1 Μαΐ 2018

Μὴ φοβᾶσαι, ἄνθρωπε! Δὲν φταῖς ἐσὺ γὶ` αὐτὸ ποὺ εἶσαι! Τὸ λένε καὶ οἱ «ἐπιστήμονες»!Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος - Κιλκὶς
Ἀφορμὴ γιὰ τὶς παρακάτω σκέψεις ἔγινε ἡ δημοσίευση κάποιων ἀνακοινώσεων ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, ποὺ ἀναρτῶνται στὸ διαδίκτυο. Τὸ θέμα δὲν εἶναι αὐτὲς καθ` ἐαυτὲς οἱ εἰδήσεις, ἀλλὰ ὁ τρόπος καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο «προσφέρονται» στὸ πλατὺ κοινό! Εἶναι ἡ ἁπλοποίηση, ἴσως καὶ ἡ μεταποίησή τους, ὥστε νὰ ἐξυπηρετήσουν σκοπιμότητες καὶ ἰδεολογίες. Ἐδῶ βέβαια δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε ποιὰ εἶναι ἡ δυνατότητα παρέμβασης καὶ ἀλλοίωσής τους ἀπὸ τὰ δημοσιογραφικὰ καὶ ἄλλα μέσα. Ἂν ὅμως ἡ ἐπιστήμη διακονεῖται μὲ σκοπιμότητα ἀπὸ «ἂν-ἤθικους» ἐπιστήμονες- διακόνους, τὸ ἔγκλημα εἶναι πολλαπλῶς εἰδεχθέστερο! «Πάσα ἐπιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία τίς, καὶ οὐ σοφία φαίνεται»! (Πλάτων).
Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια πώς...
παρακολουθώντας τὶς διάφορες ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις, ὅπως φτάνουν στὰ αὐτιὰ τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου, εὔκολα διαπιστώνει κανείς, σὲ ὅλες ἢ σχεδὸν σὲ ὅλες, τὴν παντελῆ ἀπουσία τῆς «ἄλλης διάστασης»! Ὁποιαδήποτε ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση, ἀναφερόμενη στὸν ἄνθρωπο, δὲν ἀφήνει περιθώρια νὰ ἐννοηθεῖ ἢ νὰ ὑπονοηθεῖ τέλος πάντων πώς, πέρα ἀπὸ τὴν ὑλική του ὑπόσταση, εἶναι καὶ πνευματικὸ ὄν. Πώς ἡ ὕπαρξή του ἕλκει ἀπὸ κάποιον Δημιουργὸ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ διέπεται καὶ ἀπὸ πνευματικοὺς νόμους. Μ` αὐτὴν τὴν ἀνθρωπολογία κινούμενος κατεξοχὴν σήμερα ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος, ἔχει περάσει τὸ μήνυμά του, ἀφοῦ πρῶτα τὸν κατέγραψε στὰ μητρῶα του, ἅπαξ διὰ παντός, ὡς ἀπόγονό του πιθήκου! Ὅμως, γιὰ νὰ ὑπηρετηθεῖ δίκαια καὶ ὀρθὰ ἡ Ἀλήθεια, κάθε ἐπιστήμονας, ὀφείλει νὰ εἶναι λίγο πολὺ καὶ … θεολόγος!
Λοιπόν, αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Ποιὸς φταίει γιὰ κάθε κακὸ πού γίνεται ἐπάνω στὴ γῆ; Ποιὸς φταίει γιὰ τὴν ἐπιθετικότητα, τὶς αὐτοκτονίες, τὴ βία καὶ ὅλα τὰ στραβὰ καὶ ἀπάνθρωπα, ποὺ συμβαίνουν στὸν ἄνθρωπο. Μὴν τρομάξετε, διότι δὲν φταίει ὁ ἄνθρωπος! Τὸ λένε πάλι οἱ «ἐπιστήμονες»!!! Φταίει ὁ καιρός, λέει μία ἀνακοίνωσή τους! Διότι μελέτησαν τὴ μηχανή, ποὺ τὴν λένε ἄνθρωπο, μέτρησαν τὰ λάδια της, τὴ λίπανσή της, τὶς στροφὲς στὸ ρελαντὶ καὶ στὴν εὐθεία, τέρμα τὰ γκάζια στὴν ἀνηφόρα καὶ ὅλες τὶς ἄλλες μηχανικὲς λεπτομέρειες καὶ ἀποφάνθηκαν: Καμιὰ εὐθύνη στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὶς βαριὲς διαταραχὲς -λέγε ἀνωμαλίες- στὴ συμπεριφορά του! Ἢ τουλάχιστον κανένα σχόλιο γιὰ τὴ δική του συμμετοχὴ στὴ διάπραξη τοῦ ἐγκλήματος. Μόνο ὁ ἄλλος! Ποιὸς ἄλλος; Ὁ καιρός! Ὁ καημένος ὁ ἄνθρωπος, δέσμιος τῶν ἀδένων του καὶ τῆς ψυχοσύνθεσής του, κακοποιεῖται ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν!!! Καὶ αὐτὲς τὸν κάνουν ἐγκληματία, αὐτόχειρα καὶ «τὸ κακὸ συναπάντημα», χωρὶς νὰ ἔχει καμιὰ εὐθύνη!
Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Ἀνησυχοῦν οἱ «ἐπιστήμονες», λέει, γιὰ τὸν … καιρό! Δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν παιδεία, γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ φυσιολογικοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὴν ψυχοσωματικὴ καλλιέργεια, τὸν ἐξανθρωπισμό του, ἀλλὰ γιὰ τὸν καιρό.
Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Τίποτε περισσότερο. Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ Θεὸ δημιουργό! Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ πάθη καὶ ἀρετές! Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ πνευματικὴ ζωή, γιὰ ἠθικὴ καλλιέργεια, γιὰ νόμο τοῦ Θεοῦ, γιὰ ἁμαρτία, ποὺ σημαίνει παράβαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ! Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ μετάνοια! Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ ἄλλη ζωή! Μὴν τοῦ μιλᾶς γιὰ θάνατο, γιὰ αἰωνιότητα, γιὰ Δευτέρα Παρουσία, γιὰ Κρίση!
Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Τὰ γράφουμε μὲ ἀπόλυτο τρόπο; Ναί! Εἶναι ἀπόλυτος. Ὅπως ἀκριβῶς ἀπόλυτος εἶναι καὶ αὐτός, ὁ ἄπιστος κόσμος, καὶ ἐπιμένει στὴν ἀπιστία του, σκορπίζοντας τὸ δηλητήριο στὶς εὐάλωτες ψυχές, μὲ αὐτὲς τὶς «ἐπιστημονικὲς» θεωρίες του. Δὲν εὐθύνεσαι, ἄνθρωπε, γιὰ τὴ συμπεριφορά σου καὶ γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ κάνεις! Καί, ἂν δὲν τὸ λέει ξεκάθαρα, ποὺ εἶναι ἡ συνήθης μέθοδός του, ἀφήνει νὰ ἐννοεῖται πάντοτε μὲ ὕπουλο καὶ ἀνήθικο τρόπο!
Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Ἂν δὲν εὐθύνεται τὸ ἐλεύθερο, λογικὸ καὶ αὐτεξούσιο πλάσμα, ποὺ εἶναι στολισμένο μὲ τόσα πλούσια χαρίσματα καὶ ἱκανότητες, ἂν δὲν εὐθύνεται ὁ ἀντιβασιλιὰς τῆς κτίσης, τότε αὐτοκαταδικάζεται καὶ αὐτοεξουθενώνεται, λόγω βαριᾶς ἀνικανότητας ὑπαρξιακοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ δὲν εἶναι πλέον ἄνθρωπος, μὰ οὔτε καν ζῶο! Εἶναι πανοῦργος! (Πλάτων). Δηλαδή, δαίμονας!
Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος σήμερα! Ξέρουμε πολὺ καλὰ τὴν ἀξία τῆς ἐπιστήμης, πὼς εἶναι δῶρο πολύτιμό του Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ξέρουμε καὶ τὴν ἀποστολή της καὶ τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο ἔχει «δικαιώματα» ἐργασίας! Ναί, εἶναι θεῖο δῶρο ἡ ἐπιστήμη καὶ τεράστια εὐλογία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ συμπορευόμενη μὲ τὸν πονεμένο ἄνθρωπο, μὲ εἰλικρίνεια καὶ εὐθύτητα, τὸν ἀνακουφίζει καὶ τοῦ ἀνοίγει δρόμους στὴ ζωή, ἀλαφραίνοντας τὸ φορτίο του. Ὄχι μὲ «ἀνάλατες συνταγές», ποὺ προσφέρουν φροῦδες ἐλπίδες, ἀπαλλάσσοντας προσωρινὰ τὴ συνείδηση, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τάχθηκε νὰ παλέψει καὶ νὰ τελειώσει μὲ ἀξιοπρέπεια, μέχρι τὴν ὥρα ποὺ θὰ κληθεῖ ἐκεῖ στὴ μεγάλη συνάντηση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.