλλὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ φαγητοῦ, τὸ βράδυ καὶ στὰ κοινωνικὰ προγράμματα τὸν ἐλεύθερο χρόνο σου, συνεχίζεις νὰ μιλᾶς γιὰ τὰ θέματα αὐτά.» 

«Οἱ πρώην μαθητές μας πάντα ἀνυπομονοῦν νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Bossey γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι.» Τί λένε οἱ μαθητὲς γιὰ τὸ Ἰνστιτοῦτο Bossey καὶ τὴν ἐμπειρία τοὺς ἐκεῖ. 

«Πῶς ἐκφράζεται τώρα ἡ φιλοξενία στὶς διάφορες περιοχὲς καὶ στὶς διαφορετικὲς συνθῆκες τοῦ κόσμου.» 

«Πῶς νὰ σεβόμαστε τοὺς διαφορετικοὺς μαθητὲς ἀπὸ διαφορετικὲς κουλτοῦρες καὶ παραδόσεις, μὲ τὴν δική μας ταυτότητα.» 

«.. δίνοντάς μου μία ἀγκαλιὰ σὰ νὰ εἴχαμε συναντηθεῖ ἀπὸ πρίν.» !!  
«Νὰ διαλογιστοῦμε, νὰ ἔχουμε μία πραγματικὴ συνάντηση μὲ τὴν δική μας καρδιὰ ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλες καρδιὲς καὶ θρησκεῖες.» 
«Νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἀνθρώπους σὰν ἀνθρώπους καὶ ὄχι σὰν στερεότυπα.» 
«Νὰ μάθουμε πὼς νὰ μένουμε μαζὶ παρὰ τὶς διαφορές μας.» 
«Πολὺ εὐαίσθητη ἀτμόσφαιρα ἀγάπης καὶ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ. 
«Μερικὲς φορὲς σκέφτομαι ὅτι ἡ πρόκληση δὲν βρίσκεται στὶς ἐρωτήσεις ἀλλὰ στὸ πόσο σημαντικὲς εἶναι (οἱ ἐρωτήσεις) γιὰ ἐμᾶς.» 
«Στὶς προσευχὲς ἀνακάλυψα τὴν ἑνότητά μας. Στὶς προσευχὲς ἀνακάλυψα τὴν διαφορετικότητά μας.» 
«Ἡ ἡσυχία ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ.. μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία πάντα ἀναδύεται εἰλικρινὴς ἐπικοινωνία.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.